SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Sociologi) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Sociologi)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Sörnsen, Lars, 1973- (författare)
 • De olika världarna av aktivering - ett komparativt perspektiv
 • 2009
 • Ingår i: Aktivering - arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. - 1. - Malmö : Liber. - 978-91-47-09075-4 ; s. 225-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>The book chapter compares activation policies in Sweden, Germany and the UK as three different welfare regimes. The analysis starts out from a broad perspective on activation as passive and active attempts to redesign unemployment policies with a focus on increasing the linkage between work and welfare. It is argued that activation policies differ considerably between countries, but also in regard to different groups of the unemployed according to their status within existing benefit systems. Regime differences are generally maintained, but there are signs of convergence with regard to the weakest labour market groups and welfare clients.</p>
 •  
3.
4.
 • Jönhill, Jan Inge (författare)
 • Samhället som system och dess ekologiska omvärld. En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori
 • 1997
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>This thesis is divided into two main parts. The first part is an exposé of Niklas Luhmann’s comprehensive sociological systems theory. Systems theory is a theory focusing upon the distinction between system and environment. In the first chapter the systems theoretical foundations as related to theory of science, its basic methodology, its central concepts and their historical development are presented and discussed. In the second and third chapter the presentation and discussion takes its point of departure in the two primary levels of analysis: the theory of social systems as communication systems; and the as well special as general theory of society as social system, respectively. One of Luhmann’s many challenging thesis – inspired by the phenomenology of Schutz and the second order cybernetics of von Foerster – is that the sociologist primarily is an observer of observations of (other) observations; another that social systems operate as autopoietic systems, i.e. as self-referential and “self-producing”, operatively closed, but cognitively open systems.</p> <p>The theory of society comprises of four parts: 1) the theory of communication media, 2) of evolution, 3) of differentiation, and 4) of society’s self-description. According to the theory of differentiation, the systems of economy, politics, law, science, family, etc., are operating as functions systems in the system of society. One conclusion of the analysis is that in modern society the distinction between inclusion and exclusion is a main, guiding distinction for the understanding of how persons are connected to society.</p> <p>The second part of the thesis is a systems theoretical analysis of the ecological environmental problems of society, thereby showing the relevance of systems theory in the understanding a contemporary sociological issue. The analysis is carried out around three theses: 1) Society can only relate and react to the environmental problem through communication; 2) Modern society is, to a high degree, dependent upon technology. Therefore, it is exposed to risks. Risk should be seen mainly as a form of danger caused by decisions of one’s own. Risk is thus not contrary to security, but a distinction between danger and risk; 3) Functional differentiation, which is shown to have a lot of advantages to the modern complex society, also causes great difficulties in attempting to solve environmental problems. However, this insight brings, as is shown, the only key to solutions. The environmental issue makes more urgent not only the development of an ”environmental sociology”, but first and foremost a general theory of society.</p> <p> </p> <p> </p>
 •  
5.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.</p>
 •  
6.
 • Granberg, Mikael, et al. (författare)
 • Dealing with uncertainty : a case study of controlling insect populations in natural ecosystems
 • 2008
 • Ingår i: Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. - 1354-9839 .- 1469-6711. ; 13:7, s. 641-652
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This paper analyses the political process for handling an outbreak of an insect causing human allergic reactions. In the southern part of the Swedish island Gotland in the Baltic Sea, an outbreak of the northern pine processionary moth, Thaumetopoea pinivora,</p> <p>has occurred. With regard to the human nuisance and long-term effects on the tourist industry, demands have been raised for intervention to reduce and control the insect population. At the same time, there have been warnings against treating the insect</p> <p>population because there are knowledge gaps concerning the wider ecological consequences, including effects on biodiversity. This paper analyses the political process and its problemsolving</p> <p>efforts. Of particular interest is how it dealt with the issue of uncertainty. It was found that the uncertainty associated with the issue hindered the development of a shared understanding of the problem and a possible solution. There seems to be a growing need in society to develop the institutional capacity to handle complex issues that cross different sectors, regulatory frameworks and policy targets.</p>
 •  
7.
 • Lindberg, Odd, 1948- (författare)
 • Skammen är det värsta
 • 2004
 • Ingår i: Pedagogiska Magasinet. - 1401-3320. ; :3, s. 14-21
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
8.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan : en kunskapsöversikt
 • 2010
 • Ingår i: Delegationen för jämställdhet i skolan. - Stockholm : Fritzes. - 978-91-38-23467-9
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Denna rapport är en kunskapsöversikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Det är vanligare att flickor i skolan är oroliga, stressade och deprimerade, från de tidiga tonåren. Pojkar har i stället fler uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och skolsvårigheter redan från tidig ålder.</p>
 •  
9.
 • Lalander, Rickard (författare)
 • Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
 • 2010
 • Ingår i: From Exclusion to Government in Ecuador: Indigenous Movement Strategies and Political Power Structures in Otavalo and Cotacachi. - 1. - Quito : Abya-Yala. - 978-9978-22-961-3
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>En 1996 el movimiento político Pachakutik –asociado a la confederación indígena CONAIE- participó electoralmente por primera vez y desde entonces el movimiento indígena se ha establecido como una importante fuerza a nivel local, entre otros, en Cotacachi y Otavalo. Estos dos cantones se identifican como la cuna intelectual del movimiento indígena ecuatoriano.<strong> </strong>En este libro se analiza el proceso político local desde las perspectivas indígenas, principalmente durante el período entre 1996 y 2010. Un enfoque principal está en lo que el autor denomina el dilema intercultural del movimiento indigena, es decir, los desafíos político-electorales asociados a la interculturalidad y las alianzas establecidas más allá de la definición étnica.  Igualmente se problematizan analíticamente las implicaciones de los avances del movimiento político del Presidente Rafael Correa a partir de 2006 dentro del movimiento indígena. Asimismo, se examina el faccionalismo dentro de las organizaciones indígenas en Cotacachi y Otavalo. A través del análisis de las percepciones e interpretaciones por parte de los actores indígenas, se intenta captar la dinámica y las tensiones dentro de esta complejidad al nivel cantonal. Es extremadamente importante ofrecer espacio académico a los protagonistas políticos. Por ende, metodológicamente, se incluye una gran cantidad de entrevistas con los actores. La segunda parte del libro consiste en una selección de 16 conversaciones entre el autor y destacados personajes indígenas, entre otros, los tres alcaldes protagonistas del estudio; Auki Tituaña y Alberto Anrango en Cotacachi, así como Mario Conejo en Otavalo, lo que por sí contribuye a llenar un vacío de documentación académica del movimiento indígena ecuatoriano y la historia política local.</p><p><strong>Rickard Lalander</strong> es politólogo, Doctor y Catedrático en Estudios Latinoamericanos, investigador y profesor en las universidades de Helsinki y  Estocolmo. Es investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. En Ecuador ha colaborado con la FLACSO, el <em>Centro Andino de Acción Popular</em>/CAAP y la <em>Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador</em>/ESGOPP. Es autor de <em>Suicide of the Elephants? Venezuelan Decentralization between Partyarchy and Chavismo </em>(2004), editor y co-autor de <em>Política y Sociedad en la Venezuela del Chavismo</em> (2006) y ha publicado ampliamente sobre la democracia en los países andinos, inclusive varios artículos sobre el movimiento indígena ecuatoriano.</p>
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Normala sexuella beteenden  hos barn
 • 2011
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>En mycket summarisk forskningsorienterad framställning ges kring frågan om barns normala sexuella beteenden, vilka är viktiga att känna till vid t.ex. utredning av anmälningar av misstankar om sexuella övergrepp.</p>
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (6705)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (13342)
bokkapitel (7496)
konferensbidrag (5321)
rapport (3272)
doktorsavhandling (1789)
bok (1368)
visa fler...
recension (1080)
annan publikation (1008)
samlingsverk (redaktörskap) (950)
forskningsöversikt (141)
licentiatavhandling (111)
proceedings (redaktörskap) (35)
konstnärligt arbete (8)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (24374)
refereegranskat (17261)
populärvet., debatt m.m. (2444)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (992)
Starrin, Bengt (281)
Persson, Anders, (261)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (258)
Room, Robin, (231)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (224)
visa fler...
Swärd, Hans, (220)
Eriksson, Maria, 196 ... (204)
Borell, Klas, (203)
Svensson, Kerstin (178)
Meeuwisse, Anna, (177)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (165)
Kjellberg, Anders, (154)
Sunesson, Sune (135)
Edling, Christofer (134)
Koch, Max, (134)
Torres, Sandra, (130)
Larsson, Bengt, 1966 ... (129)
Eriksson, Maria, (122)
Wennerhag, Magnus (120)
Gerdner, Arne, (119)
Nilsson, Magnus, (118)
Edebalk, Per Gunnar, (118)
Basic, Goran, 1972-, (118)
Kristiansen, Arne (115)
Stickley, Andrew, (115)
Lindén, Anna-Lisa, (114)
Johansson, Thomas, 1 ... (112)
Andersson, Gunnar (110)
Åkerström, Malin, (108)
Näsman, Elisabet, (107)
Olofsson, Gunnar, (106)
Jönson, Håkan, (103)
Stier, Jonas, 1967-, (103)
Basic, Goran, (100)
Halleröd, Björn, 196 ... (100)
Garsten, Christina (98)
Denvall, Verner (97)
Höjer, Ingrid, 1953- ... (97)
Johansson Dahre, Ulf ... (97)
Johansson, Håkan, (94)
Torres, Sandra, 1968 ... (92)
Wästerfors, David, (90)
Lidskog, Rolf, 1961- ... (86)
Olofsson, Gunnar, 19 ... (84)
Eastmond, Marita, 19 ... (80)
Ekerwald, Hedvig, (79)
Brante, Thomas (79)
Andersson, Gunvor, (79)
Gustafsson, Björn, 1 ... (79)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (7002)
Lunds universitet (5379)
Stockholms universitet (4924)
Uppsala universitet (3544)
Örebro universitet (1835)
Umeå universitet (1715)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1540)
Linköpings universitet (1502)
Karlstads universitet (1319)
Högskolan Dalarna (1182)
Mittuniversitetet (1158)
Södertörns högskola (857)
Jönköping University (502)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (442)
Mälardalens högskola (438)
Chalmers tekniska högskola (380)
Högskolan i Gävle (354)
Högskolan Väst (343)
Högskolan i Halmstad (292)
Högskolan i Borås (221)
swepub_uni:mau_t (208)
Kungliga Tekniska Högskolan (165)
Försvarshögskolan (140)
Sveriges Lantbruksuniversitet (137)
Högskolan Kristianstad (135)
Nordiska Afrikainstitutet (116)
Högskolan i Skövde (93)
Gymnastik- och idrottshögskolan (79)
Karolinska Institutet (50)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (38)
Blekinge Tekniska Högskola (36)
Luleå tekniska universitet (8)
Röda Korsets Högskola (8)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (19977)
Svenska (14274)
Tyska (200)
Spanska (196)
Danska (184)
Franska (145)
visa fler...
Norska (140)
Polska (67)
Italienska (55)
Ryska (49)
Japanska (43)
Kinesiska (35)
Finska (30)
Odefinierat språk (24)
Annat språk (14)
Portugisiska (11)
Ungerska (10)
Turkiska (10)
Persiska (8)
Bosniska (8)
Tjeckiska (6)
Rumänska (6)
Bokmål (6)
Nederländska (5)
Arabiska (5)
Serbiska (3)
Kurdiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Slovenska (2)
Slovakiska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Kroatiska (1)
Litauiska (1)
Nynorsk (1)
Färöiska (1)
Swahili (1)
Bengali (1)
Zulu (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (35883)
Humaniora (1873)
Medicin och hälsovetenskap (1680)
Naturvetenskap (348)
Teknik (332)
Lantbruksvetenskap (103)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy