SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Pedagogiskt arbete) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Pedagogiskt arbete)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Ingår i: IRIS Improvement through research in the invclusive school.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.</p>
 •  
2.
 • Lundgren, Berit, 1951- (författare)
 • Retoriken i den pedagogiska praktiken
 • 2008
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning. - 1. - Uppsala : Uppsala universitet. - 978-91-506-2094-8 ; s. 70-82
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Studien, som redovisas, lyfter fram betydelsen av styrdokumentens och lokala arbetsplaners utformning samt lärares undervisning för att utveckla elevers kommunikativa förmåga uttryckt i förberett tal. I studien görs en retorisk analys av en elevtext, ett manus till ett förberett tal, från en sydafrikansk kontext. I manuset kan tre topos urskiljas, byggnader, samhälle/familj och kroppen, vilka utgör ramen för den retoriska analysen. Vidare visar analysen att eleven i sin text, <em>My name is HIV</em>, tydligt använder sig av retoriska grepp på ett övertygande, intressant och associativt sätt. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i synnerhet tal måste övervägas.</p>
 •  
3.
 • Lundgren, Berit, 1951- (författare)
 • Retoriken i den pedagogiska praktiken
 • 2008
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning. - 1. - Uppsala : Uppsala universitet. - 978-91-506-2094-8 ; s. 70-82
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Studien, som redovisas, lyfter fram betydelsen av styrdokumentens och lokala arbetsplaners utformning samt lärares undervisning för att utveckla elevers kommunikativa förmåga uttryckt i förberett tal. I studien görs en retorisk analys av en elevtext, ett manus till ett förberett tal, från en sydafrikansk kontext. I manuset kan tre topos urskiljas, byggnader, samhälle/familj och kroppen, vilka utgör ramen för den retoriska analysen. Vidare visar analysen att eleven i sin text, <em>My name is HIV</em>, tydligt använder sig av retoriska grepp på ett övertygande, intressant och associativt sätt. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i synnerhet tal måste övervägas.</p>
 •  
4.
 • Ramsten, Anna-Carin, 1969-, et al. (författare)
 • Lärosätenas organisering av samverkan och modeller för resursfördelning
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Projektet har syftat till att kartlägga modeller för hur lärosäten premierar strategisk samverkan i sin interna resursfördelning mellan lärosätesledningen och fakulteter/verksamhetsområden och i nästa led till institutioner eller andra aktiviteter. Som bakgrund till våra analyser har vi kartlagt hur lärosätena organiserar sitt arbete med extern samverkan såväl ledningsmässigt, akademiskt som administrativt. I projektet har även analyserats principer för resursfördelning och metoder för att samla in nödvändig information. En central frågeställning har varit i vad mån förutsättningar inom olika discipliner och utbildningsinriktningar kan jämföras. Ett av resultaten visar att lärosätenas modeller för resursfördelning samtidigt är både jämförbara och unika. Det förekommer sällan tydligt riktade satsningar på samverkan. Genomgången visar samtidigt att aktörer på olika nivåer inom universiteten visar stor skicklighet och uppfinnings ‐ rikedom när det gäller att indirekt påverka den interna fördelningen av fakultetsmedel för såväl utbildning som forskning och forskarutbildning. Ett betydande gemensamt lärande kan åstadkommas genom fortsatt samarbete mellan universitetsledningar och förvaltningar men även mellan fakulteter och institutioner vid respektive lärosäte.  </p>
5.
 •  
6.
 • Reynolds, Ruth, et al. (författare)
 • Globalization and classroom practice : insights on learning about the world in Swedish and Australian schools
 • 2013
 • Ingår i: Att bli en global medborgare. - Karlstad.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Globalization and global education implies changes to practices at the classroom level to adapt to new imperatives associated with technology use and awareness, and environmental sustainability. It also implies much more. It implies that teachers apply their classroom pedagogy to take account of students’ new found global understandings of which they, and the school community, is largely unaware. This article addresses and discuses three key consequences of globalization for classrooms worldwide; an increased diversity of experience of the students within the classroom, an increased competitiveness of educational outcomes between national states and subsequently some standardisation of curriculum across nations to enable this, and an increased emphasis on teaching skills and values associated with intercultural understanding. Young children’s map knowledge and their resultant, and associated, interpretations of the world from a comparative study a from Swedish and Australian primary classrooms is used as examples of some of these implications of the impact of ‘global culture’ and ‘global issues’ on current and future classroom practice.</p>
 •  
7.
 • Martinsson, Bengt-Göran, 1959- (författare)
 • Därför läser vi litteratur
 • 2016
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Att läsa skönlitteratur på gymnasiet är en mångfacetterad verksamhet. Läraren ska skapa och vidmakthålla läslust och intresse för skönlitteraturen samtidigt som analytiska perspek-tiv ska anläggas på den genom introduktion av litteraturvetenskapliga begrepp och littera-turhistoria. Undervisning i skönlitteratur ska å ena sidan anpassas till elevernas erfarenhet i allmänhet och av litteratur och fiktion i synnerhet. Å andra sidan ska den ge ny kunskap om litteratur och dess utveckling både i Sverige och i världen i stort. Det krävs därför kunskap-er och begrepp om närläsning av litterära texter, men också om hur man kan tänka vad gäller urval av litterära texter. Vidare behöver läraren reflektera över förhållandet mellan kulturarv och ungdomarnas vardag samt kunskaper om hur man kan genomföra undervis-ning i aktiviteter som litteratursamtal, litteraturhistoria och litterär analys. I denna modul kommer dessa aspekter att diskuteras på olika sätt och på olika nivå, ibland konkret nära undervisningen i klassrummet, ibland mera övergripande och reflekterande. Vi börjar med den grundläggande frågan om hur vi motiverar skönlitteraturens ställning i skolan och i svenskämnet.</p>
8.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
9.
 • Andersson, Birgit, 1953- (författare)
 • Introducing assessment into Swedish leisure-time centres : pedagogues' attitudes and practices
 • 2010
 • Ingår i: Education Inquiry. - Umeå : Umeå University. - 2000-4508. ; 1:3, s. 197-209
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This article analyses the findings of a survey exploring Swedish leisure-time pedagogues' experiences of assessment in school and leisure-time centres. It aims to boost knowledge of how assessment, as a prominent example of changed education governance, is entering the work of leisure-time pedagogues and how it is perceived by them. It is concluded that leisure-time pedagogues often assess the development of children’s social competencies, activities in their centre and the leisure-time pedagogues’ own contributions. Possible explanations of why these assessments are mainly based on informal observations without any documentation are discussed, as are the leisure-time pedagogues' ambiguous attitudes to them.</p><p></p>
 •  
10.
 • Hjelmér, Carina, 1956-, et al. (författare)
 • Time, space and young people´s agency in vocational upper secondary education : a cross-cultural perspective
 • 2010
 • Ingår i: European Educational Research Journal (online). - Oxford, United Kingdom : Symposium Journals Ltd. - 1474-9041 .- 1474-9041. ; 9:2, s. 245-256
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This article is based on ethnographic studies in the context of vocational education: two in Sweden and one in Finland. The Swedish data originate from the Vehicle programme and the Child and Recreation programme; the Finnish data originate from the social and health-care sector. In this sense, the authors’ perspective is cross-cultural. The article focuses on temporal and spatial dimensions of these three educational contexts and analyzes how young people exhibit their agency when negotiating their time and constructing their own space. The authors’ analysis elucidates how time–space paths in the context of vocational education are classed and gendered. In the female-dominated fields of vocational upper secondary education, disciplinary practices related to time and space are more visible than in the male-dominated fields. Moreover, it is argued that the political atmosphere in Sweden has been more favourable for promoting equality than that in Finland. Despite this, divisions between students and pigeonholing exist in everyday school life.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1111)
Typ av publikation
konferensbidrag (1545)
tidskriftsartikel (1407)
bokkapitel (962)
rapport (320)
doktorsavhandling (224)
bok (166)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (122)
annan publikation (118)
licentiatavhandling (78)
recension (35)
konstnärligt arbete (21)
proceedings (redaktörskap) (13)
forskningsöversikt (11)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3647)
refereegranskat (2505)
populärvet., debatt m.m. (436)
Författare/redaktör
Löfdahl, Annica, (84)
Christie, Michael, 1 ... (80)
Garvis, Susanne, 198 ... (72)
Rönnerman, Karin, 19 ... (64)
Scherp, Hans-Åke, (54)
Lundahl, Lisbeth, 19 ... (48)
visa fler...
Rönnlund, Maria, 196 ... (47)
Kullberg, Angelika, ... (47)
Lundgren, Berit, 195 ... (45)
Säljö, Roger, 1948-, (44)
Marner, Anders, 1949 ... (40)
Rosvall, Per-Åke, 19 ... (39)
Olin-Scheller, Chris ... (38)
Löfdahl, Annica, 196 ... (38)
Bergström, Peter, 19 ... (37)
Bengtsson, Jan, 1949 ... (36)
Gustafsson, Magnus, ... (35)
Pérez Prieto, Héctor ... (34)
Tanner, Marie, 1965- ... (34)
Vinterek, Monika, (33)
Adawi, Tom, 1970-, (31)
Häggström, Margareth ... (31)
Lundahl, Lisbeth (30)
Asplund, Stig-Börje, ... (30)
Pérez Prieto, Héctor ... (30)
Olin-Scheller, Chris ... (30)
Kilbrink, Nina, 1974 ... (29)
Enochsson, Ann-Britt ... (28)
Olson, Maria, 1969-, (27)
Margrain, Valerie, P ... (27)
Mårell-Olsson, Eva, ... (26)
Dovemark, Marianne, ... (25)
Rönnberg, Linda, 197 ... (24)
Nyroos, Mikaela, 197 ... (24)
Langelotz, Lill, 196 ... (24)
Norlund, Anita, 1960 ... (24)
Pramling Samuelsson, ... (23)
Hakvoort, Ilse, 1960 ... (23)
Erixon, Per-Olof, 19 ... (23)
Barow, Thomas, 1969- ... (22)
Erickson, Gudrun, 19 ... (22)
Rapp, Stephan, (22)
Dahlstedt, Magnus (21)
Aili, Carola, 1963-, (21)
Alatalo, Tarja, 1961 ... (21)
Basic, Goran, 1972-, (21)
Beach, Dennis, 1956- ... (19)
Areljung, Sofie, 198 ... (19)
Söderman Lago, Lina, ... (19)
Irisdotter Aldenmyr, ... (19)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1043)
Umeå universitet (1013)
Karlstads universitet (721)
Chalmers tekniska högskola (344)
Linköpings universitet (254)
Högskolan Kristianstad (214)
visa fler...
Högskolan Dalarna (190)
Högskolan Väst (160)
Högskolan i Borås (148)
Linnéuniversitetet (127)
Uppsala universitet (111)
Stockholms universitet (91)
Örebro universitet (72)
Lunds universitet (70)
Högskolan i Gävle (60)
Högskolan i Halmstad (54)
Mälardalens högskola (52)
Jönköping University (47)
swepub_uni:mau_t (38)
Mittuniversitetet (33)
Kungliga Tekniska Högskolan (32)
Gymnastik- och idrottshögskolan (26)
Södertörns högskola (25)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (25)
Stockholms konstnärliga högskola (21)
Högskolan i Skövde (19)
Sveriges Lantbruksuniversitet (18)
Blekinge Tekniska Högskola (15)
Luleå tekniska universitet (10)
Försvarshögskolan (4)
Karolinska Institutet (3)
Konstfack (2)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (2743)
Svenska (2150)
Tyska (19)
Spanska (15)
Norska (14)
Danska (10)
visa fler...
Franska (4)
Finska (4)
Turkiska (4)
Slovenska (2)
Ryska (1)
Odefinierat språk (1)
Tjeckiska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5001)
Humaniora (427)
Naturvetenskap (122)
Teknik (106)
Medicin och hälsovetenskap (87)
Lantbruksvetenskap (8)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy