SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) "

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Göransson, Anita, 1943- (författare)
 • Att undersöka eliten
 • 2007
 • Ingår i: Maktens kön : Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. - Nora : Bokförlaget Nya Doxa. - 91-578-0490-7 - 978-91-5780-490-7 ; s. 49-61
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maktens könKvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-taletAnita Göransson (red)Varför finns det så få kvinnliga toppchefer i näringslivet,  medan det råder könsbalans inom politiken?  I en nyutkommen bok presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen?  Krävs det mer av kvinnor för att nå makt?I boken jämförs kvinnor och män inom näringsliv, politik, förvaltning, organisationsliv, massmedier, kultur och vetenskap. Områden som diskuteras är social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och åsikter om politik, karriär och jämställdhet. En särskild analys görs av medierummets eliter i press, radio och tv.Nio forskare från olika ämnen vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet analyserar och drar slutsatser om vad som utmärker dem som nått den yppersta makten i det svenska samhället.  Författarna representerar ämnen som ekonomisk historia, historia, idéhistoria, journalistik och masskommunikation samt statsvetenskap. På grundval av en omfattande enkätundersökning med ett par tusen makthavare diskuterar de likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga makthavare och mellan olika samhällsområden.
 •  
2.
 • Göransson, Anita, 1943- (författare)
 • Makteliter och kön
 • 2007
 • Ingår i: Maktens kön : Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. - Nora : Bokförlaget Nya Doxa. - 91-578-0490-7 - 978-915-7804-90-7 ; s. 11-48
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maktens könKvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-taletAnita Göransson (red)Varför finns det så få kvinnliga toppchefer i näringslivet,  medan det råder könsbalans inom politiken?  I en nyutkommen bok presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen?  Krävs det mer av kvinnor för att nå makt?I boken jämförs kvinnor och män inom näringsliv, politik, förvaltning, organisationsliv, massmedier, kultur och vetenskap. Områden som diskuteras är social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och åsikter om politik, karriär och jämställdhet. En särskild analys görs av medierummets eliter i press, radio och tv.Nio forskare från olika ämnen vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet analyserar och drar slutsatser om vad som utmärker dem som nått den yppersta makten i det svenska samhället.  Författarna representerar ämnen som ekonomisk historia, historia, idéhistoria, journalistik och masskommunikation samt statsvetenskap. På grundval av en omfattande enkätundersökning med ett par tusen makthavare diskuterar de likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga makthavare och mellan olika samhällsområden.
 •  
3.
 • Göransson, Anita, 1943- (författare)
 • Maktens reproduktion
 • 2007
 • Ingår i: Maktens kön : Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. - Nora : Bokförlaget Nya Doxa. - 91-578-0490-7 - 978-915-780490-7 ; s. 525-562
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maktens könKvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-taletAnita Göransson (red)Varför finns det så få kvinnliga toppchefer i näringslivet,  medan det råder könsbalans inom politiken?  I en nyutkommen bok presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen?  Krävs det mer av kvinnor för att nå makt?I boken jämförs kvinnor och män inom näringsliv, politik, förvaltning, organisationsliv, massmedier, kultur och vetenskap. Områden som diskuteras är social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och åsikter om politik, karriär och jämställdhet.En särskild analys görs av medierummets eliter i press, radio och tv.Nio forskare från olika ämnen vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet analyserar och drar slutsatser om vad som utmärker dem som nått den yppersta makten i det svenska samhället.  Författarna representerar ämnen som ekonomisk historia, historia, idéhistoria, journalistik och masskommunikation samt statsvetenskap. På grundval av en omfattande enkätundersökning med ett par tusen makthavare diskuterar de likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga makthavare och mellan olika samhällsområden.
 •  
4.
 • Göransson, Anita, 1943- (författare)
 • Maktens självbild: : karriärer och barriärer
 • 2007
 • Ingår i: Maktens kön : Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. - Nora : Bokförlaget Nya Doxa. - 91-578-0490-7 - 978-91-5780490-7 ; s. 499-523
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maktens könKvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-taletAnita Göransson (red)Varför finns det så få kvinnliga toppchefer i näringslivet,  medan det råder könsbalans inom politiken?  I en nyutkommen bok presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen?  Krävs det mer av kvinnor för att nå makt?I boken jämförs kvinnor och män inom näringsliv, politik, förvaltning, organisationsliv, massmedier, kultur och vetenskap. Områden som diskuteras är social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och åsikter om politik, karriär och jämställdhet.En särskild analys görs av medierummets eliter i press, radio och tv.Nio forskare från olika ämnen vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet analyserar och drar slutsatser om vad som utmärker dem som nått den yppersta makten i det svenska samhället.  Författarna representerar ämnen som ekonomisk historia, historia, idéhistoria, journalistik och masskommunikation samt statsvetenskap. På grundval av en omfattande enkätundersökning med ett par tusen makthavare diskuterar de likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga makthavare och mellan olika samhällsområden.
 •  
5.
 • Göransson, Anita, 1943- (författare)
 • Vägen till offentlig makt
 • 2007
 • Ingår i: Maktens kön : Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. - Nora : Bokförlaget Nya Doxa. - 91-578-0490-7 - 978-915-780-490-7 ; s. 63-73
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Maktens könKvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-taletAnita Göransson (red)Varför finns det så få kvinnliga toppchefer i näringslivet,  medan det råder könsbalans inom politiken?  I en nyutkommen bok presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen?  Krävs det mer av kvinnor för att nå makt?I boken jämförs kvinnor och män inom näringsliv, politik, förvaltning, organisationsliv, massmedier, kultur och vetenskap. Områden som diskuteras är social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och åsikter om politik, karriär och jämställdhet. En särskild analys görs av medierummets eliter i press, radio och tv.Nio forskare från olika ämnen vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitet analyserar och drar slutsatser om vad som utmärker dem som nått den yppersta makten i det svenska samhället.  Författarna representerar ämnen som ekonomisk historia, historia, idéhistoria, journalistik och masskommunikation samt statsvetenskap. På grundval av en omfattande enkätundersökning med ett par tusen makthavare diskuterar de likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga makthavare och mellan olika samhällsområden.
 •  
6.
 •  
7.
 • Brodin, Jane, 1942-, et al. (författare)
 • IRIS Teacher Training : CD
 • 2009
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • CD in English from the IRIS Teacher Training package. International cooperation between Austria, Belgium, Catalonia (Spain), England, Portugal and Sweden. Focus is on inclusive education and classroom climate.
 •  
8.
 •  
9.
 • Enander, Viveka, 1967- (författare)
 • Jekyll and Hyde or "Who is this Guy?" - Battered women's interpretations of their abusive partners as a mirror of opposite discourses
 • 2010
 • Ingår i: Women's Studies International Forum. ; 33:2, s. 81-90
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this qualitative study with 22 Swedish women who have left abusive heterosexual relationships, the informants’ interpretations of their abusers as “Jekyll and Hyde” are analysed against the background of two opposite discourses: the pathology/deviance discourse and the feminist/normality discourse. Complex mixes and combinations of understandings were found in the informants’ interpretations, which were, however, dominated by conceptualisations traceable to the pathology/deviance discourse. During analysis of the material a third image emerged, beyond Jekyll and Hyde, i.e. the abusers as “hurt boys”.
 •  
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (2872)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6848)
bokkapitel (3653)
konferensbidrag (2986)
rapport (1809)
doktorsavhandling (1538)
bok (990)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (486)
recension (356)
annan publikation (333)
licentiatavhandling (155)
forskningsöversikt (81)
proceedings (redaktörskap) (65)
konstnärligt arbete (1)
patent (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (10814)
refereegranskat (6286)
populärvet., debatt m.m. (2200)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (917)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (220)
Edvardsson, Bo, 1944 ... (199)
Room, Robin, (179)
Johansson, Thomas, 1 ... (157)
Obi, Cyril I., (125)
visa fler...
Nilsson, Lars-Göran, (108)
Stattin, Håkan, (94)
Widmalm, Sten, 1964- ... (91)
Sernhede, Ove, 1951- ... (82)
Borell, Klas, (82)
Sverke, Magnus (79)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (79)
Gustafsson, Björn, 1 ... (70)
Fredrikson, Mats, (66)
Linton, Steven J., (65)
Kerr, Margaret, (63)
Gerdner, Arne, (62)
Näswall, Katharina, (60)
Torres, Sandra (60)
Lisspers, Jan, (57)
Philipson, Christer (56)
Eriksson, Johan, (55)
Kavathatzopoulos, Io ... (55)
Olofsson, Anna, (55)
Andersson, Gerhard, (54)
Broady, Donald, 1946 ... (53)
Andersson, Gunnar (49)
Månsson, Sven-Axel, ... (49)
Englund, Tomas, 1946 ... (48)
Nilsson, Mats E., (47)
Lundberg, Ulf, (46)
Berglund, Birgitta, (46)
Ekerwald, Hedvig, (44)
Silander, Daniel, 19 ... (44)
Wolvén, Lars-Erik (43)
Taube, Karin, (43)
Eliaeson, Sven, (43)
Brodin, Jane, 1942-, (43)
Sandell, Göran, 1948 ... (43)
Furmark, Tomas, (42)
Berglund, Sten, 1947 ... (40)
Fejes, Andreas, 1977 ... (40)
Granhag, Pär-Anders, ... (40)
Ekman, Joakim, (39)
Stambulova, Natalia, (39)
Bäck-Wiklund, Margar ... (39)
Öhman, Susanna, (39)
Daneback, Kristian, ... (39)
Hellgren, Johnny, (38)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (3965)
Uppsala universitet (3266)
Göteborgs universitet (3078)
Umeå universitet (1511)
Mittuniversitetet (1502)
Örebro universitet (1493)
visa fler...
Linnéuniversitetet (1014)
Linköpings universitet (930)
Malmö högskola (590)
Högskolan Kristianstad (502)
Södertörns högskola (446)
Nordiska Afrikainstitutet (446)
Högskolan i Gävle (374)
Högskolan i Jönköping (335)
Högskolan i Halmstad (316)
Högskolan Väst (289)
Mälardalens högskola (284)
Lunds universitet (229)
Karlstads universitet (147)
Ersta Sköndal högskola (127)
Försvarshögskolan (118)
Gymnastik- och idrottshögskolan (86)
Kungliga Tekniska Högskolan (67)
Högskolan Dalarna (61)
Chalmers tekniska högskola (58)
Luleå tekniska universitet (41)
Högskolan i Skövde (27)
Högskolan i Borås (14)
Sophiahemmet Högskola (14)
Blekinge Tekniska Högskola (9)
Röda Korsets Högskola (8)
Kungl. Musikhögskolan (5)
Karolinska institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (10493)
Svenska (8339)
Tyska (82)
Norska (63)
Spanska (61)
Danska (60)
visa fler...
Franska (43)
Italienska (18)
Finska (18)
Japanska (18)
Ryska (13)
Polska (8)
Portugisiska (8)
Katalanska (6)
Nederländska (5)
Bokmål (5)
Kinesiska (4)
Tjeckiska (2)
Persiska (2)
Slovenska (2)
Isländska (1)
Estniska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (12896)
Medicin och hälsovetenskap (984)
Humaniora (542)
Naturvetenskap (215)
Teknik (58)
Lantbruksvetenskap (15)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy