SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Psychology) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Psychology)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration : narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Nordic Social Work Research. - : Taylor & Francis. - 2156-857X .- 2156-8588. ; 9:3, s. 235-249
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.
 •  
2.
 •  
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Organisatoriska provokationer
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att nå en kritisk och teoretisk förståelse av hur socialtjänstens organisationer möter sociala problem samt att antyda alternativa organisationsformer.Data har införskaffats från tre organisationer - två socialbyråer och en fältgrupp - genom beslutsdokument och genom fyra intervjustudier under 1983-84. Resultaten tyder på att organisationernas förhållningssätt till sociala problem är i första hand administrativt. Klientgruppernas och enskilda klienters perspektiv, livssituation m.m. verkar organisationerna föga intresserade av. Problemanalyser görs i ringa utsträckning. Däremot sysslar man mycket med interna frågor, former, forrmförändringar, samarbete m.m. Kunskapsbyggande saknas väsentligen. Flera olika teoretiska perspektiv på data antyds och prövas. Teknokratiska medvetandeprocesser ses som en viktig kulturell och samhällelig faktor. Flera andra faktorer diskuteras, t.ex. inverkan av bearbetad materia, organisatorisk rationalitet, varseblivningsmässiga, tankemässiga, känslomässiga och språkliga faktorer. Vissa principer för konstruktion av flexibla, problem- och resultatorienterade organisationer skisseras, t.ex. snabb anpassning till ekologin. En hypotes uppställs om olika organisationstyper inom socialtjänsten. Motståndsproblemet berörs kritiskt. Medvetandeprocesser diskuteras och en allmän hypotes med ett form-innehålls-kontinuum för kulturella medvetandeprocesser skisseras. Innebörden av en symtom-åtgärds-modell respektive en problemfokuserande arbetsmodell vid konstruktion och utveckling av organisationer behandlas. Vidare hävdas att socialarbetarnas och klienternas resurser förtrycks av teknologiska former och formtänkande likt en ande i en flaska. Amöban mde sin rörlighet förespråkas som en förebild för en socialtjänstorganisation.
 •  
4.
 • Oliva, Manuel (författare)
 • Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present thesis consists of four articles that address cognitive-emotional interactions as measured through eye movements and pupil dilation.Social facilitation-inhibition is an effect that describes changes in performance (enhancement or impairment) when individuals complete tasks in social presence compared to when they perform the same tasks in solitary conditions. Along this line, Paper I and II focus on the effect of social presence in low and high level tasks, such as eye movements and learning, respectively. These are the first evidence showing that social presence influences the attentional control of eye movements.The locus coeruleus is a brain structure that is active during arousal and stress, as well as during cognitive and attentional processes. In addition, this structure is almost the sole network mediating pupil dilation in conditions of constant luminance. Therefore, the activity of the locus coeruleus can be indirectly traced through changes in pupil size. In Paper III we investigated the role of the locus coeruleus, as measured through fluctuations in pupil size, during the process of emotion recognition. The results of this paper indicated that pupil dilation reveals the time course of decision making on emotional tasks. In Paper IV, the role of the locus coeruleus was investigated in the context of selective attention. The results revealed that pupil size predicts the efficiency of selective attentionin conditions of low perceptual load (i.e., tasks few stimuli and/or simple stimuli) but not in conditions of high perceptual load (i.e., higher number of stimuli and/or more complex stimuli).Finally, since no single theory has emerged that can account for social facilitation-inhibition, I argue in the introduction of the thesis that the locus coeruleus may be involved in mediating cognitive-emotional functions, including social facilitation-inhibition.
 •  
5.
 • Bolmsjö, Ingrid, et al. (författare)
 • Everyday ethical problems in dementia care: a teleological model.
 • 2006
 • Ingår i: Nursing Ethics. - : SAGE Publications. - 1477-0989 .- 0969-7330. ; 13:4, s. 340-359
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this article, a teleological model for analysis of everyday ethical situations in dementia care is used to analyse and clarify perennial ethical problems in nursing home care for persons with dementia. This is done with the aim of describing how such a model could be useful in a concrete care context. The model was developed by Sandman and is based on four aspects: the goal; ethical side-constraints to what can be done to realize such a goal; structural constraints; and nurses’ ethical competency. The model contains the following main steps: identifying and describing the normative situation; identifying and describing the different possible alternatives; assessing and evaluating the different alternatives; and deciding on, implementing and evaluating the chosen alternative. Three ethically difficult situations from dementia care were used for the application of the model. The model proved useful for the analysis of nurses’ everyday ethical dilemmas and will be further explored to evaluate how well it can serve as a tool to identify and handle problems that arise in nursing care.
 •  
6.
 • Nation i ombildning : essäer om 2000-talets Sverige
 • 2018. - 1
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige har länge betraktats som en demokratisk förebild och ett öppet och solidariskt välfärdssamhälle. Under 2000-talet har social ojämlikhet och boendesegregering ökat, åtföljd av rasism och en allt mer restriktiv flyktingpolitik. Sverige är en nation i ombildning. Åtstramningspolitik och högerpopulism har fått bred förankring i partipolitiken. Samtidigt uppstår motrörelser, där civilsamhälleliga aktörer kräver en fördjupad demokrati och social rättvisa. Vi står inför ett skifte. Kommer en nyliberal ekonomisk politik att smälta samman med en auktoritär, rasistisk populism? Eller är de nya rörelserna en öppning mot ett mer inkluderande, jämlikt och rättvist samhälle, där visionen för framtiden byggs på hopp och optimism — inte rädsla och hot?
 •  
7.
 •  
8.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Kritisk utredningsmetodik : begrepp, principer och felkällor
 • 2003. - 2
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I boken presenteras begrepp, principer och felkällor som bör beaktas för att utredningsarbete inom socialtjänsten och liknande verksamheter skall bli sakligt och konstruktivt och reducera misstag. Boken utgår mycket från kognitiv psykologi, logik och källkritik.
 •  
9.
 •  
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Vem begick vilka slags övergrepp? Alternativa tolkningar kring ett förskolebarns beteende.
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utredningsmetodik och saklighet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning, med sexuella anklagelser, granskas. Stor okunnighet om barns utveckling och hur barn kan påverkas visas både från socialtjänsten och från barnpsykiatrin. Ett antal tankefel förekommer. Utredningen utmärks av partiskhet/"knäsittning". Det kan i detta fall hävdas att det 3-åriga (och senare äldre) barnet utsatts för psykiska övergrepp.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (13566)
konferensbidrag (4769)
bokkapitel (2989)
rapport (1458)
doktorsavhandling (1326)
bok (612)
visa fler...
annan publikation (565)
recension (336)
forskningsöversikt (279)
samlingsverk (redaktörskap) (265)
licentiatavhandling (104)
proceedings (redaktörskap) (67)
konstnärligt arbete (16)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (17260)
övrigt vetenskapligt (7959)
populärvet., debatt m.m. (1116)
Författare/redaktör
Carlbring, Per (434)
Andersson, Gerhard (426)
Andersson, G (380)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (361)
Cardeña, Etzel (233)
Sverke, Magnus (225)
visa fler...
Carlbring, P. (207)
Nilsson, Lars-Göran (201)
Persson, Anders (199)
Fredrikson, Mats (177)
Stambulova, Natalia, ... (160)
Furmark, Tomas (154)
Kjellberg, Anders (150)
Gredebäck, Gustaf (146)
Stattin, Håkan (139)
Norlander, Torsten (135)
Holmes, Emily A. (132)
Lindfors, Petra (132)
Ljótsson, Brjánn (131)
Basic, Goran, 1972- (128)
Sorbring, Emma, 1972 ... (127)
Juslin, Peter (127)
Berman, Anne H. (126)
Allwood, Carl Martin (123)
Ljotsson, B (117)
Öst, Lars-Göran (115)
Björklund, Fredrik (113)
Linton, Steven J., 1 ... (112)
Persson, Roger (111)
Andershed, Henrik, 1 ... (107)
Lindén, Anna-Lisa (106)
Johansson, Mikael (104)
Näswall, Katharina (104)
Bäckström, Martin (100)
Madison, Guy (99)
Heimann, Mikael, 195 ... (99)
Kerr, Margaret (99)
Tuvblad, Catherine, ... (99)
Lichtenstein, P (98)
Nyberg, Lars (96)
Sikström, Sverker (95)
Lindholm, Torun (94)
Nilsson, Mats E. (93)
Rozental, Alexander (91)
Hellgren, Johnny (91)
Sörqvist, Patrik (90)
Aronsson, Gunnar (88)
Johansson, Maria (88)
Stattin, Håkan, 1951 ... (88)
Linton, Steven J (88)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (5009)
Lunds universitet (4897)
Uppsala universitet (3652)
Örebro universitet (2503)
Linköpings universitet (2042)
Umeå universitet (2004)
visa fler...
Göteborgs universitet (1702)
Karolinska Institutet (1236)
Karlstads universitet (1118)
Linnéuniversitetet (900)
Mittuniversitetet (772)
Högskolan Väst (509)
Högskolan i Halmstad (508)
Högskolan i Gävle (453)
Jönköping University (397)
Chalmers tekniska högskola (372)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (372)
Högskolan Kristianstad (313)
Mälardalens högskola (312)
Högskolan i Skövde (301)
Södertörns högskola (288)
Gymnastik- och idrottshögskolan (278)
Kungliga Tekniska Högskolan (245)
Malmö universitet (219)
Försvarshögskolan (217)
Sveriges Lantbruksuniversitet (138)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (111)
Högskolan Dalarna (104)
Luleå tekniska universitet (99)
Blekinge Tekniska Högskola (90)
Högskolan i Borås (88)
RISE (24)
Röda Korsets Högskola (22)
Sophiahemmet Högskola (17)
Konstfack (12)
Kungl. Musikhögskolan (12)
Enskilda Högskolan Stockholm (5)
Nordiska Afrikainstitutet (4)
Stockholms konstnärliga högskola (3)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (21410)
Svenska (4475)
Tyska (121)
Italienska (52)
Norska (49)
Danska (40)
visa fler...
Spanska (40)
Franska (26)
Portugisiska (16)
Turkiska (16)
Annat språk (14)
Polska (13)
Ryska (8)
Finska (8)
Arabiska (7)
Bosniska (7)
Persiska (6)
Nederländska (5)
Isländska (5)
Kinesiska (5)
Serbiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Japanska (2)
Latin (1)
Odefinierat språk (1)
Tjeckiska (1)
Rumänska (1)
Nygrekiska (1)
Kroatiska (1)
Slovenska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (25953)
Medicin och hälsovetenskap (3531)
Humaniora (1053)
Naturvetenskap (900)
Teknik (689)
Lantbruksvetenskap (115)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy