SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Juridik) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Juridik)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Ingår i: Begreppet arbetsförmåga. - Bruxelles ;New York : P.I.E. Peter Lang. - 978-90-5201-450-0 - 90-5201-450-7
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 •  
3.
 • Pettersson, Hanna, et al. (författare)
 • Handlingskraft på demokratins bekostnad
 • 2002
 • Ingår i: Sydsvenskan. - Sydsvenska Dagbladet. - 1652-814X. ; s. 02-02
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Kulturartikel om EU:s bestämmelser om terroristbrott, med avseende på sociala rörelser och demokrati.
 •  
4.
 • Lindholm, Johan, 1977-, et al. (författare)
 • När rätten sätter gränser : Integriteten och dopingkampen
 • 2011
 • Ingår i: Doping, en fråga för lagstiftaren?.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>I syfte att mer effektivt bekämpa doping övervägs allt mer integri- tetskränkande åtgärder. Det finns dock rättsliga regler som skyddar  idrottsutövarnas integritet och som begränsar dopingkontrollernas  genomförande. I dagsläget är det främst regler till skydd för konsu- menter som aktualiseras men även integritetsskyddet i regerings- formen och Europakonventionen kan sätta stopp för vissa nu disku- terade förändringar.</p>
 •  
5.
 • Gustafsson, Mikael, 1965- (författare)
 • ArbetsDax – för psykiskt funktionshindrade Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • 2009
 • Ingår i: ARiS - Arbetslivsinriktad Rehabilitering i Samverkan. - Västerås : Mälardalens högskola. - 978-91-86135-30-0
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Efter den rikspolitiska psykiatrireformen i mitten av 1990-talet inrättades runt om i Sverige rehabiliteringsverksamheter för psykiskt funktionshindrade människor. Det ansågs då viktigt att utveckla samverkan mellan berörda myndigheter och andra organisationer för att de psykiskt funktionshindrade inte skulle hamna ”mellan stolarna”. I Eskilstuna inrättades en arbetslivsinriktad interorganisatorisk rehabiliteringsverksamhet kallad <em>ArbetsDax</em>, med en ny yrkesgrupp av professionella på operativ nivå som kallades <em>samordnare</em>.</p><p>Syftet med rapporten är att utifrån olika empiriska material bidra till förståelsen av verksamhetens diskursiva karaktär, det vill säga språkbrukets betydelse inom verksamheten, och till förståelsen av samordnarens yrkesroll. Det förstnämnda är intressant utifrån antagandet att språkbruket har en central roll i verksamheten. Det sistnämnda är intressant utifrån antagandet att ArbetsDax samordnare kan bidra med något kvalitativt/kvantitativt annorlunda än yrkesgrupper på de rena myndigheter, främst försäkringskassan och arbetsförmedlingen, som ArbetsDax samverkar med.</p><p>Verksamhetens diskursiva karaktär framstår i analysen av verksamhetsdokument, intervjuer och observationer som ett komplext konsensusarbete med särskilt fokus på klienter, samordnare och samverkan. <em>Klienten</em> framställs som en kluven identitet: å ena sidan som en aktiv individ med den ”rätta” viljan enligt arbetslinjen, å andra sidan som en passiviserad individ med en begränsad förmåga p.g.a. psykiska funktionshinder. <em>Samordnaren</em> framställs som en komplex och gränsöverskridande profession som ska utföra ett konsensusarbete med klienterna, exempelvis i form av ett motivationsarbete för att transformera betalningsmaktens tvång över klienten (i huvudsak från försäkringskassans sida) till klientens ”fria” vilja. Samordnaren har också att sträva efter konsensus i relation till andra myndigheters representanter och de arbetsgivare som klienterna ska arbetsträna hos. <em>Samverkan</em> framställs i form av direktiv för och problematiseringar av rehabiliteringsverksamheten. Detta sker bland annat med hjälp av intertextuella legitimitetsreferenser i policydokument för verksamheten, samt med hjälp av den centrala metaforen <em>rehabiliteringskedjan </em>som ordnar de samverkande myndigheterna i förhållande till klienternas ”rehabiliteringskarriär”. Stort fokus finns på språkliga skillnader mellan organisationerna, med strävan efter konsensus genom att på mer eller mindre subtila vis försöka mildra åtskillnaden. I analysen framstår ändå försäkringskassan som ”blåslampa”, arbetsförmedlingen som ”bromskloss” och kommunen som ”försvarare” av verksamheten.</p><p>Samordnarens professionskaraktär analyseras genom jämförelser med två teorier: dels Roine Johanssons teori om strukturella dimensioner för gräsrotsbyråkrater inom rena myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och dels Mats Börjesson &amp; Eva Palmblads samt Annette Carstens teori om den nutida välfärdsarbetarens språkliga praktik. Analysen visar att samordnaren framstår som en gräsrotsbyråkratisk profession med tämligen stort handlingsutrymme, men därutöver som en gränsöverskridande ”hybridprofession” vars insats till stor del består i ett konsensusarbete i relation till klienter, samverkande organisationsrepresentanter, arbetsgivare hos vilka klienterna arbetstränar, samt i relation till betalningsmakten (i första hand försäkringskassan).</p><p>I rapportens senare del fördjupas diskussionen om samordnaren som en profession som inte endast fokuserar på klientens förmåga och vilja, utan även på dennes spontana lust. Samtidigt framstår ArbetsDax som ett försök att utveckla välfärdsarbetets organisation i riktning bort från forna tiders omyndigförklarande socialpolitik, bland annat genom att skapa den nya professionen samordnare.</p>
6.
 •  
7.
 •  
8.
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3315)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (7101)
bokkapitel (5318)
bok (1630)
konferensbidrag (1468)
doktorsavhandling (1265)
annan publikation (1050)
visa fler...
rapport (949)
samlingsverk (redaktörskap) (579)
recension (559)
forskningsöversikt (68)
licentiatavhandling (37)
proceedings (redaktörskap) (36)
konstnärligt arbete (9)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (15801)
refereegranskat (8447)
populärvet., debatt m.m. (1910)
Författare/redaktör
Modéer, Kjell Å, (249)
Bogdan, Michael, (242)
Mattsson, Titti, (201)
Numhauser-Henning, A ... (183)
Kristoffersson, Eleo ... (175)
Ahlberg, Kerstin, 19 ... (175)
visa fler...
Persson, Annina H., ... (173)
Andersson, Håkan, 19 ... (164)
Sinander, Erik, 1986 ... (161)
Ervo, Laura, 1966-, (157)
Rönnmar, Mia, (150)
Vogel, Hans-Heinrich (149)
Nyström, Birgitta (147)
Svensson, Eva-Maria, ... (139)
Wickenberg, Per, (138)
Wolk, Sanna, 1970-, (138)
Öman, Sören, 1961-, (136)
Bengtsson, Bertil (121)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (117)
Noll, Gregor, (115)
Hettne, Jörgen (114)
Hydén, Håkan, (110)
Påhlsson, Robert, 19 ... (109)
Solander, Daniel D., ... (107)
Lidgard, Hans Henrik ... (105)
Wenander, Henrik (105)
Ryrstedt, Eva, (102)
Karlsson-Tuula, Mari ... (102)
Lundell, Bengt, (101)
Persson, Vilhelm, (100)
Gorton, Lars (98)
Österdahl, Inger, (97)
Maunsbach, Ulf, (96)
Rayfuse, Rosemary, (95)
Larsson, Stefan, (93)
Andersson, Håkan, (92)
Bakirci, Kadriye, (92)
Tjernberg, Mats, (92)
Selberg, Niklas (91)
Banakar, Reza, (89)
Träskman, Per Ole, (88)
Munthe, Christian, 1 ... (88)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Linderfalk, Ulf (85)
Schiratzki, Johanna, (84)
Åström, Karsten, (84)
Groussot, Xavier (83)
Michanek, Gabriel, 1 ... (81)
Asp, Petter, 1970-, (80)
Samuelsson, Per, (80)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (6116)
Uppsala universitet (4058)
Stockholms universitet (2965)
Göteborgs universitet (2424)
Örebro universitet (1173)
Umeå universitet (699)
visa fler...
Jönköping University (402)
Luleå tekniska universitet (331)
Karlstads universitet (249)
Kungliga Tekniska Högskolan (240)
Linköpings universitet (230)
Linnéuniversitetet (174)
Högskolan i Gävle (174)
Mittuniversitetet (162)
Försvarshögskolan (156)
Chalmers tekniska högskola (99)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (97)
Södertörns högskola (88)
swepub_uni:mau_t (69)
Högskolan Kristianstad (43)
Sveriges Lantbruksuniversitet (41)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (29)
Högskolan i Borås (24)
Högskolan Dalarna (17)
Högskolan Väst (15)
Mälardalens högskola (7)
Högskolan i Skövde (5)
Högskolan i Halmstad (5)
Nordiska Afrikainstitutet (5)
Karolinska Institutet (4)
Riksantikvarieämbetet (4)
Röda Korsets Högskola (3)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
visa färre...
Språk
Svenska (10849)
Engelska (8128)
Latin (268)
Tyska (168)
Finska (111)
Italienska (81)
visa fler...
Annat språk (77)
Franska (71)
Spanska (45)
Turkiska (41)
Danska (36)
Norska (34)
Nederländska (30)
Ryska (15)
Polska (11)
Portugisiska (6)
Odefinierat språk (5)
Ungerska (5)
Japanska (4)
Kinesiska (4)
Lettiska (3)
Rumänska (2)
Ukrainska (2)
Isländska (1)
Tjeckiska (1)
Estniska (1)
Nygrekiska (1)
Kroatiska (1)
Serbiska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (20041)
Humaniora (544)
Medicin och hälsovetenskap (206)
Naturvetenskap (147)
Teknik (138)
Lantbruksvetenskap (50)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy