SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Other Social Sciences not elsewhere specified) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Other Social Sciences not elsewhere specified)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.
 •  
2.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden. Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
3.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
4.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • Demokrati, Islamofobi och Sveriges framtid - Intervju med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa
 • 2018
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rashid Musa är ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM). I denna intervju talar Rashid och Adrián om demokrati, rasism och islamofobi samt om behovet av en ny politisk mobilisering av de rasifierade andra. Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. Projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo.
 •  
5.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Ingår i: IRIS Improvement through research in the invclusive school.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
6.
 •  
7.
 • Schierup, Carl-Ulrik, 1948-, et al. (författare)
 • Reimagineering the Common in Precarious Times
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Intercultural Studies. - Routledge. - 0725-6868 .- 1469-9540. ; 39:2, s. 207-223
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper explores movements for social transformation in precarious times of austerity, dispossessed commons and narrow nationalism; movements counterpoised to an exhausted neoliberalism on the one hand, and a neoconservative xenophobic populism on the other. Applying ‘rainbow coalition’ as generic concept it points at contours of a globally extended countermovement for social transformation, traversing ‘race’, class and gender, driven by reimaginings of the commons and indicating how they could be repossessed and democratically ruled; that is ‘reimagineered’). A multisited enquiry explores how actors express their claims as activist citizens under varying conditions and constellations, and if/how discourses and practices from different locations and at different scales inform each other. It interrogates whether there may be an actual equivalence of outlook, objective and strategy of ostensibly homologous contending movements which develop under varying local, national and regional circumstances in contemporary communities riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by popular demands for social sustainability. The paper contributes to social theory by linking questions posed by critics of ‘post-politics’ concerning contingences of pluralist democracy and revitalised politics of civil society, to precarity studies focused on globalisation and the changing conditions of citizenship, labour and livelihoods.
 •  
8.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
9.
 • Brunnberg, Elinor, et al. (författare)
 • Tinnitus and hearing loss in 15-16-year-old students : mental health symptoms, substance use, and exposure in school
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Audiology. - 1499-2027. ; 47:11, s. 688-694
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The current study assessed the responses from a survey titled ”Life and Health – Young People 2005”, completed by 2.878 15-16 year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Thirty-nine percent of students with hearing loss (slight, mild, or moderate) and 6% of students with normal hearing reported tinnitus often or always during the past three months. Almost no gender difference was observed among students with normal hearing reporting tinnitus (boys 6.3%, girls 5.6%); however, a gender difference was noticed among hard-of-hearing (HH) students (boys 50%, girls 28%). Adolescents with both hearing loss and tinnitus reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than other students. Anxiety in the past three months, male gender, and alcohol consumption in the past year were associated with tinnitus in HH students; irritation and anxiety in the past three months, disability, use of illicit drugs, and truancy predicted tinnitus in the normal hearing group. Consequently, students with a hearing loss and tinnitus are at high risk and should be monitored for subsequent problems.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1914)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3871)
konferensbidrag (2456)
bokkapitel (2080)
rapport (1126)
bok (371)
doktorsavhandling (348)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (303)
annan publikation (295)
recension (205)
licentiatavhandling (89)
forskningsöversikt (78)
proceedings (redaktörskap) (24)
konstnärligt arbete (7)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (6745)
refereegranskat (4165)
populärvet., debatt m.m. (614)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (209)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (145)
Pramling Samuelsson, ... (130)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (119)
Johansson, Eva, 1949 ... (86)
Weibull, Lennart, 19 ... (79)
visa fler...
Berg, Stig, (78)
Säljö, Roger, 1948-, (73)
Karlsson, MariAnne, ... (72)
Gosman-Hedström, Gun ... (72)
Elzinga, Aant, 1937- ... (66)
Strömbäck, Jesper, (57)
Brodin, Jane, 1942-, (56)
Elam, Mark, 1960-, (56)
Bruckmeier, Karl, 19 ... (49)
Wincent, Joakim, (49)
McKelvey, Maureen, 1 ... (49)
Sochor, Jana, 1973-, (48)
Palm, Jenny, 1973-, (48)
Johansson, Boo, (47)
Rauhut, Daniel, 1968 ... (47)
Hagman, Olle, 1952-, (47)
Sernhede, Ove, 1951- ... (46)
Holmberg, Sören, 194 ... (46)
Huvila, Isto, 1976-, (44)
Sveningsson, Malin, ... (43)
Asp, Kent, 1949-, (42)
Wadbring, Ingela, 19 ... (41)
Hellström, Anna-Lena ... (40)
Dahlin-Ivanoff, Synn ... (40)
McKelvey, Tomas, 196 ... (39)
Sundqvist, Göran, 19 ... (39)
Jonsson, Inger M., 1 ... (37)
Nilsson, Åsa, 1969-, (37)
Patriksson, Göran, 1 ... (36)
Dahl, Izabela A., 19 ... (36)
Reichenberg, Monica, ... (35)
Johansson, Barbro, 1 ... (35)
Emanuelsson, Jonas, ... (34)
Malmberg, Bo, (33)
Winkel, Jörgen, 1946 ... (33)
Karlsson Häikiö, Tar ... (33)
Polk, Merritt, 1962- ... (33)
Jacobsson, Staffan, ... (33)
Sillén, Ulla, 1946-, (32)
Frishammar, Johan, (32)
Kuylenstierna, Jan, (32)
Stråhlman, Owe, 1954 ... (32)
Olsson, Maryam, (32)
Kasperowski, Dick, 1 ... (32)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (5676)
Chalmers tekniska högskola (1129)
Uppsala universitet (691)
Linköpings universitet (686)
Lunds universitet (531)
Mittuniversitetet (407)
visa fler...
Stockholms universitet (395)
Kungliga Tekniska Högskolan (342)
Högskolan i Jönköping (322)
Luleå tekniska universitet (313)
Örebro universitet (312)
Umeå universitet (276)
Linnéuniversitetet (250)
Högskolan i Borås (179)
Karlstads universitet (169)
Försvarshögskolan (159)
Sveriges Lantbruksuniversitet (156)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (136)
Högskolan i Halmstad (124)
Högskolan Väst (118)
Karolinska Institutet (116)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (101)
Södertörns högskola (98)
Högskolan Dalarna (88)
Högskolan i Gävle (83)
Mälardalens högskola (80)
Högskolan i Skövde (41)
Nordiska Afrikainstitutet (34)
Blekinge Tekniska Högskola (34)
RISE (31)
Högskolan Kristianstad (30)
Malmö universitet (22)
Gymnastik- och idrottshögskolan (15)
swepub_uni:mau_t (3)
Naturvårdsverket (3)
Konstfack (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Stockholms konstnärliga högskola (2)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Riksantikvarieämbetet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (7002)
Svenska (3902)
Tyska (77)
Spanska (42)
Norska (38)
Danska (28)
visa fler...
Franska (24)
Odefinierat språk (17)
Finska (10)
Polska (9)
Portugisiska (6)
Ryska (4)
Italienska (4)
Kinesiska (4)
Bosniska (3)
Estniska (2)
Rumänska (2)
Persiska (2)
Ungerska (1)
Nygrekiska (1)
Turkiska (1)
Slovenska (1)
Koreanska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (11113)
Humaniora (1699)
Teknik (1317)
Medicin och hälsovetenskap (1243)
Naturvetenskap (544)
Lantbruksvetenskap (182)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy