SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2010-2014)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2010-2014)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
31.
 •  
32.
 •  
33.
 • Bylander, Eric, 1973- (författare)
 • Nordiska Föreningen för Processrätt och det tolfte nordiska processrättsmötet
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :4, s. 337-342
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sedan sin tillkomst år 1981 anordnar Nordiska Föreningen för Processrätt (NFfP) regelbundet nordiska processrättsmöten. Det tolfte i ordningen ägde rum på Rånäs Slott utanför Uppsala i augusti 2012. Fyra av de femton anföranden som hölls på mötet publiceras i bearbetad form i detta nummer av Svensk Juristtidning. Inledningsvis beskrivs här föreningen och dess verksamhet. Därefter presenteras kortfattat de publicerade anförandena.
 •  
34.
 •  
35.
 •  
36.
 •  
37.
 • Edelstam, Henrik, 1957-, et al. (författare)
 • ”Över ån…” — en duplik
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :8, s. 760-764
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I SvJT 2012 s. 474 ff. analyserade och kritiserade vi ett HD-avgörande angående ändring av talan (NJA 2011 s. 718). Vår artikel föranledde Stefan Lindskog att skriva en replik (SvJT 2012 s. 587 ff.) i vilken avgörandet förklaras och försvaras.  I förevarande artikel bemöter vi Lindskogs synpunkter och understryker vår tidigare framförda kritik, som kan sägas koka ned till att HD tydligt borde ha förklarat varför domstolen tillämpar RB 13:3 på ett nytt sätt.
 •  
38.
 • Edelstam, Henrik, 1957-, et al. (författare)
 • "Över ån för att hämta vatten?" : En analys av ett HD-avgörande om ändring av talan.
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala. - 0039-6591. ; , s. 474-487
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bestämmelsen om ändring av talan i RB 13:3 är av stor praktisk betydelse. Den innehåller flera för civilprocessen helt grundläggande begrepp såsom ”yrkande”, ”omständighet”, ”grund” och ”saken”. Inte sällan är det dock förenat med svårigheter att tillämpa bestämmelsen. Sådana svårigheter uppenbarade sig i NJA 2011 s. 718, där Högsta domstolen vid tillämpningen av RB 13:3 avvek – utan att närmare förklara varför – från den metod och systematik som följer av dess egen praxis och av anvisningar i doktrinen.
 •  
39.
 • Gulliksson, Magnus (författare)
 • Klart till halvklart - om ne bis in idem och skattetilläggen
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; , s. 645-685
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I artikeln diskuteras den för svenskt vidkommande förändrade ställning som Europakonventionens och rättighetsstadgans förbud mot dubbel lagföring har erhållit genom Högsta domstolens pleniavgörande av den 11 juni 2013. Avgörandet innebär bland annat att påförda skattetillägg numera kan utgöra hinder för åtal avseende skattebrott. Den direkta tillämpningen av de konventions- och unionsrättsliga bestämmelserna skapar dock svårmotiverade gränsdragningar beträffande vilka omständigheter som prekluderas av beslut och domar rörande skattetillägg. I framställningen diskuteras hur konflikten med konventionsrätten har karaktäriserats och huruvida det fortsättningsvis i det sammanhanget är motiverat att ge någon framträdande plats för uttryck som ”klart stöd”, ”tillräckligt stöd” och ”underkännande av en gällande ordning”.
 •  
40.
 • Hager, Richard (författare)
 • Jordägandets frihet och jordabalken
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :7, s. 686-708
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna artikel behandlar principen om jordägandets frihet och vilken betydelse den har idag. Utgångspunkten tas i de bestämmelser i JB som brukar anges tillkomna för att skydda just denna princip. Framför allt kan nämnas de tidsgränser som ställts upp för nyttjanderättsupplåtelser i 7:5 JB och kraven i 14:1 JB för att kunna godta en upplåtelse som servitut. Vidare diskuteras det praktiskt viktiga direkta besittningsskyddet och detta relateras till principen om jordägandets frihet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (95)
recension (11)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (62)
refereegranskat (42)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (13)
Bogdan, Michael (5)
Asp, Petter, 1970- (4)
Samuelsson, Joel, 19 ... (4)
Bylander, Eric, 1973 ... (3)
Martinson, Claes, 19 ... (2)
visa fler...
Landström, Sara, 198 ... (2)
Christianson, Sven Å ... (2)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (2)
Bergström, Maria (2)
Andreasson, Jens, 19 ... (2)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (2)
Hager, Richard (2)
Sayed, Mosa, 1975- (2)
Schultz, Mårten (2)
Stern, Rebecca, 1974 ... (2)
Edelstam, Henrik, 19 ... (2)
Pauli, Mikael (2)
Sunnqvist, Martin (1)
Ebbesson, Jonas, 196 ... (1)
Nilsson, Annika (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Reichel, Jane, 1971- (1)
Malmberg, Jonas, 196 ... (1)
Ahlbäck Öberg, Shiri ... (1)
Allard, Christina (1)
Schiratzki, Johanna, ... (1)
Almkvist, Gustaf (1)
Elofsson, Niklas (1)
Singer, Anna, 1957- (1)
Sjögren, Anders (1)
Andersson, Håkan, 19 ... (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus (1)
Rosén, Jan (1)
Westberg, Peter (1)
Azad, Azade (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Nergelius, Joakim (1)
Bauhn, Per (1)
Lindblad, Frank (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Bladini, Filip, 1958 (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Munukka, Jori (1)
Zetterberg, Kent, 19 ... (1)
Jonsson, Anna, 1973- (1)
Holm, Anders, 1963 (1)
Söderström, Rebecca, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (38)
Stockholms universitet (20)
Luleå tekniska universitet (14)
Göteborgs universitet (13)
Lunds universitet (11)
Umeå universitet (3)
visa fler...
Örebro universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Linköpings universitet (1)
Jönköping University (1)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (106)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (96)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy