SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2010-2014)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2010-2014)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
41.
 •  
42.
 • Hallström, Pär, 1947- (författare)
 • Att jämföra konstitutioner
 • 2010
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus. - 0039-6591. ; :7, s. 573-588
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
43.
 • Hansson, Mikael, 1975- (författare)
 • En kommentar till privaträttsliga diskrimineringsförbud med utgångspunkt i DCFR bok II kapitel 2
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :10, s. 941-961
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln presenteras och kommenteras diskrimineringsförbuden i DCFR. Trots att de är en praktiskt taget oumbärlig del av det föreslagna regelverket är de lite säregna, och de innebär därmed vissa utmaningar för DCFR i sin helhet. Till sitt innehåll påminner de mycket om motsvarande regler i EU-rätten och i tvingande svensk rätt, och de kan därför användas till att diskutera diskrimineringsförbud i privaträttsliga sammanhang också utanför DCFR. De föreslagna modellreglerna överensstämmer dock inte nödvändigtvis helt och hållet med EU-rätten och svensk rätt, men i diskrepansen ryms potential att bidra till rättsutvecklingen — åtminstone i delar i en riktning som författaren till artikeln finner tilltalande.
 •  
44.
 • Heidbrink, Jakob, 1971- (författare)
 • Det allmännas vårdplikt vid custodia
 • 2010
 • Ingår i: Custodia. - Uppsala : Iustus. ; :4, s. 321-343
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln undersöks det allmännas ansvar för enskild egendom som detallmänna har om hand (ansvar för custodia). Det konstateras att myndigheterinte har något strikt, utan endast ett culpaansvar med omvänd bevisbörda(presumtions- eller exculpationsansvar). Innehållet i culpaansvaretfastställs med ledning av den omhändertagna egendomens egenskaper.
 •  
45.
 • Heidbrink, Jakob, 1971 (författare)
 • Det allmännas vårdplikt vid custodia
 • 2010
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2010:4, s. 321-343
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Analyserar det allmännas ansvar för beslagtaget eller annars omhänderhavd egendom.
 •  
46.
 • Hellner, Michael, 1966- (författare)
 • Sverige, EU och den internationella privaträtten
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 96:4, s. 388-412
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln analyseras EU-medlemskapets påverkan på den internationella privaträtten i Sverige. Inledningsvis beskrivs det EU-rättsliga regelverket på området och de planer på vidare harmonisering som finns och görs ett försök att besvara frågan om det även fortsättningsvis finns ett utrymme för en autonom svensk internationell privaträtt. Utifrån ett antal exempel analyseras därefter hur de EU-rättsliga reglerna skiljer sig från motsvarande svenska regler. Slutligen diskuteras även den påverkan som EU-fördragens bestämmelser och allmänna principer har på den internationella privaträtten.
 •  
47.
 •  
48.
 •  
49.
 • Ingvarsson, Torbjörn, 1967- (författare)
 • Borgen och självständiga garantier
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; , s. 1034-1061
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Säkerheter för prestationsskyldigheter är av stor betydelse i den internationella handeln. Olika former av oberoende säkerheter, såsom anfordringsgarantier och självständiga bankgarantier, har fått allt större användning under de senaste årtiondena. I de nordiska länderna finns bara några få avgöranden om dessa säkerhetsformer och det saknas egentlig lagreglering. De juridiska problem som kan uppkomma när dessa säkerhetsformer brukas får därför ofta lösas med stöd i analogier till lagregler om borgen och uttalanden i doktrinen. I bidraget beskrivs resonemang och domskäl i avgöranden från svensk, dansk och norsk rätt som gällt oberoende säkerheter. Utgången i fallen jämförs därefter med en tänkt tillämpning av reglerna om oberoende personsäkerheter i DCFR på samma sakförhållanden. Jämförelsen visar att rättsläget inte skulle ändras på något dramatiskt sätt om reglerna om oberoende personsäkerheter i DCFR infördes i de nordiska länderna. Försöket att tillämpa reglerna visar emellertid även att det ännu finns luckor och brister i det föreslagna regelverket. Dessa svagheter tycks bero på att de oberoende säkerhetsrätterna betraktats som uttunnat beroende av regelkonstruktörerna och inte som verkligt oberoende. I artikeln sätts därför ifråga om det skulle vara värt att byta ett till största delen osäkert rättstillstånd mot ett fortsatt endast fläckvis säkert.
 •  
50.
 • Ingvarsson, Torbjörn, 1967- (författare)
 • Pengar luktar inte - eller gör de det?
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; , s. 1019-1035
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Krav som grundar sig i sådant som uppfattas vara osedliga förhållanden avvisas närmast reflexmässigt av domstolar, utan någon närmare prövning i sak. För att kunna avvisa talan, måste domstolen emellertid först slå fast att talan verkligen grundar sig i osedliga förhållanden. Osedligheten syns inte, den luktar inte och den kan inte fastställas med naturvetenskapliga metoder. Den närmast intuitiva bedömningen, att ett krav grundar sig i osedliga förhållanden, har trots detta sådan kraft, att domstolen kan vägra att ta befattning med kravet. Utvecklingen i Högsta domstolens praxis tyder dock på att synsättet är på väg att överges. I artikeln undersöks stödet för att avvisa en talan som grundar sig i osedliga förhållanden och hur människans förmåga att tillskriva föremål egenskaper de inte har spelar en betydelsefull roll för avvisningsregelns ställning i rättssystemet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (95)
recension (11)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (62)
refereegranskat (42)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (13)
Bogdan, Michael (5)
Asp, Petter, 1970- (4)
Samuelsson, Joel, 19 ... (4)
Bylander, Eric, 1973 ... (3)
Martinson, Claes, 19 ... (2)
visa fler...
Landström, Sara, 198 ... (2)
Christianson, Sven Å ... (2)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (2)
Bergström, Maria (2)
Andreasson, Jens, 19 ... (2)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (2)
Hager, Richard (2)
Sayed, Mosa, 1975- (2)
Schultz, Mårten (2)
Stern, Rebecca, 1974 ... (2)
Edelstam, Henrik, 19 ... (2)
Pauli, Mikael (2)
Sunnqvist, Martin (1)
Ebbesson, Jonas, 196 ... (1)
Nilsson, Annika (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Reichel, Jane, 1971- (1)
Malmberg, Jonas, 196 ... (1)
Ahlbäck Öberg, Shiri ... (1)
Allard, Christina (1)
Schiratzki, Johanna, ... (1)
Almkvist, Gustaf (1)
Elofsson, Niklas (1)
Singer, Anna, 1957- (1)
Sjögren, Anders (1)
Andersson, Håkan, 19 ... (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus (1)
Rosén, Jan (1)
Westberg, Peter (1)
Azad, Azade (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Nergelius, Joakim (1)
Bauhn, Per (1)
Lindblad, Frank (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Bladini, Filip, 1958 (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Munukka, Jori (1)
Zetterberg, Kent, 19 ... (1)
Jonsson, Anna, 1973- (1)
Holm, Anders, 1963 (1)
Söderström, Rebecca, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (38)
Stockholms universitet (20)
Luleå tekniska universitet (14)
Göteborgs universitet (13)
Lunds universitet (11)
Umeå universitet (3)
visa fler...
Örebro universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Linköpings universitet (1)
Jönköping University (1)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (106)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (96)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy