SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANITIES Other Humanities) "

Sökning: AMNE:(HUMANITIES Other Humanities)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Åsberg, Cecilia, 1974- (författare)
 • Doing and undoing the humanities in times of uncertainty : Practices of feminist posthumanities
 • 2021
 • Ingår i: UNESCO World Humanities Report: Europe. - Göttingen/Utrecht : World Humanities Report (UNESCO and Regional Research Team Europe). ; , s. 1-7
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • After invitation to agenda-setting researchers in Europe, this is a short essay or memo in response. It is on the role and relevance of the Humanities in the contemporary world, especially on the practices of feminist posthumanities within environmental/biomedical/public and techno-humanities and how they transform the relevance of the Humanities in a world shaped by the Covid-19 pandemic.
 •  
3.
 • Åsberg, Cecilia, 1974-, et al. (författare)
 • Feminist posthumanities : an introduction
 • 2018. - 1
 • Ingår i: A feminist companion to the posthumanities. - New York, Heidelberg, Dordrecht, London : Springer. - 9783319621388 - 9783319621401 ; , s. 1-22
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In this chapter, Åsberg and Braidotti, delineates the geneaologies of feminist posthumanities, drawing on cultural theory, philosophy, science and technology studies but also environmental, medical and digital humanities as these are enlivningen the contemporary interdisciplinary humanities with critique, creativity and curiosity.
 •  
4.
 • Åsberg, Cecilia, 1974- (författare)
 • Planetary Speculation : Cultivating More-Than-Human Arts
 • 2019
 • Ingår i: Cosmological Arrows - Kosmologiska Pilar. - Stockholm : Art and Theory Publishing. ; , s. 36-55
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Science fiction in art and humanities brings out the more-than-human dimensions of our planetary existence, it forces us to re-think ourselves as part of a larger planetary consitutency. Feminist theory on SF (Haraway, Bryld& Lykke, Spivak) is here interrogated for the formulation of a planetary humanities of inclusion.
 •  
5.
 • Åsberg, Cecilia, 1974- (författare)
 • Environmental violence and postnatural oceans : : Low trophic theory in the registers of feminist posthumanities
 • 2021
 • Ingår i: <em>Gender, Violence and Affect</em>. - London : Palgrave Macmillan. - 9783030569297 - 9783030569303
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Environmental violence takes form of both “spectacular” events, like ecological disasters usually recognised by the general public, and “slow  violence”, a type of violence that occurs gradually, out of sight and on a long-term scale (Nixon 2011). Planetary seas and oceans, loaded with cultural meanings of that which “hides” and “allows to forget”, are the spaces where such attritional violence unfolds unseen and “out of mind”. Simultaneously, conventional concepts of nature and culture, as dichotomous entities, become obsolete. We all inhabit and embody the world differently, as variously situated people, divided by national, sexual, bodily and economic status, and as very variously situated nonhumans in an increasingly anthropogenic world.This chapter focuses on subtle “slow violence” unfolding through the instances of submerged chemical weapons, so-called dead zones, invasive species and high- and low-trophic mariculture in the Baltic and North Sea regions. It zooms in on the select cases of such “environed bodies”, their stories of excruciating slow violence and yet also on unexpected encounters with care and hospitality. The aim is to unfold a low-trophic theory for the naturecultural research on violence and care within environmental humanities, and to engage a coexistential ethics of environmental adaptability informed by feminist posthumanities.
 •  
6.
 • Hartman, Steven, 1965- (författare)
 • The Inscribing Environmental Memory Project
 • 2013
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Research clusters within the Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES), the North Atlantic Biocultural Organization (NABO) and the Global Human Ecodynamics Alliance (GHEA), in cooperation with partner networks in the USA, the UK and the Nordic countries, have undertaken a major interdisciplinary research initiative that aims to examine environmental memory in the medieval Icelandic sagas, with a prominent focus on historical processes of environmental change and adaptation. The medieval Sagas of Icelanders constitute one key corpus, among other literary and documentary corpora, to be investigated in this initiative. Anchored in traditional fields of study (e.g. saga studies and various medieval-studies fields) as well as newer and emerging fields (e.g. integrated history and historical ecology, ecocriticism, digital and environmental humanities, etc.), the initiative brings together literary scholars, anthropologists, archaeologists, historians, geographers, digital humanities specialists and environmental and life scientists in a coordinated set of sub-projects. The initiative seeks to foreground evidence of changing environmental conditions in Iceland, Greenland and Scandinavia from the late Iron Age through the pre-Industrial period, with a guiding focus on long-term human ecodynamics and the relations among ecological change and adaptation, on the one hand, and resource management, social organization/conflict and resilience on the other. Numerous IEM workshops organized by NIES, NABO, GHEA and various university networks are taking place in 2013 in Sweden, Scotland and Iceland. This talk briefly sketches how this initiative began and how it has developed over the past year. More importantly, it looks ahead to where we expect IEM to be heading in the next year and beyond.
 •  
7.
 • Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande : Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala
 • 2015
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Videofilmade föredrag och diskussioner vid symposiet "Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala (den 22a januari).Förmiddagssession: Moderator: Gunilla Larsson, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet. 09.00 Öppningsjojk, Ylva Gustafsson 09.05 Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap (CfG): Öppnande och inledningsanförande ”Rahpat, Báze dearvan - Mana Dearvan: Bli kvar med hälsan och gå med hälsan: Perspektiv på försoningsprocesser för två folk i samma nationalstat där stigarna blivit trängre 09.20 Välkomnanden o öppningsanföranden: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap; Satu Gröndahl, NAMIS, Hugo Valentin Centrum; NAPTEK, Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda, Carola Grahn, Sameföreningen i Stockholm 09.30 Peter Rodhe, SameÄtnam 09.40 May-Britt Öhman Tuohea Rim, UPPSAM, Teknovetenskapliga forskargruppen, CfG, och Mind and Nature ” Rievsak sjläsjkoj ja Biekkaid Biellocizáš” Dalripans skratt, stormsparven och örnen på lugna uppåtvindar : Feministiska teknovetenskapliga och kritiska urfolksstudie- perspektiv på den samiska Förintelsen, dekolonisering och helande” 09.50-09.55 Jojkpaus. 09.55-11.05 Maja Hagerman, historiker, vetenskapsjournalist och filmmakare: ” Filmen och boken om Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet: Etik, möjligheter och nödvändigheter” (Presentation och diskussion) 11.05- 11.10 Introduktion – samiska markrättigheter och rasbiologi (May-Britt Öhman - Lars-Anders Baer, jurist, Sametingspolitiker och ordförande Luokta Mavas sameby) skulle ha medverkat men kan ej delta pga renskiljning. 11.10-11.30 Bertil Bengtsson, Professor i civilrätt, ”Skattefjällsmålet och diskrimineringsfrågan” 13.10-15.00 Eftermiddagssession del 1: Moderator: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 13.10- 13.15 Öppen jojkscen. 13.15-15.00 Torsdagsseminarium öppet för allmänheten, arr. Centrum för Genusvetenskap, Aulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Katarina Pirak Sikku, konstnär ” Vi var generade över att vara lappar. Det var fult.”: Elsas vittnesmål om Rasbiologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk” Kommentator: Ylva Gustafsson Torsdagsseminariets upplägg är presentation ca 30 minuter, därefter kommentators frågor med diskussion ca 15 minuter, och slutligen allmän diskussion ca 45 minuter. 15.30-17.30 Eftermiddagssession del två: Moderator/Samtalsledare: Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 15.30-16.00 Gunnar Hauk Gjengset "Med skjeletter i skapet", en kort oversikt over hvordan norsk medisinsk forskning etter press i mer enn 150 år, endelig måtte gi fra seg skjelettrester etter forskning på samefolket, og især hodeskallene etter lederne av Kautokeino-opprøret i 1852” 16.00-16.10 Astri Dankert; ”En samisk dekoloniseringsprosess: Melankoli, tap og forsoning” 16.10-16.20 Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet ”EN ANNAN HISTORIA: Åtta samiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå under kulturhuvudstadsåret” 16.20-16.45 Korta presentationer - reflektioner och funderingar: Lilian Mikaelsson, SameÄtnam; Lena Kroik, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) o Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman; Nils-Axel Heikka (medlem i QueerSámit); Tomas Cramér; Rikard Engblom 16.45 -17.30 Paneldiskussion och allmän diskussion med deltagarna Företrädare för medarrangörer, Sametinget, samiska organisationer, Uppsala universitet mfl
 •  
8.
 • Neimanis, Astrida, et al. (författare)
 • Culturing
 • 2017. - 1
 • Ingår i: The Seed Box. - New York : Routledge.
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Taking a starting point in Vicki Kirby's notion that "nature writes itself", we explore the methdological allowances of the notion of culturing for feminist theory and environmental humanities.
 •  
9.
 • Golub, Koraljika, et al. (författare)
 • Digital humanities in Sweden and its infrastructure : Status quo and the sine qua non
 • 2020
 • Ingår i: Digital Scholarship in the Humanities. - Oxford : Oxford University Press. - 2055-7671 .- 2055-768X. ; 35:3, s. 547-556
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The article offers a state-of-the-art overview of a number of Digital Humanities (DH) initiatives that have emerged in Sweden over the past decade. We identify two major developments that seem to be taking place within DH, with a specific focus on the infrastructural aspects of the development: (1) a strive to open up and broaden the research output and (2) multi-disciplinary collaboration and its effects. The two major components accentuate the new infrastructural patterns that are developing and the challenges these infer on universities. While current research is at large multi-disciplinary, developing infrastructures also enable the move towards post-disciplinarity, bringing the universities closer to the surrounding society. At five universities in Sweden, individual-sited infrastructures supporting DH research have been built today. They are complemented by national and international infrastructures, thus supporting developments and tackling some of the major challenges. In the article, the relations between individual disciplines, the question of multi- and post-disciplinarity, and the field of Digital Humanities are discussed, while stressing the factors necessary—sine qua non—for a fruitful development of the scholarly infrastructures.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5771)
bokkapitel (4647)
konferensbidrag (2567)
recension (1192)
bok (882)
samlingsverk (redaktörskap) (721)
visa fler...
doktorsavhandling (703)
annan publikation (510)
rapport (443)
konstnärligt arbete (186)
forskningsöversikt (80)
licentiatavhandling (65)
proceedings (redaktörskap) (64)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (8820)
refereegranskat (6698)
populärvet., debatt m.m. (2180)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (244)
Hansson, Kristofer (184)
Jönsson, Lars-Eric (164)
Löfgren, Orvar (134)
Sörlin, Sverker (116)
Hagström, Charlotte (114)
visa fler...
Lundin, Susanne (108)
Willim, Robert (99)
Karivieri, Arja (97)
Ronström, Owe, 1953- (96)
Lilja, Agneta (94)
Åkesson, Lynn (90)
Meurling, Birgitta (90)
Dahl, Izabela A., 19 ... (89)
Gustavsson, Karin (86)
Brembeck, Helene, 19 ... (82)
Arvidsson, Alf, 1954 ... (81)
Saltzman, Katarina, ... (80)
Idvall, Markus (78)
Jonsson, Stefan, 196 ... (78)
Jönsson, Håkan (76)
O'Dell, Thomas (76)
Sjöholm, Carina (71)
Palmsköld, Anneli, 1 ... (69)
Nilsson, Gabriella (67)
Petersson McIntyre, ... (63)
Sjögård, Göran (63)
Lundgren, Anna Sofia ... (62)
Ehn, Billy (61)
Gunnarsson Payne, Je ... (57)
Berg, Jan (54)
Palmenfelt, Ulf, 194 ... (51)
Salomonsson, Karin (51)
Hübinette, Tobias, 1 ... (50)
Sonesson, Göran (50)
Lundblad, Kristina (50)
Ekroth, Gunnel, 1963 ... (50)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (49)
Almevik, Gunnar, 196 ... (49)
Ingemark, Dominic (48)
Rosen, Astrid von, 1 ... (48)
Grinell, Klas, 1969 (47)
Pripp, Oscar (46)
Fredriksson, Cecilia (45)
Grenholm, Cristina (45)
Rodéhn, Cecilia, 197 ... (44)
Holmberg, Ingrid Mar ... (44)
Wilson, Mick, 1964 (44)
Öhlander, Magnus, 19 ... (44)
Petrov, Kristian, 19 ... (44)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (3890)
Lunds universitet (3144)
Uppsala universitet (2582)
Stockholms universitet (1803)
Södertörns högskola (1322)
Umeå universitet (1258)
visa fler...
Linköpings universitet (947)
Kungliga Tekniska Högskolan (543)
Linnéuniversitetet (504)
Chalmers tekniska högskola (391)
Örebro universitet (365)
Karlstads universitet (335)
Högskolan i Borås (323)
Luleå tekniska universitet (229)
Sveriges Lantbruksuniversitet (175)
Högskolan i Gävle (133)
Mittuniversitetet (132)
Högskolan Dalarna (128)
Malmö universitet (100)
Mälardalens högskola (86)
Högskolan i Halmstad (86)
Högskolan Väst (75)
Jönköping University (66)
Högskolan i Skövde (64)
Gymnastik- och idrottshögskolan (54)
Konstfack (50)
Nordiska Afrikainstitutet (41)
Högskolan Kristianstad (36)
Riksantikvarieämbetet (33)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (17)
Enskilda Högskolan Stockholm (13)
RISE (12)
Försvarshögskolan (12)
Röda Korsets Högskola (12)
Kungl. Musikhögskolan (12)
Blekinge Tekniska Högskola (9)
Karolinska Institutet (7)
Stockholms konstnärliga högskola (7)
Naturhistoriska riksmuseet (6)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Naturvårdsverket (1)
Kungl. Konsthögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (8920)
Svenska (7706)
Tyska (277)
Franska (167)
Spanska (109)
Danska (99)
visa fler...
Finska (72)
Norska (70)
Italienska (54)
Odefinierat språk (34)
Polska (29)
Latin (27)
Ryska (27)
Portugisiska (19)
Rumänska (17)
Japanska (16)
Isländska (14)
Nygrekiska (9)
Kinesiska (9)
Annat språk (9)
Ungerska (8)
Estniska (5)
Nederländska (4)
Tjeckiska (4)
Nynorsk (4)
Koreanska (4)
Arabiska (3)
Bulgariska (2)
Persiska (2)
Turkiska (2)
Iriska (2)
Grekiska, klassisk (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Ukrainska (1)
Slovenska (1)
Bokmål (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (17479)
Samhällsvetenskap (5219)
Teknik (701)
Naturvetenskap (584)
Medicin och hälsovetenskap (573)
Lantbruksvetenskap (266)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy