SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Psychology) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Psychology)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Organisatoriska provokationer
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Syftet med denna rapport är att nå en kritisk och teoretisk förståelse av hur socialtjänstens organisationer möter sociala problem samt att antyda alternativa organisationsformer.Data har införskaffats från tre organisationer - två socialbyråer och en fältgrupp - genom beslutsdokument och genom fyra intervjustudier under 1983-84.</p> <p>Resultaten tyder på att organisationernas förhållningssätt till sociala problem är i första hand administrativt. Klientgruppernas och enskilda klienters perspektiv, livssituation m.m. verkar organisationerna föga intresserade av. Problemanalyser görs i ringa utsträckning. Däremot sysslar man mycket med interna frågor, former, forrmförändringar, samarbete m.m. Kunskapsbyggande saknas väsentligen.</p> <p>Flera olika teoretiska perspektiv på data antyds och prövas. Teknokratiska medvetandeprocesser ses som en viktig kulturell och samhällelig faktor. Flera andra faktorer diskuteras, t.ex. inverkan av bearbetad materia, organisatorisk rationalitet, varseblivningsmässiga, tankemässiga, känslomässiga och språkliga faktorer.</p> <p>Vissa principer för konstruktion av flexibla, problem- och resultatorienterade organisationer skisseras, t.ex. snabb anpassning till ekologin. En hypotes uppställs om olika organisationstyper inom socialtjänsten. Motståndsproblemet berörs kritiskt. Medvetandeprocesser diskuteras och en allmän hypotes med ett form-innehålls-kontinuum för kulturella medvetandeprocesser skisseras. Innebörden av en symtom-åtgärds-modell respektive en problemfokuserande arbetsmodell vid konstruktion och utveckling av organisationer behandlas. Vidare hävdas att socialarbetarnas och klienternas resurser förtrycks av teknologiska former och formtänkande likt en ande i en flaska. Amöban mde sin rörlighet förespråkas som en förebild för en socialtjänstorganisation.</p>
4.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.</p>
 •  
5.
6.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Vem begick vilka slags övergrepp? Alternativa tolkningar kring ett förskolebarns beteende.
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Utredningsmetodik och saklighet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, med sexuella anklagelser, granskas. Stor okunnighet om barns utveckling och hur barn kan påverkas visas både från socialtjänsten och från barnpsykiatrin. Ett antal tankefel förekommer. Utredningen utmärks av partiskhet/"knäsittning". Det kan i detta fall hävdas att det 3-åriga (och senare äldre) barnet utsatts för psykiska övergrepp.</p>
7.
8.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Kritisk utredningsmetodik : begrepp, principer och felkällor
 • 2003. - 2
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>I boken presenteras begrepp, principer och felkällor som bör beaktas för att utredningsarbete inom socialtjänsten och liknande verksamheter skall bli sakligt och konstruktivt och reducera misstag. Boken utgår mycket från kognitiv psykologi, logik och källkritik.</p>
 •  
9.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Att förfölja människor : en kommentar av Bo Edvardsson
 • 1992
 • Ingår i: Det store barnevernspøkelset : en rapport ved Marit Wang. - Bergen : Alma Mater Forlag AS. - 82-419-0105-4 ; s. 244-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>En kritisk utredningsmetodisk kommentar till det norska Monsen-fallet, som gäller omhändertagande av barn.</p>
 •  
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Brunswiks funktionalistiska linsmodell och socialt arbete. Ett teoretiskt utkast.
 • 1984
 • Ingår i: Analys av handläggning inom socialtjänsten.
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Brunswiks linsmodell inbegriper såväl det yttre ekologiska systemet (omgivningen) som det inre kognitiva systemet (tänkandet). Modellen är utomordentligt relevant för att förstå problem kring bedömningar och målinriktade handlingar i socialt arbete. Det hävdas att en problemfokuserande arbetsmodell är mer förenlig med linsmodellen än en symtom-åtgärdsmodell är.</p>
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (5178)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (15298)
konferensbidrag (6204)
bokkapitel (3460)
rapport (1582)
doktorsavhandling (1538)
bok (689)
visa fler...
annan publikation (607)
recension (366)
samlingsverk (redaktörskap) (307)
forskningsöversikt (283)
licentiatavhandling (233)
proceedings (redaktörskap) (70)
konstnärligt arbete (12)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (20129)
övrigt vetenskapligt (15566)
populärvet., debatt m.m. (1109)
Författare/redaktör
Carlbring, Per, (538)
Andersson, Gerhard (480)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (363)
Hwang, Philip, 1950- ... (336)
Granhag, Pär-Anders, ... (321)
Garcia, Danilo, 1973 ... (295)
visa fler...
Cardeña, Etzel, (255)
Gärling, Tommy, 1941 ... (245)
Nilsson, Lars-Göran, (228)
Sverke, Magnus (223)
Persson, Anders, (218)
Fahlke, Claudia, 196 ... (197)
Allwood, Carl Martin ... (194)
Johansson, Boo, (194)
Archer, Trevor, 1949 ... (193)
Furmark, Tomas, (188)
Fredrikson, Mats, (182)
Sikström, Sverker (166)
Carlsson, Sven G., 1 ... (162)
Persson, Roger, (158)
Kjellberg, Anders, (150)
Stambulova, Natalia, ... (150)
Perrin, Sean, (150)
Allwood, Carl Martin ... (149)
Frisén, Ann, 1963-, (149)
Norlander, Torsten, (144)
Fischer, Håkan, (143)
Stattin, Håkan, (139)
Juslin, Peter (137)
Lindfors, Petra, (133)
Broberg, Anders G, 1 ... (130)
Björklund, Fredrik, (128)
Gredebäck, Gustaf (127)
Lundh, Lars-Gunnar, (126)
Johansson, Mikael, (125)
Strömwall, Leif, 196 ... (121)
Sorbring, Emma, 1972 ... (121)
Landström, Sara, 198 ... (116)
Basic, Goran, 1972-, (116)
Öst, Lars-Göran, (114)
Rozental, Alexander, (113)
Holmes, Emily A., (112)
Lindén, Anna-Lisa, (112)
Nyberg, Lars, (106)
Friman, Margareta, 1 ... (106)
Ask, Karl, 1978-, (105)
Andersson, Gerhard, ... (104)
Lindholm, Torun, (104)
Kerr, Margaret, (104)
Bäckström, Martin, (104)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (5601)
Göteborgs universitet (5500)
Stockholms universitet (4469)
Uppsala universitet (2947)
Örebro universitet (2155)
Umeå universitet (1649)
visa fler...
Linköpings universitet (1485)
Karlstads universitet (1056)
Linnéuniversitetet (808)
Mittuniversitetet (647)
Chalmers tekniska högskola (521)
Högskolan Väst (464)
Högskolan i Halmstad (458)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (348)
Högskolan i Gävle (337)
Karolinska Institutet (305)
Jönköping University (300)
Högskolan Kristianstad (267)
Gymnastik- och idrottshögskolan (253)
Södertörns högskola (224)
Sveriges Lantbruksuniversitet (209)
Försvarshögskolan (192)
Högskolan i Skövde (183)
Mälardalens högskola (159)
Kungliga Tekniska Högskolan (155)
swepub_uni:mau_t (133)
Blekinge Tekniska Högskola (81)
Högskolan i Borås (74)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (59)
Högskolan Dalarna (58)
Luleå tekniska universitet (44)
Konstfack (13)
Kungl. Musikhögskolan (8)
Sophiahemmet Högskola (8)
Röda Korsets Högskola (6)
Nordiska Afrikainstitutet (5)
Enskilda Högskolan Stockholm (5)
Stockholms konstnärliga högskola (3)
Malmö universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (24611)
Svenska (5136)
Tyska (135)
Italienska (55)
Danska (51)
Norska (47)
visa fler...
Spanska (43)
Franska (26)
Annat språk (21)
Turkiska (16)
Ryska (14)
Portugisiska (14)
Polska (13)
Finska (7)
Nederländska (7)
Japanska (7)
Bosniska (7)
Isländska (6)
Persiska (6)
Arabiska (5)
Odefinierat språk (3)
Kinesiska (3)
Serbiska (3)
Latin (2)
Grekiska, klassisk (2)
Tjeckiska (1)
Rumänska (1)
Nygrekiska (1)
Kroatiska (1)
Slovenska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (30265)
Medicin och hälsovetenskap (3288)
Humaniora (1214)
Naturvetenskap (914)
Teknik (694)
Lantbruksvetenskap (118)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy