SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "förf:(johan berlin) "

Sökning: förf:(johan berlin)

 • Resultat 1-50 av 95
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Böling, Susanna, et al. (författare)
 • Rethinking Consultation - Investigating the Perceived Work Models of a Palliative Consultation Team
 • 2018
 • Ingår i: Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal. - 0269-2163 .- 1477-030X.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Background: Previous research has shown that palliative consultation in hospital contexts sometimes face multifaceted challenges. Possibly creat- ing barriers between the consulting team and patients in need of palliative care. Hence, there is a need to consider how we implement and perform palliative consultation to inform future initiatives. This study is part of an ongoing project with the aim to analyse the discourse around implement- ing palliative care in a hospital context. Aim: The aim of this study was to identify and analyse various work models applied in a hospital context by a palliative consultation team. Method: Repeated focus group discussions with a palliative consultation team and its managers. A total of six focus group discussions were held from April 2016 to June 2017. The focus groups were audio recorded and transcribed verbatim. The data was read and analysed; identifying and categorising different work models. Result: According to what was expressed in the focus groups there were variations in how the consultation team operated in different hospital units and wards. Consulting as a team, consisting of a nurse, social worker and physician, was emphasised. One of the significant features was that they visited several wards on a weekly basis without receiving formal referrals beforehand. Although varying in form, the visits shared the function of being a forum for the wards to raise questions regarding palliative care relating to specific patients with palliative needs. Furthermore, during the introduction of consultation in some of the wards, the consultation team chose to designate time where a nurse from the team were present in the ward and among other things; identified patients with palliative care needs together with the ward staff and paved the way for the weekly palliative consultation.
 •  
2.
 • Khorram-Manesh, Amir, 1958-, et al. (författare)
 • Emergency Management and Preparedness Training for Youth (EMPTY) : The Results of the First Swedish Pilot Study.
 • 2018
 • Ingår i: Disaster Medicine and Public Health Preparedness. - 1935-7893. ; s. 1-4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVE: To examine the impact of a simulation training in raising a group of young students' personal and situational awareness in disasters and emergencies.METHODS: In total, 25 young students participated in two simulation scenarios representing two actual events, fire, and shooting, using a combination of two validated simulation training (Emergency Management and Preparedness Training for Youth [EMPTY]). The changes in their knowledge and awareness were evaluated by using questionnaires and the whole simulation was evaluated by three independent observers and a reference group.RESULTS: New concepts of emergency management, for example, evacuation, and barricading, could be trained in a safe environment. There was a significant increase in students' personal and situational awareness and their active engagement in the management of emergencies.CONCLUSION: EMPTY could raise the youth basic knowledge and ability to understand the concept of preparedness by being mentally prepared, available for collaboration, gaining a higher confidence, understanding the physical and psychological consequences of a major incident and the importance of their own safety. (Disaster Med Public Health Preparedness. 2018; page 1 of 4).
 •  
3.
 •  
4.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Sjuksköterskan som chef och ledare
 • 2017
 • Ingår i: Sandberg H. (red). Pedagogik för sjuksköterskor. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-09395-6
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
5.
 • Alverbratt, Catrin, et al. (författare)
 • A New Working Method in Psychiatric Care : the impact of implementation
 • 2016
 • Ingår i: International Journal of Public Administration. - 0190-0692. ; 40:3, s. 295-304
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • An equal mix of organizational cultures is important for a successful implementation process. The aim of this study was to examine the implementation of a new working method in psychiatric hospital wards, representing different cultural characteristics. Descriptive quantitative data were collected at two hospitals (intervention and control). The results revealed one ward characterized by a mix of organizational cultures. This ward, compared with other intervention wards, showed the best results regarding patient assessed empowerment and participation. The result shows tentatively that organizational culture may have an impact on the implementation processes.
 •  
6.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Artefakters organiserande funktion
 • 2016
 • Ingår i: Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner. - Lund : Studentlitteratur AB. - 978-91-44-10769-1 ; s. 227-248
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Chefers strategier för att implementera samverkan
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien handlar om interorganisatorisk samverkan inom vård och omsorg. Här studeras vilka strategier som första och andra linjens kommunala chefer använder för att få till stånd en fungerande samverkan. Hur ser hindren ut och vilka strategier och överväganden gör cheferna för att övervinna dem. Den fråga som därför behandlas i denna rapport är; vilka strategier an-vänder kommunala chefer inom vård och omsorg för att implementera samverkan? I studien har data samlats in genom att 21 chefer inom vård och omsorg intervjuats. De chefer som medverkat i studien har alla varit verksamma i kommuner som deltagit i det Nationella kommunforskningsprogrammet, vilka är Borås, Göteborg, Lund, Norrköping, Piteå, Sjöbo och Stockholm. I studien har tre centrala iakttagelser gjorts. Dessa handlar om; 1) att cheferna väljer en form av situationsanpassad strategi beroende på vad sam-verkan har för syfte och med vilka aktörer som samverkan ska genomföras, 2) att cheferna behöver hantera den upplevda intressekonflikten som finns mellan att ta ansvar för den "egna verksamheten" samtidigt som de förväntas ta ansvar för samverkan med andra organisationer och 3) att cheferna har svårt att hantera sitt chefsansvar vid samverkan. Samverkan där linjestyrningen utmanas eller kompletteras med horisontell styrning är lösare reglerad vilket kan leda till oklar ansvarsfördelning och diffus arbetsdelning. Här kan chefer behöva tillägna sig andra uttryck för att utöva sitt ledarskap då den traditionella chefsrollen inte är lika väl anpassad till styrning vid samverkans-situationer.
 •  
8.
 • Khorram-Manesh, Amir, 1958-, et al. (författare)
 • Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies : Results from a Literature Review
 • 2016
 • Ingår i: Bulletin of Emergency Trauma. - Trauma Research Center, Shahid Rajaei Trauma Hospital. - 2322-2522. ; 4:4, s. 186-196
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the current review wasto study the existing knowledge about decision-making and to identify and describe validated training tools.A comprehensive literature review was conducted by using the following keywords: decision-making, emergencies, disasters, crisis management, training, exercises, simulation, validated, real-time, command and control, communication, collaboration, and multi-disciplinary in combination or as an isolated word. Two validated training systems developed in Sweden, 3 level collaboration (3LC) and MacSim, were identified and studied in light of the literature review in order to identify how decision-making can be trained. The training models fulfilled six of the eight identified characteristics of training for decision-making.Based on the results, these training models contained methods suitable to train for decision-making.
 •  
9.
 • Team i vård, behandling och omsorg : Erfarenheter och reflektioner
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för förnyelse och nytänkande. Teamarbete harsåledes kommit att få en allt viktigare roll.I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team? Vadgör team nödvändiga? Vad är utmärkande för olika typer av team? Vad skapar väl fungerande team? Vilka effekter får teamarbete förverksamheten? Du som läsare bjuds på både kritiska betraktelser,utvecklingsspår och verktyg.Boken vänder sig till studerande och forskare vid högskolor ochuniversitet samt till praktiskt verksamma inom vård-, behandlingsochomsorgsorganisationer. De olika kapitlen kan läsas friståendeoch ger var för sig en god bild av teamets funktion.---Team i vård, behandling och omsorg förmedlar en unikinsikt och förståelse kring teamarbetes betydelse, funktionssätt och utmaningar baserad på omfattande och mångårig forskning. Boken förtjänar därför attanvändas inom alla utbildningar på högskolenivå som är inriktade mot vård- och omsorg.Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi
 •  
10.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Cultural camouflage : a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted
 • 2015
 • Ingår i: International Journal of Health Planning and Management. - 0749-6753. ; 30:2, s. 111-126
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study identifies hidden artefacts in a public organisation. In contrast to earlier studies, itfocuses on artefacts as concealing rather than conveying meaning. Negligent behaviour causedby an unpopular culture was recognised in five psychiatric wards at a Swedish universityhospital. Data comprising observations (87 h) and interviews (n = 60) were collected over aperiod of 48months (2008–2011). Four different items used in everyday work representing adeeper meaning of the organisation were identified during the observations. The items selectedwere work attire, nametags, keys and restraint beds. These were considered particularly promisingwhen it came to the aim of the study, namely, to find out how artefacts are camouflaged. Theobservations and the interviews revealed that these were controversial and contested artefacts inthe organisation. The study uses the term ‘cultural camouflage’ for behaviour that ignores andconsciously conceals symbols that have negative values. This concept contrasts with previousresearch that shows how artefacts are emphasised and how they contribute to the character ofthe activity in a transparent way. Conservative and backward-looking behaviour among staffprovided one explanation as to why artefacts were concealed. Another was the need to establishharmonious internal interactions.
 •  
11.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Doctors’ functional leadership inpsychiatric healthcare teams : a reversible leadership logic
 • 2015
 • Ingår i: Team Performance Management. - London : Emerald Group Publishing Limited. - 1352-7592. ; 21:3/4, s. 159-180
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose: The purpose of this paper was to study how psychiatric doctors practise leadership in multidisciplinary healthcare teams. The paper seeks to answer the question: How do psychiatric doctors lead multidisciplinary teams during treatment conferences?Design/methodology/approach: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was observed over a period of 18 months, and data were collected during four years (2008-2011). Data were collected through interviews with doctors (n19) and observations (n30) of doctors’ work in multidisciplinary psychiatric teams.Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership style. Oscillating between these two extremes was a strategy for handling the internal tensions of the team.Research limitations/implications: The study was a case study, performed during treatment conferences at psychiatric wards in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in generalising the results.Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary medical teams. By understanding the reversible logic of leadership, cooperation and knowledge sharing can be gained, which means that a situation of mere peaceful coexistence can be avoided. Understanding the importance of the informal contract makes it possible to switch leadership among team members. A reversible leadership with an informal contract makes the team less vulnerable. The team’s professionals can thus easily handle dif cult situations and internal tensions, facilitating leadership and management of multidisciplinary teams.Originality/value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadershiplogic.
 •  
12.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Learning and usefulness of collaboration exercises : A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance and rescue services
 • 2015
 • Ingår i: International Journal of Mass Emergencies and Disasters. - Research Committee on Disasters, International Sociological Association. - 0280-7270. ; 33:3, s. 428-467
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this article, we studied collaboration exercises (3LC) between the rescue services, ambulance services, and police force, which were developed to enhance learning and usefulness. The exercises’ structure was based on identified deficiencies in previous collaboration exercises. The purpose was to test the exercise model in terms of learning and usefulness. Ten 3LC exercises were observed. A total of 65 semi-structured interviews were conducted (2011–2014) in connection with the exercises. The exercises contained across-boundary elements, seminars, and interactive documentation. The participants were given the opportunity to discuss, analyze, and critically reflect on their efforts. During the seminars, the individual actions were analyzed, which led to alternative strategies that were subsequently tested in a repeated exercise. Our results demonstrate that repetitive features and seminars during collaboration exercises promote learning toward an organic behavior and usefulness in the actual incident work.
 •  
13.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team : om sammanhållning, sortering och kontroll
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien handlar om ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team. För att hantera hälso- och sjukvårdens gränsöverskridande arbete har teamarbete använts som arbetsform.Det övergripande syftet med studien har varit att studera hur ledarskap och beslutsfattande tillämpas i psykiatriska team. De frågor som behandlas är; att beskriva och skapa förståelse för hur ledarskap i psykiatriska team tillämpas, att beskriva och skapa förståelse för hur beslutsfattande i psykiatriska team tillämpas, att förklara varför eventuella skillnader finns mellan prat och praktik, samt att förklara varför teamarbete tillämpas i psykiatrin.Studiens teoretiska referensram utgår ifrån de utmaningar som uppstår när teamarbete ska organiseras i en multiprofessionell kontext. I studien tas beslutsteori, ledarskapsteori och nyinstitutionell teori till hjälp för att länka ihop och ge förklaringar till professionernas handlingsmönster.Studiens data har samlats in 2008-2011 genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Totalt består studien av 101 intervjuer med 111 informanter. Observationer har gjorts i 10 team vid 132 tillfällen under totalt 230 timmar. Vid observationerna har fokus varit på det teamarbete som utförts vid behandlingskonferenser.Studien visar: 1) att det finns ett informellt kontrakt i teamen som styr vem som gör vad i olika situationer, 2) att läkarna tillämpade ett reversibelt ledarskap som gjorde att de växlade mellan det ofrivilliga och det självpåtagna, 3) att teamen använde beslutsnormer som styrdes av situationsspecifika mikrokoder, 4) att det fanns en episodisk kultur som minskade drivkraften att ge en förebyggande och långsiktig behandling, 5) att teamarbete användes för att ge möjlighet till sammanhållning, sortering och kontroll samt 6) att det inte fanns någon strävan efter perfektion i beslutsfattandet, istället nöjde sig teamen med en acceptabel nivå som alla kunde enas om.
 •  
14.
 • Berlin, Johan M, 1975-, et al. (författare)
 • Collaboration exercices; what do they contribute ? : a study of learning and usefulness
 • 2015
 • Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management. - John Wiley & Sons. - 0966-0879. ; 23:1, s. 11-23
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article aims to study whether exercises contribute to learning that can be useful in actual emergency work. It reports the findings of a study about professional emergency personnel’s perceptions of the impact of collaboration exercises. Surveys were distributed and collected from emergency personnel in conjunction with three collaboration exercises that took place in Sweden in spring 2012. The survey included personnel holding different positions within the police department, fire department and ambulance services. Among them were also operational personnel such as officers. A total of 94 professional emergency personnel agreed to participate by answering the survey. The response rate was 95%.The study shows that collaborative elements in exercises contribute to perceived learning (R2 = 0:53), and that learning, in turn, has a perceived beneficial effect on actual emergency work (R2 = 0:26).The perceived results of collaboration,learning and their impact on actual emergency work, however, are moderate.The exercises were characterised by long waiting times and gave few opportunities to practise different strategies. Only a few respondents felt that they learned something about the collaborating organisations’ ways of communicating and prioritising. Many also thought that the exercises were more useful for command officers than for operational personnel.Thus, the study shows that by strengthening the collaborative elements of the exercises, the perception of the participants’ actual emergency work can be developed.
 •  
15.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Samverkansövningar : Om lärande och nytta
 • 2015
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här studien handlar om samverkansövningar med särskilt fokus på fullskaleövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans. För att lyckas i en komplex situation behöver personalens förmåga att samverka organisationsövergripande utvecklas och förfinas.Det övergripande syftet med denna studie var att studera hur samverkan övas och hur övningarna leder till lärande och nytta. I studien gjordes inledningsvis en forskningsöversikt. Utifrån den har ett antal centrala begrepp tagits fram som varit till hjälp när vi följt svenska samverkansövningar genom intervjuer och observationer. Den samlade analysen har sedan legat till grund för konstruktionen av en ny övningsmodell, 3NS, trenivåsamverkan. Den bygger på erfarenheter vi gjort i studier av traditionella övningar.De 3NS-övningar som genomfördes bestod av två praktiska moment och tre seminarier. Varje moment följdes av ett utvärderande seminarium som syftade till att deltagarna själva skulle reflektera och utveckla sitt handlingsmönster. De båda praktiska momenten var identiska. Det gav de övande tillfälle att repetera och metodiskt prova nya angreppssätt. Det första övningsmomentet genomfördes enligt de rutiner som normalt tillämpas och styr handlandet vid en skarp händelse. Det andra övningsmomentet föregicks av ett självkritiskt seminarium där deltagarna själva identifierade vad som kunde förbättras till nästa övningsomgång.Forskningsprojektet har genomförts 2011-2014. Totalt har 19 samverkansövningar studerats, varav 16 fullskaleövningar. I studien har totalt 97 intervjuer och 125 timmar observation genomförts. En enkät (CLU-instrument) har utvecklats, vilken besvarats av 272 övningsdeltagare.Studien visar att kollaborativa moment vid övningar bidrar till att deltagarna lär sig mer och har större nytta av övningar. 3NS-övningarna uppfattades förbättra lärandet med 26 procent och nyttan med 17 procent jämfört med traditionella övningar. Samverkansövningar gynnas av att de övande själva analyserar sina svagheter. Repetitiva inslag där de övande prövar alternativa strategier förbättrar beredskapen inför skarpa händelser.
 •  
16.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • The Three-Level Collaboration Exercise : Impact of Learning and Usefulness
 • 2015
 • Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management. - 0966-0879. ; 23:4, s. 257-265
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the study was to examine the emergency personnel’s perception of the effects of exercises, with regard to learning and usefulness. The exercises were quasi-experimental and constructed in such a way that employees from different organizations overlapped each other’s tasks. This was accomplished by: having asymmetries included in the scenarios, repeating exercise procedures and testing different strategies, which were discussed at joint seminars. The exercises were compared to a similar study, published in this journal, of nonquasi-experimental but merely traditional exercises. Surveys were distributed and collected from emergency personnel in connection with seven exercises. At the exercises, 94.3% of the personnel thought that the exercises had a focus on collaboration (traditional exercises, 75.6%).
 •  
17.
 • Alverbratt, Catrin, 1980-, et al. (författare)
 • The process of implementing a new working method - a project towards change in a Swedish psychiatric clinic
 • 2014
 • Ingår i: Journal of Hospital Administration. - Toronto / Canada : Sciedu Press. - 1927-6990. ; 3:6, s. 174-189
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The implementation of evidence-based methods in hospital settings is difficult and complex. The aim of the present study was to highlight the implementation process concerning a new working method, i.e. a new assessment tool, based on the International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), among psychiatric nursing staff on five participating wards at a Swedish county hospital. Descriptive, qualitative data were collected through focus group interviews pre- and post-implementation. Data were analysed using directed content analysis, guided by Normalization Process Theory (NPT). The results revealed that just one of the five participating wards met the criteria for a successful implementation process. The results confirm previous studies showing the difficulty of implementation. Although participants agreed with the intention of the model, they were reluctant to apply it in practice. The implementation process seemed to be influenced by factors such as: time pressure; heavy workload; stress; lack of routines in using the tool; lack of nursing staff; as well as cultural characteristics and resistance to change.
18.
 • Andersson, Annika, 1981-, et al. (författare)
 • Managing boundaries at the accident scene : a qualitative study of collaboration exercises
 • 2014
 • Ingår i: International Journal of Emergency Services. - Emerald Group Publishing Ltd. United Kingdom. - 2047-0894. ; 3:1, s. 77-94
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose The purpose of this study is to identify what is practiced during collaboration exercises and possible facilitators for inter-organisational collaboration.Design/methodology/approach Interviews with 23 participants from four exercises in Sweden were carried out during autumn 2011. Interview data were subjected to qualitative content analysis.Findings Findings indicate that the exercises tend to focus on intra-organisational routines and skills, rather than developing collaboration capacities. What the participants practiced depended on roles and order of arrival at the exercise. Exercises contributed to practicing leadership roles, which was considered essential since crises are unpredictable and require inter-organisational decision-making.Originality/value The results of this study indicate that the ability to identify boundary objects, such as injured/patients, was found to be important in order for collaboration to occur. Furthermore, lessons learned from exercises could benefit from inter-organisational evaluation. By introducing and reinforcing certain elements and distinct aims of the exercise, the proactive function of collaboration exercises can be clarified.
 •  
19.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Collaboration Exercises the lack of collaborative benefits
 • 2014
 • Ingår i: International Journal of Disaster Risk Science. - Springer. - 2095-0055. ; 5:3, s. 192-205
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this paper is to study what professional emergency personnel learn during collaboration exercises and the benefits of what they have learned. Observations (n=19) and semistructured interviews (n=32) were carried out in conjunction with major exercises held in Sweden (2007–2012). The results show that exercises tend to be based on its own logic, which differs from actual events. Exercise participants believe that they mainly learn single-track, parallel and path-dependent behavior. The exercises do not facilitate the use of cross-boundary activities. This means that learning as well as benefits of the exercises for actual events is limited. The exercises would be more appropriate if those participating had the opportunity to identify weaknesses, try alternative ways as well as had the opportunity to have comprehensive organizational analyses at the conclusion of the exercises. Based on the results of the study, alternative models for the exercises are suggested that contain elements, which develop collaboration and contribute to learning.
20.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Common incentives for teamwork : the unspoken contract´s significance
 • 2014
 • Ingår i: Team Performance Management. - 1352-7592. ; 20:1/2, s. 65-80
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - The purpose of this article was to identify and study common incentives for teamwork.Design/methodology/approach - The study was designed as a case study. The case consists of teamwork at a univer-sity hospital. At the hospital, ten psychiatric teams were studied for a period of four years (2008-2011). Each team was followed for 12–18 months. Data were collected through interviews (n = 48) and observations (n = 52) of the teamwork at treatment conferences.Findings - The common incentives identified consist of shared responsibility, appreciation and long-sightedness. The incidence of a silent contract is highlighted as an explanation for the team's cohesion.Research limitations/implications - The study is conducted in a public organisation within one field. The results should therefore be interpreted with some caution.Practical implications - The study is useful for practitioners to understand the importance of common incentives as a collective driving force. By developing well-adapted common incentives, the practical work can be developed, refined and improved.Originality/value - The significance of common incentives and the unspoken contract in the team is identified.
 •  
21.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • How doctors practice teamleadership
 • 2014
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Purpose: The overall purpose of the article was to study how doctors practise leadership in multidisciplinary teams. The article seeks to answer the question: Which approach do doctors use to lead multidisciplinary psychiatric teams?Methodology: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was followed for eighteen months. Data were collected during a period of four years (2008–2011). Data were collected through interviews with doctors (n = 19) and observations (n = 30) of doctors’ work in a multidisciplinary psychiatric team.Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership. Oscillating between these two extremes is called reversible leadership.Research limitations: The study was performed at a psychiatric ward during treatment conferences in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in interpreting the results.Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary teams within the health and medical care system. The reversible leadership means that doctors can more easily oscillate from difficult situations and deal with internal tensions, facilitating leadership and management of the multidisciplinary team in the intended direction.Originality / value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadership.
 •  
22.
23.
 • Andersson, Annika, 1981-, et al. (författare)
 • Organisering av en fingerad verklighet : Om övningar mellan blåljusorganisationer
 • 2013
 • Ingår i: Nordiske organisasjonsstudier. - Oslo : Fagbokforlaget. - 1501-8237. ; 15:3, s. 34-64
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Denna studie syftade till att belysa övningsdeltagarnas uppfattningar av hur samverkansövningar mellan polis, räddningstjänst och ambulans organiseras och genomförs. Särskilt fokuserades kritiska aspekter i övningar som har, eller förväntas ha, betydelse för deltagarnas möjligheter att lära. Samverkansövningar används som ett verktyg för att förstärka och utveckla gemensam beredskap inför framtida olyckor och katastrofer. Behovet av övningar på olika nivåer brukar aktualiseras efter kritik mot hanteringen av omfattande verkliga händelser. Studien hade en kvalitativ ansats och byggde på fenomenografisk analys av intervjuer med deltagare från fyra övningar med olika scenarier. Analysen visade att realism i övningarna, utrymme för misstag, övningarnas omfattning och syfte samt möjlighet till uppföljning uppfattades som särskilt kritiska aspekter. Hanteringen av en olycka beror i stor utsträckning på organisationernas förmåga att anpassa sig till den rådande situationen och utfallet av samverkan mellan organisationer. För att övningar ska bidra till dessa förmågor och fylla ett proaktivt syfte, bör fokus tydligare riktas mot organisering av övningar i syfte att ge deltagarna utrymme att pröva olika beslut och ageranden, och med mindre betoning på scenarioval.
 •  
24.
 •  
25.
 •  
26.
 •  
27.
 •  
28.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Läkare som teamledare : En studie av reversibelt ledarskap
 • 2013
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • SammanfattningSyfte: Syftet med artikeln är att beskriva och problematisera läkares ledarskap i team. Arti-keln syftar till att besvara frågan; Hur utövar läkare ledarskap i team?Design/metod: Studien är designad i form av en fallstudie. Sex psykiatriska team har stude-rats vid ett universitetssjukhus. Varje team har följts under 18 månader. Datainsamlingen har gjorts under totalt fyra år (2008-2011). Data har samlats in genom intervjuer med läkare (n=19) och observationer (n=60) av läkares arbete i team.Resultat: Läkares ledarskap i team utövas i en dualistisk pendlingsprocess mellan självpåta-get och ofrivilligt, vilket benämns reversibelt ledarskap.Begränsningar: Studien är gjord på psykiatriska avdelningar i en organisation. Det finns därför anledning till viss försiktighet vid tolkningen av resultaten.Praktiska implikationer: Resultaten är användbara för att förstå teamledarskapets dualism. Reversibelt ledarskap kan leda till ökad osäkerhet och försvaga teamets proaktiva förmåga.Originalitet: Läkarens ledarskap i team lyfts fram som reversibelt, antingen självpåtaget och frivilligt, eller påtvingat och ofrivilligt.Nyckelord:
 •  
29.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Teamarbete : ett livsviktigt samspel
 • 2013
 • Ingår i: Sjuksköterskans kärnkompetenser. - Stockholm : Liber. - 978-91-47-10568-7 ; s. 159-177
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
30.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Teamarbete : de gemensamma incitamentens betydelse
 • 2013
 • Ingår i: Att utveckla vården : Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-09077-1 ; s. 223-245
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
31.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • The dominance of mechanistic behaviour : A critical study of emergency exercises
 • 2013
 • Ingår i: International Journal of Emergency Management. - InderScience Publishers. - 1471-4825. ; 9:4, s. 327-350
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this paper, the focus is on emergency exercises between the police, rescue services and ambulance. By practising, it is assumed that the conditions improve for a quick normalisation after an incident. The purpose of this paper is to identify whether the exercises are designed after organic action logic and therefore can be assumed to strengthen the ability to handle emergencies. Data have been collected at two large, regional, full-scale exercises (2008 and 2012). Data collection has been done through observations and document studies. The study shows that mechanistic behaviour is quite prevalent in the two studied exercises. They are time consuming and put little emphasis on practising organic behaviour. Too complex exercise scenarios contribute to a low tempo, long waiting periods and slow implementation. To succeed, the exercises need to have a non-linear time sequence and limited scenarios that invite participants to focus on organisational interfaces.
 •  
32.
 •  
33.
 •  
34.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Models of teamwork: ideal or not? : A critical study of theoretical team models
 • 2012
 • Ingår i: Team Performance Management. - 1352-7592. ; 18:5/6, s. 328-340
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - There is a tendency in team research to employ concepts of stepwise models, reachingfrom the primitive to the excellent, to suggest that a higher level of evolution is better than the basic and simple. This tendency includes typologies of teams. This article aims to question the relevance of this view.Design/methodology/approach - Data were collected in three steps. In the first step, articles and books analyzing teams and teamwork from stepwise analytical models were collected. In the second step the collected data were classified into different themes. Each stepwise model was classified into one essential denomination. This classification resulted in eight themes. In the third step each theme was analyzed, which led to the fusion of some of the themes.Findings - The conclusion is that a synchronous, complementary or mature team is not necessarily optimal. Contrary to this, a differentiated, sequential or multi team approach can be optimal for some purposes. Team research needs to establish a more open, inductive and critical attitude than at present.Originality/value - The paper highlights the need to observe and use team theories in a balanced and critical way.
 •  
35.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Trender som utmanar traditioner : En hälso- och sjukvård i metamorfos
 • 2012
 • Ingår i: Offentlig förvaltning : Scandinavian journal of public administration. - 2000-8058. ; 16:2, s. 3-23
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln ges en översikt över traditioner inom hälso- och sjukvården som utmanas av trender. Betydelsen av starka professioner, otydliga och motstridiga mål och otillräckliga resurser har gjort att verksamheten måste hantera motsägelsefulla krav. Ett sätt att komma tillrätta med detta har skett genom införande av valfrihetssystem, arbete över organisatoriska och professionella gränser och ökad flexibilitet. Trenderna har till stor del influerats av styrmodeller inspirerade av New Public Management. Uppblandningen mellan nya och traditionella styrmodeller har gjort att det utvecklats hybrider. Hybriderna har bidragit till en organisatorisk spänning, där gammalt och nytt blandas i en motsägelsefull, men förnyande process.
 •  
36.
 •  
37.
 •  
38.
 •  
39.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Flexibilitet eller kontroll? : Om regler, rutiner och ansvar
 • 2011
 • Ingår i: Mot svårare tider : om vikten av politiskt ledarskap och ekonomistyrning. - Göteborg : Kommunforskning i Västsverige (KFi). - 978-91-979052-9-9 ; s. 40-46
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sammantaget ger ekonomicheferna uttryck för att de har ett tämligen gottinflytande över frågor som handlar om regelverk, normer, organisationsstrukturoch graden av delegation. Med tanke på att den totala svarsfrekvensenuppgår till 77 procent kan vi uttala oss tämligen väl om de undersökta tjänstemännensuppfattningar. Detta reser en rad intressanta frågor. Vilken gradav frihet och delegering är lämplig i en kommun? Hur ska man balanserakontroll, insyn och transparens mot ökade administrativa kostnader? Hurska man väga demokrati mot effektivitet? Frågan om graden av delegering handlar om en löpande avvägning mellanflexibilitet och kontroll. Frågan är vad som ska prioriteras mest i vilket lägeoch vilka delar som ska prioriteras på bekostnad av annat? Var betoningeni dessa frågor ska ligga är föremål för en ständig pendelrörelse över tid. Ibland betonas flexibilitet och i andra lägen kontroll. Detta hänger nära ihopmed kommunens regler, rutiner och ansvarstagande.
 •  
40.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Samverkan mellan blåljusorganisationer
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med förutsättningarna. I boken problematiseras agerandet på olycksplatsen. Friktionen mellan yrkesprofessioner lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras.I boken tar författarna samverkan från retorik till ett praktiskt redskap, något som är möjligt att konkretisera och utföra praktiskt i det dagliga arbetet. Boken utgör samtidigt en introduktion till övningstekniken 3-nivåsamverkan (3-NS).I den här boken bjuds på flera närgångna beskrivningar. Medarbetare från fältet berättar om sina erfarenheter av samverkan, hur den tillämpas, om vilka möjligheter som finns och vilka svårigheter som behöver hanteras.Boken riktar sig till alla som arbetar i eller i anslutning till blåljusorganisationer. Den kan med fördel användas som lärobok för universitets- och högskolestuderande som läser till yrken inom polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Boken passar också för vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Den kan även med fördel läsas av forskare, tjänstemän och politiker med intresse för hur framtidens blåljusorganisationer ska ledas, organiseras och styras.
 •  
41.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Styrning av hälso- och sjukvård
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här boken får du möjlighet att bekanta dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Författarna ger en bild av vad de olika modellerna tenderar att leda till på kort respektive lång sikt. Trender, regler, resultat, arbetsfördelning och de speciella förutsättningar som gäller för styrning i professionella organisationer behandlas.Boken riktar sig till utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration, vårdvetenskap, socialt arbete, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, företagsekonomi och service management samt till praktiskt yrkesverksamma. Den kan även med fördel läsas av forskare, tjänstemän och politiker med intresse för hur framtidens hälso- och sjukvård ska organiseras och styras.
 •  
42.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • Why is collaboration minimised at the accident scene? : A critical study of a hidden phenomenon
 • 2011
 • Ingår i: Disaster Prevention and Management. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited. - 0965-3562. ; 20:2, s. 159-171
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose - The purpose of this paper is to study why collaboration among police, fire, and ambulance services is minimised at accident scenes. Design/methodology/approach - Observations and semi-structured interviews were carried out during 2007-2008. The data material comprises a total of 248 hours of observations on 20 occasions and 57 interviews with 80 people.Findings - The study identifies the difference between rhetoric and practice in connection with accident work. Collaboration is seen as a rhetorical ideal rather than something that is carried out in normal practice. Asymmetry, uncertainty and lack of incentives are important explanations as to why only limited forms of collaboration are actually implemented.Research limitations/implications - The paper shows a distinction between collaboration as rhetoric and practical collaboration at accident scenes. Practical implications The article proposes a multi-faceted collaboration concept. In this way, collaboration can be developed and refined.Originality/value - The results of the study show that police, fire, and ambulance services want to develop excellent forms of collaboration at the accident scene, but avoid this as it leads to uncertainty and asymmetries and because of a lack of incentives. However, simpler forms of collaboration may be realistic in the organisation of everyday work at accident scenes. 
 •  
43.
 •  
44.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Ekonomicheferna nöjda med delegationsordningen
 • 2010
 • Ingår i: Nästan som det brukar vara : kommunal utveckling under ansträngda förhållanden. - Göteborg : Kommunforskning i Västsverige (KFi). - 978-91-979052-0-6 ; s. 47-52
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
45.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • From artefact to effect : the organising effects of artefacts on teams
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Health Organisation & Management. - 1477-7266. ; 24:4, s. 412-427
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose – Earlier studies have identified artefacts, but have only to a lesser degree looked at theireffects. The purpose of this paper is to investigate how artefacts contribute to organisation. Design/methodology/approach – A trauma team at a university hospital has been observed andits members interviewed. Findings – The trauma team showed itself to be rich on artefacts since it had strong internal drivingforces, high legitimacy, and tried to live up to high expectations from the outside. Its members were motivated to be in the forefront of trauma care. Through renewal, the team succeeded in maintaining demarcation. It also succeeded in systemising internal work tasks and made for itself a position in relation to the outside. The team's capacity, however, came to be limited by internal conflicts and battles for prestige. Practical implications – The study shows that informal logic has a strong influence on teams.Teamwork contributed to the development of organisational structure and motivation for the personnel. Originality/value – Earlier studies advocate the important role of artefacts in order to communicate, collaborate, negotiate or coordinate activities. The conclusion is that artefacts also have an organising and developing effect on teams in a fragmented and differentiated healthcare.
 •  
46.
 •  
47.
 • Berlin, Johan, 1975- (författare)
 • Synchronous work - myth or reality? : a critical study of teams in health and medical care
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Evaluation In Clinical Practice. - London : Blackwell Publishing Ltd. - 1356-1294. ; 16:6, s. 1314-1321
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract Rationale, aims and objectives  In this article, ideal conceptions about teamwork are tested. The research question posed is: How are teams in psychiatry formed? Three theoretical concepts that distinguish groups from teams are presented: sequentiality, parallelism and synchronicity. The presumption is that groups cooperate sequentially and teams synchronously, while the parallel work mode is a transitional form between group and team. Methods  Three psychiatric outpatient teams at a university hospital specialist clinic were studied. Data were collected through 25 personal interviews and 82 hours of observations. The data collection was carried out over 18 months (2008–2009). Results  Results show: (1) that the three theoretical distinctions between group and team need to be supplemented with two intermediate forms, semiparallel and semisynchronous teamwork; and (2) that teamwork is not characterized by striving towards a synchronous ideal but instead is marked by an adaptive interaction between sequential, parallel and synchronous working modes. Conclusions  The article points to a new intermediate stage between group and team. This intermediate stage is called semiparallel teamwork. The study shows that practical teamwork is not characterized by a synchronous ideal, but rather is about how to adaptively find acceptable solutions to a series of practical problems. The study emphasizes the importance of the team varying between different working modes, so-called semisystematics.
 •  
48.
 •  
49.
 • Berlin, Johan, 1975-, et al. (författare)
 • The yellow line :  a critical study of the symbolic value of artefacts in health care teams
 • 2010
 • Ingår i: Cognition, Technology & Work. - 1435-5558. ; 12:4, s. 251-261
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artefacts reveal an organisation's ''inner life'' and they contribute to its image and reputation. They also play a decisive role for an organisation's development. In this article, similar artefacts from two different health care teams—a trauma team and a psychiatric team—in the same hospital, are compared. The team members were interviewed and their work observed over the course of several years. It was demonstrated that identical pieces of equipment in a trauma team and a psychiatric team signalled opposite values. The psychiatric team was backwardlooking, conservative and contradictory. Modern technology and pieces of equipment were associated with an abandoned and previously criticised activity. The corresponding equipment in the trauma team, on the other hand, signalled a forward looking, developing and unified culture. The trauma team was a relatively new and powerfully idealised phenomenon, which attracted attention. The analysis points out how the symbolic values signal that one activity is attractive and pleasing while another has a low external legitimacy. 
 •  
50.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-50 av 95
Åtkomst
fritt online (11)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (29)
recension (22)
bokkapitel (17)
konferensbidrag (9)
doktorsavhandling (7)
bok (6)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (3)
rapport (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (56)
refereegranskat (37)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Berlin, Johan, 1975- ... (84)
Carlström, Eric, 195 ... (47)
Berlin, Nils Johan, ... (6)
Carlström, Eric D., ... (5)
Berlin, Johan M, 197 ... (3)
Sandberg, Håkan, (3)
visa fler...
Khorram-Manesh, Amir ... (2)
Carlström, Eric, (2)
Alvebratt, Catrin, (2)
Andersson, Annika, 1 ... (2)
Sandberg, Håkan, 195 ... (2)
Berlin, Johan, (2)
Jensen, Christian, 1 ... (1)
Öhlen, Joakim, (1)
Alverbratt, Catrin, (1)
Åström, Sture, (1)
Kauffeldt, Anders, (1)
Alverbratt, Catrin, ... (1)
Åström, Sture, 1946- ... (1)
Kauffeldt, Anders, 1 ... (1)
Åhgren, Bengt, 1950- ... (1)
Bengt, Ågren (1)
Berglund, Helene, 19 ... (1)
Löfström, Mikael, 19 ... (1)
Nilsson, Viveka, 196 ... (1)
Kastberg, Gustaf, 19 ... (1)
Sandberg, Håkan S., (1)
Böling, Susanna, (1)
Roseke, Lina Ljung (1)
Aremyr, Johan (1)
Sörensson, Josef (1)
Ljung Roseke, Lina, (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Väst (62)
Göteborgs universitet (53)
Uppsala universitet (6)
Mälardalens högskola (3)
Högskolan Kristianstad (1)
Umeå universitet (1)
visa fler...
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Svenska (61)
Engelska (29)
Latin (5)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (80)
Medicin och hälsovetenskap (54)
Humaniora (7)
Naturvetenskap (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy