SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANITIES Philosophy, Ethics and Religion History of Ideas) "

Sökning: AMNE:(HUMANITIES Philosophy, Ethics and Religion History of Ideas)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
2.
 •  
3.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
4.
 • Hallengren, Anders, 1950- (författare)
 • The code of Concord : Emerson's search for universal laws
 • 1994. - 1
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. Emerson’s thought is analyzed genetically in search of the generating paradigm, or the set of axioms from which his aesthetic ideas as well as his political reasoning are derived. Such a basic structure, or point of convergence, is sought in the emergence of Emerson’s idea of universal laws that repeat themselves on all levels of reality.A general introduction is given in Part One, where the crisis in Emerson’s life is seen as representing and foreshadowing the deeper existential crisis of modern man.In Part 2 we follow the increasingly skeptical theologian’s turn to science, where he tries to secure a safe secular foundation for ethical good and right and to solve the problem of evil.Part 3 shows how Emerson’s conception of the laws of nature and ethics is applied in his political philosophy.In Part 4, Emerson’s ideas of the arts are seen as corresponding to his views of nature, morality, and individuality.Finally, in Part 5, the ancient and classical nature of Concord philosophy is brought into focus.The book concludes with a short summary.
 •  
5.
 • Fjæstad, Maja, 1976- (författare)
 • Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80
 • 2010
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy.  Furthermore, the ideas of breeder reactors were a vital part of the post-war visions about the nuclear future.   This dissertation investigates the plans for breeder reactors in Sweden, connecting them to the contemporary development of nuclear power with heavy or light water and the discussions of nuclear weapons, as well as to the general visions of a prosperous technological future. The history of the Swedish breeder reactor is traced from high hopes in the beginning, via the fiasco of the Swedish heavy water program, partly focusing on the activities at the company AB Atomenergi and investigating how it planned and argued for its breeder program and how this was received by the politicians. The story continues into the intensive environmental movement in the 1970s, ending with the Swedish referendum on nuclear energy in 1980, which can be seen as the final point for the Swedish breeder. The thesis discusses how the nuclear breeder reactor was transformed from an argument for nuclear power to an argument against it. The breeder began as a part of the vision of a society with abundant energy, but was later seen as a threat against the new sustainable world.   The nuclear breeder reactor is an example of a technological vision that did not meet its industrial expectations. But that does not prevent the fact that breeder was an influential technology in an age where import decisions about nuclear energy were made. The thesis argues that important decisions about the contemporary reactors were taken with the idea that they in a foreseeable future would be replaced with the efficient breeder. And the last word on the breeder reactor is not said – today, reactor engineers around the world are showing a renewed interest in this elusive reactor type.
 •  
6.
 •  
7.
 • Lindkvist, Anna, et al. (författare)
 • Intensive Forestry as Progress or Decay? : An Analysis of the Debate about Forest Fertilization in Sweden, 1960–2010
 • 2011
 • Ingår i: Forests. - : MDPI Publishing. - 1999-4907 .- 1999-4907. ; 2:1, s. 112-146
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In the mid-1960s, fertilization (with nitrogen) had a breakthrough as a promising forest management method in Swedish company owned forests. The activity grew and peaked during the 1970s but then lost ground and stabilized at a low level in the 1990s and early 2000s. Over the last five years, however, interest in fertilizing Swedish forests has increased again. In this article both the forestry industry’s, and the environmental movement’s, attitudes toward forest fertilization over time are investigated. Furthermore, conflicting persistent ideas about nature and future, i.e., “figures of thought”, within interest groups, representing forestry and the environmental movement respectively, are identified and analyzed in relation to the debate on fertilization. The analysis reveals mainly three figures of thought that have influenced this debate during the period, “the idea of progress”, “the idea of decay” and “the idea of the great chain of being”. The study thus sheds light on how the relationship between forestry and the environmental movement has evolved from the 1960s until today and uncovers thought patterns that have stood, and continue to stand, in opposition to one another.
 •  
8.
 •  
9.
 • Kardell, Örjan, 1963-, et al. (författare)
 • Skogsgödslingen i backspegeln : debatten om storskogsbrukets kvävegödsling i Sverige ca 1960-2009
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In the mid-1960s, fertilization (with nitrogen) had a breakthrough as a forest management method in Swedish company owned forests. The activity grew and peaked during the 1970s but then lost ground and stabilized on a low level in the 1990s and early 2000s. Over the last five years, however, interest in fertilizing Swedish forests has increased again. In this article factors that have shaped these fluctuations are explored. A specific task is to investigate to what extent the fluctuations correlate with debates on environmental issues. Furthermore, conflicting “fundamental ideas” within interest groups, representing forestry and the environmental movement respectively, are identified and analyzed. The study thus sheds some light on how the relationship between forestry and the environmental movement has evolved, from the 1960s until today.
 •  
10.
 • Dunér, David (författare)
 • Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The Swedish natural philosopher Emanuel Swedenborg (1688–1772) thought in his early scientific career that the world was like a gigantic machine, following the laws of mechanics and geometry. The work presented here is a study of his mechanistic worldview and metaphorical way of thinking up to the year 1734, examining most of his fields of interest, from geometry and metaphysics to technology and mining engineering. After that year he left the mechanistic explanations and turned to an organic worldview, and some years later, in 1745, he entered the spiritual world. The study is based on a cognitive view that there are special cognitive abilities, especially metaphorical conceptualization, that cause human beings to think in one way or another. “Space” is an introductory chapter on the concept of space, about his experiences of space gained through optical instruments and his orientation in the intellectual milieu, and of the spatial world with the aid of geometry. “The sign” treats especially some particular sign systems, such as those of arithmetic and algebra, and the classification of the world by categories in number systems, coinage, measures, weights and volumes. “The wave” follows Swedenborg’s use of the metaphor of the wave, not only in such scientific disciplines as hydrology, acoustics, optics and neurology but also in poetry and music. “The sphere” concerns the sphere as the figure of movement, the relationship between technology and science, and analogies, proportions and mental models as important tools for inventing scientific theories, especially in mechanics, physics and chemistry. “The point” has its point of departure in the indivisible point of mathematics. “The spiral” is Swedenborg’s most admired geometrical figure. He wrote about the windings of the spirals in geometry, particle physics, astronomy, and in the nature of the soul. “Infinity” is limited to Swedenborg’s last mechanistic work, De infinito (1734), where he made a strict distinction between the finite and the infinite. “Conclusion” gives an overview of the major themes of his anatomical and physiological studies from the end of the 1730s to 1745, and his spiritual writings to 1772.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
bokkapitel (1090)
tidskriftsartikel (957)
recension (437)
konferensbidrag (204)
bok (199)
samlingsverk (redaktörskap) (178)
visa fler...
doktorsavhandling (154)
annan publikation (85)
rapport (39)
forskningsöversikt (27)
proceedings (redaktörskap) (4)
licentiatavhandling (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1832)
refereegranskat (945)
populärvet., debatt m.m. (599)
Författare/redaktör
Dunér, David (322)
Broberg, Gunnar (89)
Burman, Anders (74)
Petrov, Kristian, 19 ... (61)
Nordlund, Christer, ... (55)
Kaiserfeld, Thomas (55)
visa fler...
Önnerfors, Andreas (53)
Andersson, Jenny (49)
Jonsson, Stefan, 196 ... (48)
Lettevall, Rebecka (46)
Mjør, Kåre Johan, 19 ... (44)
Sörlin, Sverker (39)
Nordin, Svante (39)
Godhe, Michael, 1964 ... (37)
Hellerstedt, Andreas ... (37)
Sibum, H. Otto, 1956 ... (36)
Tunlid, Anna (35)
Gustafsson Chorell, ... (32)
Skoglund, Crister (30)
Flores, Fernando (29)
Christensen-Nugues, ... (27)
Holmberg, Gustav (26)
Mansén, Elisabeth (26)
Fazlhashemi, Mohamma ... (26)
Sanner, Inga (25)
Ekström, Anders, 196 ... (25)
Burman, Anders, 1971 ... (24)
Hansson, Jonas (23)
Hellerstedt, Andreas (23)
Berg, Annika, 1973- (23)
Mårald, Erland, 1970 ... (22)
Belfrage, Bertil (21)
Savin, Kristiina (21)
Höög, Victoria (20)
Rodell, Magnus (20)
Eklöf, Jenny, 1973- (20)
Jülich, Solveig (19)
Fareld, Victoria (19)
Widmalm, Sven, 1956- (19)
Nordblad, Julia, 198 ... (19)
Lennerhed, Lena, 195 ... (18)
Larsson, Anna, 1967- (18)
Östh Gustafsson, Ham ... (18)
Håkansson, Håkan (17)
Oetke, Claus (17)
Östholm, Hanna (17)
Runefelt, Leif, 1971 ... (17)
Hallengren, Anders, ... (16)
Karlsohn, Thomas, 19 ... (16)
Bergwik, Staffan (16)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (926)
Lunds universitet (852)
Stockholms universitet (472)
Södertörns högskola (456)
Umeå universitet (352)
Linköpings universitet (139)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (116)
Karlstads universitet (100)
Linnéuniversitetet (41)
Örebro universitet (26)
Högskolan i Gävle (19)
Göteborgs universitet (18)
Högskolan i Borås (15)
Mittuniversitetet (11)
Högskolan i Halmstad (10)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (7)
Naturhistoriska riksmuseet (6)
Enskilda Högskolan Stockholm (6)
Luleå tekniska universitet (5)
Mälardalens högskola (5)
Högskolan Dalarna (5)
Försvarshögskolan (4)
Jönköping University (3)
Högskolan Kristianstad (2)
Högskolan Väst (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Malmö universitet (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Svenska (2073)
Engelska (1125)
Tyska (52)
Franska (36)
Spanska (15)
Norska (14)
visa fler...
Danska (13)
Finska (7)
Polska (7)
Nynorsk (7)
Italienska (5)
Kinesiska (5)
Ryska (4)
Rumänska (3)
Annat språk (3)
Grekiska, klassisk (2)
Turkiska (2)
Nederländska (1)
Portugisiska (1)
Estniska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (3375)
Samhällsvetenskap (326)
Naturvetenskap (42)
Medicin och hälsovetenskap (14)
Lantbruksvetenskap (8)
Teknik (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy