SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANIORA Filosofi, etik och religion) "

Sökning: AMNE:(HUMANIORA Filosofi, etik och religion)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Amundin, Mats, et al. (författare)
 • A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation
 • 2017
 • Ingår i: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017. - 9782956202905 ; , s. 31-32
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.
 •  
2.
 • Schötz, Susanne, et al. (författare)
 • Phonetic Characteristics of Domestic Cat Vocalisations
 • 2017
 • Ingår i: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017. - 9782956202905 ; , s. 5-6
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The cat (Felis catus, Linneaus 1758) has lived around or with humans for at least 10,000 years, and is now one of the most popular pets of the world with more than 600 millionindividuals. Domestic cats have developed a more extensive, variable and complex vocal repertoire than most other members of the Carnivora, which may be explained by their social organisation, their nocturnal activity and the long period of association between mother and young. Still, we know surprisingly little about the phonetic characteristics of these sounds, and about the interaction between cats and humans.Members of the research project Melody in human–cat communication (Meowsic) investigate the prosodic characteristics of cat vocalisations as well as the communication between human and cat. The first step includes a categorisation of cat vocalisations. In the next step it will be investigated how humans perceive the vocal signals of domestic cats. This paper presents an outline of the project which has only recently started.
 •  
3.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
4.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
5.
 • Grenholm, Carl-Henric, et al. (författare)
 • Teologisk etik : En introduktion
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Har inte bara människan utan också djuren och naturen i dess helhet ett värde i sig? Vad kännetecknar en rätt handling? Vilka bidrag ger kristen tro till den etiska reflektionen? I vilken utsträckning präglas moralen av skilda sociala kontexter och kulturella traditioner?Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok. Den diskuterar moralfilosofiska teorier och aktuella problem inom miljöetik, medicinsk etik, samlevnadsetik och ekonomisk etik. Särskilt uppmärksammas hur skilda teorier om moralen är relaterade till kristen tro och andra livsåskådningar.I boken argumenteras för uppfattningen att etisk reflektion är inbäddad i skilda traditioner och präglas av skilda sociala och kulturella kontexter. Samtidigt hävdas att etisk rationalitet inte är helt kontextberoende, varför det är möjligt att föra en dialog i etiska frågor över traditionsgränserna. Detta innebär för kristen etik att den öppen för en ömsesidig dialog med etiken inom andra livsåskådningar och inom moralfilosofin.
 •  
6.
 • Namli, Elena, 1966-, et al. (författare)
 • Etik
 • 2019. - 1
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad är en rätt handling? Hur kan religiösa traditioner bidra till etisk reflektion? Vad innebär det att respektera människovärdet inom biomedicinsk etik och sexualetik? Detta är några av de frågor som diskuteras i denna introduktion till teologisk och filosofisk etik. Här presenteras klassiska teorier inom normativ etik och etisk teori. Dessa granskas också kritiskt. I dialog med utilitarism och dygdetik argumenterar författarna för en modifierad variant av kantiansk etik, vars grund är principen om lika respekt för vars och ens värdighet. Vidare behandlas tillämpad etik ingående, särskilt politisk etik,  miljöetik, biomedicinsk etik och sexualetik. Feministisk etik ges stort utrymme. Läsaren får också inblick i skilda religioners etik. Särskilt uppmärksammas kristen etik, men också judendomens etik och muslimsk etik.
 •  
7.
 • Åhman, Henrik (författare)
 • The aesthetic turn : Exploring the religious dimensions of digital technology
 • 2016
 • Ingår i: Approaching Religion. - 1799-3121 .- 1799-3121. ; 6:2, s. 156-163
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The arena for developing digital technology has undergone an aesthetic turn, broadening the focus from a functionalist approach producing centralized systems in the 1970s and 1980s to an increased awareness of the aesthetic aspects of the individual user’s interaction with technology in the 1990s and 2000s. Within the academic research fields studying digital technology (e.g. Human-Computer Interaction and Interaction Design) the aesthetic turn has resulted in a shift from a strong emphasis on user behaviour to an increased interest in aesthetic perspectives on the role of the designer, the design process, and the design material. Within these fields, aesthetics has often been interpreted as belonging to the realm of the individual; personal experiences such as pleasure, engagement, and emotions have been emphasized in both technology development and technology research. Aesthetics is not, however, only an individual phenomenon but also has relational and structural components that need to be acknowledged. Structural aspects of aesthetics condition the possibilities for individuals interacting with digital technology. Thus, the tension between individual and relational aspects of aesthetics in digital technology also reflects a tension between freedom and limitation; between change and permanence; between destabilizing and stabilizing forces. Such a broadened understanding of aesthetics offers a model of digital technology that roughly corresponds to Mark C. Taylor’s definition of religion. Taylor argues that religion is constituted by, on the one hand, a figuring moment characterized by structural stability and universality, and, on the other hand, a disfiguring moment characterized by disruption, particularity, and change. The purpose of this paper is to discuss the aesthetic turn and Taylor’s definition of religion to illustrate similarities between the two, suggesting possible religious dimensions of digital technology and how that can inform our understanding of people’s interaction with digital technology.
 •  
8.
 • Wagner, Ben, et al. (författare)
 • Multistakeholder Governance and Nodal Authority – Understanding Internet Exchange Points
 • 2015
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • This case study considers Internet exchange points (IXPs) as an example of governance processes in action. Internet exchange points are the points of connection between different Internet networks, which enable different networks to exchange traffic at a shared facility without cost to either party through a process known as “peering”. Three different IXP governance models representing large and influential IXPs are compared: the DE-CIX in Frankfurt, CAIX in Cairo, and KIXP in Nairobi. DE-CIX, the largest IXP in the world, is a subsidiary of the German Internet trade association eco, and is thus “owned” by the Internet industry in Germany. Though well functioning, this has meant that key stakeholder groups such as civil society, and the academic and technical communities are excluded from participating in discussions over policy decisions. In contrast, the Cairo Internet Exchange Point (CAIX) is run by a public authority, the Egyptian Ministry of Communications and Information Technology. Though it is governed by a broad set of stakeholders including private sector, government, and civil society representatives, its decision-making processes are somewhat opaque. Lastly, KIXP was founded by a Kenyan network engineer and is governed by a local trade association. While set up with multistakeholder coordination under the leadership of the private sector, its dayto-day operations and governance fall under private sector control. By tracing out the plurality of models used for IXP governance and comparing the processes of developing peering relationships, this case provides unique lessons for the governance process, particularly surrounding trade-offs between inclusiveness and effectiveness.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9901)
bokkapitel (7831)
doktorsavhandling (4585)
recension (2873)
konferensbidrag (2436)
bok (1603)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1046)
annan publikation (851)
rapport (417)
forskningsöversikt (182)
licentiatavhandling (73)
proceedings (redaktörskap) (51)
konstnärligt arbete (18)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (18065)
refereegranskat (10187)
populärvet., debatt m.m. (3599)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (453)
Hansson, Sven Ove (418)
Dunér, David (333)
Sorgenfrei, Simon (290)
Jarlert, Anders (284)
Olsson, Erik J (236)
visa fler...
Wallerius, Nils, 170 ... (189)
Myrvold, Kristina (179)
Sorgenfrei, Simon, D ... (174)
Borgehammar, Stephan (149)
Svenungsson, Jayne (149)
Ekerman, Petrus, 169 ... (149)
Larsson, Göran, 1970 (148)
Martinson, Mattias, ... (138)
Björnsson, Gunnar, 1 ... (134)
Floderus, Johan, 172 ... (131)
Selander, Sven-Åke (124)
Schalk, Peter (121)
Svensson, Jonas, 196 ... (121)
Sigurdson, Ola, 1966 (120)
Wallenstein, Sven-Ol ... (117)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (116)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (115)
Sahlin, Nils-Eric (114)
Vähäkangas, Mika (114)
Unonius, Olof, 1602- ... (114)
Roos, Lena (113)
Boëthius, Daniel, 17 ... (112)
Rabinowicz, Wlodek (111)
Malmgren, Helge, 194 ... (110)
Berntson, Martin, 19 ... (109)
Christiernin, Pehr N ... (106)
Grinell, Klas, 1969 (105)
Brülde, Bengt, 1959 (105)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (102)
Persson, Johannes (101)
Westerlund, David (100)
Bengtsson, Jan, 1949 (100)
Lundberg, Magnus (97)
Byrskog, Samuel (96)
Zetterholm, Magnus (95)
Otterbeck, Jonas (89)
Rubenson, Samuel (89)
Broberg, Gunnar (89)
Wikström, Owe (89)
Thurfjell, David, 19 ... (83)
Eklund, Matti, 1974- (81)
Burman, Anders (81)
Rønnow-Rasmussen, To ... (79)
Kazen, Thomas, Profe ... (78)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (10341)
Lunds universitet (6327)
Göteborgs universitet (4688)
Södertörns högskola (2424)
Stockholms universitet (2416)
Umeå universitet (1395)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1185)
Linköpings universitet (842)
Linnéuniversitetet (657)
Karlstads universitet (438)
Enskilda Högskolan Stockholm (384)
Högskolan i Gävle (318)
Högskolan Dalarna (298)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (277)
Chalmers tekniska högskola (248)
Örebro universitet (149)
Högskolan i Borås (141)
Jönköping University (124)
Mittuniversitetet (108)
Sveriges Lantbruksuniversitet (93)
Luleå tekniska universitet (88)
Högskolan Väst (81)
Högskolan i Halmstad (79)
Malmö universitet (74)
Högskolan i Skövde (53)
Mälardalens högskola (50)
Karolinska Institutet (34)
Försvarshögskolan (21)
Högskolan Kristianstad (17)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Konstfack (6)
RISE (4)
Riksantikvarieämbetet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Röda Korsets Högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (15470)
Svenska (11951)
Latin (3319)
Tyska (340)
Franska (184)
Norska (108)
visa fler...
Danska (106)
Finska (59)
Spanska (54)
Italienska (41)
Polska (31)
Ryska (30)
Odefinierat språk (25)
Portugisiska (23)
Rumänska (20)
Kinesiska (20)
Annat språk (11)
Nederländska (7)
Grekiska, klassisk (7)
Nynorsk (7)
Persiska (6)
Hebreiska (4)
Nygrekiska (4)
Arabiska (3)
Isländska (3)
Estniska (3)
Japanska (3)
Bokmål (3)
Turkiska (2)
Ukrainska (2)
Flera språk (1)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Bulgariska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (31786)
Samhällsvetenskap (3095)
Medicin och hälsovetenskap (865)
Naturvetenskap (604)
Teknik (196)
Lantbruksvetenskap (80)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy