SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) ;mspu:(book)"

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) > Bok

 • Resultat 1-10 av 1118
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book contains a systematic analysis of the notion of work ability. The analysis is particularly focused on the following three contexts: medical insurance, training for a vocation or a profession and evaluation of a job seeker. The first part of the book presents and briefly analyzes some methods and instruments designed for characterizing and assessing work ability. The second part gives a theoretical foundation for the analysis of work ability. Here the author presents an original taxonomy of competencies and other qualifications for work and proposes a new definition of work ability. The third part is devoted to the issue of work ability and its relation to medical conditions. In addition to a description of certain legislations in the medico-insurance field, this part of the book contains a substantial analysis of the notion of disease and an attempt to determine whether there is a viable notion of disease that can answer the demands of objectivity raised by offices of social insurance.
 •  
2.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan : en kunskapsöversikt
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport är en kunskapsöversikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Det är vanligare att flickor i skolan är oroliga, stressade och deprimerade, från de tidiga tonåren. Pojkar har i stället fler uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och skolsvårigheter redan från tidig ålder.
 •  
3.
 • Göransson, Anita, 1943-, et al. (författare)
 • Kön, makt och statistik. SOU 2007:108. Betänkande av utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället.
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här undersökningen har varit dels att kartlägga kvinnors och mäns tillgång till ledande positioner på olika samhällsområden, dels att diskutera hur det statistiska underlaget till fortsatta kartläggningar kan förbättras så att möjligheten till regelbunden uppföljning av utvecklingen underlättas.De positioner som undersökts enligt direktiven är främst politik och förvaltning samt politiskt indirekt influerade positioner på andra områden. Till dessa har för jämförelses skull lagts även positioner som influeras av andra logiker, i synnerhet näringslivet men också kultur, medier och vetenskap. Höga positioner inom organisationslivet har också medtagits som en viktig del av civilsamhället, som historiskt varit en förutsättning för den svenska demokratins uppbyggnad och alltjämt – om än i minskande mån – utgör en kanal för olika intressen och grupper i samhället till maktens högsta positioner.Där så varit möjligt har jämförelse skett med den tidigare kartläggning av den svenska makteliten från 2001, som letts av undertecknad utredare. Den tidigare undersökningen var dock i sin helhet baserad på teoretiska överväganden och omfattade inte lika breda kategorier som den vi nu har gjort.Av tidsskäl har undersökningen i huvudsak koncentrerats till offentligt tillgängligt material med kompletteringar via telefon eller e-post där så befunnits nödvändigt. Någon egen enkätundersökning har inte kunnat genomföras. Däremot har relevanta redan gjorda undersökningar använts. 
 •  
4.
 •  
5.
 • Lalander, Rickard (författare)
 • Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En 1996 el movimiento político Pachakutik –asociado a la confederación indígena CONAIE- participó electoralmente por primera vez y desde entonces el movimiento indígena se ha establecido como una importante fuerza a nivel local, entre otros, en Cotacachi y Otavalo. Estos dos cantones se identifican como la cuna intelectual del movimiento indígena ecuatoriano. En este libro se analiza el proceso político local desde las perspectivas indígenas, principalmente durante el período entre 1996 y 2010. Un enfoque principal está en lo que el autor denomina el dilema intercultural del movimiento indigena, es decir, los desafíos político-electorales asociados a la interculturalidad y las alianzas establecidas más allá de la definición étnica.  Igualmente se problematizan analíticamente las implicaciones de los avances del movimiento político del Presidente Rafael Correa a partir de 2006 dentro del movimiento indígena. Asimismo, se examina el faccionalismo dentro de las organizaciones indígenas en Cotacachi y Otavalo. A través del análisis de las percepciones e interpretaciones por parte de los actores indígenas, se intenta captar la dinámica y las tensiones dentro de esta complejidad al nivel cantonal. Es extremadamente importante ofrecer espacio académico a los protagonistas políticos. Por ende, metodológicamente, se incluye una gran cantidad de entrevistas con los actores. La segunda parte del libro consiste en una selección de 16 conversaciones entre el autor y destacados personajes indígenas, entre otros, los tres alcaldes protagonistas del estudio; Auki Tituaña y Alberto Anrango en Cotacachi, así como Mario Conejo en Otavalo, lo que por sí contribuye a llenar un vacío de documentación académica del movimiento indígena ecuatoriano y la historia política local.Rickard Lalander es politólogo, Doctor y Catedrático en Estudios Latinoamericanos, investigador y profesor en las universidades de Helsinki y  Estocolmo. Es investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. En Ecuador ha colaborado con la FLACSO, el Centro Andino de Acción Popular/CAAP y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador/ESGOPP. Es autor de Suicide of the Elephants? Venezuelan Decentralization between Partyarchy and Chavismo (2004), editor y co-autor de Política y Sociedad en la Venezuela del Chavismo (2006) y ha publicado ampliamente sobre la democracia en los países andinos, inclusive varios artículos sobre el movimiento indígena ecuatoriano.
6.
 •  
7.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • En start för tänket, en bit på väg : Analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
 • 2007
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En start för tänket, en bit på väg beskriver och analyserar ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetiska lärprocesser. Några skolor i Värmland deltog under tre års tid i det så kallade pilotskoleprojektet, vars huvudsyfte var att ta fram modeller för hur en estetisk dimension skulle kunna genomsyra verksamheten i skolan. Boken har både ett teoretiskt och ett praktiskt anslag. Det teoretiska yttrar sig dels i en genomgång av forskningsläget i Sverige, dels i en diskussion av undersökningsdeltagarnas sätt att definiera en estetisk lärprocess och den kunskapsbildning som kommer till stånd i en sådan. Det praktiska yttrar sig i att de respektive skolornas konkreta arbete skildras. Förutom att boken kan betraktas som en utvärdering av arbetet och sålunda kan utgöra ett underlag för diskussion och reflektion vid de deltagande skolorna, kan den ses som en kunskapsbank för andra skolor som vill fördjupa arbetet med kultur och estetik. Den torde också med fördel kunna användas inom lärarutbildningar där dess dubbla fokus på teori och praktik svarar mot den målsättning som uttrycks i styrdokumenten. Författarna Claes Ericsson och Monica Lindgren har lång erfarenhet av såväl undervisning i estetiska uttrycksmedel i skola och lärarutbildning som av forskning kring kultur och estetik i skolan.
 •  
8.
 •  
9.
 • Azar, Michael, 1970- (författare)
 • Sartres krig
 • 2004
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 1118
Åtkomst
fritt online (137)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (982)
populärvet., debatt m.m. (136)
Författare/redaktör
Johansson, Thomas, 1 ... (26)
Lundälv, Jörgen, 196 ... (11)
Kamali, Masoud, (8)
Pestoff, Victor, (8)
Möller, Tommy, 1958- ... (8)
Obi, Cyril I., (7)
visa fler...
Sernhede, Ove, 1951- ... (7)
Lewin, Leif, (7)
Hägglund, Ulla, 1955 ... (7)
Ekman, Joakim, (6)
Johansson, Thomas (6)
Room, Robin, (6)
Micheletti, Michele (6)
Lalander, Philip, (6)
Palmblad, Eva, 1957- (6)
Eriksson, Ingalill, (6)
Goldmann, Kjell, 193 ... (6)
Ronnby, Alf, (6)
Ruin, Olof, 1927-, (6)
Pringle, Keith, 1952 ... (5)
Berglund, Sten, 1947 ... (5)
Ahrne, Göran, (5)
Garsten, Christina, (5)
Hadenius, Axel, (5)
Riis, Ulla (5)
Sandell, Göran, 1948 ... (5)
Segerstedt, Torgny T ... (5)
Tarschys, Daniel, 19 ... (5)
Hajighasemi, Ali, 19 ... (5)
Essén, Gunilla (5)
Börjesson, Mats (4)
Hansson, Per, (4)
Eliaeson, Sven, (4)
Taube, Karin, (4)
Hermansson, Jörgen, (4)
Gustafsson, Christin ... (4)
Ahmadi, Fereshteh, (4)
Lindberg, Ulf, (4)
Kroksmark, Tomas, (4)
Forkby, Torbjörn, 19 ... (4)
Jedeskog, Gunilla (4)
Hammarén, Nils, 1972 ... (4)
Wulff, Helena, (4)
Broady, Donald, 1946 ... (4)
Dalin, Rolf, (4)
Westholm, Anders (4)
Boström, Lena, 1960- ... (4)
Petersson, Olof (4)
Stokke, Olav (4)
Morberg, Åsa, (4)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (296)
Stockholms universitet (204)
Göteborgs universitet (153)
Nordiska Afrikainstitutet (103)
Mittuniversitetet (62)
Södertörns högskola (52)
visa fler...
Umeå universitet (52)
Örebro universitet (52)
Linnéuniversitetet (47)
Linköpings universitet (37)
Malmö högskola (36)
Ersta Sköndal högskola (25)
Högskolan i Jönköping (24)
Högskolan i Gävle (21)
Högskolan i Halmstad (20)
Högskolan Kristianstad (19)
Mälardalens högskola (17)
Högskolan Väst (12)
Lunds universitet (11)
Högskolan Dalarna (10)
Försvarshögskolan (9)
Karlstads universitet (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Luleå tekniska universitet (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Högskolan i Skövde (2)
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Svenska (724)
Engelska (352)
Danska (11)
Norska (8)
Tyska (6)
Franska (3)
visa fler...
Portugisiska (3)
Spanska (2)
Persiska (2)
Italienska (1)
Odefinierat språk (1)
Tjeckiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1092)
Humaniora (69)
Medicin och hälsovetenskap (22)
Naturvetenskap (14)
Teknik (3)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy