SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2010-2014)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2010-2014)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
51.
 •  
52.
 • Johansson, Tormod Otter, 1985- (författare)
 • En oreglerad kärna av statsfunktionen
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2012:5
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svenska militära internationella insatser är oreglerade i svensk rätt, trots att de sedan decennier utgjort en viktig del av det svenska försvarets verksamhet. I SOU 2011:76 föreslås emellertid en rättslig reglering avseende militär personals användning av våld vid sådana insatser. Artikelförfattaren ställer frågan om det hittills rådande juridiska vakuumet säger oss något om statens väsen.
 •  
53.
 • Johansson, Tormod Otter, 1985- (författare)
 • Regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna efter den 1 januari 2011
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2012:9
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sveriges grundlag reviderades den 1 januari 2011 och författaren argumenterar för att förändringarna både pekar på en fortsatt utveckling av den svenska konstitutionella traditionen och en möjlig påverkan av EU-rätten och Europakonventionen i relationen mellan regeringen och de underlydande förvaltningsmyndigheterna. Dessa frågor belyses med en historisk genomgång av den svenska konstitutionens utveckling.
 •  
54.
 •  
55.
 •  
56.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit (författare)
 • Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :4, s. 387-414
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Uppsatsen analyserar den senaste rättsutvecklingen rörande olovligt bortförande av barn, i Sverige och Europa. Konflikter har uppstått mellan Haagkonventionen om civila aspekter på olovligt bortförande av barn, FN:s barnkonvention, EU-staternas Bryssel II-förordning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Uppsatsen ifrågasätter den svenska rättstillämpningens förenlighet med de internationella instrumenten.    
57.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit, 1954- (författare)
 • Den internationella familjerätten i Europa
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 226-243
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln analyserar effekterna av EU:s nya internationella familjerätt med utgångpunkt i den juridiska problematik som Ingrid Bergmans äktenskap med Roberto Rossellini gav upphov till på 1950-talet.
58.
 •  
59.
 • Landström, Sara, 1980-, et al. (författare)
 • Rättspraktikers inställning till modern ljud- och bildteknik i rättssalen: En rättspsykologisk studie
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2012:3, s. 197-218
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Processlagstiftningsreformen En modernare rättegång (EMR) har inneburit en ökad användning av modern teknik i rättsliga förfaranden. Frågan hur rättspraktiker uppfattar att denna teknik påverkar deras bedömningar av exempelvis trovärdighet är inte minst därför högaktuell.Rättspsykologiska studier har visat att förhör och förhörspersoner förmedlade genom ljud- och bilduppspelning (videouppspelning) eller ljud- och bildöverföring (videokonferens) bedöms som mindre trovärdiga och tillförlitliga än de som hörs på plats i rättssalen. De flesta av dessa studier har baserats på lekmäns bedömningar av fiktiva vittnesmål. Syftet med denna studie är att undersöka rättspraktikers inställning till den moderna ljud- och bildtekniken, liksom vilken betydelse de anser att presentationsformatet har vid bedömningar av målsägandes tillförlitlighet och trovärdighet i brottmål. Studien utgörs av enkätsvar från 400 svenska rättspraktiker (poliser, nämndemän, åklagare och lagfarna domare).Studiens resultat visar att respondenterna överlag var positiva till såväl videokonferens som videoinspelade tingsrättsförhör. Som fördelar framhölls att tekniken kan vara till stor hjälp för målsägande genom att reducera deras stress och öka utsagornas korrekthet. I linje med tidigare forskning menade man dock att de som hörs på plats i rättssalen framstår som mer tillförlitliga och trovärdiga än de som hörs genom videokonferens eller uppspelad video. Respondenterna beskrev förhör på plats i rättssalen som bland annat mer levande och känslomässigt engagerande. Resultaten diskuteras avseende likheter och skillnader mellan olika grupper av rättspraktiker och konsekvenser av teknikens tillämpning inom rättsväsendet.
 •  
60.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :7, s. 537-575
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Aktiebolagslagens begrepp ”förtäckt värdeöverföring” underkastas i denna uppsats en ingående analys. Fokus ligger på rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Här förordas en ”subjektiv” norm. Författaren pläderar också, utifrån en bättre förståelse för den juridiska tvistelösningens realiteter, för en mindre dogmatisk och mer pragmatisk syn på valet mellan ”subjektiva” och ”objektiva” rekvisit i allmänhet. Förarbetenas lösning med ”objektivt iakttagbara kriterier” kritiseras som antingen intetsägande eller oanvändbar; den passar inte i det juridiska tvistelösningssystemet. Olika former av objektivering diskuteras. Den relevanta tidpunkten för bedömningen av affärsmässigheten bör i olika typfall bestämmas på ett något annorlunda sätt än vad som förordas i förarbetena. Detta illustreras med olika exempel. Även övriga rekvisit analyseras. Rekvisitet ”affärshändelse” bör ersättas med ”rättshandling”.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (13)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (91)
recension (11)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (60)
refereegranskat (43)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (13)
Bogdan, Michael, (5)
Asp, Petter, 1970-, (4)
Samuelsson, Joel, 19 ... (4)
Martinson, Claes, 19 ... (2)
Christianson, Sven Å ... (2)
visa fler...
Bergström, Maria, (2)
Andreasson, Jens, 19 ... (2)
Hager, Richard, (2)
Sayed, Mosa, 1975-, (2)
Schultz, Mårten (2)
Bylander, Eric, 1973 ... (2)
Stern, Rebecca, 1974 ... (2)
Edelstam, Henrik, 19 ... (2)
Pauli, Mikael (2)
Sunnqvist, Martin, (1)
Ebbesson, Jonas, 196 ... (1)
Nilsson, Annika, (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Reichel, Jane, 1971- ... (1)
Landström, Sara, 198 ... (1)
Malmberg, Jonas, 196 ... (1)
Ahlbäck Öberg, Shiri ... (1)
Allard, Christina, (1)
Schiratzki, Johanna, (1)
Almkvist, Gustaf, (1)
Elofsson, Niklas (1)
Sjögren, Anders, (1)
Andersson, Håkan, 19 ... (1)
Heuman, Lars (1)
Singer, Anna, 1957-, (1)
Ulväng, Magnus (1)
Rosén, Jan, (1)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (1)
Westberg, Peter (1)
Azad, Azade, (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Nergelius, Joakim, (1)
Bauhn, Per, (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Bladini, Filip, 1958 ... (1)
Lindblad, Frank, (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (1)
Munukka, Jori, (1)
Zetterberg, Kent, 19 ... (1)
Jonsson, Anna, 1973- ... (1)
Holm, Anders, 1963- (1)
Söderström, Rebecca, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (37)
Stockholms universitet (19)
Luleå tekniska universitet (14)
Göteborgs universitet (13)
Lunds universitet (11)
Umeå universitet (3)
visa fler...
Örebro universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Linköpings universitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (102)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (101)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy