SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANITIES Languages and Literature General Literature Studies) "

Sökning: AMNE:(HUMANITIES Languages and Literature General Literature Studies)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Cedergren, Mickaëlle, 1969-, et al. (författare)
 • Introduction
 • 2015
 • Ingår i: Médiations interculturelles entre la France et la Suède. - Stockholm : Stockholm University Press. - 9789176350157 - 9789176350133 ; , s. IX-XXX, s. 7-15, s. 1-8, s. 1-18
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
3.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
4.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, 3-5 June, 2009
 • 2010
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • (Preface) This conference focused on the core of Bakhtin’s theory, which concerns dialogue and dialogicality. The conference themes reflected his notion that the “I” and the “self”, the “you” and the “other” are embedded in each other so that each affects the other and as a whole they create a centrifugal force around which communication and life circle. The choice of the two-faced Janus figure as the symbol of the conference reflects the inward and outward aspects of communication’s inherent dialogue and dialogicality. As an ancient Roman god of beginnings and doorways, of the rising and setting sun, looking in opposite directions, Janus has been associated with polarities, that is, seeing different and contrasting aspects and characteristics. As a metaphor it describes Bakhtin’s view on dialogues and dialogicality within or between “selves” and “others”. As a metaphorical symbol it captured the intent, purpose and outcome of the conference as reflected in this collection of papers.
 •  
9.
 • Cedergren, Mickaëlle (författare)
 • L'Idéal monastique chez Huysmans et Strindberg, entre réalité et fiction.
 • 2009
 • Ingår i: Revue de littérature comparée. - Paris : Klincksieck. - 0035-1466 .- 1965-0264. ; LXXXVI:2, s. 165-182
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Strindberg et Huysmans appartiennent à la même période mystique de fin de siècle et partagent le même rêve religieux, celui notamment de fonder une colonie d’artistes de style monastique. Alors que Huysmans réalise une partie de ses rêves en devenant oblat bénédictin et en essayant de regrouper autour de lui quelques artistes, Strindberg échouera. L’écrivain suédois ne verra jamais son rêve prendre forme tel qu’il l’aura défini avec minutie dans sa correspondance. En revanche, au lieu de devenir moine, il mettra son écriture à contribution pour faire vivre ce rêve à travers de nombreux personnages littéraires de son théâtre. Cette étude examine les deux manières différentes par lesquelles Huysmans et Strindberg ont vécu leurs rêves.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5293)
bokkapitel (4233)
recension (3547)
konferensbidrag (2696)
doktorsavhandling (1356)
bok (739)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (636)
annan publikation (468)
rapport (155)
forskningsöversikt (114)
proceedings (redaktörskap) (95)
licentiatavhandling (69)
konstnärligt arbete (46)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (9536)
refereegranskat (7342)
populärvet., debatt m.m. (2521)
Författare/redaktör
Söderhäll, Bengt (291)
Gärdenfors, Peter (202)
Stenström, Thure, 19 ... (165)
Strandberg, Svante, ... (152)
Horne, Merle (142)
Håkansson, Gisela (141)
visa fler...
Granqvist, Raoul (118)
Svantesson, Jan-Olof (108)
Parkvall, Mikael, 19 ... (106)
Frid, Johan (102)
Stam, Per, 1964- (101)
Olsson, Jesper, 1966 ... (99)
Sigurd, Bengt (99)
Gullberg, Marianne (98)
Zlatev, Jordan (91)
Roll, Mikael (87)
Johansson, Victoria (84)
Schötz, Susanne (84)
Färnlöf, Hans, 1970- (83)
Heinat, Fredrik (79)
Stenström, Thure (77)
Olofsson, Tommy, 195 ... (76)
Bruce, Gösta (75)
van de Weijer, Joost (74)
Hallengren, Anders, ... (72)
Wengelin, Åsa (72)
Eklund, Robert, 1962 ... (72)
Nilson, Maria, 1965- (69)
House, David (67)
Lysell, Roland (66)
Paradis, Carita (63)
Heldner, Mattias, 19 ... (62)
Ehriander, Helene, 1 ... (62)
Burenhult, Niclas (62)
Miestamo, Matti (61)
Zetterholm, Elisabet ... (61)
Bodin, Helena, 1964- (61)
Mesch, Johanna, 1963 ... (60)
Williams, Anna, 1957 ... (60)
Rönnerstrand, Torste ... (59)
Schalley, Andrea C. (58)
Carling, Gerd (58)
Grub, Frank Thomas, ... (57)
Pirholt, Mattias, 19 ... (56)
Bränström Öhman, Ann ... (56)
Traunmüller, Hartmut (55)
Jönsson, Maria, 1975 ... (55)
Hellström, Pär (54)
Sivefors, Per, 1968- (54)
Mattisson, Jane, 195 ... (54)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (6519)
Stockholms universitet (4549)
Lunds universitet (2292)
Linnéuniversitetet (1470)
Umeå universitet (1027)
Linköpings universitet (592)
visa fler...
Södertörns högskola (525)
Karlstads universitet (501)
Högskolan i Gävle (432)
Örebro universitet (428)
Högskolan Dalarna (380)
Högskolan Kristianstad (296)
Mittuniversitetet (219)
Jönköping University (217)
Mälardalens högskola (167)
Malmö universitet (154)
Kungliga Tekniska Högskolan (150)
Högskolan i Borås (95)
Institutet för språk och folkminnen (84)
Högskolan Väst (76)
Högskolan i Halmstad (52)
Göteborgs universitet (47)
Nordiska Afrikainstitutet (47)
Högskolan i Skövde (33)
Luleå tekniska universitet (28)
Blekinge Tekniska Högskola (12)
Karolinska Institutet (8)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (3)
Chalmers tekniska högskola (2)
RISE (2)
Försvarshögskolan (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Svenska (9154)
Engelska (8145)
Latin (609)
Tyska (458)
Franska (387)
Spanska (104)
visa fler...
Danska (93)
Italienska (63)
Finska (63)
Portugisiska (59)
Norska (54)
Polska (46)
Ryska (34)
Esperanto (15)
Odefinierat språk (10)
Estniska (10)
Nederländska (9)
Arabiska (9)
Nygrekiska (9)
Japanska (8)
Turkiska (7)
Katalanska (7)
Rumänska (6)
Ungerska (4)
Kinesiska (4)
Serbiska (4)
Annat språk (4)
Isländska (3)
Tjeckiska (3)
Persiska (3)
Litauiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Lettiska (2)
Nynorsk (2)
Iriska (2)
Bulgariska (1)
Kroatiska (1)
Ukrainska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
Mongoliskt språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (19400)
Samhällsvetenskap (1190)
Naturvetenskap (286)
Medicin och hälsovetenskap (93)
Teknik (35)
Lantbruksvetenskap (5)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy