SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANITIES Philosophy, Ethics and Religion) "

Sökning: AMNE:(HUMANITIES Philosophy, Ethics and Religion)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
3.
 • Amundin, Mats, et al. (författare)
 • A proposal to use distributional models to analyse dolphin vocalisation
 • 2017
 • Ingår i: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017. - 9782956202905 ; , s. 31-32
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper gives a brief introduction to the starting points of an experimental project to study dolphin communicative behaviour using distributional semantics, with methods implemented for the large scale study of human language.
 •  
4.
 • Schötz, Susanne, et al. (författare)
 • Phonetic Characteristics of Domestic Cat Vocalisations
 • 2017
 • Ingår i: Proceedings of the 1st International Workshop on Vocal Interactivity in-and-between Humans, Animals and Robots, VIHAR 2017. - 9782956202905 ; , s. 5-6
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The cat (Felis catus, Linneaus 1758) has lived around or with humans for at least 10,000 years, and is now one of the most popular pets of the world with more than 600 millionindividuals. Domestic cats have developed a more extensive, variable and complex vocal repertoire than most other members of the Carnivora, which may be explained by their social organisation, their nocturnal activity and the long period of association between mother and young. Still, we know surprisingly little about the phonetic characteristics of these sounds, and about the interaction between cats and humans.Members of the research project Melody in human–cat communication (Meowsic) investigate the prosodic characteristics of cat vocalisations as well as the communication between human and cat. The first step includes a categorisation of cat vocalisations. In the next step it will be investigated how humans perceive the vocal signals of domestic cats. This paper presents an outline of the project which has only recently started.
 •  
5.
 • Kavathatzopoulos, Iordanis (författare)
 • How to handle issues of security and privacy
 • 2013
 • Ingår i: ICT-ethics: Sweden and Japan. - Linköping : LiU Tryck. - 9789175194318 ; , s. 54-60
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Different ways to approach privacy and security are critically examined. The main question is how definitions may help us in our efforts to handle these issues in real life and allow us to create suitable and working system designs and policies. Given the controversial nature of privacy and security, and based on philosophical theory and psychological research, we have to focus on the ways, skills, methods and tools we adopt in order to create, revise and apply policies, guidelines, designs, rules and principles.
 •  
6.
 • Cutas, Daniela, et al. (författare)
 • Infertility, ethics, and the future: an exploration
 • 2017
 • Ingår i: The Palgrave handbook of infertility in history: approaches, contexts and perspectives. - London : Palgrave Macmillan. - 9781137520807 - 9781137520791 ; , s. 609-624
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • This chapter explores current and prospective reproductive technologies and some of their likely implications for reproductive and family ethics and policymaking. The technologies discussed include uterus transplants, mitochondrial transfer, ectogenesis, the development of in vitro gametes, and solo reproduction. The chapter considers the impact of these developments on the content of concepts such as 'infertility', 'mother', or 'father'. Another layer to this process of redefinition originates in ongoing socio-cultural changes that shift the focus in parenting from the way in which children have come into the world, to relationships within the family. Considering these scenarios beforehand can help to clarify some of the current challenges in defining and regulating infertility. The chapter therefore aims to raise a number of questions rather than provide answers.
 •  
7.
 •  
8.
 • Kavathatzopoulos, Iordanis, 1956- (författare)
 • Assessing and acquiring ethical leadership competence
 • 2012
 • Ingår i: Leadership through the Classics. - : Springer Berlin/Heidelberg. - 9783642324444 ; , s. 389-400
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Leaders need the ability to handle any moral problem that may arise 5during their professional activities; they need ethical competence. Ethical skill is, in 6psychology and in accordance to the classical philosophical position, understood as 7the basis and the aim of ethical competence of leaders. Based on that, we can 8construct valid assessment tools and training programs that support the acquisition 9and use of ethical competence and skills.
 •  
9.
 • Patrignani, Norberto, et al. (författare)
 • Slow Tech : The bridge between computer ethics and business ethics
 • 2014
 • Ingår i: Proceedings 11th International Conference on human Choice and computers, HC11, 2014. - Berlin/Heidelberg : Springer Berlin/Heidelberg. - 9783662442074 ; , s. 92-106
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • This paper addresses the difficult task of implementing the concept of Slow Tech, that is,information and communication technology (ICT) that is good, clean and fair, in a businessenvironment. It investigates the democratic, environmental, and social challenges currently facingICT vendors. More specifically, it examines the opportunities available for these companies to useSlow Tech as a bridging mechanism between their Computer Ethics and their Business Ethicsstrategies, based on Corporate Social Responsibility. Last but not least, it highlights what some"next step" questions for further investigation and implementation might be and the challenges ofimplementing these.
 •  
10.
 • Hallengren, Anders, 1950- (författare)
 • The code of Concord : Emerson's search for universal laws
 • 1994. - 1
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. Emerson’s thought is analyzed genetically in search of the generating paradigm, or the set of axioms from which his aesthetic ideas as well as his political reasoning are derived. Such a basic structure, or point of convergence, is sought in the emergence of Emerson’s idea of universal laws that repeat themselves on all levels of reality.A general introduction is given in Part One, where the crisis in Emerson’s life is seen as representing and foreshadowing the deeper existential crisis of modern man.In Part 2 we follow the increasingly skeptical theologian’s turn to science, where he tries to secure a safe secular foundation for ethical good and right and to solve the problem of evil.Part 3 shows how Emerson’s conception of the laws of nature and ethics is applied in his political philosophy.In Part 4, Emerson’s ideas of the arts are seen as corresponding to his views of nature, morality, and individuality.Finally, in Part 5, the ancient and classical nature of Concord philosophy is brought into focus.The book concludes with a short summary.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (9894)
bokkapitel (7831)
doktorsavhandling (4586)
recension (2873)
konferensbidrag (2435)
bok (1603)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1046)
annan publikation (851)
rapport (417)
forskningsöversikt (182)
licentiatavhandling (73)
proceedings (redaktörskap) (51)
konstnärligt arbete (18)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (18066)
refereegranskat (10179)
populärvet., debatt m.m. (3599)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (453)
Hansson, Sven Ove (418)
Dunér, David (333)
Sorgenfrei, Simon (290)
Jarlert, Anders (284)
Olsson, Erik J (236)
visa fler...
Wallerius, Nils, 170 ... (189)
Myrvold, Kristina (179)
Sorgenfrei, Simon, D ... (174)
Borgehammar, Stephan (149)
Svenungsson, Jayne (149)
Ekerman, Petrus, 169 ... (149)
Larsson, Göran, 1970 (148)
Martinson, Mattias, ... (138)
Björnsson, Gunnar, 1 ... (134)
Floderus, Johan, 172 ... (131)
Selander, Sven-Åke (124)
Schalk, Peter (121)
Svensson, Jonas, 196 ... (121)
Sigurdson, Ola, 1966 (120)
Wallenstein, Sven-Ol ... (117)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (116)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (115)
Sahlin, Nils-Eric (114)
Vähäkangas, Mika (114)
Unonius, Olof, 1602- ... (114)
Roos, Lena (113)
Boëthius, Daniel, 17 ... (112)
Rabinowicz, Wlodek (111)
Malmgren, Helge, 194 ... (110)
Berntson, Martin, 19 ... (109)
Christiernin, Pehr N ... (106)
Grinell, Klas, 1969 (105)
Brülde, Bengt, 1959 (105)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (102)
Persson, Johannes (101)
Westerlund, David (100)
Bengtsson, Jan, 1949 (100)
Lundberg, Magnus (97)
Byrskog, Samuel (96)
Zetterholm, Magnus (95)
Otterbeck, Jonas (89)
Rubenson, Samuel (89)
Broberg, Gunnar (89)
Wikström, Owe (89)
Thurfjell, David, 19 ... (83)
Eklund, Matti, 1974- (81)
Burman, Anders (81)
Rønnow-Rasmussen, To ... (79)
Kazen, Thomas, Profe ... (78)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (10341)
Lunds universitet (6327)
Göteborgs universitet (4688)
Södertörns högskola (2424)
Stockholms universitet (2416)
Umeå universitet (1395)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1185)
Linköpings universitet (841)
Linnéuniversitetet (658)
Karlstads universitet (438)
Enskilda Högskolan Stockholm (384)
Högskolan i Gävle (318)
Högskolan Dalarna (298)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (277)
Chalmers tekniska högskola (248)
Örebro universitet (149)
Högskolan i Borås (141)
Jönköping University (124)
Mittuniversitetet (108)
Sveriges Lantbruksuniversitet (93)
Luleå tekniska universitet (87)
Högskolan Väst (81)
Högskolan i Halmstad (79)
Malmö universitet (74)
Högskolan i Skövde (53)
Mälardalens högskola (50)
Karolinska Institutet (27)
Försvarshögskolan (21)
Högskolan Kristianstad (17)
Nordiska Afrikainstitutet (9)
Naturhistoriska riksmuseet (7)
Konstfack (6)
RISE (4)
Riksantikvarieämbetet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Gymnastik- och idrottshögskolan (3)
Röda Korsets Högskola (3)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
Kungl. Musikhögskolan (2)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (15462)
Svenska (11952)
Latin (3319)
Tyska (340)
Franska (184)
Norska (108)
visa fler...
Danska (106)
Finska (59)
Spanska (54)
Italienska (41)
Polska (31)
Ryska (30)
Odefinierat språk (25)
Portugisiska (23)
Rumänska (20)
Kinesiska (20)
Annat språk (11)
Nederländska (7)
Grekiska, klassisk (7)
Nynorsk (7)
Persiska (6)
Hebreiska (4)
Nygrekiska (4)
Arabiska (3)
Isländska (3)
Estniska (3)
Japanska (3)
Bokmål (3)
Turkiska (2)
Ukrainska (2)
Flera språk (1)
Tjeckiska (1)
Ungerska (1)
Bulgariska (1)
Katalanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (31787)
Samhällsvetenskap (3094)
Medicin och hälsovetenskap (865)
Naturvetenskap (604)
Teknik (196)
Lantbruksvetenskap (80)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy