SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(LANTBRUKSVETENSKAPER) AMNE:(Andra lantbruksrelaterade vetenskaper) AMNE:(Miljö och naturvårdsvetenskap) "

Sökning: AMNE:(LANTBRUKSVETENSKAPER) AMNE:(Andra lantbruksrelaterade vetenskaper) AMNE:(Miljö och naturvårdsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahrné, Karin, et al. (författare)
 • Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 2015 års upplaga av den svenska rödlistan är den fjärde i ordningen. Den är baserad på IUCN:s rödlistningskriterier och revideras vart femte år. I rödlistan bedöms risken som enskilda arter av djur, växter och svampar löper att försvinna från Sverige. Bedömningen utförs av ArtDatabankens medarbetare i samverkan med över 100 externa experter, indelade i 14 expertkommittéer för olika organismgrupper. Under arbetet med 2015 års rödlista har tillstånd och trender bedömts för 21 600 arter och 1 318 lägre taxa (apomiktiska arter, underarter och varieteter), sammanlagt ca 22 900 taxa. Av de bedömda arterna klassificerades 2 029 som hotade (kategorierna CR, EN och VU) och 4 273 som rödlistade (inkluderar även kategorierna NT, RE och DD). Förhållandet mellan antalet rödlistade och antalet bedömda arter ar 19,8 %, vilket är ungefär samma värde som 2010 och 2005. I denna rapport jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Texten ar indelad i en allmän del och åtta kapitel inriktade på olika landskapstyper. Landskapstyperna utgör en grov indelning av landets miljöer enligt följande kategorier: Skog, Jordbrukslandskap, Urbana miljöer, Fjäll, Våtmarker, Sötvatten, Havsstränder och Havsmiljöer. Skogen och jordbrukslandskapet är de artrikaste landskapstyperna med 1 800 respektive 1 400 arter som har en stark anknytning dit, och ytterligare flera hundra arter som förekommer där mer sporadiskt. De faktorer som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är skogsavverkning och igenväxning, som båda utgör ett hot mot vardera ca 30 % av de rödlistade arterna. Avverkning minskar arealen av skog där naturliga strukturer och naturlig dynamik upprätthålls, och den orsakar därmed förlust av livsmiljöer. Igenväxning orsakas av ett antal faktorer, bland annat upphörande hävd (bete och slåtter), gödsling, trädplantering och brist på naturliga störningsregimer som t.ex. regelbundna översvämningar kring vattendrag och sjöar. Andra viktiga påverkansfaktorer är fiske, torrläggning av våtmarker, tillbakagång hos värdarter (främst alm och ask som drabbats av invasiva svampsjukdomar), klimatförändringar och konkurrens från invasiva arter. IUCN:s rödlisteindex beräknas för ett urval av de bedömda organismgrupperna. Rödlisteindex visar att skillnaderna mellan rödlistorna från 2000, 2005, 2010 och 2015 är små. Ett par undantag finns dock. Groddjur och stora däggdjur har fått en något förbättrad situation sedan 2000. Totalt förefaller det ändå som att trycket mot Sveriges artstock har förblivit relativt konstant under de senaste 15 åren.
2.
 •  
3.
 • Munthe, Christian, 1962- (författare)
 • Precaution and Ethics: Handling risks, uncertainties and knowledge gaps in the regulation of new biotechnologies
 • 2017
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This volume outlines and analyses ethical issues actualized by applying a precautionary approach to the regulation of new biotechnologies. It presents a novel way of categorizing and comparing biotechnologies from a precautionary standpoint. Based on this, it addresses underlying philosophical problems regarding the ethical assessment of decision-making under uncertainty and ignorance, and discusses how risks and possible benefits of such technologies should be balanced from an ethical standpoint. It argues on conceptual and ethical grounds for a technology neutral regulation as well as for a regulation that not only checks new technologies but also requires old, inferior ones to be phased out. It demonstrates how difficult ethical issues regarding the extent and ambition of precautionary policies need to be handled by such a regulation, and presents an overarching framework for doing so.
4.
 • Hartmann, Martin, et al. (författare)
 • Significant and persistent impact of timber harvesting on soil microbial communities in Northern coniferous forests
 • 2012
 • Ingår i: The ISME Journal. - 1751-7362. ; 6:12, s. 2199-2218
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Forest ecosystems have integral roles in climate stability, biodiversity and economic development. Soil stewardship is essential for sustainable forest management. Organic matter (OM) removal and soil compaction are key disturbances associated with forest harvesting, but their impacts on forest ecosystems are not well understood. Because microbiological processes regulate soil ecology and biogeochemistry, microbial community structure might serve as indicator of forest ecosystem status, revealing changes in nutrient and energy flow patterns before they have irreversible effects on long-term soil productivity. We applied massively parallel pyrosequencing of over 4.6 million ribosomal marker sequences to assess the impact of OM removal and soil compaction on bacterial and fungal communities in a field experiment replicated at six forest sites in British Columbia, Canada. More than a decade after harvesting, diversity and structure of soil bacterial and fungal communities remained significantly altered by harvesting disturbances, with individual taxonomic groups responding differentially to varied levels of the disturbances. Plant symbionts, like ectomycorrhizal fungi, and saprobic taxa, such as ascomycetes and actinomycetes, were among the most sensitive to harvesting disturbances. Given their significant ecological roles in forest development, the fate of these taxa might be critical for sustainability of forest ecosystems. Although abundant bacterial populations were ubiquitous, abundant fungal populations often revealed a patchy distribution, consistent with their higher sensitivity to the examined soil disturbances. These results establish a comprehensive inventory of bacterial and fungal community composition in northern coniferous forests and demonstrate the long-term response of their structure to key disturbances associated with forest harvesting.
 •  
5.
 • Bengtsson-Palme, Johan, 1985-, et al. (författare)
 • Improved software detection and extraction of ITS1 and ITS2 from ribosomal ITS sequences of fungi and other eukaryotes for analysis of environmental sequencing data
 • 2013
 • Ingår i: Methods in Ecology and Evolution. - 2041-210X. ; 4:10, s. 914-919
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region is the primary choice for molecular identification of fungi. Its two highly variable spacers (ITS1 and ITS2) are usually species specific, whereas the intercalary 5.8S gene is highly conserved. For sequence clustering and blast searches, it is often advantageous to rely on either one of the variable spacers but not the conserved 5.8S gene. To identify and extract ITS1 and ITS2 from large taxonomic and environmental data sets is, however, often difficult, and many ITS sequences are incorrectly delimited in the public sequence databases. We introduce ITSx, a Perl-based software tool to extract ITS1, 5.8S and ITS2 – as well as full-length ITS sequences – from both Sanger and high-throughput sequencing data sets. ITSx uses hidden Markov models computed from large alignments of a total of 20 groups of eukaryotes, including fungi, metazoans and plants, and the sequence extraction is based on the predicted positions of the ribosomal genes in the sequences. ITSx has a very high proportion of true-positive extractions and a low proportion of false-positive extractions. Additionally, process parallelization permits expedient analyses of very large data sets, such as a one million sequence amplicon pyrosequencing data set. ITSx is rich in features and written to be easily incorporated into automated sequence analysis pipelines. ITSx paves the way for more sensitive blast searches and sequence clustering operations for the ITS region in eukaryotes. The software also permits elimination of non-ITS sequences from any data set. This is particularly useful for amplicon-based next-generation sequencing data sets, where insidious non-target sequences are often found among the target sequences. Such non-target sequences are difficult to find by other means and would contribute noise to diversity estimates if left in the data set.
6.
 • Unterseher, Martin, et al. (författare)
 • Mycobiomes of sympatric Amorphophallus albispathus (Araceae) and Camellia sinensis (Theaceae) – a case study reveals clear tissue preferences and differences in diversity and composition
 • 2018
 • Ingår i: Mycological Progress. - 1617416X .- 18618952. ; 17:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Multiple biotic and abiotic parameters influence the dynamics of individual fungal species and entire communities. Major drivers for tropical plant endophytes are undoubtedly seasonality, local habitat conditions and biogeography. However, host specialization and tissue preferences also contribute to the structuring of endophytic mycobiomes. To elucidate such specializations and preferences, we sampled two commercially important, unrelated plant species, Amorphophallus albispathus and Camellia sinensis (tea plant) simultaneously at close proximity. The mycobiomes of different tissue types were assessed with high-throughput amplicon sequencing of the internal transcribed spacer DNA region. Both plants hosted different fungal communities and varied in α- and β-diversity, despite their neighboring occurrence. However, the fungal assemblages of Amorphophallus leaflets shared taxa with the mycobiomes of tea leaves, thereby suggesting common driving forces for leaf-inhabiting fungi irrespective of host plant identity. The mycobiome composition and diversity of tea leaves was clearly driven by leaf age. We suggest that the very youngest tea leaves are colonized by stochastic processes, while mycobiomes of old leaves are rather similar as the result of progressive succession. The biodiversity of fungi associated with A. albispathus was characterized by a large number of unclassified OTUs (at genus and species level) and by tissue-specific composition.This study is the first cultivation-independent high-throughput assessment of fungal biodiversity of an Amorphophallus species, and additionally expands the knowledge base on fungi associated with tea plants.
 •  
7.
 • Liljenström, Hans, et al. (författare)
 • Scoping Report on Socio-Economic and Land Use Dynamics in the Stockholm-Mälar Region
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This scoping report for the COMPLEX work package 4 (WP4) on Socio-Economic and Land Use Dynamics in the Stockholm-Mälar Region has several objectives. The first is to present and outline the state-of-the-art, including a literature review, with regard to complex pathways to a low carbon society, with special relevance to the Stockholm-Mälar region. It will do so in a larger context of complex socio-natural systems, with an emphasis on a green economy, bioen-ergy and land use, as well as on societal transformation and behavioural change. Another objec-tive is to inform primarily our partners in COMPLEX, but also others who might be interested, including stakeholders in our study region. Perhaps the most important objective with this re-port is to provide a basis for the collaborative work within our work package, and with our col-leagues elsewhere. In this second revised version of the report, we have extended some parts, and shortened others, depending on suggestions and interesting new information. A part of this new information has come from a stakeholder workshop held in Sigtuna in early 2014, which to a great extent could contribute to a more elaborate analysis of stakeholder and policy maker positions. In addition, there is now a more extensive description of relevant land use modelling. The illustrations included in this report are extracted from scientific articles and other material that we are referring to. Their origin is explicitly cited but no copyright authorization has been requested, while this report is intended primarily for internal spread and use within the COM-PLEX consortium and its networks.
 •  
8.
 • Elliott, David R., et al. (författare)
 • Bacterial and Fungal Communities in a Degraded Ombrotrophic Peatland Undergoing Natural and Managed Re-Vegetation
 • 2015
 • Ingår i: PLoS ONE. - 1932-6203. ; 10:5
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The UK hosts 15–19% of global upland ombrotrophic (rain fed) peatlands that are estimated to store 3.2 billion tonnes of carbon and represent a critical upland habitat with regard to biodiversity and ecosystem services provision. Net production is dependent on an imbalance between growth of peat-forming Sphagnum mosses and microbial decomposition by microorganisms that are limited by cold, acidic, and anaerobic conditions. In the Southern Pennines, land-use change, drainage, and over 200 years of anthropogenic N and heavy metal deposition have contributed to severe peatland degradation manifested as a loss of vegetation leaving bare peat susceptible to erosion and deep gullying. A restoration programme designed to regain peat hydrology, stability and functionality has involved re-vegetation through nurse grass, dwarf shrub and Sphagnum re-introduction. Our aim was to characterise bacterial and fungal communities, via high-throughput rRNA gene sequencing, in the surface acrotelm/mesotelm of degraded bare peat, long-term stable vegetated peat, and natural and managed restorations. Compared to long-term vegetated areas the bare peat microbiome had significantly higher levels of oligotrophic marker phyla (Acidobacteria, Verrucomicrobia, TM6) and lower Bacteroidetes and Actinobacteria, together with much higher ligninolytic Basidiomycota. Fewer distinct microbial sequences and significantly fewer cultivable microbes were detected in bare peat compared to other areas. Microbial community structure was linked to restoration activity and correlated with soil edaphic variables (e.g. moisture and heavy metals). Although rapid community changes were evident following restoration activity, restored bare peat did not approach a similar microbial community structure to non-eroded areas even after 25 years, which may be related to the stabilisation of historic deposited heavy metals pollution in long-term stable areas. These primary findings are discussed in relation to bare peat oligotrophy, re-vegetation recalcitrance, rhizosphere-microbe-soil interactions, C, N and P cycling, trajectory of restoration, and ecosystem service implications for peatland restoration.
 •  
9.
 • Johnsson, Anna-Ida, et al. (författare)
 • Specific SCAR markers and multiplex real-time PCR for quantification of two Trichoderma biocontrol strains in environmental samples
 • 2011
 • Ingår i: BioControl. - Springer Verlag (Germany). - 1386-6141 .- 1573-8248. ; 56, s. 903-913
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Several strains from the genus Trichoderma (Ascomycetes, Hypocreales) are commercially used as biocontrol agents, e.g. in formulations containing the two Trichoderma strains IMI206039 (Hypocrea parapilulifera B.S. Lu, Druzhinina & Samuels) and IMI206040 (T. atroviride P. Karst). To quantify the presence of the two isolates after application, we developed primers for SCAR markers (Sequence-Characterised Amplified Region). In order to quantify both fungal strains simultaneously, we also designed fluorophore-labelled probes distinguishing the two strains, to be used in combination with the SCAR primers. In incubations of two different soils, artificially inoculated and maintained under controlled conditions, the quantification through amplification with the SCAR markers in qPCR and through colony-forming units from plate counting correlated well. Further tests of the markers on samples taken from a golf green treated with a product containing both strains indicated that the two biocontrol strains did not establish, either on the golf green or in the surrounding area.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (477)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1867)
rapport (420)
bokkapitel (335)
konferensbidrag (316)
annan publikation (244)
forskningsöversikt (83)
visa fler...
doktorsavhandling (66)
bok (37)
samlingsverk (redaktörskap) (7)
licentiatavhandling (7)
proceedings (redaktörskap) (2)
recension (2)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1952)
övrigt vetenskapligt (1636)
populärvet., debatt m.m. (437)
Författare/redaktör
Kreuger, Jenny, (55)
Laudon, Hjalmar (48)
Ericsson, Göran, (47)
Bishop, Kevin (40)
Sonesten, Lars (39)
Wardle, David, (38)
visa fler...
Smith, Henrik G., (33)
Arnemo, Jon, (33)
Brunet, Jörg (32)
Dimitriou, Ioannis, (32)
Angelstam, Per, (30)
Löfgren, Stefan, (29)
Hallin, Sara, (29)
Gren, Ing-Marie, (28)
Ulen, Barbro, (28)
Hjältén, Joakim, (28)
Bengtsson, Jan, (27)
Månsson, Johan, (27)
Kätterer, Thomas, (27)
Sundberg, Cecilia (26)
Lundin, Lars (26)
Rundlöf, Maj, (26)
Röös, Elin, (24)
Ranius, Thomas, (24)
Bergström, Roger, (24)
Roberge, Jean-Michel ... (24)
Danell, Kjell, (24)
Hansson, Per-Anders (21)
Thor, Göran, (21)
Leonardsson, Kjell, (21)
Nilsson, Mats, (20)
Weih, Martin, (20)
Andren, Henrik, (20)
Öborn, Ingrid, (20)
Thulin, Carl-Gustaf, (19)
Kyllmar, Katarina, (19)
Grahn, Patrik, (18)
Vinnerås, Björn, (18)
Ågren, Göran (18)
Jönsson Håkan (18)
Persson, Tryggve (18)
Clough, Yann, (17)
Öckinger, Erik, (17)
Pärt, Tomas, (17)
Djodjic, Faruk, (17)
Kahlert, Maria, (17)
Lundgren, Tommy, (17)
Wivstad, Maria (17)
Liberg, Olof, (17)
Mikusinski, Grzegorz ... (17)
visa färre...
Lärosäte
Sveriges Lantbruksuniversitet (2751)
Lunds universitet (206)
Chalmers tekniska högskola (105)
Göteborgs universitet (64)
Umeå universitet (52)
Linköpings universitet (51)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (39)
Uppsala universitet (28)
Stockholms universitet (28)
Högskolan i Gävle (15)
Linnéuniversitetet (10)
Södertörns högskola (8)
RISE (8)
Örebro universitet (6)
Högskolan i Halmstad (6)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (5)
Naturvårdsverket (4)
Högskolan Kristianstad (3)
Riksantikvarieämbetet (3)
Karlstads universitet (3)
Mittuniversitetet (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
Högskolan Dalarna (2)
Mälardalens högskola (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Högskolan i Skövde (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2526)
Svenska (807)
Norska (11)
Estniska (7)
Tyska (5)
Danska (4)
visa fler...
Spanska (4)
Finska (4)
Polska (2)
Franska (1)
Odefinierat språk (1)
Nederländska (1)
Annat språk (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Lantbruksvetenskap (3384)
Naturvetenskap (534)
Samhällsvetenskap (442)
Teknik (165)
Humaniora (45)
Medicin och hälsovetenskap (20)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy