SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP) AMNE:(Språkvetenskap) "

Sökning: AMNE:(HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP) AMNE:(Språkvetenskap)

 • Resultat 1-10 av 6710
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Omodernt : Människor och tankar i förmodern tid
 • 2009
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna som irrationellt, traditionsbundet, kollektivistiskt och framför allt otidsenligt. Att behålla kontakten med det förmoderna behöver inte betyda att man bekräftar ett "arv" från det förflutna eller ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Bättre är att omvandla, utveckla eller avveckla tidigare tankar eller kritik kring sociala och estetiska mönster. I antologin Omodernt - Människor och tankar i förmodern tid medverkar elva forskare som representerar en rad humanistiska discipliner. Deras texter berättar på mångfacetterade sätt om idéer och föreställningar, språk och texter från antiken till 1600-talet som är relevanta än idag. De argumenterar för vikten av kunskap om de perioder som ligger före vår moderna tid och ger konkreta exempel på forskning i den andan. Det viktiga är att uppmuntra kommunikation över seklen, viljan att vidga sina egna associationer kring mänskligt handlande, att fördjupa sina insikter om hur människor i historien försökt att hantera sin existentiella och samhälleliga situation. Genom sådana perspektivbyten kan vi i bästa fall få klargörande idéer även om vår egen tid.
 •  
3.
4.
 • Johansson, Annika, 1967-, et al. (författare)
 • Språktrotters
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 •  
6.
 • Thomas, Anita (författare)
 • The influence of lexical aspect and input frequency in the L2 French of adult beginners
 • 2010
 • Ingår i: Nordic Journal of Linguistics. - Cambridge : Cambridge University Press. - 0332-5865 .- 1502-4717. ; 33:2, s. 169-196
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article presents a study of the variation found in the oral production of verbs in L2 French by adult beginners with Swedish as L1. The study deals with the production of the two main forms of regular verbs in spoken French, a short form /parl/ and a long form /parle/, in present-tense and infinitive contexts. Learners at beginner stages use these two forms invariantly in both finite and non-finite contexts. The aim of this study is to investigate the choice of the invariant forms made by the learners. This is done by testing the influence of lexical aspect and input frequency. The investigation is made with concrete data from input sources. The results from both a free production task and an imitation test suggest that input frequency contributes more significantly than lexical aspect, although both factors overlap for most of the studied verbs.
7.
 • Bohnacker, Ute, 1969- (författare)
 • Developmental sequences and (in)vulnerable domains in German interlanguage syntax.
 • 2006
 • Ingår i: Language acquisition and development : Proceedings of GALA 2005. - Cambridge : Cambridge Scholars Press. - ISBN 1-84718-028-0 ; s. 65-78
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Many models of the nonnative acquisition of syntax build on the assumption that target lexical projections are developmentally prior to target functional projections (e.g. Minimal Trees (Vainikka & Young-Scholten 1994), Modulated Structure Building (Hawkins 2001)), or that learners only have to grapple with the acquisition of the topmost levels of syntactic structure (e.g. Vulnerable C-domain (Platzack 2001)). Germanic verb second (V2) is often said to be difficult for L2 learners irrespective of their L1. Targetlike finite verb placement in non-subject-initial root clauses (V2) has been described as being dependent on targetlike nonfinite verb placement (VO/OV) having been acquired first. Italian, Spanish, Portuguese, English, Swedish as well as Turkish and Korean learners of German have been reported to acquire German-style OV long before V2 (e.g. duPlessis et al. 1987; Vainikka & Young-Scholten 1996b; Pienemann 1998; Schwartz & Sprouse 1994; Vainikka & Young-Scholten 1994, 1996a, b). Recent work on Swedish/German (e.g. Vulnerable C-domain (Platzack 2001), Processability (e.g. Håkansson, Pienemann & Sayehli 2002)) claims that speakers of a V2-language learning another V2-language start with a non-V2 interlanguage grammar, i.e. they do not transfer V2, but follow a universal developmental path of verb placement. The present paper contests the above claims, presenting quantified oral production data from 6 L1 Swedish adult ab-initio learners of German (4 & 9 months of exposure to classroom German) as well as oral and written production data from 23 L1 Swedish 16-year-old intermediate learners (3 years of classroom German). I document productive use of non-subject-initial V2 declarative clauses after only 4 months of exposure to German, at a time when the informants’ interlanguage syntax elsewhere is nontargetlike – and this, notably, includes head-initial VPs (VO). There is also a categorical difference between informants depending on whether they have prior knowledge of L2 English. Of the Swedish adult ab initio learners, 3 were acquiring German as their first L2, and they produce 100% targetlike V2. However, the other informants who had substantial previous exposure to English, only produce 45% targetlike non-subject-initial V2 in their L3 German, also allowing nontargetlike V3, i.e. Adv-SVX (cf. Bohnacker 2005a, 2005b). This suggests that the non-V2 syntax of their L2 English influences their acquisition of L3 German, a potential confound that was not controlled for in earlier studies such as Håkansson, Pienemann & Sayehli (2002) and Platzack (2001). The results suggest that there is no universal developmental route to L2/L3 German verb placement, that the C-domain is not vulnerable per se, that the V-domain is not invulnerable per se, that learners make use of their V2-L1 syntax (Swedish), and that knowledge of a non-V2 language (English) can make it initially more difficult to acquire another V2 language (German). The findings are interpreted as strong empirical support for transfer approaches to the nonnative acquisition of syntax (e.g. Schwartz & Sprouse 1994, 1996). Going beyond the findings reported in Bohnacker (2005a, b), I look at nonfinite verb placement (VO/OV) in the interlanguage German of the Swedish learners in more detail. Here, the learners show awareness of German being OV early on (by 9 months), in contrast to Swedish. However, alongside targetlike OV productions, the ab initio learners continue to produce 30% nontarget VO utterances. This also holds for a large subgroup of the 16-year-old intermediate learners who exhibit sizeable percentages of nontarget head-initial VPs (VO) after 3 years of exposure. Yet there is no correlation between VO and V2 violations, nor between targetlike OV and perfect V2. Nonfinite verb placement (VP headedness), especially in oral production, is a lot less targetlike than their finite verb placement (i.e. V2). However, VP headedness appears to interact with syntactic context in quirky construction-specific ways. For instance, when embedding a VP under a finite auxiliary, learners overwhelmingly stick to head-final VPs (cf. (1)), but when coordinating VPs, they tend to produce a head-initial VP in the second conjunct (cf. (2)). I will address some of the implications these findings may have for current models of L2 syntax acquisition. (1)ich will ein Hund haben. I want a dog have ‘I want to have a dog.’ (2)L2er: ich will nach Paris fahren und schreiben Poesie und Dichte. I want to Paris go-INF and write-INF poetry and poems Target: ich will nach Paris fahren und Poesie und Gedichte schreiben. ‘I want to go to Paris and write poetry (and poems).’
 •  
8.
 • Hallengren, Anders, 1950- (författare)
 • Nullum est remedium : Petrarca och textkritiken
 • 2011
 • Ingår i: Vandring genom tiden : till Anders Cullhed 18/3 2011. - Stockholm/Stehag : Brutus Östlings Bokf Symposion. - 978-91-7139-866-6 ; s. 101-108
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 •  
10.
 • Bohnacker, Ute, 1969- (författare)
 • When Swedes begin to learn German : From V2 to V2
 • 2006
 • Ingår i: Second language research. - 0267-6583 .- 1477-0326. ; 22:4, s. 443-486
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article investigates verb placement, especially Verb second(V2), in post-puberty second language (L2) learners of two closelyrelated Germanic V2 languages: Swedish and German. Håkansson,et al. (2002) have adduced data from first language (L1) Swedish-speakinglearners of German in support of the claim that the syntacticproperty of V2 never transfers from the L1 to L2 interlanguagegrammars. Regardless of L1, learners are said to follow a hypothesizeduniversal developmental path of L2 German verb placement,where V2 is mastered very late (only after Object–Verb, OV, hasbeen acquired), if ever. Explanations include the notion ofSubject–Verb–Object (SVO) being a more basic, ‘canonical’ wordorder (e.g. Clahsen and Muysken, 1986), so-called ‘vulnerability’of the C-domain (Platzack, 2001), and ‘processability’, accordingto which SVX and Adv–SVX (i.e. V3) are easier to process (i.e.produce) than XVS (i.e. V2) (e.g. Pienemann, 1998). However, theempirical data comes exclusively from Swedes learning German asa third language, after substantial exposure to English. When theselearners violate V2, syntactic transfer from English, a non-V2 language,cannot be ruled out. In order to control for this potential confound,I compare new oral production data from six adult Swedishab initio learners of German, three with prior knowledge of Englishand three without. With an appropriate elicitation method, theinformants can be shown to productively use non-subject-initial V2in their German after four months of exposure, at a point when theirinterlanguage syntax elsewhere is non-targetlike (VO instead ofOV). Informants who do not know English never violate V2 (0%),indicating transfer of V2-L1 syntax. Those with prior knowledge ofEnglish are less targetlike in their L3-German productions (45% V2violations), indicating interference from non-V2 English. Theseresults suggest that, contra Håkansson et al. (2002), learners dotransfer the property of V2 from their L1, and that L2 knowledge ofa non-V2 language (English) may obscure this V2 transfer. Thefindings also suggest that V2 is not difficult to acquire per se, andthat V2 is not developmentally dependent on target headedness ofthe VP (German OV) having been acquired first.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 6710
Åtkomst
fritt online (870)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1771)
bokkapitel (1610)
konferensbidrag (954)
doktorsavhandling (702)
bok (520)
recension (422)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (303)
rapport (166)
annan publikation (123)
proceedings (redaktörskap) (74)
licentiatavhandling (38)
forskningsöversikt (27)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4398)
refereegranskat (1353)
populärvet., debatt m.m. (959)
Författare/redaktör
Nyström, Staffan, 19 ... (80)
Larsson, Lars-Gunnar ... (77)
Williams, Henrik (76)
Strömquist, Siv, (75)
Witakowski, Witold, ... (69)
Eriksson, Olof, 1945 ... (64)
visa fler...
Hübinette, Tobias, (63)
Csató, Éva Ágnes, 19 ... (63)
Bolton, Kingsley, (62)
Wahlberg, Mats (58)
Johnen, Thomas, 1964 ... (57)
Östberg, Urban, 1955 ... (57)
Kytö, Merja, (56)
Haverling, Gerd V M, ... (50)
Karlsson, Anna-Malin ... (49)
Traunmüller, Hartmut (48)
Isaksson, Bo, (46)
Ollén, Gunnar, 1913- ... (41)
Ljung, Magnus, 1935- ... (41)
Bolton, Kingsley, 19 ... (38)
Helander, Hans (38)
Strandberg, Svante, ... (38)
Elmevik, Lennart (37)
Saxena, Anju (36)
Nyman, Eva, 1949-, (35)
Nivre, Joakim (34)
Josephson, Olle, 195 ... (34)
Williams, Henrik, 19 ... (33)
Tiedemann, Jörg, (33)
Lacerda, Francisco, ... (33)
Oetke, Claus, (33)
Lindblom, Björn, (30)
Shaw, Philip, (29)
Borin, Lars, (29)
Söderberg, Marie (27)
De Geer, Boel, (27)
Sågvall Hein, Anna (26)
Edlund, Ann-Catrine, ... (25)
Rydén, Mats, (25)
Jonasson, Kerstin, (24)
Viberg, Åke, (23)
Abrahamsson, Niclas, ... (23)
Hallengren, Anders, ... (23)
Lindquist, Hans (23)
Nivre, Joakim, 1962- ... (23)
Strandberg, Svante, (23)
Nyström, Catharina, (23)
Andersson, Bo, (22)
Andersson, Thorsten, (22)
Fridell, Staffan, 19 ... (22)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (3420)
Stockholms universitet (2229)
Linnéuniversitetet (314)
Umeå universitet (267)
Mittuniversitetet (186)
Södertörns högskola (183)
visa fler...
Linköpings universitet (179)
Mälardalens högskola (75)
Örebro universitet (75)
Kungliga Tekniska Högskolan (70)
Högskolan Dalarna (70)
Lunds universitet (59)
Göteborgs universitet (54)
Högskolan i Gävle (47)
Malmö universitet (33)
Högskolan i Halmstad (33)
Högskolan i Jönköping (28)
Luleå tekniska universitet (20)
Högskolan Väst (20)
Karlstads universitet (17)
Högskolan Kristianstad (9)
RISE (8)
Högskolan i Skövde (7)
Chalmers tekniska högskola (6)
Nordiska Afrikainstitutet (3)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (3306)
Svenska (2359)
Tyska (353)
Franska (306)
Spanska (63)
Ryska (41)
visa fler...
Portugisiska (41)
Italienska (39)
Norska (22)
Polska (22)
Isländska (18)
Estniska (17)
Finska (16)
Latin (11)
Odefinierat språk (10)
Japanska (10)
Lettiska (8)
Arabiska (7)
Turkiska (7)
Danska (6)
Nederländska (6)
Kinesiska (5)
Esperanto (4)
Ungerska (3)
Persiska (3)
Katalanska (3)
Georgiska (3)
Iriska (3)
Bulgariska (1)
Litauiska (1)
Samiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (6340)
Naturvetenskap (415)
Samhällsvetenskap (289)
Medicin och hälsovetenskap (16)
Teknik (11)
Lantbruksvetenskap (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy