SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap) "

Sökning: AMNE:(HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Stenström, Thure, 1927- (författare)
 • Ingemar Hedenius heliga rum : Sofokles - Kierkegaard - Mozart
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ingemar Hedenius heliga rum skildrar professorn i praktisk filosofi vid Uppsala universitet Ingemar Hedenius´ litterära och musikaliska intressen. Med speciell tyngdpunkt på tre av Hedenius favoriter, den antike tragöden Sofokles, den danske diktarfilosofen Sören Kierkegaard och den österrikiske tonsättaren W A Mozart, analyseras Hedenius estetik, hans litterära och musikaliska preferenser. Hedenius djupa och Schopenhauerinfluerade pessimism kommer honom att beundra Sofokles framställning av lidandet i "Kung Oidipus" men också medlidandet i "Oidipus i Kolonos". Fastän programmatisk ateist hyllade Hedenius Sören Kierkegaard som den störste av nordiska prosaister. Som tvärflöjtist på närmast professionell nivå, eminent musikkännare och musikteoretiker var han väl förtrogen med den klassiska repertoaren och utvecklade en egen musikalisk estetik. I Mozarts musik hittade han tröst för sin egen djupa pessimism.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Cedergren, Mickaëlle (författare)
 • L'Idéal monastique chez Huysmans et Strindberg, entre réalité et fiction.
 • 2009
 • Ingår i: Revue de littérature comparée. - Paris : Klincksieck. - 0035-1466. ; LXXXVI:2, s. 165-182
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Strindberg et Huysmans appartiennent à la même période mystique de fin de siècle et partagent le même rêve religieux, celui notamment de fonder une colonie d’artistes de style monastique. Alors que Huysmans réalise une partie de ses rêves en devenant oblat bénédictin et en essayant de regrouper autour de lui quelques artistes, Strindberg échouera. L’écrivain suédois ne verra jamais son rêve prendre forme tel qu’il l’aura défini avec minutie dans sa correspondance. En revanche, au lieu de devenir moine, il mettra son écriture à contribution pour faire vivre ce rêve à travers de nombreux personnages littéraires de son théâtre. Cette étude examine les deux manières différentes par lesquelles Huysmans et Strindberg ont vécu leurs rêves.
 •  
6.
 • Scripts of Kingship
 • 2008
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • When French Marshal Jean Baptiste Bernadotte was elected heir to the Swedish Throne in 1810, a dramatic dynastic venture commenced. In an age of revolutions, marked by political as well as cultural upheavals, the commoner from Pau was transformed into King Charles XIV John and the head of a new royal dynasty in Sweden and Norway. Although fraught with challenges, the venture proved successful. As restoration set in, and the Napoleonides of Europe fell one after the other, Bernadotte held fast, and today the dynasty is approaching its bicentennial on the throne.In nine illustrated essays, the formation of a dynasty is explored as it unfolded in media such as ceremonies, spatial arrangements, opera performances, publicity and panegyrics.
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Apelkvist, Björn (författare)
 • Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik
 • 2004
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen presenterar ett närstudium av fjorton centrala pjäser skrivna av den svenske författaren Lars Norén (1944-) under perioden 1979-90. I centrum ställs frågan om den ouppklarade relationen till modern, i första hand hos de vuxna, vanligtvis redan in i medelåldern hunna barn som gestaltas i dessa pjäser. I den krisdrabbade intimsfär som Noréns huvudsakligen skildrar i sin åttiotalsdramatik, framträder en problematiskt tillspetsad modersdominans som ett centralt problem. Vad som framstår som ett kvävande modersförtryck och dess destruktiva konsekvenser och villkor orsakar en påtaglig och återkommande konflikt i dessa pjäser. Den destruktivt laddade känslomässiga laddningen i relationen till modersgestalterna analyseras på detta sätt såsom en primär psykologisk svårighet eller barriär, som gestaltas på olika sätt och ur olika perspektiv och ytterst visar sig beröra alla de karaktärer Norén skildrar. Noréns dramatexter studeras var och en för sig, med en huvudsaklig inriktning på det tematiska innehållet och utan hänsynstagande till specifika uppsättningar av pjäserna. Instruktiva synpunkter av den amerikanske existenspsykologen Rollo May (1909-94) presenteras som en grundläggande teoretisk fond för undersökningen. Inte minst Mays teori om ett typiskt sk. Oresteskomplex i familjesituationer med dominerande mödrar, diskuterad i hans bok Man´s Search for Himself från 1953, åberopas som en tematiskt illustrativ bakgrund för pjäsanalyserna. En viktig starpunkt är också en argumenterande översikt av tidigare forskning om Norén. Bl.a. tendensen hos tidigare forskare att reducera betydelsen av modersgestalternas centrala funktion, samt av den vardagsrealistiska grundimpulsen i många av Noréns åttiotalsdramer, tas här upp till kritisk omprövning. Orestes (1979) framträder som en prototyp för den familjekris Norén gestaltar i sina pjäser från det tidiga åttiotalet. Under denna period visar sig den destruktiva, om än i hög grad förtäckta, modersmakten på ett i grunden likartat sätt i Underjordens leende (1981), och i den berömda sk. restaurangtrilogin bestående av Natten är dagens mor (1982), Kaos är granne med Gud (1982) och Stillheten (1984). Mer indirekt skildras problematiken i parrelationstrilogin som konstitueras av Demoner (1982), Vilstolen (1982) och Nattvarden (1983). Här står inpräglingen eller den internaliserade föreställningen om hotfulla, allhärskande mödrar i centrum i tre liknande dramatiska tappningar. Den övergripande bilden av familjeband som kännetecknas av moderlig närvaro och faderlig frånvaro utforskas vidare i Noréns sena åttiotalspjäser, i en utveckling som i stigande grad också kastar ljus också över de tidigare mer gåtfullt gestaltade modersfigurerna. Från den brett upplagda återföreningspjäsen Hebriana (1987), och genom de klassiskt formbundna borgerliga kvartetterna som inkluderar Höst och vinter (1987) och Bobby Fischer bor i Pasadena (1988), med deras återkommande fokus på relationerna mellan ett åldrande föräldrapar och två medelålders barn, förblir moderskonflikten central. Till slut ställs moderns eget perspektiv definitivt i centrum i Den sista kvartetten (1989). Samtidigt utarbetas och diversifieras ytterligare den prekära uppgörelsen med en destruktiv psykologisk inprägling härstammande från modersrelationen, och blir kanske som mest explicit uttryckt i den åldrande Eugene O´Neills slutmonolog i Och ge oss skuggorna (1990). Rörelsen mot en direkt konfrontation med den undertryckta och outredda moderskonflikten är avhandlingens centrala ämne, och resultatet av undersökningen framstår huvudsakligen som en fördjupad insikt i och preciserad kunskap om denna viktiga smärtpunkt i Noréns åttiotalsdramatik. I ett avslutande kapitel diskuteras emellertid även den motsatta rörelse som narcissistiska tendenser stundtals tecknar hos Norén. Som ett försvarsbeteende med viktiga kopplingar till den problematiska modersrelationen studeras narcissismens starka närvaro i pjäserna Demoner, Nattvarden och Hebriana.
 •  
10.
 • Iversen, Gunilla, 1941- (författare)
 • Psallite regi nostro, psallite : singing ’Alleluia’ in ninth–century poetry
 • 2009
 • Ingår i: Sapientia et eloquentia : meaning and function in liturgical  poetry, music, drama and biblical commentary in the Middle Ages. - Turnhout : Brepols. - 978-2-503-52057-5 ; s. 9-58
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In a number of interrelated case studies of earlier unexplored poetic and musical material dating from the ninth through the thirteenth centuries, the scholars explore and shed further light on changes in functions and forms in poetry, particularly in liturgical poetry, and in medieval interpretations of this poetry and music.The present volume thrusts the reader into the intellectual turmoil of the period in medieval Europe that is often characterized by Peter Abelard and his controversies with contemporary authorities. Although the earlier part of the twelfth century remains the focus of the book, this should not be taken as a clearly delimited period. Many of the phenomena dealt with had roots in earlier times and did by no means end with the 'high Middle Ages'.In several articles, the poetical heritage of the Carolingian environment of the palace school of Charles the Bald is examined – a poetic before the poetics, the place and function of music in the liturgical context, to name but two subjects that are treated. With the twelfth century, the ideas developed during the preceding centuries finally took a more institutional shape; in the present book, we see this phenomenon represented in Peter Abelards hymnary for the Paraclete, ritual representations and liturgical drama, in commentaries to biblical poetry, such as the Glossa ordinaria to Lamentations. Finally, the interpretation and understanding of musical texts,  exemplified by the view on Boethius’ De Musica and the new literary genre represented by commentaries to Sequences  in the later middle ages give the volume a final touch and tie its end again to the beginning.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (8)
Typ av publikation
bokkapitel (79)
tidskriftsartikel (50)
recension (32)
doktorsavhandling (16)
bok (13)
samlingsverk (redaktörskap) (10)
visa fler...
konferensbidrag (8)
rapport (8)
annan publikation (3)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (111)
populärvet., debatt m.m. (87)
refereegranskat (22)
Författare/redaktör
Söderhäll, Bengt, (23)
Robardey-Eppstein, S ... (18)
Hoogland, Rikard, (11)
Sauter, Willmar, 194 ... (9)
Helander, Karin, 195 ... (9)
Hoogland, Rikard, 19 ... (9)
visa fler...
Heed, Sven Åke (8)
Gindt, Dirk, 1975-, (8)
Holmberg, Hans, 1934 ... (7)
Gademan, Göran, (6)
Nordin Hennel, Ingeb ... (6)
Sauter, Willmar, (5)
Feiler, Yael, 1953-, (5)
Lysell, Roland, 1948 ... (4)
Granath, Sara (4)
Lundqvist, Anne, 195 ... (4)
Nilsson, Magnus, (3)
Wulff, Helena, (3)
Bergman-Claeson, Gör ... (3)
Chaib, Christina, (3)
Enström, Ann, 1975-, (3)
Hannah, Karen, (3)
Strömberg, Mikael, 1 ... (3)
Robardey-Eppstein, S ... (3)
Sjöberg, Birthe (2)
Jonsson, Bibi (2)
Burman, Christo, 198 ... (2)
Cedergren, Mickaëlle ... (2)
Cedergren, Mickaëlle ... (2)
Damkjaer, Camilla, 1 ... (2)
Sigfridsson, Barbro, ... (2)
Feiler, Yael (2)
Färnlöf, Hans, 1970- ... (2)
Gindt, Dirk, (2)
Svens, Christina, 19 ... (2)
Hammergren, Lena, 19 ... (2)
Heed, Sven Åke, 1945 ... (2)
Helander, Karin, (2)
Söderhäll, Bengt, 19 ... (2)
Redbark-Wallander, I ... (2)
Westerling, Kalle, 1 ... (2)
Motta, Antonello, 19 ... (2)
Neuger, Leonard, 194 ... (2)
Nygren, Christina, 1 ... (2)
Johansson, O, (1)
Forser, Tomas (1)
Cullhed, Anders, 195 ... (1)
Alm, Mikael, 1973-, (1)
Nykvist, Karin (1)
Stenström, Johan (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (135)
Uppsala universitet (37)
Högskolan i Gävle (25)
Södertörns högskola (9)
Umeå universitet (8)
Högskolan Kristianstad (7)
visa fler...
Lunds universitet (5)
Malmö högskola (3)
Högskolan i Jönköping (3)
Linnéuniversitetet (2)
Mälardalens högskola (2)
Göteborgs universitet (1)
Karolinska Institutet (1)
Högskolan Väst (1)
visa färre...
Språk
Svenska (128)
Engelska (55)
Franska (27)
Odefinierat språk (3)
Tyska (2)
Norska (2)
visa fler...
Polska (2)
Italienska (1)
visa färre...

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy