SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) ;mspu:(book)"

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) > Bok

 • Resultat 1-10 av 977
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Nordenfelt, Lennart, 1945- (författare)
 • The concept of work ability
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book contains a systematic analysis of the notion of work ability. The analysis is particularly focused on the following three contexts: medical insurance, training for a vocation or a profession and evaluation of a job seeker. The first part of the book presents and briefly analyzes some methods and instruments designed for characterizing and assessing work ability. The second part gives a theoretical foundation for the analysis of work ability. Here the author presents an original taxonomy of competencies and other qualifications for work and proposes a new definition of work ability. The third part is devoted to the issue of work ability and its relation to medical conditions. In addition to a description of certain legislations in the medico-insurance field, this part of the book contains a substantial analysis of the notion of disease and an attempt to determine whether there is a viable notion of disease that can answer the demands of objectivity raised by offices of social insurance.
 •  
2.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan : en kunskapsöversikt
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport är en kunskapsöversikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Det är vanligare att flickor i skolan är oroliga, stressade och deprimerade, från de tidiga tonåren. Pojkar har i stället fler uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och skolsvårigheter redan från tidig ålder.
 •  
3.
 •  
4.
 • Lalander, Rickard (författare)
 • Retorno de los Runakuna Cotacachi y Otavalo
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En 1996 el movimiento político Pachakutik –asociado a la confederación indígena CONAIE- participó electoralmente por primera vez y desde entonces el movimiento indígena se ha establecido como una importante fuerza a nivel local, entre otros, en Cotacachi y Otavalo. Estos dos cantones se identifican como la cuna intelectual del movimiento indígena ecuatoriano. En este libro se analiza el proceso político local desde las perspectivas indígenas, principalmente durante el período entre 1996 y 2010. Un enfoque principal está en lo que el autor denomina el dilema intercultural del movimiento indigena, es decir, los desafíos político-electorales asociados a la interculturalidad y las alianzas establecidas más allá de la definición étnica.  Igualmente se problematizan analíticamente las implicaciones de los avances del movimiento político del Presidente Rafael Correa a partir de 2006 dentro del movimiento indígena. Asimismo, se examina el faccionalismo dentro de las organizaciones indígenas en Cotacachi y Otavalo. A través del análisis de las percepciones e interpretaciones por parte de los actores indígenas, se intenta captar la dinámica y las tensiones dentro de esta complejidad al nivel cantonal. Es extremadamente importante ofrecer espacio académico a los protagonistas políticos. Por ende, metodológicamente, se incluye una gran cantidad de entrevistas con los actores. La segunda parte del libro consiste en una selección de 16 conversaciones entre el autor y destacados personajes indígenas, entre otros, los tres alcaldes protagonistas del estudio; Auki Tituaña y Alberto Anrango en Cotacachi, así como Mario Conejo en Otavalo, lo que por sí contribuye a llenar un vacío de documentación académica del movimiento indígena ecuatoriano y la historia política local.Rickard Lalander es politólogo, Doctor y Catedrático en Estudios Latinoamericanos, investigador y profesor en las universidades de Helsinki y  Estocolmo. Es investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. En Ecuador ha colaborado con la FLACSO, el Centro Andino de Acción Popular/CAAP y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador/ESGOPP. Es autor de Suicide of the Elephants? Venezuelan Decentralization between Partyarchy and Chavismo (2004), editor y co-autor de Política y Sociedad en la Venezuela del Chavismo (2006) y ha publicado ampliamente sobre la democracia en los países andinos, inclusive varios artículos sobre el movimiento indígena ecuatoriano.
5.
 • Runcis, Maija, et al. (författare)
 • Neither Fish nor Fowl : Educational Broadcasting in Sweden 1930-2000
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 'The history of Swedish broadcast media' is a mulddisciplinary researchproject that began as a joint effort by the public broadcasting enterprises in Sweden and is still active under the administration of Stiftdsen Etermediernas Hisloria. It was initially divided into Threeprojects: 'Radio, TV, and authority'; 'Society, news, and audience'; and'Best room, playroom'. A separate research programme on educationalbroadcast media, financed by Riksbankens Jubileumsfond, UlbildningsRadion (UR), Stiftdsen Etermediernas Historia, and University of Linköping, ran between 1997 and 2006 and involved some twenty scholars. Professor Bengt Sandin at the University ofUnkiiping led the research programme and was responsible for its overall planning and design. The project resulted in seventeen anthologies and monographs, and a large number of articles. Sten-Åke Pettersson from UR served as the administrative head of the project, and brought valuable insight into the intricacies of media potitio; and its complicated history. The project also benefited immensely from an advisory committee with representatives from both academe and the educational media. The authors owe a debt of thanks to Lars Ag, Börje Dahlqvist, Sten-åke Pettersson, Gunilla Sterner-Kumm, and Jarl Torbacke for sharing their experiences and understanding of the processes studied. Together with the scholars who participated and wrote separate studies, we all formcd a vibrant and challenging multidisciplinary community, and the seminars and workshops were intellectually demanding and fun in equal measure. Thanks also to Charlotte Merton, who tnmslated the Swedish edition into elegant English, and Mark Davies, for the proofreading. We hope that this last book will convey some of the challenges. complications, and joys of coming to grips with the history and politics of educational media.
 •  
6.
 • Hansen, Peo, 1966- (författare)
 • EU:s migrationspolitik under 50 år : Ett integrerat perspektiv på en motsägelsefull utveckling
 • 2008
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Migrationen har idag vuxit fram som en av EU:s allra viktigaste frågor. EU:s migrationspolitik under 50 år är den första boken på svenska som beskriver och analyserar den Europeiska unionens migrationspolitik som den utvecklat sig under den europeiska integrationens drygt halvsekellånga historia. Det är migrationspolitiken så som den kommer till uttryck i EU:s policy, lagstiftning och visioner som står i förgrunden. Ansatsen är bred och syftar till att ge ett helhetsperspektiv på migrationspolitiken i EU. Boken ägnar därför lika stort utrymme åt migrationspolitikens externa dimension (t.ex. asylpolitik och odokumenterad eller s.k. illegal invandring) som åt dess interna dimension (t.ex. integrationspolitik och den fria rörligheten), och gör en djuplodande analys av den ofta motsägelsefulla relationen mellan dessa båda dimensioner. Som boken visar är det bara genom ett sådant integrerat perspektiv som vi kan nalkas migrationsfrågans verkliga dimension och sprängkraft i dagens EU. Boken belyser även EU-projektets historiska kopplingar till migrationspolitik. Dessutom lägger framställningen vikt vid att kontinuerligt relatera migrationspolitiken till den rådande politiska ekonomin i EU, och ger en bild av hur skiftningarna i det politisk-ekonomiska klimatet i EU påverkat migrationspolitiken under årens lopp. Boken vänder sig till forskare och studenter inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Europastudier, statsvetenskap, sociologi och historia. Den är också av intresse för dem som arbetar med migrationsfrågor inom organisationer, myndigheter, massmedia och folkbildning.
 •  
7.
 •  
8.
 • Jacobsson, Katarina, et al. (författare)
 • Sociologi för socionomer. En stående inbjudan
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vilken betydelse har sociologin för praktiskt socialt arbete? Vad menas med sociologins avslöjande ambition? Hur tänker och resonerar en sociolog?Den här boken tar avstamp i det sociala arbetets verksamhetsfält. Den bjuder in socionomer till ämnet sociologi genom nedslag i studier av det sociala arbetets praktik. Författarna diskuterar en rad sociologiska fynd från områden där socionomer är aktiva och de lyfter fram den kunskap som sociologiska perspektiv kan ge. Det handlar om allt från varför socialbidrag är vanligare i vissa samhällsskikt än i andra, till varför socialarbetare kan bli så förtjusta i möten att själva föremålet – klienten -kommer i skymundan.Boken innehåller ett litet lexikon som ger inblick i grundläggande sociologiska begrepp och fenomen.Boken är avsedd som kurslitteratur för socionomstudenter och studenter i närliggande ämnen. Den riktar sig också till verksamma inom socialt arbete.
9.
 • Ogawa, Akihiro, 1968- (författare)
 • The failure of civil society : the third sector and the state in contemporary Japan
 • 2009
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The global discourse on civil society is both complicated and enriched in this participant study of Japan’s volunteers, known as the third sector. In the wake of the Japanese government’s failed response to the 1995 earthquake, volunteers took the lead in providing aid to victims. This recent sea change in Japanese society was quickly followed by the 1998 NPO Law (nonprofit organization law) that encourages third sector activities. Drawing on his fieldwork at one of the new NPOs, Akihiro Ogawa explores in detail the social and historical particularities of Japanese “civil society” or shimin shakai, revisiting how the concept is interpreted and practiced by the volunteers themselves. Civil society, Ogawa argues, can best be understood as an active, dynamic process rather than as a static, abstract model.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 977
Åtkomst
fritt online (138)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (841)
populärvet., debatt m.m. (136)
Författare/redaktör
Kamali, Masoud, (8)
Pestoff, Victor, (8)
Möller, Tommy, 1958- ... (8)
Obi, Cyril I., (7)
Lewin, Leif, (7)
Hägglund, Ulla, 1955 ... (7)
visa fler...
Room, Robin, (6)
Micheletti, Michele (6)
Ekman, Joakim, (6)
Eriksson, Ingalill, (6)
Goldmann, Kjell, 193 ... (6)
Ruin, Olof, 1927-, (6)
Pringle, Keith, 1952 ... (5)
Berglund, Sten, 1947 ... (5)
Ahrne, Göran (5)
Garsten, Christina, (5)
Hadenius, Axel, (5)
Riis, Ulla (5)
Segerstedt, Torgny T ... (5)
Tarschys, Daniel, 19 ... (5)
Hajighasemi, Ali, 19 ... (5)
Essén, Gunilla (5)
Hansson, Per (4)
Jedeskog, Gunilla (4)
Eliaeson, Sven, (4)
Taube, Karin, (4)
Hermansson, Jörgen, (4)
Gustafsson, Christin ... (4)
Ahmadi, Fereshteh, (4)
Morberg, Åsa, (4)
Kroksmark, Tomas, (4)
Broady, Donald, 1946 ... (4)
Dalin, Rolf, (4)
Boström, Lena, 1960- ... (4)
Petersson, Olof (4)
Westholm, Anders, (4)
Stokke, Olav (4)
Silander, Daniel, 19 ... (4)
Ruin, Olof, (4)
Ericsson, Kent, (4)
Trost, Jan, 1935-, (4)
Jess, Kristine (4)
Skott, Jeppe, (4)
Premfors, Rune, 1947 ... (4)
Nyman, Olle, (4)
Scharnberg, Max (4)
Jacobsson, Bengt (3)
Evaldsson, Ann-Carit ... (3)
Lalander, Philip (3)
Widstrand, Carl-Göst ... (3)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (296)
Stockholms universitet (201)
Nordiska Afrikainstitutet (103)
Mittuniversitetet (62)
Umeå universitet (50)
Södertörns högskola (50)
visa fler...
Örebro universitet (49)
Linnéuniversitetet (46)
Malmö högskola (34)
Linköpings universitet (33)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (25)
Högskolan i Jönköping (24)
Högskolan i Gävle (21)
Högskolan i Halmstad (20)
Högskolan Kristianstad (19)
Mälardalens högskola (16)
Göteborgs universitet (15)
Lunds universitet (13)
Högskolan Väst (11)
Högskolan Dalarna (10)
Försvarshögskolan (9)
Karlstads universitet (8)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan i Skövde (1)
visa färre...
Språk
Svenska (599)
Engelska (341)
Danska (10)
Norska (8)
Tyska (6)
Franska (3)
visa fler...
Portugisiska (3)
Spanska (2)
Persiska (2)
Italienska (1)
Odefinierat språk (1)
Tjeckiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (952)
Humaniora (57)
Medicin och hälsovetenskap (13)
Naturvetenskap (12)
Teknik (1)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy