SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 "

Sökning: L773:0039 6591

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
371.
 • Wallerman, Anna, 1985- (författare)
 • Fakultativa regler: En taxonomi
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 102:5-6, s. 399-415
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
372.
 •  
373.
 • Warnling-Nerep, Wiweka, et al. (författare)
 • Kan det vara ”barnets bästa” att lära sig simma eller är det tvärtom?
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; s. 689-709
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Simkunnighet är både en svensk tradition grundad på säkerhet och hälsa och ett viktigt instrument för integration och likabehandling i det svenska samhället. Skolorna har ett ansvar för att varje barn lär sig simma, ett ansvar som inte kan begränsas till enbart en kontroll av simkunnigheten. Skolan kan därför kräva att alla elever deltar i simundervisningen. Möjligheterna till dispens är mycket begränsade och religionsfriheten ger inte elever och föräldrar rätt att kräva befrielse. Proportionalitetsavvägningar ska dock alltid göras mellan barnets och skolans/samhällets intressen och skolan måste genom anpassningar och kompromisser lösa de praktiska problem som kan uppkomma.<em> </em></p>
 •  
374.
 • Wegerstad, Linnea (författare)
 • Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering avseende mål om olaga hot och våldtäkt
 • ????
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I SvJT 2018 s. 327 presenterades en studie enligt vilken bevisning som är tillräcklig för en fällande dom i våldtäktsmål inte är tillräcklig för en fäll­ande dom i mål om olaga hot. Det finns dock flera problem med studien som sammantagna innebär att det inte finns stöd för påståendet att bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte är tillräcklig i mål om olaga hot. Ett första problem är att de kriterier som har använts för att välja ut domar är otillräckliga för att utesluta att skillnader i andelen fällande domar beror på något annat än just brottstypen. Ett andra problem är att man vid tolkningen av resultatet inte har beaktat relevanta skäl för varför rätten har kommit fram till en friande eller fällande dom.
375.
 • Wenander, Henrik (författare)
 • Universiteten och de juridiska fakulteterna som remissinstanser
 • 2020
 • Ingår i: ”Lagberedning — från ax till limpa”,Stockholm,2019-10-15 - 2019-10-16. - Iustus förlag.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kraven på beredning av lagstiftning är en central del i det svenska konstitutionella systemet. I ett större perspektiv kan man se dessa krav som ett uttryck för en mer allmän offentligrättslig princip om beredning av beslut. Mot denna bakgrund behandlar artikeln universitetens och de juridiska fakulteternas roll i lagberedningen som remissinstanser. Utifrån författarens erfarenheter lämnas några synpunkter, bland annat att det kan vara lämpligt att ställa remisser direkt till de juridiska fakulteterna i stället för till universiteten som helhet. Vidare konstateras att rollen som remissinstans förenar beredningstanken med universitetets uppgift att samverka med det omgivande samhället.
376.
 • Westberg, Peter (författare)
 • Nordiskt fiskafänge
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 3, s. 443-448
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Fishing expedition and the Nordic legal systems on discovery and disclosure
 •  
377.
 • Westman, Daniel, 1970- (författare)
 • Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala. - 0039-6591. ; :9, s. 800-823
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. I artikeln argumenteras emellertid för att vanlig hypertextlänkning till öppet tillgängliga datafiler, i vilka upphovsrättsligt skyddade verk gjorts tillgängliga på internet med upphovsmannens samtycke, inte faller under den EU-harmoniserade ensamrätten att överföra verket till allmänheten.</p>
 •  
378.
 •  
379.
 •  
380.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (47)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (338)
recension (55)
forskningsöversikt (2)
konferensbidrag (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (322)
övrigt vetenskapligt (242)
populärvet., debatt m.m. (8)
Författare/redaktör
Bogdan, Michael, (27)
Bengtsson, Bertil (23)
Andersson, Jan, (7)
Asp, Petter, 1970-, (6)
Johansson, Svante O. ... (6)
Ryrstedt, Eva, (6)
visa fler...
Sunnqvist, Martin, (5)
Lidgard, Hans Henrik ... (5)
Andreasson, Jens, 19 ... (5)
Samuelsson, Per, (5)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (5)
Malmberg, Jonas, 196 ... (4)
Svensson, Erik, 1983 ... (4)
Samuelsson, Joel, 19 ... (4)
Träskman, Per Ole, (4)
Persson, Annina H., ... (4)
Modéer, Kjell Å, (3)
Martinson, Claes, 19 ... (3)
Gorton, Lars (3)
Svensson, Ola, (3)
Allard, Christina, (3)
Schiratzki, Johanna, (3)
Almkvist, Gustaf, (3)
Wong, Christoffer (3)
Calleman, Catharina (3)
Jonsson Cornell, Ann ... (3)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (3)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (3)
Arvidsson, Niklas (2)
Landström, Sara, 198 ... (2)
Ahlinder, Elisabeth, ... (2)
Christianson, Sven Å ... (2)
Brännström, Malin, 1 ... (2)
Allard, Christina, 1 ... (2)
Brännström, Malin, (2)
Almlöf, Hanna, (2)
Andersson, Håkan, 19 ... (2)
Cameron, Iain, 1959- ... (2)
Darpö, Jan, 1952-, (2)
Bergström, Maria, (2)
Dahlman, Christian, (2)
Heuman, Lars (2)
Ulväng, Magnus (2)
Madell, Tom (2)
Hager, Richard (2)
Selberg, Niklas (2)
Bindreiter, Uta, (2)
Wolk, Sanna, 1970-, (2)
Lindskoug, Patrik, (2)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (111)
Lunds universitet (93)
Stockholms universitet (48)
Göteborgs universitet (39)
Luleå tekniska universitet (26)
Umeå universitet (25)
visa fler...
Örebro universitet (11)
Högskolan i Jönköping (11)
Kungliga Tekniska Högskolan (8)
Linköpings universitet (5)
Mittuniversitetet (5)
Högskolan Dalarna (4)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Södertörns högskola (2)
Försvarshögskolan (2)
swepub_uni:mau_t (1)
Linnéuniversitetet (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (389)
Engelska (6)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (376)
Teknik (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy