SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANIORA) AMNE:(Filosofi etik och religion) AMNE:(Etik) "

Sökning: AMNE:(HUMANIORA) AMNE:(Filosofi etik och religion) AMNE:(Etik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt.</p> <p>Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan.</p> <p>Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.</p>
 •  
3.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Ingår i: The Posthumanities Hub. - 1. - Lund : Studentlitteratur AB. - 978-91-44-05747-7
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • <p>Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.</p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. </p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.</p>
 •  
4.
 •  
5.
6.
 • Munthe, Christian, 1962-, et al. (författare)
 • The Return of Lombroso? Ethical Aspects of (Visions of) Preventive Forensic Screening
 • 2015
 • Ingår i: Public Health Ethics. - 1754-9973 .- 1754-9981. ; 8:3, s. 270-283
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The vision of legendary criminologist Cesare Lombroso to use scientific theories of individual causes of crime as a basis for screening and prevention programmes targeting individuals at risk for future criminal behaviour has resurfaced, following advances in genetics, neuroscience and psychiatric epidemiology. This article analyses this idea and maps its ethical implications from a public health ethical standpoint. Twenty-seven variants of the new Lombrosian vision of forensic screening and prevention are distinguished, and some scientific and technical limitations are noted. Some lures, biases and structural factors, making the application of the Lombrosian idea likely in spite of weak evidence are pointed out and noted as a specific type of ethical aspect. Many classic and complex ethical challenges for health screening programmes are shown to apply to the identified variants and the choice between them, albeit with peculiar and often provoking variations. These variations are shown to actualize an underlying theoretical conundrum in need of further study, pertaining to the relationship between public health ethics and the ethics and values of criminal law policy.
7.
 •  
8.
 • Behdadi, Dorna, 1988-, et al. (författare)
 • A Normative Approach to Artificial Moral Agency
 • 2020
 • Ingår i: Minds and Machines. - 0924-6495 .- 1572-8641. ; 30:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper proposes a methodological redirection of the philosophical debate on artificial moral agency (AMA) in view of increasingly pressing practical needs due to technological development. This “normative approach” suggests abandoning theoretical discussions about what conditions may hold for moral agency and to what extent these may be met by artificial entities such as AI systems and robots. Instead, the debate should focus on how and to what extent such entities should be included in human practices normally assuming moral agency and responsibility of participants. The proposal is backed up by an analysis of the AMA debate, which is found to be overly caught in the opposition between so-called standard and functionalist conceptions of moral agency, conceptually confused and practically inert. Additionally, we outline some main themes of research in need of attention in light of the suggested normative approach to AMA.
9.
 • Mindus, Patricia (författare)
 • <em>Austin and Scandinavian Realism</em>
 • 2013
 • Ingår i: The Legacy of John Austin's Jurisprudence. - Springer-Verlag New York. ; s. 73-106
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • <p>The imperative theory of law exemplified in the work of John<em> <em>Austin is the object of much criticism in the movement of Scandinavian legal realism (SLR). The very core notions of command, sovereignty and will are targeted. This paper explores the Scandinavian readings of Austin’s theory, chiefly by reconstructing the main arguments of Axel Hägerström’s criticism of the will-theory and Karl Olivecrona’s reading of the imperative character of law. Special attention is paid to the affinities between the various outlooks and to their core differences. On one hand, strong resemblances can be discovered in the common methodological afflatus and respect for Hume’s principle. On the other hand – apart from </em></em><em>contrasting opinions on minor aspects (such as tacit consent grounding custom) – <em>among the unbridgeable divergences mention should be made of the view on morals: Austin embraced a form of cognitivism, while the Scandinavians supported a strict form of non-cognitivism. In order to assess the originality of the Scandinavian attack on the imperative theory of law, the aim of the paper is to test to what extent it stimulated the seminal work on the question of law’s authoritative dimension in SLR.</em></em><em></em></p>
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (6581)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9939)
bokkapitel (7692)
doktorsavhandling (4149)
recension (2883)
konferensbidrag (2648)
bok (1627)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1092)
annan publikation (934)
rapport (435)
forskningsöversikt (181)
licentiatavhandling (72)
proceedings (redaktörskap) (53)
konstnärligt arbete (17)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24570)
refereegranskat (12431)
populärvet., debatt m.m. (3581)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (456)
Hansson, Sven Ove, (416)
Dunér, David, (330)
Sorgenfrei, Simon (305)
Jarlert, Anders, (295)
Larsson, Göran, 1970 ... (279)
visa fler...
Olsson, Erik J, (243)
Myrvold, Kristina, (200)
Sorgenfrei, Simon, D ... (164)
Roos, Lena, (162)
Svenungsson, Jayne (156)
Björnsson, Gunnar, 1 ... (151)
Borgehammar, Stephan (150)
Ekerman, Petrus, 169 ... (149)
Martinson, Mattias, ... (139)
Floderus, Johan, 172 ... (131)
Selander, Sven-Åke, (125)
Sahlin, Nils-Eric, (124)
Schalk, Peter, (120)
Sigurdson, Ola, 1966 ... (120)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (118)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (116)
Vähäkangas, Mika, (114)
Rabinowicz, Wlodek (112)
Boëthius, Daniel, 17 ... (112)
Wallenstein, Sven-Ol ... (111)
Persson, Johannes, (110)
Brülde, Bengt, 1959- ... (109)
Malmgren, Helge, 194 ... (108)
Bogdan, Henrik, 1972 ... (107)
Berntson, Martin, 19 ... (107)
Svensson, Jonas, 196 ... (107)
Christiernin, Pehr N ... (106)
Byrskog, Samuel (104)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (102)
Faxneld, Per, 1978-, (102)
Franck, Olof, 1958-, (100)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (100)
Westerlund, David (96)
Broberg, Gunnar, (96)
Grinell, Klas, 1969- ... (96)
Rubenson, Samuel, (95)
Zetterholm, Magnus, (95)
Otterbeck, Jonas, (92)
Rønnow-Rasmussen, To ... (92)
Lundberg, Magnus (92)
Wikström, Owe, (89)
Petrov, Kristian, 19 ... (88)
Sander, Åke, 1949-, (84)
Stenqvist, Catharina (82)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (9200)
Lunds universitet (6281)
Göteborgs universitet (5553)
Södertörns högskola (2210)
Stockholms universitet (2089)
Umeå universitet (1258)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1132)
Linköpings universitet (744)
Linnéuniversitetet (601)
Karlstads universitet (431)
Teologiska högskolan Stockholm (372)
Chalmers tekniska högskola (296)
Högskolan i Gävle (262)
Högskolan Dalarna (261)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (258)
Högskolan i Borås (127)
Örebro universitet (123)
Högskolan i Jönköping (108)
Mittuniversitetet (96)
Sveriges Lantbruksuniversitet (77)
Högskolan Väst (74)
Högskolan i Halmstad (72)
Luleå tekniska universitet (62)
Högskolan i Skövde (45)
swepub_uni:mau_t (40)
Mälardalens högskola (25)
Försvarshögskolan (19)
Karolinska Institutet (16)
Högskolan Kristianstad (14)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Konstfack (6)
RISE (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Röda Korsets Högskola (2)
Kungl. Musikhögskolan (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (15485)
Svenska (12144)
Latin (2808)
Tyska (336)
Franska (192)
Norska (107)
visa fler...
Danska (100)
Spanska (52)
Finska (50)
Italienska (42)
Ryska (34)
Polska (30)
Odefinierat språk (26)
Portugisiska (23)
Kinesiska (20)
Rumänska (16)
Annat språk (11)
Arabiska (8)
Grekiska, klassisk (7)
Nynorsk (7)
Nederländska (6)
Persiska (6)
Hebreiska (4)
Nygrekiska (4)
Isländska (3)
Estniska (3)
Japanska (3)
Bokmål (3)
Turkiska (2)
Ukrainska (2)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (31618)
Samhällsvetenskap (3376)
Medicin och hälsovetenskap (882)
Naturvetenskap (612)
Teknik (238)
Lantbruksvetenskap (74)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy