SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Hälsovetenskaper) hsv:(Idrottsvetenskap) "

Sökning: hsv:(MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP) hsv:(Hälsovetenskaper) hsv:(Idrottsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
31.
 • Zellers, Jennifer A, et al. (författare)
 • Impact of seated and standing positions on triceps surae muscle activation in unilateral Achilles tendon rupture
 • 2020
 • Ingår i: Translational Sports Medicine. - 2573-8488. ; 3:1, s. 3-8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Heel rises are commonly used in the rehabilitation of individuals following Achilles tendon rupture; however, the impact of tendon elongation on triceps surae activation in seated versus standing positions has not been investigated. The purpose of this study was to investigate changes in triceps surae activation during seated compared to standing heel rises in individuals with Achilles tendon rupture and its relationship to tendon elongation. Ten individuals with a history of Achilles tendon rupture were included in this study. Muscle activity using electromyography was examined during a heel rise task in seated (unilateral) and standing (bilateral) positions. Soleus activity was not significantly different between sitting and standing on both the ruptured and uninjured side. On the ruptured, side there were no differences in medial or lateral gastrocnemius activity between sitting and standing; however, on the uninjured side medial and lateral gastrocnemius activity was lower in sitting compared to standing. The results of this study suggest that neuromuscular changes in triceps surae activation occur following Achilles tendon rupture. The seated heel rise position can be used to strengthen all muscles of the triceps surae and is useful when the patient is unable to perform a standing heel rise.
 •  
32.
 • Kultur och hälsa i praktiken
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intresset för området kultur och hälsa är stort. Åtskilliga verksamheter i kommuner och landsting arbetar aktivt med kultur och hälsa. Därför blir det allt viktigare att ta tillvara på den kunskap som skapas inom dessa verksamheter och att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter. "Kultur och hälsa i prakten" presenterar i fjorton kapitel hur man kan arbeta med kultur och hälsa inom olika verksamheter som exempel på gränsöverskridande samarbeten mellan praktik och forskning. Kapitalförfattarna är både förankrade i ett konkret verksamhetsområde och i akademisk forskning. "Kultur och hälsa i praktiken" ger en beskrivning av praktiska verksamheter utifrån aktuell forskning. Den syftar till inspiration såväl som fördjupad kunskap för praktiker, forskare, beslutsfattare, kulturutövare, journalister och hälso- och sjukvårdspersonal.
 •  
33.
 • Algurén, Beatrix, 1977-, et al. (författare)
 • Automatisk förslag på träningsövningar via strukturerad utredning av individens behov
 • 2019
 • Ingår i: Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Så enkelt kan det vara – får automatisk ett förslag på träningsövningar via en strukturerad och systematisk utredning av individens behov för fysisk aktivitet Dagens dokumentation ska vara enhetlig och ändamålsenligt för att möjliggöra informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet. WHO:s Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ingår bland annat i Socialstyrelsens fackspråk för vård och omsorg. ICF har ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa och omfattar kroppsfunktioner och -strukturer, aktiviteter och delaktighet men även omgivningsfaktorer. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna men även omsorgspersonal är några av yrkeskategorier som använder mer och mer ICF:s tankemodell och dess enhetliga begrepp och struktur i dokumentation. Individens behov för fysisk aktivitet kan till exempel omfatta kondition, rörlighet, balans, muskelstyrka, ledstabilitet och gångmönster. Träningsövningar kan delas in och systematiseras med samma struktur som till exempel vilken kroppsdel det ska tränas och vad som är syfte med träning (t.ex. rörlighet, styrka, kondition). Skulle journalsystemet skicka information till träningsprogrammet då skulle träningsprogrammet svara med ett förslag på urval av träningsövningar anpassad till individens behov. Tekniska standarder är en förutsättning för att kunna dela information och kunskap med andra system och är ett annat nyckelområde bredvid den semantiska interoperabiliteten inom ramen för Sveriges e-hälsa vision 2025. Ett exempel utifrån träningsprogrammet Mobilus Digital Rehab AB ges.
 •  
34.
 • Arvidsson, Daniel, 1974-, et al. (författare)
 • Re-examination of accelerometer data processing and calibration for the assessment of physical activity intensity
 • 2019
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. - Wiley-Blackwell. - 0905-7188. ; 29:10, s. 1442-1452
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • This review re-examines the use of accelerometer and oxygen uptake data for the assessment of activity intensity. Accelerometers capture mechanical work, while oxygen uptake captures the energy cost of this work. Frequency filtering needs to be considered when processing acceleration data. A too restrictive filter attenuates the acceleration signal for walking and, to a higher degree, for running. This measurement error affects shorter (children) more than taller (adults) individuals due to their higher movement frequency. Less restrictive filtering includes more movement-related signals and provides measures that better capture mechanical work, but may include more noise. An optimal filter cut-point is determined where most relevant acceleration signals are included. Further, accelerometer placement affects what part of mechanical work being captured. While the waist placement captures total mechanical work and therefore contributes to measures of activity intensity equivalent by age and stature, the thigh and wrist placements capture more internal work and do not provide equivalent measures. Value calibration of accelerometer measures is usually performed using measured oxygen uptake with the metabolic equivalent of task (MET) as reference measure of activity intensity. However, the use of MET is not stringent and is not a measure of activity intensity equivalent by age and stature. A candidate measure is the mass-specific net oxygen uptake, VO2net (VO2tot − VO2stand). To improve measurement of physical activity intensity using accelerometers, research developments are suggested concerning the processing of accelerometer data, use of energy expenditure as reference for activity intensity, and calibration procedure with absolute versus relative intensity.
 •  
35.
 • Högström, Gabriel, et al. (författare)
 • Body composition and performance : influence of sport and gender among adolescents
 • 2012
 • Ingår i: Journal of Strength and Conditioning Research. - Lippincott Williams & Wilkins. - 1064-8011 .- 1533-4287. ; 26:7, s. 1799-1804
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Body composition is well known to be associated with endurance performance amongst adult skiers, however the association among adolescent cross-country and alpine skiers is inadequately explored. The study sample was comprised of 145 male and female adolescent subjects (aged 15-17 years), including 48 cross-country skiers, 33 alpine skiers, and 68 control subjects. Body composition [%body fat, %lean mass, bone mineral density (g/cm2)] was measured with a dual-emission X-ray absorptiometer, and pulse and oxygen uptake were measured at three break points during incremental performance tests to determine physical fitness levels. Female cross-country and alpine skiers were found to have significantly higher %lean mass (mean difference = 7.7%, p &lt; 0.001) and lower %body fat (mean difference = (8.1%, p &lt; 0.001) than female control subjects. Male cross-country skiers were found to have lower %body fat (mean difference = 3.2%, p &lt; 0.05) and higher %lean mass (mean difference = 3.3%, p &lt; 0.01) than male alpine skiers and higher % lean mass (mean difference = 3.7%, p &lt; 0.05) and % body fat (mean difference = 3.2%, p &lt; 0.05) than controls. The present study found strong associations between %lean mass and the OBLA and VO2 max weight adjusted thresholds among both genders of the cross-country skiing cohort (r = 0.47-0.67, p &lt; 0.05) and the female alpine skiing cohort (r = 0.77-0.79, p &lt; 0.001 for all). The present study suggests that body composition is associated with physical performance already in adolescent athletes.</p>
 •  
36.
 • Pagels, P., et al. (författare)
 • Pupils' use of school outdoor play settings across seasons and its relation to sun exposure and physical activity
 • 2020
 • Ingår i: Photodermatology Photoimmunology & Photomedicine. - 0905-4383. ; 8
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Long outdoor stay may cause hazardous exposure to ultraviolet radiation (UVR) from the sun even at high latitudes as in Sweden (Spring to Autumn). On the other hand, long outdoor stay is a strong predictor of primary school children´s free mobility involving moderate to vigorous physical activity (MVPA). UV-protective outdoor environments enable long outdoor stay. We investigated the concurrent impact of different school outdoor play settings upon pupils´ sun exposure and levels of physical activity across different ages, genders, and seasons. Method: During 1 week each in September, March, and May, UVR exposure and MVPA were measured in pupils aged 7-11 years. Erythemally effective UVR exposure was measured by polysulphone film dosimeters and MVPA by accelerometers. Schoolyard play was recorded on maps, and used areas defined as four play settings (fixed play equipment, paved surfaces, sport fields, and green settings), categorized by season and gender. Results: During the academic year, sport fields yielded the highest UVR exposures and generated most time in MVPA. In March, time outdoors and minutes in MVPA dropped and UVR exposures were suberythemal at all play settings. In May, green settings and fixed play equipment close to greenery promoted MVPA and protected from solar overexposure during long outdoor stays. Conclusion: More outdoor activities in early spring are recommended. In May, greenery attractive for play could protect against overexposure to UVR and stimulate both girls and boys to vigorous play.
37.
 • Röijezon, Ulrik, et al. (författare)
 • An Initial Study on the Coordination of Rod and Line Hauling Movements in Distance Fly Casting
 • 2017
 • Ingår i: Projekt: Rörelsekontroll och effektivitet vid flugkastning. - Asian Exercise and Sport Science Association.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>Background. </strong>The double haul is a unique feature of single-handed fly casting and is used in both fly fishing and fly casting competition. The movement behaviour during the double haul has not been investigated in previous research.</p><p><strong>Objectives. </strong>Describe the coordination of the rod and line hauling movements during distance fly casting.</p><p><strong>Methods. </strong>Elite fly casters performed distance casting with four different fly rod and fly line set-ups used in fly fishing and fly casting competition. Rod and hauling movements were measured with a 3D motion analysis system.</p><p><strong>Results. </strong>The rod and line hauling movements were coordinated in an order whereby peak translational speed of the rod occurs prior to the peak speed of the angular rotation of the rod, and the peak speed of the angular rotation of the rod occurs prior to the peak speed of the line haul. This was consistent for all cast sequences, i.e., the back and forward false casts and the delivery cast, and for all four equipment set-ups, i.e., a shooting-head line cast with a relatively stiff fly rod and a long-belly line cast with three different fly rods with different stiffness and action curves. Results also showed differences in movement coordination between cast sequences and rod and line set-ups.</p><p><strong>Conclusion. </strong>Among elite casters, single-handed fly casting with double haul is coordinated in an order of events whereby the peak speed occurs first for the translation of the rod, then for the rotation of the rod and finally for the line haul.</p>
 •  
38.
 • Lemming, Dag, 1962-, et al. (författare)
 • Cuff Pressure Pain Detection Is Associated with Both Sex and Physical Activity Level in Nonathletic Healthy Subjects
 • 2017
 • Ingår i: Pain medicine (Malden, Mass.). - Oxford : Oxford University Press. - 1526-2375 .- 1526-4637. ; 18:8, s. 1573-1581
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>Purpose. </strong>The aim of this study was to evaluate pressure pain sensitivity on leg and arm in 98 healthy persons (50 women) using cuff algometry. Furthermore, associations with sex and physical activity level were investigated.</p><p><strong>Method.</strong> Normal physical activity level was defined as Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) score ≤ 45 and high activity level as GLTEQ &gt; 45. A pneumatic double-chamber cuff was placed around the arm or leg where a single chamber was inflated. The cuff inflation rate (1 kPa/s) was constant, and pain intensity was registered continuously on a 10 cm electronic visual analogue scale (VAS). The pain detection threshold (PDT) was defined as when the pressure was perceived as painful, and pain tolerance (PTT) was when the subject terminated the cuff inflation. For PTT, the corresponding VAS score was recorded (VAS-PTT). The protocol was repeated with two chambers inflated.</p><p><strong>Result. </strong>Only single cuff results are given. For women compared with men, the PDT was lower when assessed in the arm (<em>P</em> = 0.002), PTTs were lower in the arm and leg (<em>P</em> &lt; 0.001), and the VAS-PTT was higher in the arm and leg (<em>P</em> &lt; 0.033). Highly active participants compared with less active had higher PDT (<em>P</em> = 0.027) in the leg. Women showed facilitated spatial summation (<em>P</em> &lt; 0.014) in the arm and leg and a steeper VAS slope (i.e., the slope of the VAS pressure curve between PDT and PPT) in the arm and leg (<em>P</em> &lt; 0.003).</p><p><strong>Conclusion.</strong> This study indicates that reduced pressure pain sensitivity is associated both with male sex and physical activity level.</p>
 •  
39.
 • Arundale, Amelia, 1965-, et al. (författare)
 • Jumping performance based on duration of rehabilitation in female football players after anterior cruciate ligament reconstruction
 • 2019
 • Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. - Springer Berlin/Heidelberg. - 0942-2056 .- 1433-7347. ; 27:2, s. 556-563
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p><strong>Purpose</strong></p><p>To determine if female football players who had longer durations of rehabilitation, measured in months, after anterior cruciate ligament reconstruction would have lower tuck jump scores (fewer technique flaws) and smaller asymmetries during drop vertical jump landing.</p><p><strong>Methods</strong></p><p>One-hundred-and-seventeen female football players, aged 16ï¿œ25 years, after primary unilateral ACL reconstruction (median 16 months, range 6ï¿œ39) were included. Athletes reported the duration of rehabilitation they performed after anterior cruciate ligament reconstruction. Athletes also performed the tuck jump and drop vertical jump tests. Outcome variables were: tuck jump score, frontal plane knee motion and probability of peak knee abduction moment during drop vertical jump landing.</p><p><strong>Results</strong></p><p>There was no difference in tuck jump score based on duration of rehabilitation (n.s.). No interaction (n.s.), difference between limbs (n.s.), or duration of rehabilitation (n.s.) was found for peak knee abduction moment during drop vertical jump landing. No interaction (n.s.) or difference between limbs (n.s.) was found for frontal plane knee motion, but there was a difference based on duration of rehabilitation (P?=?0.01). Athletes with &gt;?9 months of rehabilitation had more frontal plane knee motion (medial knee displacement) than athletes with &lt;?6 months (P?=?0.01) or 6ï¿œ9 months (P?=?0.03).</p><p><strong>Conclusion</strong></p><p>As there was no difference in tuck jump score or peak knee abduction moment based on duration of rehabilitation, the results of this study press upon clinicians the importance of using objective measures to progress rehabilitation and clear athletes for return to sport, rather than time alone.</p>
40.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (819)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2818)
konferensbidrag (931)
bokkapitel (336)
annan publikation (111)
doktorsavhandling (102)
recension (97)
visa fler...
rapport (91)
bok (72)
forskningsöversikt (68)
samlingsverk (redaktörskap) (41)
licentiatavhandling (18)
proceedings (redaktörskap) (2)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (3487)
övrigt vetenskapligt (2169)
populärvet., debatt m.m. (274)
Författare/redaktör
Holmberg, Hans-Chris ... (163)
Barker-Ruchti, Natal ... (147)
Holmberg, Hans-Chris ... (125)
Tesch, P.A (91)
Schenker, Katarina (83)
Quennerstedt, Mikael ... (79)
visa fler...
Fahlström, Per Göran ... (77)
Ageberg, Eva, (71)
Schubring, Astrid, (68)
Gustafsson, Henrik, (67)
Meckbach, Jane, (65)
Schagatay, Erika, (64)
Alricsson, Marie, (62)
Kenttä, Göran, (60)
Kadi, Fawzi, 1970-, (58)
Larsson, Håkan, (55)
Mattsson, C. Mikael, (55)
Lindwall, Magnus, 19 ... (53)
Nilsson, Johnny, (52)
Gustafsson, Henrik, ... (52)
McGawley, Kerry, 197 ... (51)
Andreasson, Jesper, ... (51)
Hassmén, Peter (47)
Kenttä, Göran, 1965- ... (45)
Ekelund, Ulf, (44)
Laaksonen, Marko, (43)
Annerstedt, Claes, 1 ... (43)
Sperlich, Billy, (43)
Lundqvist, Carolina, (43)
Ivarsson, Andreas, (42)
Wikman, Johan Michae ... (41)
Björklund, Glenn, 19 ... (40)
Tonkonogi, Michail (40)
Mohr, Magni, 1973-, (40)
Swarén, Mikael, 1980 ... (40)
Lundvall, Suzanne, (39)
Yngve, Agneta, 1953- ... (38)
Barker, Dean, 1977-, (37)
Alfredson, Håkan, (37)
Ekblom, Björn, (37)
Schantz, Peter, (37)
Johnson, Urban (37)
Werner, Suzanne (36)
Patriksson, Göran, 1 ... (36)
Sjöström, Michael (36)
Jonsson, Linus, 1986 ... (36)
Stöggl, Thomas, (35)
Carlsson, Magnus, (35)
Carlsson, Tomas, (35)
Stark, Tobias, 1972- ... (35)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (786)
Gymnastik- och idrottshögskolan (742)
Göteborgs universitet (592)
Örebro universitet (569)
Linnéuniversitetet (554)
Umeå universitet (309)
visa fler...
Lunds universitet (248)
Högskolan i Halmstad (160)
Linköpings universitet (133)
Karlstads universitet (126)
Högskolan Dalarna (119)
Stockholms universitet (76)
Uppsala universitet (55)
Högskolan i Gävle (49)
Kungliga Tekniska Högskolan (48)
swepub_uni:mau_t (38)
Chalmers tekniska högskola (38)
Karolinska Institutet (37)
Högskolan Kristianstad (11)
Högskolan i Skövde (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (9)
Jönköping University (5)
Södertörns högskola (4)
Högskolan i Borås (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Mälardalens högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3570)
Svenska (987)
Spanska (17)
Tyska (12)
Kinesiska (12)
Danska (9)
visa fler...
Norska (6)
Nygrekiska (6)
Latin (3)
Finska (3)
Franska (1)
Odefinierat språk (1)
Japanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (4685)
Samhällsvetenskap (859)
Humaniora (162)
Naturvetenskap (92)
Teknik (90)
Lantbruksvetenskap (20)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy