SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Ingår i: IRIS Improvement through research in the invclusive school.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.</p>
 •  
2.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
3.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • Demokrati, Islamofobi och Sveriges framtid - Intervju med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa
 • 2018
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rashid Musa är ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM). I denna intervju talar Rashid och Adrián om demokrati, rasism och islamofobi samt om behovet av en ny politisk mobilisering av de rasifierade andra. Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo.
 •  
4.
 • Jensen, Mikael, 1969- (författare)
 • Motivation och lärande
 • 2015
 • Ingår i: Fritidshemmet och skolan. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-10093-7 ; s. 69-99 (s. 30)
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
5.
 • Ramsten, Anna-Carin, 1969-, et al. (författare)
 • Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt, akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings ‐ rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.  </p>
6.
 • Sidenvall, Johan, 1974-, et al. (författare)
 • Mathematical reasoning and beliefs in non-routine task solving
 • 2015
 • Ingår i: Current State of Research on Mathematical Beliefs XX : Proceedings of the MAVI-20. - Falun : Högskolan Dalarna. - 978-91-85941-93-3
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>This paper explores low performing upper secondary school students’ mathematical reasoning when solving non-routine tasks in pairs. Their solutions were analysed using a theoretical framework about mathematical reasoning and a model to study beliefs as arguments for choices. The results confirm previous research and three themes of beliefs are used by the student. These themes are safety, expectations, and motivation. The results also show a connection between beliefs and imitative reasoning as a way to solve non-routine tasks.</p>
7.
 • Sidenvall, Johan, 1974- (författare)
 • Students’ Reasoning in Mathematics Textbook Task Solving
 • 2013
 • Ingår i: FontD 10-year anniversary meeting with the Scientific Committee. - Norrköping : Linköping University Electronic Press.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • <p>To a large extent school mathematics consists of procedures to be memorized without understanding. Using procedures without understanding is one of the main causes behind the difficulties when learning mathematics. By developing mathematically founded reasoning, other mathematical competences are also developed; problem solving and conceptual understanding. The textbook is important in mathematical education. This study reports an analysis of students’ textbook task solving in Swedish upper secondary school were the relation between types of mathematical reasoning used and the success and failure to complete tasks was studied. Results show that using rote learning and superficial reasoning is common, although only about 50 % of the tasks where successfully solved using such strategies. In the case that mathematically founded reasoning was used, the tasks were successfully solved. Conclusions from the study are that students’ work with textbook tasks mainly let the students develop rote learning and superficial reasoning and students are not enhanced to develop mathematically founded reasoning in their work with textbook tasks. Students have to work with textbook tasks in other ways or be given other additional opportunities in order to develop mathematically founded reasoning.</p>
 •  
8.
 • Webb, Louisa, et al. (författare)
 • Healthy bodies : construction of the body and health in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Sport, Education and Society. - London : Routledge. - 1357-3322 .- 1470-1243. ; 13:4, s. 353-372
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>In physical education, bodies are not only moved but made. There are perceived expectations for bodies in physical education to be ‘healthy bodies’*for teachers to be ‘appropriate’ physical, fit, healthy and skilful ‘role models’ and for students to display a slim body that is equated with fitness and health. In teachers’ monitoring of students with the intention of regulating health behaviour, however, the surveillance of students’ bodies and associated assumptions about health practices are implicated in the (re)production of the ‘cult of the body’. In this paper, we consider issues of embodiment and power in a subject area where the visual and active body is central and we use data from Australian and Swedish schools to analyse the discourses of health and embodiment in physical education. In both Swedish and Australian physical education there were discourses related to a fit healthy body and an at risk healthy body. These discourses also acted through a range of techniques of power, particularly regulation and normalisation.</p>
 •  
9.
 • Öhman, Marie, et al. (författare)
 • Feel good—be good : subject content and governing processes in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - Abingdon, Oxfordshire : Routledge. - 1740-8989 .- 1742-5786. ; 13:4, s. 365-379
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background: In this paper a study of both subject content and governing processes in Swedish physical education is presented. The reason why an analysis of both content and processes is of special interest is that it makes it possible to understand the encounter between the institutional level and the practice of education.</p><p>Purpose: The purpose of the paper is threefold: (1) to analyse the subject content in physical education through identifying discourses embedded in its practice; (2) to illustrate how the subject content is created/re-created in physical education practice through various governing processes; and (3) to discuss how governing processes also become content through the</p><p>socialization of students in terms of becoming a certain type of social citizen.</p><p>Research design and data collection: The empirical material used is collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden, commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education. This paper uses local curriculum documents from 72 schools and 15 video-recorded physical education lessons from five schools. A starting point for the methodological framework is discourse theory and the governing perspective developed by Michel Foucault (1978/1991, 1980, 1982/2002). The governing perspective is used as a methodological tool, and we work with two overarching analysis themes: one oriented towards what pupils are governed, in terms of discourses embedded in physical education, and the other how the identified discourses are created/re-created in the practice of physical education. We also use the methodological framework as a tool to discuss how the governing processes also become content—a content of socialization.</p><p>Findings: The results show that physical exertion and active participation are the main threads that run though the analysed material. In connection with physical exertion and active participation, pupils are also encouraged to cooperate with others and to compete. The content of socialization is primarily directed towards different components of willingness, for example a will to do one’s best and a will to try, where the pupils are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions in the direction of that which is most reasonable.</p><p>Conclusions: A clear message is communicated in physical education in Sweden—be active and work up a sweat. This is also concerned with fostering good character, i.e. creating correct attitudes and approaches through physical activity—be an active and willing person. Physical education is consequently a place where both political volition and the creation of today’s citizens are staged. It is thus not only physical exertion—the physiological effects of exercise and involvement in sports and physical education—that is in the foreground of the activities we study in physical education. It is also about becoming a certain type of social citizen.</p>
 •  
10.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.</p> <p>Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (10261)
Typ av publikation
konferensbidrag (15635)
tidskriftsartikel (14456)
bokkapitel (9151)
rapport (3095)
doktorsavhandling (2347)
bok (1423)
visa fler...
annan publikation (1408)
samlingsverk (redaktörskap) (1172)
licentiatavhandling (480)
recension (462)
proceedings (redaktörskap) (158)
forskningsöversikt (136)
konstnärligt arbete (85)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (36419)
refereegranskat (26243)
populärvet., debatt m.m. (3485)
Författare/redaktör
Pramling Samuelsson, ... (353)
Bagga-Gupta, Sangeet ... (306)
Persson, Anders, (276)
Fejes, Andreas, 1977 ... (221)
Gärdenfors, Peter, (214)
Säljö, Roger, 1948-, (199)
visa fler...
Beach, Dennis, 1956- ... (188)
Rönnerman, Karin, 19 ... (187)
Enkvist, Inger, (176)
Kraus, Anja, 1967-, (167)
Bergstedt, Bosse (165)
Blossing, Ulf (160)
Ossiannilsson, Ebba (148)
Sandberg, Anette, (143)
Pramling, Niklas, 19 ... (142)
Lindblad, Sverker, 1 ... (142)
Avery, Helen, (135)
Gustafsson, Jan-Eric ... (134)
Gulz, Agneta, (131)
Olson, Maria, 1969-, (131)
Franck, Olof, 1958-, (126)
Björklund, Camilla, ... (125)
Sheridan, Sonja, 195 ... (123)
Thornberg, Robert, 1 ... (120)
Englund, Tomas, 1946 ... (120)
Erickson, Gudrun, 19 ... (118)
Mäkitalo, Åsa, 1966- ... (118)
Pérez Prieto, Héctor ... (117)
Roxå, Torgny, (115)
Alerby, Eva, (115)
Gericke, Niklas, 197 ... (115)
Nilholm, Claes, (113)
Sofkova Hashemi, Syl ... (110)
Redfors, Andreas (110)
Garvis, Susanne, 198 ... (107)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (106)
Lundahl, Christian, ... (104)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (103)
Sylvén, Liss Kerstin ... (103)
Lindqvist, Gunilla, (102)
Linder, Cedric (100)
Östman, Leif, (100)
Beach, Dennis, (100)
Fransson, Göran, 196 ... (100)
Odenbring, Ylva, (99)
Mårtensson, Katarina ... (98)
Williams, Pia, 1961- ... (98)
Haake, Magnus, (97)
Reichenberg, Monica, ... (97)
Holmqvist, Mona, 196 ... (97)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (9094)
Umeå universitet (3995)
Stockholms universitet (3909)
Uppsala universitet (3493)
Lunds universitet (2993)
Linnéuniversitetet (2961)
visa fler...
Linköpings universitet (2725)
Karlstads universitet (2350)
Högskolan Kristianstad (1987)
Örebro universitet (1790)
Jönköping University (1710)
Luleå tekniska universitet (1695)
Högskolan i Gävle (1255)
Högskolan Dalarna (1226)
Mälardalens högskola (1142)
Högskolan i Borås (1094)
Mittuniversitetet (1015)
Södertörns högskola (974)
Chalmers tekniska högskola (957)
Kungliga Tekniska Högskolan (876)
Högskolan Väst (751)
swepub_uni:mau_t (591)
Högskolan i Halmstad (550)
Blekinge Tekniska Högskola (271)
Gymnastik- och idrottshögskolan (265)
Högskolan i Skövde (135)
Konstfack (81)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (75)
Sveriges Lantbruksuniversitet (64)
Kungl. Musikhögskolan (50)
Karolinska Institutet (43)
Röda Korsets Högskola (34)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (33)
Försvarshögskolan (25)
Stockholms konstnärliga högskola (24)
Sophiahemmet Högskola (13)
Riksantikvarieämbetet (4)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (28523)
Svenska (19779)
Tyska (315)
Norska (172)
Danska (166)
Latin (116)
visa fler...
Franska (109)
Spanska (107)
Polska (74)
Finska (56)
Odefinierat språk (27)
Portugisiska (20)
Ryska (19)
Italienska (19)
Nygrekiska (18)
Japanska (14)
Turkiska (11)
Nederländska (10)
Kinesiska (10)
Tjeckiska (8)
Ukrainska (8)
Slovenska (6)
Katalanska (6)
Ungerska (5)
Bulgariska (4)
Persiska (2)
Nynorsk (2)
Bokmål (2)
Bosniska (2)
Annat språk (2)
Arabiska (1)
Estniska (1)
Rumänska (1)
Lettiska (1)
Kurdiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (49943)
Humaniora (4429)
Naturvetenskap (2143)
Medicin och hälsovetenskap (1116)
Teknik (616)
Lantbruksvetenskap (50)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy