SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology Social Work) "

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Sociology Social Work)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • Coherent triads and successful inter-professional collaboration : narratives of professional actors in the Swedish child welfare system
 • 2019
 • Ingår i: Nordic Social Work Research. - : Taylor & Francis. - 2156-857X .- 2156-8588. ; 9:3, s. 235-249
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study is to analyze how and when the professional actors within the Swedish child welfare system portray successful cooperation and determine which discursive patterns are involved in the construction of this phenomenon. The empirical basis for this study is formed by 147 recorded interviews with institution-placed youths, their parents, and different occupational categories within the social services and the Swedish National Board of Institutional Care. Analytical findings with the following themes are presented: (1) coherent vision triad, (2) coherent rhetorically accepted triad, and (3) coherent exclusive triad. The personal interactive aspect of cooperation among professional actors in the care of children is important for successful collaboration. This aspect also appears to be significant for producing and reproducing joint collaboration identities. However, joint collaboration identities and the coherence triad can limit the sphere of cooperation to the entities involved in the care of youths and the juvenile or his/her parents are left out.
 •  
2.
 • Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning
 • 2007
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden. Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.
 •  
3.
 • Sörnsen, Lars, 1973- (författare)
 • De olika världarna av aktivering - ett komparativt perspektiv
 • 2009. - 1
 • Ingår i: Aktivering - arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. - Malmö : Liber. - 9789147090754 ; , s. 225-249
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The book chapter compares activation policies in Sweden, Germany and the UK as three different welfare regimes. The analysis starts out from a broad perspective on activation as passive and active attempts to redesign unemployment policies with a focus on increasing the linkage between work and welfare. It is argued that activation policies differ considerably between countries, but also in regard to different groups of the unemployed according to their status within existing benefit systems. Regime differences are generally maintained, but there are signs of convergence with regard to the weakest labour market groups and welfare clients.
 •  
4.
 • Börjesson, Ulrika, 1974-, et al. (författare)
 • “You Have to Have a Certain Feeling for This Work” : Exploring tacit knowledge in elder care
 • 2014
 • Ingår i: SAGE Open. - London : SAGE Open. - 2158-2440 .- 2158-2440. ; 4:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Increased care worker knowledge has been emphasized for improving quality of care for older persons in organized elder care in Sweden. However, care workers and national policies are not always corresponding, with observations suggesting that care workers emphasize tacit knowledge. The aim of this article is to explore the nature of this kind of knowledge and how it can be identified and described. Field notes from participant observations at two elder care units in Sweden serve as the empirical material. Knowledge use for staff in elder care is part of a process of knowledge making and knowledge shaping. Analysis of the field notes identified the themes of “feeling for work” and “acting and artistry” as parts of a tacit knowledge in elder care. The processes of knowledge and job execution are closely intertwined, making them difficult to separate or even understand without a deeper insight.
 •  
5.
 • Ekström, Veronica, 1975- (författare)
 • Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. Avhandlingen baseras på kvalitativa analyser av statliga propositioner, intervjuer med socialarbetare och med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Det teoretiska ramverket bygger bland annat på Frasers (1989) teoretiska perspektiv som tar sin utgångspunkt i samhällets tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater. Avhandlingen visar att socialarbetares tolkningar är centrala aspekter av förhandlingen om hur våldsutsatta kvinnors behov och rätt till stöd ska förstås. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att stödet till våldsutsatta kvinnor blir så pass olika. Avhandlingen ger inga svar i kvantitativa termer på hur olikheten är fördelad, men den ger exempel på hur olikheten tar sig uttryck. I kommuner där specialiseringen innebär att socialarbetarna på socialkontoret i första hand utreder behov och fattar beslut om insatser, måste det också finnas adekvata insatser att besluta om. Saknas det så erbjuds inte heller något stöd. Stödet till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer blir också olika eftersom socialarbetare ställer olika krav eller sätter upp olika trösklar för att kvinnor ska få stöd. Avhandlingen visar att både gemensam kunskap och gemensam syn på sociala problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänstens ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att erbjudas.
 •  
6.
 • Brunnberg, Elinor, 1948-, et al. (författare)
 • Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents
 • 2008
 • Ingår i: Journal of Deaf Studies and Deaf Education. - : Oxford University Press. - 1081-4159 .- 1465-7325. ; 13:3, s. 324-335
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This survey, "Life and Health—Young People 2005," included all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%) "hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities," 93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than the "no disability" group. Those with "just HH" and those with "other disability than HH" had more mental symptoms and school problems than the "no disability" group but no significant differences in substance use. In conclusion, the combination of a hearing loss and some other disability strongly increases the risk for mental symptoms, school problems, and substance use. This group, thus, is an important target for preventive measures.
 •  
7.
 • Brunnberg, Elinor, et al. (författare)
 • Tinnitus and hearing loss in 15-16-year-old students : mental health symptoms, substance use, and exposure in school
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Audiology. - : Taylor & Francis. - 1499-2027 .- 1708-8186. ; 47:11, s. 688-694
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The current study assessed the responses from a survey titled ”Life and Health – Young People 2005”, completed by 2.878 15-16 year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Thirty-nine percent of students with hearing loss (slight, mild, or moderate) and 6% of students with normal hearing reported tinnitus often or always during the past three months. Almost no gender difference was observed among students with normal hearing reporting tinnitus (boys 6.3%, girls 5.6%); however, a gender difference was noticed among hard-of-hearing (HH) students (boys 50%, girls 28%). Adolescents with both hearing loss and tinnitus reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than other students. Anxiety in the past three months, male gender, and alcohol consumption in the past year were associated with tinnitus in HH students; irritation and anxiety in the past three months, disability, use of illicit drugs, and truancy predicted tinnitus in the normal hearing group. Consequently, students with a hearing loss and tinnitus are at high risk and should be monitored for subsequent problems.
 •  
8.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
9.
 • Basic, Goran, 1972- (författare)
 • A case of what? : Methodological lessons from a reanalysis of conflicts within Swedish Juvenile Care
 • 2013
 • Ingår i: Journal of Comparative Social Work. - 0809-9936 .- 0809-9936. ; 8:2, s. 222-250
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • “Collaboration” is generally portrayed as being beneficial to authorities, even if previous collaborative research shows that conflicts are common between authorities who are supposed to cooperate. What takes place when different actors in the collaboration meet in practice? And what is the best way to analyse this? In qualitative studies, it is often problematic to go from an exhaustive analysis of individual empirical instances to an overall picture of the context or phenomenon in which all instances taken together can be viewed as a case. Years of close engagement with the data may interfere with the analyst’s capacities and opportunities to contextualize a study more broadly and theoretically, and detailed knowledge about a range of situations in the field may make novel contextualizations difficult. This article discusses how to overcome such obstacles, using examples from a study about a “collaboration” project in Swedish youth care.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5750)
bokkapitel (3442)
konferensbidrag (1898)
rapport (1842)
doktorsavhandling (762)
bok (552)
visa fler...
annan publikation (412)
recension (360)
samlingsverk (redaktörskap) (332)
forskningsöversikt (74)
licentiatavhandling (57)
proceedings (redaktörskap) (17)
konstnärligt arbete (8)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (7290)
övrigt vetenskapligt (7045)
populärvet., debatt m.m. (1163)
Författare/redaktör
Starrin, Bengt (276)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (236)
Persson, Anders (207)
Room, Robin (187)
Swärd, Hans (184)
Svensson, Kerstin (174)
visa fler...
Meeuwisse, Anna (151)
Basic, Goran, 1972- (133)
Kjellberg, Anders (125)
Edebalk, Per Gunnar (117)
Koch, Max (112)
Sunesson, Sune (107)
Lindén, Anna-Lisa (106)
Gerdner, Arne (102)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (97)
Borell, Klas (90)
Denvall, Verner (88)
Jönson, Håkan (87)
Andersson, Gunnar (87)
Åkerström, Malin (87)
Wästerfors, David (83)
Kristiansen, Arne (82)
Eriksson, Bengt G (81)
Andersson, Gunvor (77)
Basic, Goran (76)
Blom, Björn, 1965- (75)
Johansson, Håkan (70)
Szebehely, Marta (70)
Eriksson, Maria, 196 ... (69)
Panican, Alexandru (68)
Nyqvist-Cech, Berith (68)
Knutagård, Marcus (63)
Linde, Stig (63)
Nygren, Lennart, 195 ... (60)
Olaison, Anna, 1974- (60)
Scaramuzzino, Robert ... (59)
Lidskog, Rolf, 1961- (57)
Cater, Åsa, 1971- (56)
Wennerhag, Magnus (54)
Lundström, Tommy (54)
Melin Emilsson, Ulla (54)
Heidegren, Carl-Göra ... (51)
Rasmusson, Bodil (50)
Vinnerljung, Bo (50)
Jacobsson, Katarina (50)
Magnusson, Jan (49)
Nilsson, Magnus (49)
Harrysson, Lars (48)
Brante, Thomas (48)
Hjort, Torbjörn (48)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (3916)
Stockholms universitet (2507)
Örebro universitet (1252)
Umeå universitet (1199)
Uppsala universitet (1161)
Linköpings universitet (1132)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1003)
Karlstads universitet (960)
Mittuniversitetet (656)
Jönköping University (456)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (434)
Malmö universitet (369)
Högskolan i Gävle (340)
Södertörns högskola (307)
Högskolan Dalarna (302)
Högskolan Väst (286)
Mälardalens högskola (280)
Göteborgs universitet (254)
Högskolan i Borås (160)
Högskolan i Halmstad (159)
Karolinska Institutet (106)
Kungliga Tekniska Högskolan (90)
Högskolan Kristianstad (84)
Luleå tekniska universitet (48)
Gymnastik- och idrottshögskolan (45)
Försvarshögskolan (30)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (30)
Högskolan i Skövde (29)
Chalmers tekniska högskola (13)
Blekinge Tekniska Högskola (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (8)
Nordiska Afrikainstitutet (6)
RISE (4)
Röda Korsets Högskola (4)
Konstfack (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Enskilda Högskolan Stockholm (1)
visa färre...
Språk
Engelska (8301)
Svenska (6719)
Tyska (92)
Danska (82)
Spanska (61)
Norska (58)
visa fler...
Italienska (33)
Franska (27)
Japanska (24)
Ryska (14)
Polska (14)
Finska (13)
Annat språk (10)
Bosniska (7)
Arabiska (5)
Kinesiska (5)
Portugisiska (4)
Turkiska (4)
Nederländska (3)
Tjeckiska (3)
Serbiska (3)
Kurdiska (3)
Grekiska, klassisk (2)
Ungerska (2)
Koreanska (2)
Bokmål (2)
Odefinierat språk (1)
Rumänska (1)
Kroatiska (1)
Nynorsk (1)
Bengali (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (15466)
Medicin och hälsovetenskap (954)
Humaniora (457)
Naturvetenskap (93)
Teknik (89)
Lantbruksvetenskap (15)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy