SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Other Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Posthumanistiska nyckelstexter
 • 2012
 • Ingår i: The Posthumanities Hub. - 1. - Lund : Studentlitteratur AB. - 978-91-44-05747-7
 • Samlingsverk (redaktörskap) (refereegranskat)abstract
  • <p>Den här boken introducerar några viktiga författare på samtidsaktuella teoriområden. Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol presenteras i boken, som också innehåller översatta texter av dessa namn. Boken ger en bakgrund till och en överblick över ett område i intensiv teoriutveckling. Här presenteras den så kallade materiella, posthumana eller ontologiska vändningen. Här kartläggs grunderna för olika posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) krafterna i vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och samhällsvetenskapliga studier av naturvetenskap, medicin och teknik. Genom lästips och en omfattande litteraturlista öppnar boken för fortsatta studier och vidare diskussioner. Avslutningsvis finns också en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett heterogent forskningsfält. Boken riktar sig till studenter, doktorander och andra nyfikna forskare inom olika tvärvetenskapliga eller disciplinära former av humaniora och samhällsvetenskap.</p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER ger i de inledande kapitlen en överblick och en introduktion till posthumanistiska studier och till materiell-semiotik. Här behandlas tankeströmningar som rör det humanas natur, humanismens etik och humanvetenskapernas framtid. Boken ger en introduktion till det som inom genusvetenskap och tekniksociologi kommit att kallas den ontologiska vändningen mot de materiaaliteter och världsliga relationer som både gör och förgör oss. Här kartläggs grunderna för posthumanistiska förhållningssätt till de både mänskliga och icke-mänskliga (djur, miljö, teknik) dimensionerna av vår värld så som de begreppsliggjorts inom filosofi, feministisk teori, kulturstudier och sociala studier av vetenskap och teknik. </p><p>POSTHUMANISTISKA NYCKELTEXTER erbjuder introduktioner till viktiga författare och översättningar av nyckeltexter skrivna av Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Michel Callon, Gilles Deleuze med Felix Guattari, Michel Serres och Annemarie Mol. Boken innehåller även en omfattande ordlista med viktiga nyckelbegrepp som i sig ger en introduktion till ett mångfaldigt forskningsfält.</p>
 •  
2.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.</p> <p>Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.</p>
 •  
3.
 • Groglopo, Adrián, 1967- (författare)
 • En diagnos av rasism och demokrati i Sverige
 • 2017
 • Ingår i: Antirasistiska Akademin youtube kanal. - Antirasistiska Akademin.
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Intervjuserie som finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektet handlar om 17 djupintervjuer med både forskare som studerar rasism i Sverige och aktivister som arbetar med frågor om rasism och mänskliga rättigheter. projektansvarig och intervjuare: Adrián Groglopo
 •  
4.
 • Schierup, Carl-Ulrik, 1948-, et al. (författare)
 • Reimagineering the Common in Precarious Times
 • 2018
 • Ingår i: Journal of Intercultural Studies. - Routledge. - 0725-6868 .- 1469-9540. ; 39:2, s. 207-223
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The paper explores movements for social transformation in precarious times of austerity, dispossessed commons and narrow nationalism; movements counterpoised to an exhausted neoliberalism on the one hand, and a neoconservative xenophobic populism on the other. Applying ‘rainbow coalition’ as generic concept it points at contours of a globally extended countermovement for social transformation, traversing ‘race’, class and gender, driven by reimaginings of the commons and indicating how they could be repossessed and democratically ruled; that is ‘reimagineered’). A multisited enquiry explores how actors express their claims as activist citizens under varying conditions and constellations, and if/how discourses and practices from different locations and at different scales inform each other. It interrogates whether there may be an actual equivalence of outlook, objective and strategy of ostensibly homologous contending movements which develop under varying local, national and regional circumstances in contemporary communities riveted by schisms of class, ‘race’/ethnicity and gender, occupied by the ‘migration’ issue and challenged by popular demands for social sustainability. The paper contributes to social theory by linking questions posed by critics of ‘post-politics’ concerning contingences of pluralist democracy and revitalised politics of civil society, to precarity studies focused on globalisation and the changing conditions of citizenship, labour and livelihoods.</p>
 •  
5.
 • Unraveling the logics of landscape
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Despite conceptual oscillations through times, the concept of landscape remains highly subjective, whereupon unraveling its 'logics' opens up to a plurality of interpretations. Accordingly, by focusing on the interconnections present in the non-haphazard production of landscape, this publication elaborates on how the rural landscape is valued, monitored, changed, harbored, used and misused, be it through actions, representations or metaphors. This book covers a broad range of topics, with contributions from scholars from more than 30 countries.
 •  
6.
 • Groglopo, Adrián, 1967-, et al. (författare)
 • Rasismen kläs på nytt i en gammal toleransdräkt
 • 2015
 • Ingår i: Feministiskt Perspektiv. - 2002-1542.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Andra inlägget i debatten om rasismforskningens villkor är skrivet av Adrián Groglopo och Lena Sawyer, som ställer sig kritiska till regeringens och Göteborgs universitets ideologiska utgångspunkter. I synnerhet kritiserar de föreställningen om tolerans. De vill gärna se mer maktkritiska perspektiv.
 •  
7.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Ingår i: Begreppet arbetsförmåga. - Bruxelles ;New York : P.I.E. Peter Lang. - 978-90-5201-450-0 - 90-5201-450-7
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Webb, Louisa, et al. (författare)
 • Healthy bodies : construction of the body and health in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Sport, Education and Society. - London : Routledge. - 1357-3322 .- 1470-1243. ; 13:4, s. 353-372
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>In physical education, bodies are not only moved but made. There are perceived expectations for bodies in physical education to be ‘healthy bodies’*for teachers to be ‘appropriate’ physical, fit, healthy and skilful ‘role models’ and for students to display a slim body that is equated with fitness and health. In teachers’ monitoring of students with the intention of regulating health behaviour, however, the surveillance of students’ bodies and associated assumptions about health practices are implicated in the (re)production of the ‘cult of the body’. In this paper, we consider issues of embodiment and power in a subject area where the visual and active body is central and we use data from Australian and Swedish schools to analyse the discourses of health and embodiment in physical education. In both Swedish and Australian physical education there were discourses related to a fit healthy body and an at risk healthy body. These discourses also acted through a range of techniques of power, particularly regulation and normalisation.</p>
 •  
9.
 • Öhman, Marie, et al. (författare)
 • Feel good—be good : subject content and governing processes in physical education
 • 2008
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - Abingdon, Oxfordshire : Routledge. - 1740-8989 .- 1742-5786. ; 13:4, s. 365-379
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background: In this paper a study of both subject content and governing processes in Swedish physical education is presented. The reason why an analysis of both content and processes is of special interest is that it makes it possible to understand the encounter between the institutional level and the practice of education.</p><p>Purpose: The purpose of the paper is threefold: (1) to analyse the subject content in physical education through identifying discourses embedded in its practice; (2) to illustrate how the subject content is created/re-created in physical education practice through various governing processes; and (3) to discuss how governing processes also become content through the</p><p>socialization of students in terms of becoming a certain type of social citizen.</p><p>Research design and data collection: The empirical material used is collected in connection with a national evaluation of physical education in Sweden, commissioned by the Swedish Government and the Swedish National Agency for Education. This paper uses local curriculum documents from 72 schools and 15 video-recorded physical education lessons from five schools. A starting point for the methodological framework is discourse theory and the governing perspective developed by Michel Foucault (1978/1991, 1980, 1982/2002). The governing perspective is used as a methodological tool, and we work with two overarching analysis themes: one oriented towards what pupils are governed, in terms of discourses embedded in physical education, and the other how the identified discourses are created/re-created in the practice of physical education. We also use the methodological framework as a tool to discuss how the governing processes also become content—a content of socialization.</p><p>Findings: The results show that physical exertion and active participation are the main threads that run though the analysed material. In connection with physical exertion and active participation, pupils are also encouraged to cooperate with others and to compete. The content of socialization is primarily directed towards different components of willingness, for example a will to do one’s best and a will to try, where the pupils are expected to be participatory, take responsibility and govern their own actions in the direction of that which is most reasonable.</p><p>Conclusions: A clear message is communicated in physical education in Sweden—be active and work up a sweat. This is also concerned with fostering good character, i.e. creating correct attitudes and approaches through physical activity—be an active and willing person. Physical education is consequently a place where both political volition and the creation of today’s citizens are staged. It is thus not only physical exertion—the physiological effects of exercise and involvement in sports and physical education—that is in the foreground of the activities we study in physical education. It is also about becoming a certain type of social citizen.</p>
 •  
10.
 • Ahlborg, Helene, 1980-, et al. (författare)
 • Ecology and sociotechnical systems research – motivations for theoretical and methodological integration across fields
 • 2017
 • Ingår i: International Sustainability Transitions conference 2017.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Currently, we are witnessing a number of global trends that do not promise well for the future. Accelerating climate change, loss of biodiversity, chemical pollution, disappearance of natural forest and degradation of fishing grounds and agricultural lands are just a few of the serious environmental problems that threaten the functional and structural integrity of ecosystems, to an extent that also human societies risk collapse. The scale of human impact is now such that scholars suggest that we live in the Anthropocene. The trends are driven by several linked factors, which are not easily disentangled into manageable specific problems to be solved by specific policies. More than ever, interdisciplinary and transdisciplinary collaborations are needed in order to address these urgent challenges. The objective of this paper is to argue for the importance of research on socio-technical-ecological systems (STES) rather than social-ecological (SES) and sociotechnical systems (STS) separately. Hence, we address researchers in both the social-ecological and sociotechnical fields. We organize the argument around six reasons why “technology” should be integrated into SES studies. We call these reasons: (1) the interface and mediation aspect, (2) ambivalence, (3) the agency aspect, (4) the question of scale, (5) the question of governance and politics, and (6) the question of epistemology and framing. We also highlight potential conceptual conflicts and mistranslations. Our discussion is primarily a theoretical argument, exemplified with empirical examples.Among the conceptual challenges, we note that SES scholars, if they consider technology in their analyses, generally treat it as an exogenous factor or as a passive background element. Similarly, STS scholars tend to neglect ecological dynamics and refer to the ecological domain mainly in terms of inputs and outputs, e.g. natural resources, environmental and health problems caused by human activities. In light of the discussion, we conclude that the importance of collaborating across the two fields goes beyond each field adding pieces together. We argue that integration and translation across these domains will lead to qualitative change in the theoretical and methodological approaches of both fields; and that technology, society and ecology should be given symmetric analytical attention.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (3387)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5916)
bokkapitel (3439)
konferensbidrag (2836)
rapport (1643)
doktorsavhandling (877)
annan publikation (622)
visa fler...
bok (556)
samlingsverk (redaktörskap) (523)
recension (279)
licentiatavhandling (119)
forskningsöversikt (109)
proceedings (redaktörskap) (69)
konstnärligt arbete (8)
patent (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (11443)
refereegranskat (8086)
populärvet., debatt m.m. (1443)
Författare/redaktör
Dahlgaard-Park, Su M ... (183)
Gössling, Stefan, (181)
Kylhammar, Martin, 1 ... (159)
Söderbaum, Fredrik, ... (136)
Corvellec, Hervé (133)
Mont, Oksana, (125)
visa fler...
Lohm, Ulrik, 1943-, (123)
Ek, Richard, (112)
Hultman, Johan, (103)
Palm, Jenny, 1973-, (97)
Edquist, Charles, (89)
Aronsson, Karin, 194 ... (82)
Berg, Stig, (81)
Asheim, Björn, (81)
Lykke, Nina, 1949-, (79)
Mccormick, Kes, (79)
Tojo, Naoko, (78)
Schulz, Michael, 196 ... (77)
Rahm, Lars, 1948-, (75)
Landström, Hans, (74)
Berner, Boel, 1945-, (71)
Dahlgaard, Jens J., (68)
Olsson, Lennart, (68)
Widmalm, Sven, 1956- ... (68)
Fredriksson, Cecilia ... (66)
Chaminade, Cristina, (66)
Sjöholm, Carina, (66)
Hearn, Jeff, 1947-, (64)
Hydén, Lars-Christer ... (61)
Wallensteen, Peter, (60)
Mundaca, Luis, (59)
Nilsson, Fredrik, (58)
Neij, Lena, (58)
Aggestam, Karin (56)
Coenen, Lars, (56)
Brodin, Jane, 1942-, (56)
Gabrielsson, Jonas, (55)
Dalhammar, Carl, (54)
Andersson Cederholm, ... (54)
Bramryd, Torleif, (54)
Nilsson, Jan-Henrik, (54)
Orjuela, Camilla, 19 ... (54)
Wamsler, Christine, (53)
Ejermo, Olof, (53)
Rohracher, Harald, 1 ... (53)
Westrup, Ulrika, (52)
O'Dell, Thomas (52)
Becker, Per, (51)
Öjendal, Joakim, 196 ... (51)
Peck, Philip, (51)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (4849)
Linköpings universitet (4348)
Göteborgs universitet (1884)
Uppsala universitet (1096)
Kungliga Tekniska Högskolan (667)
Stockholms universitet (502)
visa fler...
Chalmers tekniska högskola (495)
Örebro universitet (433)
Jönköping University (338)
Södertörns högskola (323)
Sveriges Lantbruksuniversitet (314)
Umeå universitet (282)
Högskolan i Borås (221)
Linnéuniversitetet (187)
Mittuniversitetet (167)
Högskolan i Halmstad (138)
Högskolan Kristianstad (123)
Karlstads universitet (111)
Högskolan Väst (110)
Blekinge Tekniska Högskola (102)
Högskolan i Gävle (81)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (79)
Försvarshögskolan (69)
Högskolan Dalarna (60)
Mälardalens högskola (54)
Luleå tekniska universitet (41)
Nordiska Afrikainstitutet (37)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (28)
RISE (19)
Gymnastik- och idrottshögskolan (17)
swepub_uni:mau_t (15)
Karolinska Institutet (15)
Högskolan i Skövde (9)
Röda Korsets Högskola (5)
Riksantikvarieämbetet (3)
Enskilda Högskolan Stockholm (2)
Konstfack (1)
visa färre...
Språk
Engelska (11828)
Svenska (4642)
Tyska (82)
Danska (57)
Franska (43)
Norska (33)
visa fler...
Spanska (33)
Annat språk (18)
Arabiska (17)
Japanska (16)
Polska (11)
Italienska (10)
Portugisiska (9)
Odefinierat språk (7)
Finska (6)
Estniska (6)
Kinesiska (6)
Ryska (4)
Nederländska (3)
Turkiska (3)
Ungerska (2)
Koreanska (2)
Isländska (1)
Lettiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (16955)
Humaniora (1202)
Teknik (784)
Medicin och hälsovetenskap (710)
Naturvetenskap (627)
Lantbruksvetenskap (207)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy