SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Annan samhällsvetenskap) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Annan samhällsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Lindén, Lisa, 1985- (författare)
 • Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. Istället studeras omsorg som något mångfasetterat och kontextuellt, och som något som innefattar såväl mänskliga som icke-mänskliga komponenter. I studien fokuserar författaren på hur aktörer möjliggör och problematiserar olika former av omsorg. Dessa aktörer inkluderar yrkesverksamma inom landsting som försöker kommunicera omsorg till tjejer och deras anhöriga, men också olika materiella ting, såsom en ”HPV-app”, en Facebook-kampanjsida och en vaccinationshusvagn.Kampanjmedia, intervjuer och textbaserade cancerberättelser analyseras med hjälp av teoretiska perspektiv från fältet feministiska teknik- och vetenskapsstudier (STS). Studien är situerad till forskning kring omsorgspolitik inom teknik och vetenskap, och bidrar till diskussioner om tidsmässiga dimensioner av omsorg. I kampanjmaterialet som studeras dominerar ett fokus på omsorg som något som skall göras nu för att möjliggöra en hälsosam och lycklig framtid. Genom att använda sig av ett ”etiskt-politiskt” ställningstagande, och en analytisk ansats, där fokus ligger på att synliggöra marginella, frånvarande och alternativa omsorgsformer problematiserar författaren  sådana ”snabba” framtidsorienterade omsorgsvisioner enligt vilka omsorg ses som något som skall göras omedelbart i preventivt syfte. Detta görs genom ett synliggörande av ”långsammare” och sammanflätade ”omsorgstemporaliteter” som öppnar upp för osäkerheter, tveksamheter, obestämdheter samt för olika känslouttryck, och som möjliggör mer omsorgsfulla praktiker.
 •  
3.
 •  
4.
 • Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande : Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala
 • 2015
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Videofilmade föredrag och diskussioner vid symposiet "Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande. Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala (den 22a januari).Förmiddagssession: Moderator: Gunilla Larsson, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet. 09.00 Öppningsjojk, Ylva Gustafsson 09.05 Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap (CfG): Öppnande och inledningsanförande ”Rahpat, Báze dearvan - Mana Dearvan: Bli kvar med hälsan och gå med hälsan: Perspektiv på försoningsprocesser för två folk i samma nationalstat där stigarna blivit trängre 09.20 Välkomnanden o öppningsanföranden: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap; Satu Gröndahl, NAMIS, Hugo Valentin Centrum; NAPTEK, Agneta Silversparf, Silbonah Samesijdda, Carola Grahn, Sameföreningen i Stockholm 09.30 Peter Rodhe, SameÄtnam 09.40 May-Britt Öhman Tuohea Rim, UPPSAM, Teknovetenskapliga forskargruppen, CfG, och Mind and Nature ” Rievsak sjläsjkoj ja Biekkaid Biellocizáš” Dalripans skratt, stormsparven och örnen på lugna uppåtvindar : Feministiska teknovetenskapliga och kritiska urfolksstudie- perspektiv på den samiska Förintelsen, dekolonisering och helande” 09.50-09.55 Jojkpaus. 09.55-11.05 Maja Hagerman, historiker, vetenskapsjournalist och filmmakare: ” Filmen och boken om Herman Lundborg, chef för Rasbiologiska institutet: Etik, möjligheter och nödvändigheter” (Presentation och diskussion) 11.05- 11.10 Introduktion – samiska markrättigheter och rasbiologi (May-Britt Öhman - Lars-Anders Baer, jurist, Sametingspolitiker och ordförande Luokta Mavas sameby) skulle ha medverkat men kan ej delta pga renskiljning. 11.10-11.30 Bertil Bengtsson, Professor i civilrätt, ”Skattefjällsmålet och diskrimineringsfrågan” 13.10-15.00 Eftermiddagssession del 1: Moderator: Malin Ah-King, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 13.10- 13.15 Öppen jojkscen. 13.15-15.00 Torsdagsseminarium öppet för allmänheten, arr. Centrum för Genusvetenskap, Aulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3. Katarina Pirak Sikku, konstnär ” Vi var generade över att vara lappar. Det var fult.”: Elsas vittnesmål om Rasbiologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk” Kommentator: Ylva Gustafsson Torsdagsseminariets upplägg är presentation ca 30 minuter, därefter kommentators frågor med diskussion ca 15 minuter, och slutligen allmän diskussion ca 45 minuter. 15.30-17.30 Eftermiddagssession del två: Moderator/Samtalsledare: Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande och Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet 15.30-16.00 Gunnar Hauk Gjengset "Med skjeletter i skapet", en kort oversikt over hvordan norsk medisinsk forskning etter press i mer enn 150 år, endelig måtte gi fra seg skjelettrester etter forskning på samefolket, og især hodeskallene etter lederne av Kautokeino-opprøret i 1852” 16.00-16.10 Astri Dankert; ”En samisk dekoloniseringsprosess: Melankoli, tap og forsoning” 16.10-16.20 Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet ”EN ANNAN HISTORIA: Åtta samiska konstnärer på Bildmuseet i Umeå under kulturhuvudstadsåret” 16.20-16.45 Korta presentationer - reflektioner och funderingar: Lilian Mikaelsson, SameÄtnam; Lena Kroik, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) o Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman; Nils-Axel Heikka (medlem i QueerSámit); Tomas Cramér; Rikard Engblom 16.45 -17.30 Paneldiskussion och allmän diskussion med deltagarna Företrädare för medarrangörer, Sametinget, samiska organisationer, Uppsala universitet mfl
 •  
5.
 • Klinthäll, Martin, 1967- (författare)
 • Retirement Return Migration from Sweden
 • 2006
 • Ingår i: International migration (Geneva. Print). - Oxford : Blackwell Publishing. - 0020-7985 .- 1468-2435. ; 44:2, s. 153-180
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study deals with return migration among immigrants in Sweden who are between 51 and 80 years old. An important question regards the impact of retirement on return migration. Some circumstances connected to the withdrawal from the labour market suggest an increased propensity to return, such as the transition from a wage income to a pension, which weakens the link between place of residence and income. In addition, patterns of return migration at the end of working life may indicate whether or not temporary migration is a planned strategy. It is found that when reaching the age of 65, the legal retirement age in Sweden, the probability of return migration increases, in particular for men. The effect of retirement is immediate; the probability of return migration declines again beyond the age of 65, indicating a conscious plan to return to the home country when the labour market career is over. Furthermore, immigrants who receive early retirement compensation have a considerably higher probability of return migration compared to those who are not retired. These clear “retirement effects” show that return migration can be an important ingredient in the welfare optimization strategies of migrants. When it comes to income selectivity, the analysis shows that there is a positive selection, something that is expected when migrants are target savers with a temporary migration strategy.
 •  
6.
 • Likić-Brborić, Branka, 1956-, et al. (författare)
 • Labour rights as human rights? : trajectories in the global governance of migration
 • 2015. - 1
 • Ingår i: Migration, precarity, and global governance. - Oxford : Oxford University Press. - 9780198728863 ; , s. 223-244
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • In this chapter Branka Likić-Brborić addresses the emerging global governance of migration. She scrutinizes the structuring of human and labour rights discourses and contingencies for their institutionalisation and implementation by discussing their prospects for the promotion of global social justice. Issues of accountability and contingencies for the implementation of labour and human rights as migrants’ rights are discussed in the wider context of the existing global governance architecture. The chapter questions assumptions that setting up a workable model for codification and institutionalisation of labour standards, human rights and migrants’ rights could be left to a currently asymmetric global governance regime or to a variety of codes of corporate social responsibility. Global and regional trade union confederations and other civil society organizations have an essential role in repositioning a rights-based approach to migration, labour standards and development onto the terrain of a just globalisation.
 •  
7.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
8.
 • Politics of precarity : migrant conditions, struggles and experiences
 • 2016
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In Politics of Precarity: Migrant Conditions, Struggles and Experiences, edited by Carl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen, the contributing authors look into precarity. Precarity has become a buzzword in as well academia as among activist. The book depicts precarity as being both a condition and a mobilizing force for resistance. The volume asks questions that investigate conditions and resistance across diverse cases such as first generation urbanites in China, migrant pensioners and unemployed youth in Sweden and Spain, refugees in Germany, irregular and regular migrants in Southern Europe, Turkey, Russia the United States and South Africa.Readership - Politics of Precarity is of interest for students and scholars within migration studies, sociology, social anthropology and political economy as well as people interested in the effects of neoliberalism.Table of contents1. From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming Migrant of Labour. An IntroductionCarl-Ulrik Schierup and Martin Bak Jørgensen2. A Geneology of Precarity: A Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Realities in and out of the WorkplaceMaribel Casas-Cortés3. The Precariat strikes back – precarity struggles in practiceMartin Bak Jørgensen4. The Precariat: A View from the SouthRonaldo Munck5. Turkey’s new precariat: Differentiated vulnerability and new alliancesNazli Senses6. Multiplex migration and axes of precarization: Swedish retirement migrants to Spain and their service providersAnna Gavanas and Ines Calzada7. Employment in crisis: Cyprus and the extension of precarityGregoris Ioannou8. Regulating Illegal Work in China: Immigration Law and Precarious Migrant StatusMimi Zou9. Running into nowhere: Educational migration in Beijing and the conundrum of social and existential mobilitySusanne Bregnbæk10. Necropolitics and the Migrant as a Political Subject of Disgust: The Precarious Everyday of Russia’s Labour MigrantsJohn Round and Irina Kuznetsova-Morenko11. Mobile commons and/in precarious spaces: Mapping migrant struggles and social resistanceNicos Trimikliniotis, Dimitris Parsanoglou & Vassilis Tsianos12. The Working Class and the city as Political Platform in New YorkPeter Schultz Jørgensen13. Under the Rainbow: Precarity and People Power in Post-Apartheid South Africa Carl-Ulrik Schierup
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (16841)
bokkapitel (9278)
konferensbidrag (7990)
rapport (3946)
doktorsavhandling (1529)
bok (1482)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1309)
annan publikation (1258)
recension (1044)
forskningsöversikt (298)
licentiatavhandling (272)
proceedings (redaktörskap) (148)
konstnärligt arbete (52)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (20892)
övrigt vetenskapligt (20793)
populärvet., debatt m.m. (3713)
Författare/redaktör
Hearn, Jeff, 1947- (382)
Rosenberg, Tiina (307)
Munthe, Christian, 1 ... (234)
Gössling, Stefan (195)
Lykke, Nina, 1949- (175)
Kylhammar, Martin, 1 ... (159)
visa fler...
Dahlgaard-Park, Su M ... (144)
Söderbaum, Fredrik, ... (136)
Pramling Samuelsson, ... (135)
Mont, Oksana (128)
Mulinari, Diana (128)
Corvellec, Hervé (126)
Lohm, Ulrik, 1943- (121)
Winkel, Jörgen, 1946 (113)
Åsberg, Cecilia, 197 ... (108)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (104)
Hultman, Johan (103)
Svensson, Marina (100)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (100)
Orjuela, Camilla, 19 ... (99)
Palm, Jenny, 1973- (97)
Nordberg, Marie (97)
Mccormick, Kes (97)
Karlsson, MariAnne, ... (90)
Dellve, Lotta, 1965 (89)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (89)
Karlsson, Jan Ch. (88)
Johansson, Eva, 1949 (86)
Rydström, Helle (85)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (84)
Aronsson, Karin, 194 ... (83)
Berg, Stig (82)
Balkmar, Dag, 1974- (82)
Schulz, Michael, 196 ... (82)
Weibull, Lennart, 19 ... (80)
Asheim, Björn (79)
Tojo, Naoko (79)
Jonsson, Stefan, 196 ... (78)
Gonäs, Lena (77)
Gosman-Hedström, Gun ... (77)
Säljö, Roger, 1948 (76)
Gottzén, Lucas, 1977 ... (75)
Thynell, Marie (74)
Ek, Richard (74)
Rahm, Lars, 1948- (74)
Berner, Boel, 1945- (74)
Dahl, Ulrika, 1970- (74)
Berndtsson, Ronny (73)
Dahl, Izabela A., 19 ... (73)
Öjendal, Joakim, 196 ... (72)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (9409)
Lunds universitet (7023)
Linköpings universitet (6431)
Uppsala universitet (3499)
Stockholms universitet (2890)
Chalmers tekniska högskola (2034)
visa fler...
Karlstads universitet (1956)
Örebro universitet (1898)
Kungliga Tekniska Högskolan (1695)
Umeå universitet (1621)
Linnéuniversitetet (1330)
Södertörns högskola (1242)
Högskolan i Borås (922)
Sveriges Lantbruksuniversitet (915)
Jönköping University (814)
Mittuniversitetet (799)
Mälardalens högskola (770)
Försvarshögskolan (644)
Malmö universitet (556)
Högskolan i Gävle (556)
Luleå tekniska universitet (532)
Högskolan i Halmstad (458)
Högskolan Dalarna (374)
Nordiska Afrikainstitutet (345)
Högskolan Kristianstad (343)
Högskolan Väst (328)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (252)
Blekinge Tekniska Högskola (215)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (199)
Karolinska Institutet (182)
Högskolan i Skövde (152)
RISE (125)
Gymnastik- och idrottshögskolan (76)
Konstfack (30)
Röda Korsets Högskola (27)
Naturvårdsverket (12)
Riksantikvarieämbetet (9)
Stockholms konstnärliga högskola (8)
Enskilda Högskolan Stockholm (6)
Institutet för språk och folkminnen (4)
Kungl. Musikhögskolan (3)
Sophiahemmet Högskola (2)
visa färre...
Språk
Engelska (30020)
Svenska (14116)
Tyska (289)
Spanska (162)
Danska (154)
Franska (115)
visa fler...
Norska (100)
Polska (75)
Finska (59)
Italienska (56)
Portugisiska (29)
Ryska (28)
Japanska (27)
Odefinierat språk (25)
Arabiska (25)
Turkiska (24)
Annat språk (22)
Kinesiska (18)
Estniska (13)
Tjeckiska (11)
Koreanska (6)
Nederländska (4)
Rumänska (4)
Persiska (4)
Ungerska (3)
Serbiska (3)
Isländska (2)
Bulgariska (2)
Bokmål (2)
Bosniska (2)
Nygrekiska (1)
Lettiska (1)
Kroatiska (1)
Litauiska (1)
Ukrainska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (45242)
Humaniora (5481)
Teknik (2981)
Medicin och hälsovetenskap (2930)
Naturvetenskap (2204)
Lantbruksvetenskap (863)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy