SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WAKA:rap "

Sökning: WAKA:rap

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
69401.
 •  
69402.
 • Third Student Conference on Advanced Object-Oriented Concepts
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The articles in this research report are the result of the efforts of the students of the master course on advanced object-oriented concepts. The course is part of the software engineering master year at the University of Karlskrona/Ronneby. During the course, the students were introduced to about 20 advanced object-oriented concepts, such as delegation, prototype-based languages, reflection, typing, real-time and concurrent object-oriented languages, dynamic binding, garbage collection, delegating compiler objects, design patterns and frameworks. Rather than passively being present at the classes and listening to the lectures, the students were required to themselves present these new concepts. This required considerable amounts of active searching and independent knowledge acquisition from the students that had, subsequently, to be converted in a one to two hour lecture. The lecture was followed by a discussion involving all students. The organisation of the course lead to a very effective learning of the various concepts that were part of the course. Another, very important, aspect of the course was that each student was required to write a research paper on a subject within the object-oriented domain. One requirement on the article was that it had to be problem-oriented in that it had to identify a problem and subsequently propose a solution to the problem. Rather than writing a literature survey, the student was required to write a paper that contained a (possibly minor) scientific contribution to the object-oriented domain. During the course, writers workshops were organised during which students, in groups, read and commented on papers written by their colleagues. The results of this part of the course are gathered in this research report. Fourteen student research papers form the contents of this research report. The articles have been classified into four categories, i.e. reuse and evolution, object-oriented languages, software design and object-oriented frameworks. The reader will recognise, perhaps surprisingly, that many of the papers are strongly founded in practical experiences and address relevant technical problems that our software industry has to deal with on day to day basis. The explanation for this can be found in the project-oriented organisation of the software engineering study program and the strong relation to the local software industry. During the first three years of their studies, the students have experienced the real problems in software engineering and during the master year the students learn to reflect on these problems and to develop solutions. At the end of the course for this year, I am happy that I can conclude that the goals of the course have been more than achieved. Many of the lectures were of very good quality, the participation in the discussions was more than satisfactory and the research papers are very worthwhile reading. The course required from the students, but also from the teacher, a considerable effort, that, almost certainly, resulted in a highly valuable learning experience. For my part, I look with great satisfaction back on the course and hope for many successful repetitions in the future.</p>
 •  
69403.
 • Thiringer, Torbjörn, 1966- (författare)
 • Elkvalitémätningar på ett Vestas V52 850 kW’s vindkraftverk lokaliserat i Götene elnät
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna rapport finns elkvlitémätningar från ett Vestas V52 850 kW's vindkraftverk lokaliserat i Götene kommun presenterade. Mätningarna är gjorda under tiden 22 december 2004 till 11 maj 2005.Mätningarna har genomförts på nedspänningssidan av vindkraftverkstransformatorn och sålunda torde t.ex spänningsvaraitioner och spänningsövertoner vara lägre på uppspänningssidan som är kopplad till elnätet.Resultaten visar att verket fungerar bra. Det reaktiva effektutbytet med elnätet är under hela driftperioden marginell. Verkets flickerkoefficient, cf, är mellan 4 och 5, högst för ett elnät med 30 graders nätkortslutningsvinkel. Övertonshalten är som högst 2.5 % i såväl späningen som strömmen. Förutom de traditionella övertonerna såsom 5,7,9, ... förekom även övertoner på 2.5 kHz samt multiplar därav upp till åtminstone 10 kHz.Det förekom ibland transienter som medförde att spänningen transient kom upp i 30\%. Ett sådant fall orsakades av en 1 %-ig spänningsökning på elnätet, det är oklart varför.Under mätperioden förekom 4 spänningsdippar med en kvarvarande späningsnivå på mindre än 94 %, djupaste hade en kvarvarande spänning på 75 %. När spänningen föll med 20 % så kopplade verket ur sig medan det klarade en dipp på 85 %. Den största dippen, ner till 65 % kvarvarande spänning inträffade då verket stod still.Det förekommer inga större obalanser, vinkeln mellan fasspänningar och fasströmmar ligger på 120 grader +- 0.4 grader som mest. Skillnaden i amplitud mellan de olika fasspänningarna ligger varierar maximalt 0.3 % upp och ner.
 •  
69404.
 • Thiringer, Torbjörn, 1966- (författare)
 • Research program of the Utgrunden Demonstration Offshore Wind Farm, Final Report: Part3, WP2, Electrical
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The power quality impact from the 10 MW Utgrunden wind park is investigated in this work. Reactive power exchange with the grid, flicker emission, response to voltage disturbances and harmonic emission have been investigated. The measurements were made on the low-voltage side of the 55/22 kV-transformer that connects the Utgrunden wind park with the main 55 kV grid on Öland. This means that the measurements presented show the result from a weaker grid point compared to the one that actually is used.It was found that the wind park operated well with no noticeable negative power quality impact on the adjacent grid. The flicker emission is very low, the flicker coefficient is around 2-3 for the whole park which means that this park can be connected to a very weak grid without causing flicker nuisance. The harmonic current emission was always below 1.5 % which is well within the suggested limits. The voltage THD was below 3 % which also is well within the allowed limits. Interesting to note is that the highest voltage THD-values occurred when the park was disconnected from the grid. In fact it was not possible to see any relation between the voltage THD and the level of the produced electric power from the wind park.The wind park produces some reactive power at low wind speed and consumes some reactive power at high wind speed, the power factor is at rated operation 0.999.The wind park is frequently subjected to voltage dips. Dips with a remaining magnitude of 85 % or higher seem not to lead to disconnection of turbines, while dips with a lower remaining magnitude leads to the disconnection of turbines.From March 23 to August 8, 2004, about 15 dips occurred which lead to the disconnection of at least one turbine, the most severe dip noted had a remaining magnitude of 60 %.
 •  
69405.
 •  
69406.
 • Thisner, Fredrik, 1973- (författare)
 • Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030 Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Rapporten behandlar tre aspekter av ett militärt återtagande inom ramen för markstridskrafterna, närmare bestämt <em>personalförsörjningen</em>, <em>utveckling av de nationella skyddsstyrkorna</em> samt förslag med bäring på en ökning av <em>utbildningskapaciteten</em>.</p><p>Avseende personalförsörjningen diskuteras de åtgärder som bör vidtas för att med plikten som redskap möjliggöra skapandet av förband med professionell profil.</p><p>Beträffande förband med särskild inriktning mot gråzonsproblematik och mötandet av hybrida hot, behandlas nödvändigheten av att behärska vilseledning och skenmålskonstruktion samt bekämpandet av drönare. Därutöver diskuteras prioriteringarna av de underhålls- och understödsförband som måste tillföras organisationen samt hur hemvärnets personalförsörjning kan säkras intill 2030.</p><p>Slutligen berörs möjligheten att med prefabricerade kaserner, inordnade i karusellsystem och genom samverkan med Finland skapa en större fysisk infrastruktur för utbildningsändamål.</p>
 •  
69407.
 • Thodenius, Björn, 1964- (författare)
 • De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja IT inom försäkringsbranschen mellan 1960–1985 Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 28 november 2007
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The witness seminar “De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja IT inom försäkringsbranschen mellan 1960–1985” [The Major Driving Forces for IT Use in the Insurance Industry] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on November 28, 2007 and was led by Rune Brandinger. Different aspects of the use of information systems and information technology in the early days in Swedish insurance companies were discussed and debated at the seminar. Insurance companies were the first to use commercial computers and the discussion started with the first routines that were automated using computers. The fact that the insurance business started using computers at an early stage is probably because of the uniqueness in the quantity of statistical data that are used and compiled. The insurance industry is also the most extensive user of data processing in the private sector. Some important milestones making an important step in data processing were identified, such as the start of using Swedish social security numbers, and car registration numbers as identifiers in the computer systems. This both cut costs and provided a higher level of service to customers. Without the use of computers the expansion in the business would not have been possible, at least not without enormous numbers of employees. The insurance industry has a long tradition of mergers and acquisitions and IT has played an important part in most of the mergers in the studied time period. IBM was the preferred supplier in the industry but there were also Swedish companies like Datasaab. In the 70’s and the 80’s Swedish insurance companies were in the fore-front of successful IT use.</p>
 •  
69408.
 • Thodenius, Björn, 1964- (författare)
 • IT i bank- och finanssektorn 1960–1985 Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The witness seminar “IT i bank- och finanssektorn 1960–1985” [IT in the Banking and Finance Industry 1960-1985] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on March 13, 2006 and was led by Rune Brandinger. Different aspects of the use of information systems and information technology in early days in Swedish banks were discussed and debated at the seminar. The discussion started with the first routines that were automated using computers. In the begin¬ning the emphasis was on rationalization and to automate time- and personnel-consuming tasks. Examples of such routines were payrolls and interest calculations. Soon computers and information systems were used to develop new products for the customers. Concerning competition, the main groups of competitors were the savings banks and the commercial banks. While these two groups were com¬peting, within the groups there was a lot of cooperation, especially regarding technical infrastructure and building common systems. This cooperation led to Sweden being at the forefront in many areas. Being among the first coun¬tries Sweden started with com¬puterized inter-bank clearing in 1968. The seminar also covered the introduction of automatic teller machines, where the Swedish savings banks were the first users, and after some trials with off-line machines the first real on-line machine was introduced in 1976. Besides the systems developed and used within the bank, the giro systems Bankgirot and Postgirot were discussed as well as the distributors and suppliers of the computes and the systems.</p>
 •  
69409.
 • Thodenius, Björn, 1964- (författare)
 • Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985 Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 november 2007
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The witness seminar “Teknisk utveckling i bankerna fram till 1985” [Technical Development in the Swedish Banking Industry before 1985] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on November 12, 2007 and was led by Thomas Glück. Focus of the seminar was the development of information technology in Swedish banks, starting with the first use of electronic computers in the late 1950s and the 1960s. The seminar covered aspects dealing with technical issues, hardware issues and system and software issues. Different technical systems and products were discussed. IBM played an important role as a major supplier but beside other international players there were also some Swedish initiatives in the early years. The use of methods and methodological questions were discussed. In the first years everything was built from scratch, including operating systems, terminal interfaces and so on. The use of methods, at least documented methods, were sparse in the pioneering years. As the use of computers increased and the systems themselves grew larger, standards began to emerge and there was a number of infrastructure issues and the establishment of common platforms. Good examples of the development are the electronic bank clearing system as well as the two giro systems, Postgirot and Bankgirot. As the systems grew larger, the need for more formalized methods and documentation increased.</p>
 •  
69410.
 • Thodenius, Björn, 1964- (författare)
 • Uttagsautomater Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 16 januari 2007
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The witness seminar “Uttagsautomater” [Automated Teller Machines (ATM)] was held at Tekniska museet [the National Museum of Science and Technology] in Stockholm on January 16, 2007 and was led by Rune Brandinger. At the seminar the birth and evolution of the Swedish ATM were discussed in detail. Among the first ATMs used was one machine built by the Swedish company Metior which was installed at Upsala Sparbank in 1967. What is said to be the first on-line ATM in the world was installed at Oxie Härads sparbank in Malmö in August 1968. In Sweden two major and competing systems were developed. The Swedish savings banks used the name Minuten, launched in 1977, and the commercial banks used the brand name Bankomat. Besides the savings banks working on a common platform all the major Swedish commercial banks cooperated in the development of ATMs in the consortia Bankomatcentralen, which was jointly owned by the commercial banks. The evolution of the Swedish debit and credit cards were also discussed. An early test of a Point-Of-Sales terminal was made in 1979, within the SVAN project that was run by the Swedish savings banks. Köpkort and later Eurocard were two early examples of Swedish debit and credit cards. In addition to Metior a number of Swedish companies were part of the early ATM development, including Bofors, ASEA, SAAB and later on Ericsson. In an international and European perspective Sweden was a very early adopter of the ATM technology. The seminar covered a number of different aspects on the use of ATMs including issues as security and accessibility.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (35889)
Typ av publikation
rapport (77640)
konstnärligt arbete (61)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (77599)
populärvet., debatt m.m. (5712)
refereegranskat (5594)
Författare/redaktör
Ljung, Lennart, 1946 ... (388)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (238)
Larsson, Gerry, (229)
Åström, Karl Johan, (229)
Gustafsson, Fredrik, (173)
Jacobson, Torbjörn, (160)
visa fler...
Wiberg, Nils-Erik, 1 ... (150)
Gustafsson, Mats, (145)
Johansson, Börje, (134)
Fagerlund, Göran (128)
Nordström, Jan (122)
Östman, Sofi, (122)
Jensen, Lars (116)
Lundkvist, Sven-Olof ... (115)
Ingason, Haukur, (111)
Pihl Karlsson, Gunil ... (109)
Jacobsson, Lars (105)
Karlsson, Per Erik (105)
Ranhagen, Ulf, (104)
Trillkott, Stefan, (102)
Carlsson, Bo, (98)
Janson, Svante, (93)
Anund, Anna (92)
Höbeda, Peet, (92)
Isaksson, Sven, 1966 ... (92)
Söderholm, Patrik, (88)
Andersson, Martin (88)
Akselsson, Cecilia, (86)
Kreuger, Jenny, (82)
Smedby, B, (82)
Lindbeck, Assar, (82)
Malmberg, Bo, (81)
Bignert, Anders (81)
Ericsson, Göran, (80)
Östman, Birgit, (80)
Olsson, Gustaf, (78)
Varhelyi, Andras, (77)
Larsson, Jörgen, (77)
Svensson, Lars E. O. ... (76)
Skarnemark, Gunnar, ... (76)
Kristensson, Gerhard ... (76)
Thulin, Hans, (76)
Carlsson, Fredrik, 1 ... (75)
von Sydow, E, (75)
Bengtsson, N, (75)
Sandberg, Dick, (74)
Linderholm, Johan, 1 ... (74)
Nilsson, Göran, (74)
Sonesten, Lars (72)
Glad, Torkel, 1947-, (72)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (7433)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (6508)
Naturvårdsverket (6383)
Uppsala universitet (6348)
RISE (5703)
Göteborgs universitet (5605)
visa fler...
Linköpings universitet (4857)
Luleå tekniska universitet (4092)
Kungliga Tekniska Högskolan (3449)
Stockholms universitet (3357)
Chalmers tekniska högskola (3238)
Umeå universitet (2883)
Sveriges Lantbruksuniversitet (2502)
Karlstads universitet (2133)
Linnéuniversitetet (1710)
Högskolan i Jönköping (1471)
Mittuniversitetet (1293)
Högskolan Dalarna (1149)
Örebro universitet (1097)
swepub_uni:mau_t (861)
Mälardalens högskola (685)
Högskolan i Borås (669)
Södertörns högskola (617)
Försvarshögskolan (609)
Nordiska Afrikainstitutet (511)
Högskolan i Gävle (490)
Högskolan Kristianstad (438)
Högskolan i Halmstad (356)
Blekinge Tekniska Högskola (331)
Högskolan Väst (244)
Högskolan i Skövde (227)
Riksantikvarieämbetet (221)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (199)
Naturhistoriska riksmuseet (61)
Kungl. Konsthögskolan (55)
Gymnastik- och idrottshögskolan (50)
Röda Korsets Högskola (47)
Konstfack (31)
Stockholms konstnärliga högskola (14)
Kungl. Musikhögskolan (8)
Sophiahemmet Högskola (7)
Malmö universitet (4)
Karolinska Institutet (2)
visa färre...
Språk
Svenska (44002)
Engelska (32842)
Norska (205)
Tyska (157)
Franska (127)
Danska (87)
visa fler...
Odefinierat språk (42)
Finska (41)
Japanska (29)
Spanska (19)
Nederländska (16)
Polska (12)
language:We_t (10)
Isländska (8)
Ryska (7)
Italienska (4)
Portugisiska (4)
Bosniska (3)
Tjeckiska (2)
Estniska (2)
Rumänska (2)
Kinesiska (2)
Bulgariska (2)
Albanska (2)
Annat språk (2)
Arabiska (1)
Nygrekiska (1)
Turkiska (1)
Serbiska (1)
Nynorsk (1)
Swahili (1)
Vietnamesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (25860)
Naturvetenskap (17540)
Teknik (17171)
Humaniora (3671)
Lantbruksvetenskap (3532)
Medicin och hälsovetenskap (3199)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy