SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Olsson Lillemor Lundin) "

Sökning: WFRF:(Olsson Lillemor Lundin)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
51.
 • Lundin-Olsson, Lillemor (författare)
 • Balansera rätt faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sjuttio procent av alla som behöver läggas in på sjukhus till följd av olyckshändelser har skadats i fallolyckor. Fallolyckor resulterar i ungefär 600 000 vårddygn per år vilket är nästan tio gånger fler än vad som kommer ut från vägtrafikolyckor. Varje år uppsöker över 300 000 människor en akutmottagning efter att ha skadats i en fallolycka. Samhällets kostnader för fallolyckor har beräknats uppgå till 22 miljarder årligen.   Fallhändelser är den vanligaste orsaken till skador bland äldre personer. Nio av 10 som kommer till en akutmottagning med en måttligt eller mycket allvarlig skada har fallit. Sverige har varit ett föregångsland för att förebygga fallrelaterade skador. I Skaraborgs och Östergötlands län skapades under tidigt 1980-tal en infrastruktur mellan olika sektorer i samhället för att främja säkerhet.
52.
 •  
53.
 • Lundin-Olsson, Lillemor, et al. (författare)
 • Fall och fallskador
 • 2013
 • Ingår i: Systematiskt arbete för äldres säkerhet : om  fall, trafikolyckor,bränder och suicid. - 2. - MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. - 978-91-7383-334-9 ; s. 71-98
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • ”Äldre människor är överrepresenterade vid nästan alla slags skadehändelser.” Att minska skadehändelser där äldre är inblandade är en av västvärldens stora utmaningar. Idag diskuteras klimatförändringar, pandemier etc. men vi har en närliggande och stor fråga att arbeta med, nämligen de äldres utsatthet i olika situationer och miljöer, vilket också har noterats av såväl EU 1 som OECD2.Säkerhetsarbete för att minska skador bland äldre är även internationellt en viktig fråga. Det innebär att arbetet mycket väl kan jämställas med att driva hälsofrämjande processer. Systematiskt säkerhetsarbete som en del av de hälsofrämjande insatserna innebär då att samhället tar ansvar för att skapa system och strukturer som minskar skador bland äldre. Det innebär också att den äldre görs medvet en om sitt eget ansvar och att samhället ger stöd till de mest utsatta som inte själva kan vidta olycksförebyggande åtgärder.Äldre mest olycksdrabbadeÄldre personer är överrepresenterade i nästan alla slags svåra skadehändelser, bland annat fall-, trafik-, brandolyckor och suicid. Förutom personligt lidande leder skadorna till stora kostnader för samhället. Enbart de äldres fallolyckor kostar samhället 9 miljarder kronor varje år i Sverige. Om inget görs kommer dessa kostnader att öka dramatiskt, i takt med att antalet äldre ökar.
 •  
54.
 •  
55.
 •  
56.
 • Lundin-Olsson, Lillemor, et al. (författare)
 • Predicting falls in residential care by a risk assessment tool, staff judgement, and history of falls
 • 2003
 • Ingår i: Aging Clinical and Experimental Research. - 1594-0667 .- 1720-8319. ; 15:1, s. 51-59
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND AND AIMS: It is of great importance to consider whether a tool's predictive value is generalizable to similar samples in other locations. Numerous fall prediction systems have been developed, but very few are evaluated over a different time period in a different location. The purpose of this study was to validate the predictive accuracy of the Mobility Interaction Fall (MIF) chart, and to compare it to staff judgement of fall risk and history of falls. METHODS: The MIF chart, staff judgement, and fall history were used to classify the risk of falling in 208 residents (mean age 83.2 +/- 6.8 years) living in four residential care facilities in northern Sweden. The MIF chart includes an observation of the ability to walk and simultaneously interact with a person or an object, a vision test, and a concentration rating. Staff rated each resident's risk as high or low and reported the resident's history of falls during the past 6 months. Falls were followed up for 6 months. RESULTS: During the follow-up period, 104 residents (50%) fell at least once indoors. Many of the factors commonly associated with falls did not differ significantly between residents who fell at least once and residents who did not fall. In this validating sample the predictive accuracy of the MIF chart was notably lower than in the developmental sample. A combination of any two of the MIF chart, staff judgement, and history of falls was more accurate than any approach alone; more than half of the residents classified as 'high risk' by two approaches sustained a fall within 3 months. CONCLUSIONS: Residents classified as 'high risk' by any two of the MIF chart, staff judgement, and history of falls should be regarded as particularly prone to falling and in urgent need of preventive measures.
 •  
57.
 • Lundin-Olsson, Lillemor, 1950- (författare)
 • Prediction and prevention of falls among elderly people in residential care
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Among elderly people, falls lead to a considerable amount of immobility, morbidity, and mortality. The purpose of this study was to develop and evaluate methods for predicting falls, and to evaluate a fall prevention program among elderly people living in residential care facilities. A fall was defined as any event in which the resident unintentionally came to rest on the floor or the ground regardless of whether or not an injury was sustained.In developing the prediction methods, it was hypothesised that older persons showing difficulties in performing a familiar second task while walking were more likely to fall within six months. For residents who stopped walking when talking, the relative risk of falling was 3.5 (95% CL2.0-6.2) compared to those who continued walking. For residents with a time difference (diffTUG) of at least 4.5 seconds between two performances of the Timed Up&Go test, with and without carrying a glass, the hazard ratio for falls was 4.7 (95% Cl: 1.5-14.2) compared to those with a shorter diffTUG.A screening tool, the Mobility Interaction Fall (MIF) chart, was developed and evaluated, then validated in a new sample. This tool included a mobility rating, ‘Stops walking when talking’, ‘diffTUG’, a test of vision, and a concentration rating. In the first sample, the hazard ratio was 12.1 (95% 0:4.6-31.8) for residents classified as ‘high-risk’ compared to ‘low-risk’. The positive predictive value was 78%, and the negative predictive value, the sensitivity, and the specificity were above 80% for falling in six months. In the second sample the prediction accuracy of the MIF chart was lower (hazard ratio 1.7, 95% Cl: 1.1-2.5) and a 6-month fall history or a global rating of fall risk by staff were at least equally valuable. A combination of any two of the methods - the MIF chart, staff judgement, fall history - was more accurate at identifying high risk residents than any method alone. Half of the residents classified by two methods as ‘high risk’ sustained a fall within 6 months.In a randomised study a prevention program directed to residents, staff, and environment resulted in a significant reduction in the number of residents falling (44% vs. 56%; odds ratio 0.62, 95% CF0.41-0.92), the incidence of falls (incidence rate ratio IRR 0.80, 95% CF0.69-0.94) and of femoral fractures (IRR 0.25, 95% 0:0.08-0.82) in the intervention compared to the control group.In conclusion, a combination of any two of the staff judgement, fall history or MIF chart has the potential to identify a large proportion of residents at particular high fall risk. A multidisciplinary and multifactorial fall prevention program directed to residents, staff, and the environment can reduce the numbnumber of residents falling, of falls and of femoral fractures.
58.
 • Lundin-Olsson, Lillemor (författare)
 • På säkrare ben : fallförebyggande arbete
 • 2012
 • Ingår i: Äldres Hälsa : Ett sjukgymnastiskt perspektiv. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07312-5 ; s. 107-125
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
59.
 •  
60.
 • Lundin-Olsson, Lillemor, et al. (författare)
 • The Mobility Interaction Fall chart
 • 2000
 • Ingår i: Physiotherapy Research International. - 1358-2267. ; 5:3, s. 190-201
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND AND PURPOSE: The aim of this study was to develop and evaluate a screening tool for the identification of older people living in residential care facilities who are prone to falling. METHOD: Two tests focusing on attentional demands while walking were performed: 'Stops walking when talking' and the 'diffTUG'. Medical assessment, rating for cognition, depression and activities of daily living were also carried out. Falls indoors were followed up prospectively over a period of six months. A flowchart, the Mobility Interaction Fall (MIF) chart, for the identification of older people who are prone to falling was developed. The MIF chart includes an observation of mobility level and 'Stops walking when talking', the diffTUG, a test of vision and a rating of concentration. Study subjects were 78 residents, aged over 65 years, in one residential care facility (22 M; 56 F; median age 82 years, range 66-99 years) in Umea, Sweden. RESULTS: Thirty-three (42%) subjects suffered at least one fall indoors during the follow-up period. The rate of falls differed significantly between those subjects classified as being at risk of falls and those not so classified (log rank test 39.1; p < 0.001; hazard ratio 12.1; 95% CI 4.6-31.8). The positive predictive value for the classification was 78% (95% CI 67-87%) and the negative predictive value was 88% (95% CI 79-95%). CONCLUSION: The initial findings for the MIF chart indicate a promising way of classifying older people at residential care facilities as being at high or low risk of falling. The classification is quick and easy and requires no expensive equipment
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (30)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (80)
konferensbidrag (22)
annan publikation (8)
rapport (6)
bokkapitel (6)
bok (1)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (80)
övrigt vetenskapligt (41)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Lundin-Olsson, Lille ... (118)
Rosendahl, Erik, (53)
Gustafson, Yngve, (52)
Nyberg, Lars, (35)
Littbrand, Håkan, (22)
Lindelöf, Nina, (21)
visa fler...
Jensen, Jane (18)
Nordin, Ellinor, (15)
Sandlund, Marlene, (13)
Melander-Wikman, Ani ... (12)
Eriksson, Staffan, (11)
Bergvall-Kåreborn, B ... (11)
Ahlgren, Christina, (10)
Olsson, Lillemor Lun ... (9)
Håglin, Lena (8)
Lindgren, Helena, (6)
Åberg, Anna Cristina ... (5)
Nordström, Peter, (5)
Backman, Anders (5)
Sondell, Björn, (5)
Stenvall, Michael, (5)
Skelton, Dawn A., (5)
Holmlund, Kenneth, (5)
Gunnarsdottir, Elin ... (4)
Bucht, Gösta, (4)
Maxhall, Marcus, (4)
Holmberg, Henrik, (4)
Yifter-Lindgren, Eli ... (4)
Stenlund, Hans (3)
Arnadottir, Solveig ... (3)
Wester, Per, (3)
Lundquist, Anders, (3)
Conradsson, Mia, (3)
Malmqvist, Lisa, (3)
Olsson, Tommy, (2)
Fjellman-Wiklund, An ... (2)
Ryberg, Mats, (2)
Schyllander, Jan (2)
Fahlström, Gunilla (2)
von Heideken Wågert, ... (2)
Stomby, Andreas, (2)
Otten, Julia, 1973-, (2)
Öhman, Ann, (2)
Bråndal, Anna, 1966- ... (2)
Svensson, Michael, (2)
Carlsson, Maine, 195 ... (2)
von Heideken Wågert, ... (2)
Rosenberg, Tommy (2)
Albinsson, Björn (2)
Moe-Nilssen, R (2)
visa färre...
Lärosäte
Umeå universitet (81)
Luleå tekniska universitet (54)
Uppsala universitet (3)
Mälardalens högskola (3)
Karlstads universitet (3)
Linköpings universitet (2)
visa fler...
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Högskolan Dalarna (2)
Göteborgs universitet (1)
Karolinska Institutet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (94)
Svenska (24)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (89)
Samhällsvetenskap (14)
Naturvetenskap (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy