SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
41.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
42.
 • Eriksson Baaz, Maria, et al. (författare)
 • The Complexity of Violence: A critical analysis of sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC)
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report, the first in Sida’s gender-based violence series, draws on an original case study, including extensive interviews with members of thearmed forces in the Democratic Republic of Congo (DRC). By critically exploring and convincingly challenging existing stereotypes and narratives about sexual violence in conflict settings, the authors reveal the need for a nuanced understanding of SGBV, including its invisible victims. Their analysis transcends reductionist explanations that separate SGBV from other forms of violence that afflict war-torn societies, and haunt post-war contexts. They thus provide invaluable insights into the complex circumstances in which SGBV occurs.
 •  
43.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • WHORES, MEN, AND OTHER MISFITS: UNDOING ‘FEMINIZATION’ IN THE ARMED FORCES IN THE DRC
 • 2011
 • Ingår i: African Affairs. - 1468-2621. ; African Affairs Advance Access published August 5:2011, s. 1-23
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The global attention focused on sexual violence in the DRC has not only contributed to an image of the Congolese army as a vestige of pre-modern barbarism, populated by rapists, and bearing no resemblance to the world of modern armies; it has also shaped gender and defence reform initiatives. These initiatives have become synonymous with combating sexual violence, reflecting an assumption that the gendered dynamics of the army are already known. Crucial questions such as the ‘feminization’ of the armed forces are consequently neglected. Based on in-depth interviews with soldiers in the Congolese armed forces, this article analyses the discursive strategies male soldiers employ in relation to the feminization of the army. In the light of the need to reform the military and military masculinities, the article discusses how globalized discourses and practices render the Congolese military a highly globalized sphere. It also highlights the particular and local ways in which military identities are produced through gender, and concludes that a simple inclusion of women in the armed forces in order to render men less violent might not have the pacifying effect intended. 
44.
 • Eriksson Baaz, Maria, 1971-, et al. (författare)
 • Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)
 • 2009
 • Ingår i: International Studies Quarterly. - 1468-2478. ; 53:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article explores the ways soldiers in the Congo speak about themassive amount of rape committed by the armed forces in the recentwar in the DRC. It focuses on the reasons that the soldiers give to whyrape occurs. It discusses how the soldiers distinguish between ‘‘lustrapes’’ and ‘‘evil rapes’’ and argues that their explanations of rape mustbe understood in relation to notions of different (impossible) masculinities.Ultimately, through reading the soldiers’ words, we can glimpsethe logics—arguably informed by the increasingly globalized context ofsoldiering—through which rape becomes possible, and even ‘‘normalized’’in particular warscapes.
 •  
45.
 • Frankelius, Per (författare)
 • Innovationen som tog skruv
 • 2015
 • Ingår i: Läkartidningen. - Stockholm : Läkartidningen Förlag AB. - 0023-7205. ; 112:20–21, s. 985-987
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Läkaren och professorn emeritus Per-Ingvar Brånemark avled 20 december 2014. Han etablerade området osseointegration, strukturell förbindelse mellan levande ben och ytan av ett artificiellt material, som i dag utnyttjas för allt från höftleder och fästelement för silikonproteser till hörapparater. 2011 fick Brånemark priset European Inventor Award i kategorin Lifetime achievement av det europeiska patentverket. Men processen från uppfinning till berömmelse var tidvis turbulent – både i medicinskt och ekonomiskt perspektiv.
46.
47.
 • GEXcel Work in Progress Report. Volume III Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Spring 2008
 • 2008
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This is the second work-in-progress report documenting the research activities carried out within the framework of GEXcel’s first research theme, Gender, Sexuality and Global Change. As GEXcel Visting Fellows the authors spent varying periods of time at Örebro University in spring 2008 to work on their projects.During April 24–29, 2008 they all gave seminars at Örebro University where they presented and discussed their work in progress. This volume comprises the fruit of this work.
48.
 •  
49.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik : betänkande / av Utredningen om kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
50.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (60731)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (95736)
konferensbidrag (55776)
bokkapitel (52681)
rapport (24088)
doktorsavhandling (12961)
annan publikation (10087)
visa fler...
bok (10070)
samlingsverk (redaktörskap) (6160)
recension (5598)
licentiatavhandling (1964)
forskningsöversikt (1432)
proceedings (redaktörskap) (687)
konstnärligt arbete (250)
patent (12)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (160269)
refereegranskat (113282)
populärvet., debatt m.m. (21229)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (1595)
Andersson, Gerhard, (493)
Larsson, Gerry, (439)
Carlbring, Per, (421)
Jonung, Lars, (396)
Carpentier, Nico (385)
visa fler...
Edvardsson, Bo, 1944 ... (384)
Persson, Anders, (371)
Granhag, Pär-Anders, ... (370)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (369)
Pramling Samuelsson, ... (363)
Rönnberg, Jerker, 19 ... (359)
Hwang, Philip, 1950- ... (326)
Edvardsson, Bo, (323)
Oxelheim, Lars, (317)
Hornborg, Alf, (299)
Starrin, Bengt, (295)
Sandelin, Bo, 1942-, (295)
Johansson, Thomas, 1 ... (286)
Heshmati, Almas, (285)
Gössling, Stefan, (284)
Garcia, Danilo, 1973 ... (275)
Munthe, Christian, 1 ... (274)
Fejes, Andreas, 1977 ... (272)
Rosenberg, Tiina, (272)
Hearn, Jeff, 1947-, (268)
Johansson, Börje, (265)
Czarniawska, Barbara ... (263)
Weibull, Lennart, 19 ... (263)
Strömbäck, Jesper, (262)
Cardeña, Etzel, (261)
Rönnberg, Jerker (256)
Gärling, Tommy, 1941 ... (254)
Söderholm, Patrik, (254)
Hilletofth, Per, (254)
Säljö, Roger, 1948-, (252)
Room, Robin, (252)
Modéer, Kjell Å, (249)
Andersson, Martin (245)
Sörlin, Sverker, (243)
Bogdan, Michael, (242)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (239)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (233)
McKelvey, Maureen, 1 ... (233)
Swärd, Hans, (228)
Gärdenfors, Peter, (226)
Carlsson, Ulla, 1950 ... (225)
Johansson, Boo, (224)
Alvesson, Mats, (218)
Enkvist, Inger, (218)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (49369)
Lunds universitet (41545)
Uppsala universitet (33908)
Stockholms universitet (27905)
Linköpings universitet (22805)
Umeå universitet (14844)
visa fler...
Örebro universitet (12070)
Linnéuniversitetet (11279)
Karlstads universitet (10598)
Högskolan i Jönköping (9966)
Kungliga Tekniska Högskolan (7413)
Mittuniversitetet (7317)
Södertörns högskola (7158)
Chalmers tekniska högskola (5487)
Luleå tekniska universitet (5291)
Högskolan i Borås (4963)
Mälardalens högskola (4086)
Högskolan Dalarna (3811)
Högskolan i Gävle (3664)
Högskolan Kristianstad (3460)
Högskolan i Halmstad (3393)
Sveriges Lantbruksuniversitet (2757)
Försvarshögskolan (2677)
Karolinska Institutet (2412)
Högskolan Väst (2268)
Nordiska Afrikainstitutet (1554)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1345)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1297)
Blekinge Tekniska Högskola (1189)
Högskolan i Skövde (1154)
Gymnastik- och idrottshögskolan (855)
Malmö universitet (829)
RISE (225)
Röda Korsets Högskola (142)
Konstfack (125)
Kungl. Musikhögskolan (58)
Sophiahemmet Högskola (51)
Teologiska högskolan Stockholm (46)
swepub_uni:mau_t (45)
Riksantikvarieämbetet (40)
Stockholms konstnärliga högskola (34)
Naturvårdsverket (13)
Naturhistoriska riksmuseet (4)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (177466)
Svenska (88245)
Tyska (1646)
Latin (1192)
Danska (800)
Spanska (732)
visa fler...
Franska (721)
Norska (682)
Polska (358)
Finska (349)
Italienska (327)
Ryska (264)
Annat språk (232)
Odefinierat språk (184)
Nederländska (149)
Portugisiska (146)
Turkiska (129)
Japanska (113)
Kinesiska (109)
Arabiska (83)
Tjeckiska (40)
Nygrekiska (34)
Ungerska (26)
Kroatiska (24)
Ukrainska (24)
Rumänska (22)
Estniska (21)
Persiska (19)
Litauiska (18)
Koreanska (14)
Bosniska (13)
Isländska (12)
Bulgariska (12)
Lettiska (11)
Slovenska (11)
Bokmål (10)
Serbiska (9)
Katalanska (7)
Kurdiska (4)
Nynorsk (4)
Slovakiska (4)
Grekiska, klassisk (2)
Albanska (2)
Swahili (2)
Vietnamesiska (2)
Färöiska (1)
Makedonska (1)
Esperanto (1)
Bengali (1)
Indonesiska (1)
Baluchi (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (277032)
Humaniora (15452)
Medicin och hälsovetenskap (10294)
Naturvetenskap (7721)
Teknik (7153)
Lantbruksvetenskap (1946)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy