SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2010-2014);srt2:(2014)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2010-2014) > (2014)

 • Resultat 1-10 av 21
 • [1]23Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Avtal om naturvård
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:3, s. 256-266
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).</p>
 •  
4.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:5-6, s. 431-439
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>I artikeln kommenteras två färska HD-domar där staten ålagts skadeståndsansvar mot enskilda på grund av överträdelse av regeringsformen. I kommentaren utvecklas att avgörandena visserligen har stort principiellt intresse från olika synpunkter men knappast ger anledning anta att det allmänna numera generellt skulle svara för sådana överträdelser.</p>
 •  
5.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Ny lagstiftning om försäkringspreskription
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:7, s. 532-541
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Artikeln kommenterar den lagstiftning om preskription av försäkringsersättning som träder i kraft 1 januari 2015.</p>
 •  
6.
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit (författare)
 • Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :4, s. 387-414
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Uppsatsen analyserar den senaste rättsutvecklingen rörande olovligt bortförande av barn, i Sverige och Europa. Konflikter har uppstått mellan Haagkonventionen om civila aspekter på olovligt bortförande av barn, FN:s barnkonvention, EU-staternas Bryssel II-förordning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Uppsatsen ifrågasätter den svenska rättstillämpningens förenlighet med de internationella instrumenten.    </p>
10.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit, 1954- (författare)
 • Den internationella familjerätten i Europa
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 226-243
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Artikeln analyserar effekterna av EU:s nya internationella familjerätt med utgångpunkt i den juridiska problematik som Ingrid Bergmans äktenskap med Roberto Rossellini gav upphov till på 1950-talet.</p>
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 21
 • [1]23Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy