SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik) "

Sökning: hsv:(SAMHÄLLSVETENSKAP) hsv:(Juridik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
21.
 • Dahlin, Moa Kindstrom, et al. (författare)
 • Mentally disordered criminal offenders : Legal and criminological perspectives
 • 2009
 • Ingår i: International Journal of Law and Psychiatry. - Elsevier. - 0160-2527. ; 32:6, s. 377-382
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Legal research in Sweden has traditionally focused on a systematization of the legal rules and their practical application, while the task of studying the effects of the application of the laws has been handed over to other branches of the social sciences. In contrast, new legal theories focusing on proactive and therapeutic dimensions in law have gained increasing attention in the international arena. These approaches may be better suited for evaluating legislation governing compulsory psychiatric care. Theoretical discussions and studies of causal mechanisms underlying criminal behaviour, as well as the implementation and value of instruments for predicting behaviour, are relevant to contemporary criminological research. Criminal behaviour varies across different groups of perpetrators, and the causes can be sought in the interplay between the individual and social factors. Multi-disciplinary efforts, integrating research from forensic psychiatry, psychology, sociology, and criminology, would be beneficial in leading to a better understanding of the causes underlying criminal behaviour.
 •  
22.
 • Edwardsson, Eva (författare)
 • Fri rörlighet för välfärd : Rättsutvecklingen gällande den fria rörligheten för sjukvårdstjänster
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Enligt EG-rätten skall det råda fri rörlighet för tjänster. Sjuk- och hälsovård är sådana tjänster som omfattas av den fria rörligheten. Om allmän sjukvård i Sverige tidigare har uppfattats mer som en skyldighet för landstingen, har EG-rätten medfört att möjligheten att under vissa förutsättningar få vård i andra EU-länder utgör en rättighet för dem som är bosatta i Sverige.Rättsläget i EG-rätten är idag ganska klart. I fråga om sjukvård eller tand-vård som tillhandahålls utanför sjukhus kan en person som är bosatt i Sverige välja om den vill att vården skall utföras i Sverige eller i ett annat EU- eller EES-land. Förutsättningen är att det rör sig om vård som ges av den allmänna sjukvården i Sverige. Svenska myndigheter får ersätta utländska vårdgivare och patienten betalar endast sådana kostnader som den skulle ha betalat i Sve-rige.För vård på sjukhus har EG-domstolen godkänt att patienter får resa utom-lands för vård endast efter tillstånd från den egna staten eller försäkringskassa. Sådana tillstånd måste dock beviljas om patienten inte kan få vården eller minst lika effektiv vård i tid i den egna medlemsstaten. Sverige har ännu inte infört ett förhandstillståndssystem, men det finns planer på detta. När ett så-dant system införs, ökar myndigheternas möjligheter att avslå begäran om att få vård utomlands. Därmed begränsas svenska patienters möjligheter att söka sig till andra EU-länder. Samtidigt begränsas ovissheten om ersättning kom-mer att medges eller inte. De ekonomiska transaktionerna kring vården utom-lands behöver inte längre skötas av de enskilda patienter som får tillstånd.I den mån vårdens kringkostnader, som kostnad för resa, logi, att patienten behöver stöd av en medföljande etc. ersätts vid vårdresor inom Sverige, gäller i princip att sådana kostnader också skall ersättas när patienten reser utom-lands. Det skall råda likabehandling mellan patienter som får vård inom Sveri-ge och svenska patienter som får vård i andra EU-länder.EG-rätten innebär ett förändringstryck på svensk sjukvård. Vård skall i EU-länderna ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. För att alla skall kunna få vård efter behov krävs någon form av kollektiv finansiering. I och med att EG-rätten gör det möjligt för enskilda patienter att ta med sig skatte-pengar utomlands utan att själva behöva betala annat än svenska patientavgif-ter, uppstår ett finansiellt utflöde. Om väldigt många patienter gör bruk av den fria rörligheten, skulle det kunna leda till dåliga finanser för sjukvården. Erfa-renheterna visar att det trots allt är ganska få patienter som verkligen söker vård utomlands. Den svenska sjukvården kan också möta ett eventuellt pati-entutflöde genom att erbjuda effektiv vård i tid i Sverige och förbättra vårdens tillgänglighet.Sammantaget kan inte rättsutvecklingen inom EU sägas utgöra ett hot mot den europeiska sociala modellen.
 •  
23.
 •  
24.
 •  
25.
 • EU Citizenship: Twenty Years On Special Issue German Law Journal
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The Maastricht Treaty (the “Treaty”) first introduced the status of EU citizenship. The twentieth anniversary of the signing of the Treaty, marked in 2013, was declared the European Year of the Citizen. Union citizenship has been understood as the world’s first post-national citizenship, although it is still complementary to national citizenships. EU citizens enjoy rights that have been expanded, modified, and reinterpreted in light of the EU integration process. The Court of Justice of the European Union (CJEU) has been a driving force in this process. This twentieth anniversary has provided the occasio for this special issue. Indeed, much has happened over the last two decades. The Maastricht Treaty entered into force on the heels of German reunification, and afterwards, a series of EU treaties followed: The Amsterdam Treaty, the Nice Charter of Fundamental Rights, the aborted constitutionalization process and the Rome Treaty in 2004, and the Treaty of Lisbon. The Euro took over former national currencies in 2002; the enlargement process led to today’s twenty-eight Member States. But the ratio of this special issue is based on other events as linked to the 2008 financial crisis, bailouts, the fiscal compact, and similar measures. In a nutshell, the timeliness of this volume is linked to the current financial disarray. Since prognosis presupposes diagnosis, no further words are necessary as to the importance of this task. It is (almost) self-evident that before taking action and preparing for the future, one needs to address the very first question: Nosce te ipsum...
 •  
26.
 •  
27.
 •  
28.
 • Heidbrink, Jakob, 1971- (författare)
 • Gymnasieamnestin: Juridiken spänner musklerna
 • 2018
 • Ingår i: Kvartal. - 2002-6269.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förvaltningsrätten i Malmö underkände i fredags den så kallade gymnasieamnestin, som ger 9 000 personer utan asylskäl rätt att stanna i landet. Lagrådet har tidigare slagit fast att samma lag utarbetats på ett undermåligt sätt. Det innebär att den svenska juridiken på ett förmodligen aldrig tidigare skådat sätt har tagit strid med politiken om en lag. Det är en sensation, med potentiellt stora konstitutionella implikationer.
 •  
29.
 • Herzfeld Olsson, Petra, 1966-, et al. (författare)
 • Likabehandlingsprincipens olika ansikten : Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.
 •  
30.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3557)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6612)
bokkapitel (5054)
bok (1479)
konferensbidrag (1435)
doktorsavhandling (1131)
annan publikation (1017)
visa fler...
rapport (908)
recension (536)
samlingsverk (redaktörskap) (528)
forskningsöversikt (68)
proceedings (redaktörskap) (35)
licentiatavhandling (35)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (13955)
refereegranskat (5052)
populärvet., debatt m.m. (1805)
Författare/redaktör
Modéer, Kjell Å, (249)
Bogdan, Michael, (242)
Mattsson, Titti, (189)
Numhauser-Henning, A ... (183)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (178)
Andersson, Håkan, 19 ... (163)
visa fler...
Ervo, Laura, 1966-, (153)
Sinander, Erik, 1986 ... (152)
Vogel, Hans-Heinrich (148)
Nyström, Birgitta (144)
Rönnmar, Mia, (144)
Persson, Annina H., ... (144)
Wickenberg, Per, (138)
Svensson, Eva-Maria, ... (135)
Öman, Sören, 1961-, (133)
Bengtsson, Bertil (119)
Kristoffersson, Eleo ... (116)
Noll, Gregor, (115)
Hydén, Håkan, (110)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (106)
Lidgard, Hans Henrik ... (105)
Hettne, Jörgen (104)
Wolk, Sanna, 1970-, (103)
Ryrstedt, Eva, (102)
Lundell, Bengt, (99)
Gorton, Lars (98)
Wenander, Henrik (98)
Österdahl, Inger, (97)
Rayfuse, Rosemary, (94)
Maunsbach, Ulf, (93)
Persson, Vilhelm, (93)
Andersson, Håkan, (92)
Bakirci, Kadriye, (92)
Larsson, Stefan, (90)
Tjernberg, Mats, (90)
Banakar, Reza, (88)
Träskman, Per Ole, (87)
Munthe, Christian, 1 ... (87)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Påhlsson, Robert, 19 ... (86)
Linderfalk, Ulf (85)
Åström, Karsten, (82)
Groussot, Xavier (81)
Wahlgren, Peter, (80)
Schiratzki, Johanna, (80)
Selberg, Niklas (80)
Samuelsson, Per, (79)
Ahlberg, Kerstin, (78)
Dahlman, Christian, (78)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (76)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5960)
Uppsala universitet (3949)
Stockholms universitet (2986)
Göteborgs universitet (2368)
Örebro universitet (1149)
Umeå universitet (723)
visa fler...
Högskolan i Jönköping (416)
Luleå tekniska universitet (348)
Karlstads universitet (271)
Linköpings universitet (263)
Kungliga Tekniska Högskolan (249)
Linnéuniversitetet (196)
Högskolan i Gävle (184)
Mittuniversitetet (174)
Försvarshögskolan (126)
Södertörns högskola (106)
Chalmers tekniska högskola (98)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (96)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
Högskolan Kristianstad (38)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan i Borås (25)
Malmö universitet (23)
Högskolan Dalarna (17)
Högskolan Väst (14)
Karolinska Institutet (9)
Mälardalens högskola (8)
Högskolan i Halmstad (7)
Blekinge Tekniska Högskola (7)
Högskolan i Skövde (5)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Röda Korsets Högskola (3)
RISE (2)
swepub_uni:mau_t (2)
Riksantikvarieämbetet (2)
Naturvårdsverket (1)
Teologiska högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Svenska (10133)
Engelska (7724)
Latin (204)
Tyska (161)
Finska (112)
Italienska (82)
visa fler...
Annat språk (70)
Franska (68)
Turkiska (41)
Danska (36)
Norska (31)
Spanska (31)
Nederländska (30)
Ryska (14)
Polska (8)
Portugisiska (6)
Ungerska (5)
Odefinierat språk (4)
Japanska (4)
Kinesiska (4)
Ukrainska (2)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Nygrekiska (1)
Lettiska (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (18810)
Humaniora (540)
Medicin och hälsovetenskap (206)
Naturvetenskap (164)
Teknik (146)
Lantbruksvetenskap (57)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy