SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2010-2014)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2010-2014)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
61.
 • Landström, Sara, 1980, et al. (författare)
 • Rättspraktikers inställning till modern ljud- och bildteknik i rättssalen: En rättspsykologisk studie
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2012:3, s. 197-218
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Processlagstiftningsreformen En modernare rättegång (EMR) har inneburit en ökad användning av modern teknik i rättsliga förfaranden. Frågan hur rättspraktiker uppfattar att denna teknik påverkar deras bedömningar av exempelvis trovärdighet är inte minst därför högaktuell. Rättspsykologiska studier har visat att förhör och förhörspersoner förmedlade genom ljud- och bilduppspelning (videouppspelning) eller ljud- och bildöverföring (videokonferens) bedöms som mindre trovärdiga och tillförlitliga än de som hörs på plats i rättssalen. De flesta av dessa studier har baserats på lekmäns bedömningar av fiktiva vittnesmål. Syftet med denna studie är att undersöka rättspraktikers inställning till den moderna ljud- och bildtekniken, liksom vilken betydelse de anser att presentationsformatet har vid bedömningar av målsägandes tillförlitlighet och trovärdighet i brottmål. Studien utgörs av enkätsvar från 400 svenska rättspraktiker (poliser, nämndemän, åklagare och lagfarna domare). Studiens resultat visar att respondenterna överlag var positiva till såväl videokonferens som videoinspelade tingsrättsförhör. Som fördelar framhölls att tekniken kan vara till stor hjälp för målsägande genom att reducera deras stress och öka utsagornas korrekthet. I linje med tidigare forskning menade man dock att de som hörs på plats i rättssalen framstår som mer tillförlitliga och trovärdiga än de som hörs genom videokonferens eller uppspelad video. Respondenterna beskrev förhör på plats i rättssalen som bland annat mer levande och känslomässigt engagerande. Resultaten diskuteras avseende likheter och skillnader mellan olika grupper av rättspraktiker och konsekvenser av teknikens tillämpning inom rättsväsendet.
 •  
62.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet ”rent affärsmässig karaktär för bolaget”
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :7, s. 537-575
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Aktiebolagslagens begrepp ”förtäckt värdeöverföring” underkastas i denna uppsats en ingående analys. Fokus ligger på rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Här förordas en ”subjektiv” norm. Författaren pläderar också, utifrån en bättre förståelse för den juridiska tvistelösningens realiteter, för en mindre dogmatisk och mer pragmatisk syn på valet mellan ”subjektiva” och ”objektiva” rekvisit i allmänhet. Förarbetenas lösning med ”objektivt iakttagbara kriterier” kritiseras som antingen intetsägande eller oanvändbar; den passar inte i det juridiska tvistelösningssystemet. Olika former av objektivering diskuteras. Den relevanta tidpunkten för bedömningen av affärsmässigheten bör i olika typfall bestämmas på ett något annorlunda sätt än vad som förordas i förarbetena. Detta illustreras med olika exempel. Även övriga rekvisit analyseras. Rekvisitet ”affärshändelse” bör ersättas med ”rättshandling”.
 •  
63.
 • Lehrberg, Bert, 1957- (författare)
 • Rättsverkan av olovlig förtäckt värdeöverföring
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; , s. 449-492
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rättsverkningarna av olovliga förtäckta värdeöverföringar enligt aktiebolagslagenunderkastas här en ingående analys. Återbäringspliktens regleringutreds i detalj. Vilka avvikelser regleras? Är lagens diskriminering av”förtäckt” vinstutdelning motiverad? Hur skiljer man mellan ”öppen” och”förtäckt” vinstutdelning? Vad skiljer en gåva enligt 17:5 från en förtäcktvärdeöverföring? Vilken rättslig natur har återgångspåföljden? Hur värderasegendom som skall återbäras när återbäring inte är möjlig? Vilken värderingstidpunktgäller? Vad gäller när en värdeöverföring bara till viss delär olovlig eller ett avtal bara till viss del utgör en (olovlig) värdeöverföring?Kan värdeersättning utgå som alternativ till återbäring? Sanktionsreglernasrigida utformning med återkrav endast i första ledet, bristtäckningsansvarendast i andra ledet och ansvarsfrihet i övriga led kritiseras. Vilka personerkan medverka ”internt” till en olovlig värdeöverföring? Hur behandlasde facto directors och shadow directors? Hur behandlas aktieägare påväg in eller ut? Kan bristtäckningsansvar inträda för ”extern” medverkan?Kan medverkansansvaret suppleras med ansvar på annan grund? Är17:6-7 exklusivt tillämpliga på värdeöverföringar som strider mot aktiebolagslagen?Uppsatsen kan betraktas som en fristående fortsättning till författarensuppsats om ”Begreppet förtäckt värdeöverföring” i häfte 7 av den förra årgången av denna tidskrift.
 •  
64.
 •  
65.
 • Lerwall, Lotta, 1968- (författare)
 • Makten över domstolarna : om styrning av oberoende domstolar
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; , s. 597-610
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • År 2014 fyller Svea hovrätt 400 år. I samband med hovrättens jubileum hölls den 12 juni 2014 tre rättspolitiska seminarier i Wrangelska palatset. Vid vart och ett av seminarierna medverkande en senior skribent med uppdrag att skriva en kommenterande och reflekterande sammanfattning av seminariet. SvJT publicerar i detta häfte skribenternas texter från seminarierna. Med utgångspunkt från diskussionerna vid seminariet Makten över domstolarna – om styrning av oberoende domstolar. Panelen bestod av præsidenten Bent Carlsen, chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen justitierådet Mats Melin, lagmannen Stefan Strömberg och generaldirektören Barbro Thorblad. Moderator var justitierådet Anders Eka. behandlas i artikeln bland annat frågor om förhållandet mellan domstolarna och regeringen, behovet av ett s.k. domarråd och tillsynen över domstolarna.
 •  
66.
 •  
67.
 • Malmberg, Jonas, 1962- (författare)
 • Arbetsrätten efter EU-inträdet
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; , s. 430-439
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
68.
 •  
69.
 •  
70.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (95)
recension (11)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (62)
refereegranskat (42)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (13)
Bogdan, Michael (5)
Asp, Petter, 1970- (4)
Samuelsson, Joel, 19 ... (4)
Bylander, Eric, 1973 ... (3)
Martinson, Claes, 19 ... (2)
visa fler...
Landström, Sara, 198 ... (2)
Christianson, Sven Å ... (2)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (2)
Bergström, Maria (2)
Andreasson, Jens, 19 ... (2)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (2)
Hager, Richard (2)
Sayed, Mosa, 1975- (2)
Schultz, Mårten (2)
Stern, Rebecca, 1974 ... (2)
Edelstam, Henrik, 19 ... (2)
Pauli, Mikael (2)
Sunnqvist, Martin (1)
Ebbesson, Jonas, 196 ... (1)
Nilsson, Annika (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Reichel, Jane, 1971- (1)
Malmberg, Jonas, 196 ... (1)
Ahlbäck Öberg, Shiri ... (1)
Allard, Christina (1)
Schiratzki, Johanna, ... (1)
Almkvist, Gustaf (1)
Elofsson, Niklas (1)
Singer, Anna, 1957- (1)
Sjögren, Anders (1)
Andersson, Håkan, 19 ... (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus (1)
Rosén, Jan (1)
Westberg, Peter (1)
Azad, Azade (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Nergelius, Joakim (1)
Bauhn, Per (1)
Lindblad, Frank (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Bladini, Filip, 1958 (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Munukka, Jori (1)
Zetterberg, Kent, 19 ... (1)
Jonsson, Anna, 1973- (1)
Holm, Anders, 1963 (1)
Söderström, Rebecca, ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (38)
Stockholms universitet (20)
Luleå tekniska universitet (14)
Göteborgs universitet (13)
Lunds universitet (11)
Umeå universitet (3)
visa fler...
Örebro universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Linköpings universitet (1)
Jönköping University (1)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (106)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (96)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy