SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hh srt2:(2005-2009)"

Sökning: LAR1:hh > (2005-2009)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
2041.
 • Åstrand, Björn, 1969- (författare)
 • Vision Based Perception for Mechatronic Weed Control
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The use of computer-based signal processing and sensor technology to guide and control different types of agricultural field implements increases the performance of traditional implements and even makes it possible to create new ones. This thesis increases the knowledge on vision-based perception for mechatronic weed control. The contributions are of four different kinds:</p><p>First, a vision-based system for row guidance of agricultural field machinery has been proposed. The system uses a novel method, based on the Hough transform, for row recognition of crop rows.</p><p>Second is a proposal for a vision-based perception system to discriminate between crops and weeds, using images from real situations in the field. Most crops are cultivated in rows and sown in a defined pattern, i.e. with a constant inter-plant distance. The proposed method introduces the concept of using these geometrical properties of the scene (context) for single plant recognition and localization. A mathematical model of a crop row has been derived that models the probability for the positions of consecutive crops in a row. Based on this mathematical model two novel methods for context-based classification between crops and weeds have been developed. Furthermore, a novel method that combines geometrical features of the scene (context) and individual plant features has been proposed. The method has been evaluated in two datasets of images of sugar beet rows. The classification rate was 92 % and 98 %, respectively.</p><p>The third contribution is the design of a mobile agricultural robot equipped with these perception systems and a mechanical weeding tool intended for intra-row weed control in ecologically cultivated crops.</p><p>The fourth contribution is a demonstration of the feasibility of the perception systems in real field environments, especially with respect to robustness and real-time performance. The row guidance system has been implemented in three different row cultivators and performed inter-row weed control at two commercial farms. The robot has proven to be able to follow a row structure by itself, while performing weed control within the seed line of a crop row, i.e. intra-row cultivation. </p>
 •  
2042.
 • Öhman, Susanna, 1964-, et al. (författare)
 • Kris och risk i det heterogena samhället
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rapporten behandlar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället. Syftet har inte enbart varit att kartlägga den enskilda medborgarens värdering och skattning utan att även möjliggöra förebyggande arbete i konkreta situationer. Befolkningens heterogenitet i termer av kön, ålder, ursprung, funktionshinder och sexuell läggning har fokuserats just för att förbättra samhällets förmåga att hantera risker och förmedla riskkommunikation till olika grupper. Med heterogenitet menar vi att invånarna skiljer sig från varandra i termer av resurser, värderingar och erfarenheter. Inom projektet har två huvudstudier gjorts; en med nio kvalitativa fokusgruppintervjuer med människor från olika grupper bland den svenska allmänheten. Selektionskriteriet för grupperna var heterogenitet. Den andra studien var en enkätstudie där urvalet bestod av 3 000 personer boende i Sverige i åldern 16-75 år, uppdelat på tre slumpmässiga underurval: 2 000 personer i hela riket, svarsfrekvens 59 %. 750 personer i församlingar med hög andel personer med utländsk bakgrund, svarsfrekvens 36 %. 250 personer i glesbygdslän, svarsfrekvens 55 %. Urval 2 och 3 gjordes för att säkerställa att tillräckligt många personer med utländsk bakgrund och personer boende i glesbygd ingick i urvalet. Enkäten bestod av ett stort antal frågor om t.ex. riskuppfattningar, riskkommunikation, riskbeteende, värderingar, resurser och olika typer av bakgrundsvariabler. Våra resultat visar att heterogenitetsgrunderna i varierande grad spelar roll för förståelsen av människors riskuppfattningar, riskkommunikation och risk- eller säkerhetsbeteenden. De undersökta grupperna upplever olika risker på olika sätt, vill ha varierande typ av riskkommunikation och har också skilda riskbeteenden. Dessa resultat kvarstår även om man tar hänsyn till värderingar, sårbarhet, kön och inkomst och illustrerar vikten av att ta med heterogeniteten i samhället vid studier av risker för att synliggöra de variationer som finns i samhället. Utifrån intervjustudierna kan vi dra slutsatserna att människor förstår risk utifrån sina egna erfarenheter och vardagshändelser, samt att när det gällde nya risker, t.ex. kärnkraft och klimatförändringar hade de studerade grupperna olika strategier för att hantera och leva med dessa. Med utgångspunkt i teorin om risksamhället har en modell av riskuppfattningar med två dimensioner konstruerats; kontroll–fatalism och lokalt–globalt. Att gruppera människor enligt dessa föreslagna dimensioner kan vara ett sätt att öka vår förståelse för att olika grupper av allmänheten kan ha samma uppfattning om en specifik risk, men denna uppfattning är grundad i olika kontext. Detta stämmer också vad gäller riskförståelse, att de intervjuade förankrade sin förståelse för olika risker mot å ena sidan riskens betydelse för mig personligen eller oss kollektivt, och å andra sidan hur risken upplevdes i relation till här lokalt eller där globalt, alltså en rumslig förankring. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten visar på behovet av att i större utsträckning beakta befolkningens heterogenitet i det riskförebyggande arbetet. Rapporten avslutas med sex stycken råd för en förbättrad riskkommunikation.</p>
 •  
2043.
 • Öhman, Susanna, 1964- (författare)
 • Risker i ett heteronormativt samhälle
 • 2009
 • Ingår i: Risker i det moderna samhället : Samhällsvetenskapliga perspektiv. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-03683-0 ; s. 237-258
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2044.
 • Öhman, Susanna, 1964- (författare)
 • Teorier om risksamhället
 • 2009
 • Ingår i: Risker i det moderna samhället : Samhällsvetenskapliga perspektiv. - 1:2. - Lund : Studentlitteratur AB. - 9789144036830 ; s. 103-120
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Innehåll: Individualiseringsprocessen, Dimensioner av risksamhället, Tillämpning inom riskforskningen, Socialkonstruktionistiska perspektiv på riskuppfattningar.</p>
 •  
2045.
 • Ørstavik, Kristin, et al. (författare)
 • Abnormal Function of C-Fibers in Patients with Diabetic Neuropathy
 • 2006
 • Ingår i: Journal of Neuroscience. - Washington DC, USA : The Society for Neuroscience. - 0270-6474 .- 1529-2401. ; 26:44, s. 11287-11294
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The mechanisms underlying the development of painful and nonpainful neuropathy associated with diabetes mellitus are unclear. We have obtained microneurographic recordings from unmyelinated fibers in eight patients with diabetes mellitus, five with painful neuropathy, and three with neuropathy without pain. All eight patients had large-fiber neuropathy, and seven patients had pathological thermal thresholds in their feet, indicating the involvement of small-caliber nerve fibers. A total of 163 C-fibers were recorded at knee level from the common peroneal nerve in the patients (36–67 years old), and these were compared with 77 C-fibers from healthy controls (41–64 years old). The ratio of mechano-responsive to mechano-insensitive nociceptors was ~2:1 in the healthy controls, whereas in the patients, it was 1:2. In patients, a fairly large percentage of characterized fibers (12.5% in nonpainful and 18.9% in painful neuropathy) resembled mechano-responsive nociceptors that had lost their mechanical and heat responsiveness. Such fibers were rarely encountered in age-matched controls (3.2%). Afferent fibers with spontaneous activity or mechanical sensitization were found in both patient groups. We conclude that small-fiber neuropathy in diabetes affects receptive properties of nociceptors that leads to an impairment of mechano-responsive nociceptors. Copyright © 2006 Society for Neuroscience</p>
 •  
2046.
 • Örtenblad, Anders, 1963- (författare)
 • Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization
 • 2009
 • Ingår i: Handbook of research on knowledge-intensive organizations. - Hershey, PA : IGI Global. - 978-1-60566-176-6 - 1-60566-176-7 - 978-1-60566-177-3 - 1-60566-177-5 ; s. 229-242
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The ambition of this chapter is to pay some attention to more obvious, as well as more subtle, methods for organizations to become independent of the individual’s subjective knowledge, from the employees’ point of view. Terms such as ’knowledge sharing’, ’knowledge transfer’, and ’learning for all’ are almost always seen as being positive for both employers and employees. However, this chapter will critically examines those terms. Three popular management ideas relating to knowledge and/or learning have been analysed from a ’knowledge control’ perspective: knowledge management, organizational learning, and the learning organization. The main conclusion of this conceptual and elaborating chapter is that the more current and less academic ideas of the learning organization and knowledge management contain the same tools as the idea of ’old’ organizational learning as regards gaining control over knowledge, but that these two ideas additionally contain other knowledge control measures, which are more refined, in the sense that they are less obvious as knowledge control measures. The idea of ’new’ organizational learning, however, is less suited to knowledge control, since it implies that knowledge is not storable. In other words, the chapter’s contribution is an analysis of some of the most popular management ideas that deal with knowledge and/or learning relating to the organizational/employer independence of subjective knowledge, from the employees’ point of view, something which is rarely seen. © 2009, IGI Global.</p>
 •  
2047.
 • Örtenblad, Anders (författare)
 • Are the right persons involved in the creation of the learning organization?
 • 2005
 • Ingår i: Human Resource Development Quarterly. - Hoboken, N.J. : Jossey-Bass Inc., Publishers. - 1044-8004 .- 1532-1096. ; 16:2, s. 281-284
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>A conventional explanation of the short notice that many management ideas get is that they are only fashions. This article presents a complementary explanation. Based on Jung's personality types and my own experiences, I suggest that mostly only people with a certain type of personality become interested in ideas such as the learning organization. I further argue that all four of Jung's personality types must join in the sculpting of learning organizations if organizations are to succeed in becoming such organizations and continue being it, and, accordingly, if the idea is to survive in the long run.</p>
 •  
2048.
 • Örtenblad, Anders, 1963- (författare)
 • Educating everyone in humanities for both post-bureaucracy and bureaucracy : a response to John Hendry
 • 2006
 • Ingår i: Management Learning. - London : Sage Publications. - 1350-5076 .- 1461-7307. ; 37:3, s. 291-294
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Comments on an article by John Hendry. In the main, the commentator agree with Hendry in his description of the 'intellectual tyranny of the economic mindset' and in his concern for other values and goals in business society. Management education definitely needs other than economic goals, as Hendry argues. The commentators arguments for the humanities are slightly different, though, from Hendry's, and he do not think that managers are the only group that needs education in the humanities. Finally, the commentator would like to add a few subjects and methods to those that Hendry suggests should be involved in humanities education for business students. In addition to history and literature, which Hendry suggests, the commentator also recommend education in ethics.</p>
 •  
2049.
 •  
2050.
 • Örtenblad, Anders (författare)
 • Of course organizations can learn!
 • 2005
 • Ingår i: Learning Organization. - Bingley : Emerald Group Publishing Limited. - 0969-6474 .- 1758-7905. ; 12:2, s. 213-218
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This is a comment for all those writers who claim that organizations cannot learn. The author consistently rejects this notion. Rather the author contends that organizations can learn, in at least two different ways. The author reviews some of the common arguments against organizational learning, and tries to answer the opponents. The main argument against the critics is that they are too busy to look for evidence that organizations are not like individuals and that organizations therefore cannot learn. Instead, the author argues that it is a question of level of analysis. The author also suggests that theories as well as knowledge in general are metaphoric, implying that organizations as such of course are able to learn. The organizational learning perspectives can, of course, be used by employers and managers in order to avoid efforts that help the individuals to learn. But they can also be appropriate perspectives of learning that help in avoiding large investments on organizational learning efforts that might be unnecessary.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (470)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (767)
konferensbidrag (729)
bokkapitel (225)
rapport (118)
doktorsavhandling (60)
samlingsverk (redaktörskap) (31)
visa fler...
licentiatavhandling (30)
bok (27)
recension (23)
annan publikation (12)
patent (12)
proceedings (redaktörskap) (10)
forskningsöversikt (9)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1483)
övrigt vetenskapligt (1328)
populärvet., debatt m.m. (112)
Författare/redaktör
Iagnemma, Karl, (55)
Svensson, Göran, 196 ... (48)
Svensson, Göran, (45)
Verikas, Antanas, (40)
Fridlund, Bengt, (39)
Rosén, Bengt-Göran, (37)
visa fler...
Wood, Greg, (31)
Vinel, Alexey, 1983- ... (29)
Bigun, Josef, (29)
Alonso-Fernandez, Fe ... (28)
Arvidsson, Barbro, (28)
Bacauskiene, Marija, (27)
Bigun, Josef, 1961-, (25)
Mousavi, Mohammad Re ... (25)
Hallberg, Lillemor R ... (25)
Ortega-Garcia, J., (25)
Baigi, Amir, (24)
Stambulova, Natalia (24)
Larsson, Tony, (23)
Ihlström Eriksson, C ... (23)
Lindholm Dahlstrand, ... (22)
Jonsson, Magnus, 196 ... (21)
Svensson, Bertil, (20)
Gelzinis, Adas, (19)
Pettersson, Håkan, (18)
Uhlemann, Elisabeth, (18)
Nilsson, Pernilla, 1 ... (18)
Andersson, Svante, 1 ... (17)
Gabrielsson, Jonas, ... (17)
Taha, Walid, 1971-, (17)
Andersson, Svante, (16)
Danilovic, Mike, 195 ... (16)
Solberg Søilen, Klau ... (15)
Hildingh, Cathrine (15)
Politis, Diamanto, (15)
Pedersen, Eja, (14)
Rundquist, Jonas, (14)
Fronthaler, Hartwig, (14)
Kollreider, Klaus, (14)
Johnson, Urban (14)
Pettersson, Håkan, 1 ... (13)
Skärsäter, Ingela, (13)
Bergman, Stefan, 195 ... (13)
Åkesson, Maria (13)
Fierrez, J., (13)
Ohlsson, Robert (13)
Rögnvaldsson, Thorst ... (13)
Nygren, Jens Martin, ... (13)
Nordström, Tomas, (13)
Svensson, Jesper, (13)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Halmstad (2053)
Språk
Engelska (1703)
Svenska (312)
Tyska (10)
Spanska (9)
Bulgariska (7)
Ukrainska (6)
visa fler...
Portugisiska (2)
Franska (1)
Danska (1)
Norska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (722)
Teknik (537)
Medicin och hälsovetenskap (352)
Naturvetenskap (340)
Humaniora (130)
Lantbruksvetenskap (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy