SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANIORA) "

Sökning: AMNE:(HUMANIORA)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Gelfgren, Stefan, 1971- (författare)
 • Humlab vid Umeå universitet
 • 2016
 • Ingår i: Nordicom Information. - Göteborg : Göteborgs universitet. - 0349-5949. ; 38:3, s. 71-71
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
4.
 • Lindh, Karolina, 1978-, et al. (författare)
 • Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik
 • 2016
 • Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift. - 0037-833X. ; 93:3, s. 297-305
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har visat hur infrastruk-turer och data inte är neutrala utan bidrar till att forma både det som de re-presenterar och sammanhangen där de används. Vi utgår från dessa insik-ter och diskuterar i artikeln en nyhetsrapportering från november 2015 som handlade om en eventuell förändring av abortgränsen i Sverige. Registerda-ta från Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, ett av över 80 svenska nationella kvalitetsregister – där data om behandlingar, patienter och sjukdomar sam-las i syfte att förbättra kvaliteten inom vården – visar sig vara betydelsefulla för nyheten. Vi belyser hur infrastrukturer och specifika data kan förstås som relationella och inta olika innebörder eller roller i olika sammanhang, i detta specifika fall, sammanhang som handlar om såväl neonatalvård som abort. Konsekvenserna av förståelserna rör här liv och död.</p>
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Fuchs, Helen, 1966-, et al. (författare)
 • Humanioras pris och värde Resurser och utbildningskvalitet
 • 2016
 • Ingår i: Humtank. - Stockholm : Humtank.
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Hur var livet 1992? Någon som kommer ihåg? Låt mig friska upp ditt minne:</p><p><em>Mobiltelefoni 1992: </em>Ericssons nya modell, GH172, också kallad Olivia, fungerar över det nya GSM-nätet (det första digitala nätet, introducerat samma år) och väger 440g. Det går att skicka textmeddelanden, men det dröjer en fem-sex år innan utnyttjandet av denna tjänst blir mer allmänt.</p><p><em>Persondator 1992: </em>Apple lanserar Machintosh Classic II. 2 MB RAM, hårddisk 40 eller 80 MB. Processor på 16 MHz.</p><p><em>Internet 1992: </em>Nordiska universitet och högskolor har en egen Atlantlänk till USA, kallad Nordunet, som detta år uppgraderas till 512 kbit/s. Allmänt tillgängligt blir Internet, i liten skala via Algonet, först 1994 – men det tar fram till sekelskiftet innan mer än hälften av Sveriges befolkning använder Internet.</p><p>1994 – eller var det 1995? – erbjöds doktoranderna vid Göteborgs universitet, som en tjänst av Universitetsbiblioteket, att »göra en sökning» på ett valfritt begrepp, eller en term. Jag orkade inte, men kollegan Bo tog chansen och sökte på något forskningsrelaterat begrepp och fick 173, eller nåt, resultat i en utskrift på perforerat papper.</p><p>Låt oss backa några år: 1985. En engagerad samhällskunskapslärare vid Platenskolan i Motala uppmanar sina elever i klass E3B (ekonomisk linje) att skriva till någon myndighet (har glömt vilken) och ta reda på vilka register vi är med i – <em>utan att vi bett om det</em>, <em>utan att vi gett vårt tillstånd</em>. Efter några veckor dimper det ner ett brev, ett registerutdrag. Jag är med i tre stycken. Totalförsvaret (jag ska snart mönstra); körkortsregisgtret (jag lyckas efter en första kuggning ta mitt körkort, hösten -84) och något mer, glömt vilket. Vi var många som var upprörda – vafanken, vi vill inte vara med i några register! Vad är detta??? <em>1984</em>? »Storebror ser dig!»?</p><p>Det är ungefär här, i informationssamhällets adolescens och lyckligt naiva uppfattning om hur data förmedlas och lagras, i en tillvaro där tre register är många, och där man fortfarande kan tänka sig att utbilda sig för att bilda sig, ja, det är nu i dessa nådens år 1992 och 1993 som systemet för den moderna utbildningen för universitet och högskola konsolideras. SOU 1992:44 låg till grund för Högskolelagen och det resursfördelningssystem som fortfarande styr villkoren för hur högre utbildning i Sverige bedrivs. Det är ett system som utgår från att humaniora är liktydigt med självstudier och att humanistens kompetens inte har någonting med teknologi och moderna undervisningsformer att göra.</p><p>Nu presenterar Humtank en rapport om konsekvenserna av denna 24 år gamla ordning. </p>
 •  
8.
 • Lee, Vanessa, 1991- (författare)
 • Culinary Contructions : Food, Otherness and National Identity in French and French-language Cinemas
 • 2019
 • Ingår i: Ninth International Conference on Food Studies : Culinary Science: A New Foodway?. - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>This paper analyses how national identity and Othering are constructed through representations of food in French and French-language films. I focus on the French context, for if there have been a number of studies of films depicting the experiences of migrant communities in France and the confrontations between migrant communities and the "host" French communities (Sherzer, 1996; Dubois, 2016; Higbee, 2013; Berghahn, 2013; Asava, 2017), few delve into the representations of food and culinary practices in much detail. The questions raised in this paper may however be applied to other national contexts. To demonstrate how images and discourses related to cooking and eating are employed to convey specific representations of national identity and foreignness, I analyse four films made in the first decades of the twenty-first century (<em>The Secret of the Grain</em>, 2007, Abdellatif Kechiche; <em>Cuire ensemble</em>, 2014, François Pirotte and Foued Bellali; <em>Serial (Bad) Weddings</em>, 2014, Philippe de Chauveron; <em>Tazzeka</em>, 2017, Jean-Philippe Gaud). In these films food comes across as a marker of difference and/or sameness, and as a key element in the construction of national identity. The paper also investigates how these questions of food and national identity are further problematised by factors such as the migrant crisis in Europe and the existence of "postmigratory" generations (Kleppinger and Reeck, 2018) in France who consider themselves French as well as possessing multiple cultural identities.</p>
 •  
9.
 • Lundblad, Kristina, et al. (författare)
 • Digital humaniora - en pleonasm i den digitala kulturen
 • 2017
 • Ingår i: Digital humaniora – humaniora i en digital tid. - Daidalos. - 9789171735249 ; s. 27-51
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln handlar om beteckningen digital humaniora och vad den kan säga om några av bevekelsegrunderna för fenomenets – ”digital humaniora” – utbredning. Bruket av och föreställningarna kring ”digital humaniora” diskuteras med hänsyn till frågor om bland annat kommunikationskulturer och forskningspolitik.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (35698)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (50730)
bokkapitel (40026)
konferensbidrag (20014)
recension (16611)
doktorsavhandling (13062)
bok (9701)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (5944)
annan publikation (5443)
rapport (3958)
konstnärligt arbete (3873)
forskningsöversikt (805)
licentiatavhandling (607)
proceedings (redaktörskap) (602)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (134816)
refereegranskat (69054)
populärvet., debatt m.m. (22195)
Författare/redaktör
Harrison, Dick (1125)
Tapper, Michael (629)
Zander, Ulf (592)
Munthe, Christian, 1 ... (456)
Ekerman, Petrus, 169 ... (446)
Hansson, Sven Ove, (426)
visa fler...
Hedling, Erik (416)
Edlund, Lars-Erik, 1 ... (388)
Söderhäll, Bengt, (384)
Dunér, David, (383)
Sorgenfrei, Simon (373)
Sörlin, Sverker (362)
Larsson, Lars, (329)
Grub, Frank Thomas, ... (320)
Strömquist, Siv, (314)
Jarlert, Anders, (307)
Larsson, Göran, 1970 ... (305)
Enkvist, Inger, (297)
Fant, Eric Michael, ... (285)
Gärdenfors, Peter, (282)
Wienberg, Jes (270)
Andersson, Lars Gust ... (261)
Karlsson, Klas-Göran (259)
Godhe, Michael, 1964 ... (256)
Allwood, Jens, 1947- ... (248)
Olsson, Erik J, (247)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (236)
Lilja, Agneta (234)
Wallenstein, Sven-Ol ... (233)
Paradis, Carita, (231)
Salomon, Kim (231)
Rosenberg, Tiina, (220)
Stenström, Thure, 19 ... (213)
Sundmark, Björn, (207)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (207)
Myrvold, Kristina, (206)
Möller, Daniel (205)
Rosen, Astrid von, 1 ... (205)
Hansson, Kristofer (204)
Jönsson, Lars-Eric (196)
Karlsson, Håkan, 196 ... (192)
Östling, Johan, (191)
Strandberg, Svante, ... (190)
Ljunggren, Magnus, 1 ... (183)
Borgehammar, Stephan (178)
Svensk, Fredrik, 197 ... (178)
Karlsson, Anna-Malin ... (176)
Andersson, Thorsten, (175)
Håkansson, Gisela, (173)
Schoenhals, Michael, (173)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (37556)
Lunds universitet (28700)
Göteborgs universitet (25926)
Stockholms universitet (19131)
Umeå universitet (7706)
Södertörns högskola (7170)
visa fler...
Linnéuniversitetet (6812)
Riksantikvarieämbetet (4699)
Kungliga Tekniska Högskolan (4542)
Linköpings universitet (3830)
Karlstads universitet (2379)
Örebro universitet (2171)
swepub_uni:mau_t (1962)
Chalmers tekniska högskola (1943)
Högskolan Dalarna (1821)
Luleå tekniska universitet (1681)
Mittuniversitetet (1557)
Högskolan i Gävle (1225)
Högskolan Kristianstad (962)
Högskolan i Jönköping (953)
Gymnastik- och idrottshögskolan (946)
Högskolan i Borås (789)
Högskolan i Skövde (774)
Mälardalens högskola (557)
Högskolan i Halmstad (543)
Konstfack (538)
Sveriges Lantbruksuniversitet (477)
Teologiska högskolan Stockholm (442)
Försvarshögskolan (432)
Nationalmuseum (408)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (399)
Högskolan Väst (378)
Stockholms konstnärliga högskola (195)
Kungl. Musikhögskolan (177)
Nordiska Afrikainstitutet (117)
Blekinge Tekniska Högskola (99)
Kungl. Konsthögskolan (87)
Naturhistoriska riksmuseet (34)
Karolinska Institutet (30)
Röda Korsets Högskola (26)
RISE (18)
Malmö universitet (6)
Sophiahemmet Högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Svenska (78474)
Engelska (72793)
Latin (5054)
Tyska (3887)
Franska (2242)
Spanska (1081)
visa fler...
Danska (942)
Italienska (687)
Ryska (516)
Norska (486)
Finska (422)
Odefinierat språk (359)
Polska (352)
Portugisiska (249)
Estniska (121)
Annat språk (107)
Japanska (106)
Nygrekiska (96)
Isländska (91)
Nederländska (87)
Grekiska, klassisk (80)
Kinesiska (79)
Arabiska (78)
Rumänska (68)
Turkiska (63)
Ungerska (52)
Persiska (42)
Bulgariska (36)
Esperanto (35)
Lettiska (33)
Tjeckiska (30)
Kroatiska (23)
Ukrainska (18)
Hindi (17)
Nynorsk (14)
Katalanska (13)
Serbiska (12)
Slovakiska (12)
Hebreiska (10)
Iriska (10)
Slovenska (9)
Litauiska (8)
Bokmål (6)
Flera språk (5)
Koreanska (5)
Samiska (4)
Baluchi (3)
Kurdiska (2)
Mongoliskt språk (2)
Bosniska (2)
Färöiska (1)
Vitryska (1)
Swahili (1)
Indonesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (165718)
Samhällsvetenskap (17739)
Naturvetenskap (3195)
Medicin och hälsovetenskap (2046)
Teknik (1866)
Lantbruksvetenskap (624)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy