SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(HUMANIORA) hsv:(Språk och litteratur) hsv:(Jämförande språkvetenskap och lingvistik) "

Sökning: hsv:(HUMANIORA) hsv:(Språk och litteratur) hsv:(Jämförande språkvetenskap och lingvistik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
61.
 •  
62.
 •  
63.
 • Downing, Laura J., 1954-, et al. (författare)
 • Where’s the topic in Zulu?
 • 2009
 • Ingår i: The Linguistic Review. ; 26:2/3, s. 207-238
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
64.
 • Fryer, Daniel Lees (författare)
 • Exploring the dialogism of academic discourse: heteroglossic engagement in medical research articles
 • 2013
 • Ingår i: English corpus linguistics : variation in time, space and genre : selected papers from ICAME 32 / edited by Gisle Andersen and Kristin Bech. - Amsterdam : Rodopi. - 978-90-420-3679-6 ; s. 183-207
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In academic research writing, the way in which an author engages with and positions him/herself in relation to other voices in the discourse, e.g. with the literature and the putative reader, is an integral part of the social practice of communicating research. Understanding how this engagement is realized may have important implications for academic literacy programs, particularly in the development of academic writing skills. In this paper, I investigate engagement in written medical research discourse, by applying the systemic-functional framework of APPRAISAL, a model of evaluative language, to a corpus of English- language medical research articles. Specifically, I present how the corpus has been compiled and annotated according to part of the ENGAGEMENT system, a subsystem of APPRAISAL dealing with writer/speaker resources for intersubjective positioning. These engagement resources include what are generally dealt with under the headings of modality, hedging, and attribution, among others, but they are interpreted here in terms of their dialogic functionality; that is, the role they play in construing for the text a background of different voices (the literature, the putative reader) and different value positions. For instance, a modal Finite such as may not only signals a speaker’s/writer’s degree of certainty or level of commitment, but, from a dialogic perspective, it also ‘entertains’ or allows for the possibility of alternative positions or viewpoints in the discourse. (Consider, for example, Reducing LDL cholesterol may reduce the development of vascular disease.) In this paper, I present the different types of engagement features and their interrelations as identified in the corpus, the probabilities of these features being selected, the frequencies of their occurrence, their distributions across the texts, and some of their typical realizations. The findings show that there is considerable variation in the types of engagement resources used as well as in their distributions, both across and within different sections of the medical research article.
 •  
65.
 • Granberg, Antoaneta, 1967-, et al. (författare)
 • Minnesteckning för Roman Laskowski (1936–2014)
 • 2015
 • Ingår i: KVVS Årsbok 2015. - Göteborg : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS). - 0436-113X. ; 111–114
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)
 •  
66.
 • Gross, Johan, 1982-, et al. (författare)
 • När två blir ett? Ett begynnande sammanfall av /i/ och /y/ i Göteborgskan.
 • 2017
 • Ingår i: Varför svenska? Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017. Abstracts.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett fonemiskt sammanfall innebär att den fonetiska kontrasten mellan två fonem försvinner. I denna studie undersöker vi en möjlig språkförändring i göteborgskan, vilken kan leda till ett sammanfall av de två främre slutna vokalerna /i/ och /y/ till den orundade centraliserade slutna vokalen [ɨ]. /i/-vokalen är sedan länge ett framträdande drag i göteborgskan men har traditionellt beskrivits som en mycket frontad sluten vokal med ett tydligt surrande (Björseth 1957). På senare år har dock en centraliserad variant blivit allt vanligare bland ungdomar och den är nu den dominerande varianten. Studien bygger på två undersökningar. Den första undersökte vokalernas position i vokalsystemet genom akustiska analyser av inspelningar av 19 talare i åldrarna 16-19 år, bosatta i Göteborg. Totalt analyserades 3059 vokaler varav 409 /y/ och 296 /i/. Normaliserade akustiska mätvärden från de två vokalerna användes sedan som beroende variabler i en MANOVA med de två vokalerna som oberoende variabler. Analysen visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan uttalen av vokalerna, och att de tenderar att ha en något sänkt och centraliserad artikulation, dvs. [ɨ]. Den andra delen undersökte den perceptuella skillnaden mellan de två vokalerna genom ett perceptionsexperiment där vokalljuden togs från samma inspelningar som de akustiska analyserna baserades på. 22 ord valdes ut, vokalerna transkriberades manuellt vilket resulterade i fyra kategorier: (ii) där /i/ produceras som [i]; (iɨ) där /i/ produceras som [ɨ]; (yy) där /y/ produceras som [y] och (yɨ) där /y/ produceras som [ɨ]. Experimentet utfördes genom ett webbformulär, där 203 informanter svarade på vilken vokal de hörde i olika ord, och vilken vokal de hörde utan ordkontexten. Resultatet visar att informanterna är mycket säkra på klassificeringen av de två i-varianterna som just /i/, medan (yy) är något svårare och (yɨ) leder till flest felkategoriseringar. Den sammanlagda slutsatsen av undersökningarna pekar mot ett begynnande sammanfall bland yngre Göteborgare av de två vokalerna vilket resulterar i att den slutna, centraliserade, orundade vokalen [ɨ] blir den kvarvarande vokalformen. Vokalsammanfallet kan i det aktuella fallet förstås inom ramarna för en merger-by-approximation-modell (Lenning 1978) vilken beskriver hur två fonem gradvis rör sig mot varandra tills det som kvarstår är en mellanform.
 •  
67.
 • Grub, Frank Thomas, 1972-, et al. (författare)
 • Vorwort
 • 2015
 • Ingår i: Visionen und Illusionen : Beiträge zur 11. Arbeitstagung schwedischer Germanistinnen und Germanisten Text im Kontext in Göteborg am 4./5. April 2014. - Frankfurt a.M. : Peter Lang Edition. - 978-3-631-65521-4 - 978-3-653-04900-8 ; s. [7]-8
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
68.
 • Hamann, Silke, et al. (författare)
 • *NT revisited again: An approach to postnasal laryngeal alternations with perceptual Cue constraints
 • 2017
 • Ingår i: Journal of Linguistics. - 0022-2267 .- 1469-7742. ; 53:1, s. 85-112
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Phonological alternations in homorganic nasal–stop sequences provide a continuing topic of investigation for phonologists and phoneticians alike. Surveys like Herbert (1986), Rosenthal (1989), Steriade (1993) and Hyman (2001) demonstrate that cross-linguistically the most common process is for the postnasal stop to become voiced, as captured by Pater’s (1999) markedness constraint *NT. However, as observed since Hyman (2001), *NT alone does not account for all postnasal patterns of laryngeal alternation. In this paper, we focus on three problematic patterns. First, in some languages with a two-way laryngeal contrast, voiceless stops are aspirated postnasally, i.e. the contrast between NT and ND is enhanced, not neutralized. Second, in some languages with a three-way laryngeal contrast, the voicing contrast is maintained postnasally, while the aspiration contrast neutralizes in favour of aspiration. Third, in other languages with a three-way laryngeal contrast we find the opposite postnasal aspiration neutralization: aspiration is lost. We argue that an analysis based on perceptual cues provides the best account for this range of alternations. It demonstrates the crucial role of perceptual cues and laryngeal contrasts in a particular language while fitting the range of patterns into an Optimality Theoretic factorial typology that covers a wider range of postnasal laryngeal alternations than previous analyses.
 •  
69.
 •  
70.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1982)
Typ av publikation
konferensbidrag (2413)
tidskriftsartikel (2384)
bokkapitel (1679)
annan publikation (271)
doktorsavhandling (268)
recension (249)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (222)
bok (208)
rapport (112)
proceedings (redaktörskap) (78)
forskningsöversikt (33)
licentiatavhandling (11)
konstnärligt arbete (5)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (3843)
övrigt vetenskapligt (3626)
populärvet., debatt m.m. (459)
Författare/redaktör
Gärdenfors, Peter, (213)
Håkansson, Gisela, (140)
Horne, Merle, (137)
Gullberg, Marianne, (124)
Svantesson, Jan-Olof ... (103)
Zlatev, Jordan, (84)
visa fler...
Frid, Johan, (81)
Schötz, Susanne (80)
Larsson, Staffan, 19 ... (78)
Roll, Mikael, (76)
Parkvall, Mikael, 19 ... (75)
Borin, Lars, 1957-, (74)
Bruce, Gösta, (73)
Cooper, Robin, 1947- ... (72)
Eklund, Robert, 1962 ... (70)
van de Weijer, Joost (66)
Wengelin, Åsa (65)
Zetterholm, Elisabet ... (64)
Miestamo, Matti, (61)
Abelin, Åsa, 1953-, (60)
Traunmüller, Hartmut (60)
Heinat, Fredrik, (58)
Carling, Gerd (57)
House, David, (56)
Johansson, Victoria (56)
Holmer, Arthur (56)
Heldner, Mattias, 19 ... (55)
Dobnik, Simon, 1977- ... (53)
Burenhult, Niclas, (53)
Mesch, Johanna, 1963 ... (52)
Schalley, Andrea C., (51)
Hammarberg, Björn, 1 ... (51)
Paradis, Carita, (50)
Lacerda, Francisco, ... (50)
Ambrazaitis, Gilbert ... (48)
Downing, Laura J., 1 ... (47)
Svartholm, Kristina, ... (47)
Saxena, Anju (46)
Boyd, Sally, 1949-, (44)
Koptjevskaja Tamm, M ... (41)
Karlsson, Anastasia, (40)
Howes, Christine, 19 ... (40)
Johansson, Victoria, ... (39)
Sánchez, Laura, (39)
Norrby, Catrin, 1959 ... (39)
Lindblom, Björn, (37)
Tronnier, Mechtild, (37)
Viberg, Åke, (36)
Heldner, Mattias, (36)
Koptjevskaja-Tamm, M ... (36)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (2262)
Lunds universitet (2038)
Göteborgs universitet (1506)
Uppsala universitet (1014)
Linnéuniversitetet (398)
Linköpings universitet (261)
visa fler...
Högskolan Dalarna (213)
Umeå universitet (200)
Kungliga Tekniska Högskolan (114)
Karlstads universitet (106)
Örebro universitet (100)
Södertörns högskola (97)
Chalmers tekniska högskola (84)
Högskolan i Jönköping (83)
Högskolan Kristianstad (76)
Mälardalens högskola (42)
Högskolan i Gävle (27)
Högskolan Väst (26)
Mittuniversitetet (24)
Högskolan i Halmstad (22)
Högskolan i Borås (22)
Karolinska Institutet (13)
Luleå tekniska universitet (6)
Högskolan i Skövde (5)
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Malmö universitet (4)
RISE (2)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (5982)
Svenska (1372)
Tyska (164)
Franska (99)
Spanska (58)
Italienska (36)
visa fler...
Finska (36)
Portugisiska (33)
Esperanto (15)
Ryska (14)
Danska (9)
Norska (8)
Japanska (8)
Estniska (7)
Turkiska (7)
Katalanska (7)
Nederländska (5)
Annat språk (4)
Odefinierat språk (3)
Rumänska (3)
Nygrekiska (3)
Arabiska (2)
Isländska (2)
Ungerska (2)
Kinesiska (2)
Bulgariska (2)
Persiska (2)
Koreanska (2)
Polska (1)
Kroatiska (1)
Litauiska (1)
Serbiska (1)
Ukrainska (1)
Slovenska (1)
Mongoliskt språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (7924)
Samhällsvetenskap (999)
Naturvetenskap (583)
Medicin och hälsovetenskap (147)
Teknik (53)
Lantbruksvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy