SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) ;pers:(Edvardsson Bo 1944)"

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) > Edvardsson Bo 1944

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Enkät stjäl tid från skolarbete
 • 2010
 • Annan publikation (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En forskargrupp vid Örebro universitet har i ett brev till föräldrar aviserat att de avtalat med skolledning att genomföra en undersökning omfattande 2000 elever och med upprepade enkäter (antal tillfällen förtigs). Om det rör sig om t ex 5 tillfällen á en timma blir bortfallet av personutbildningstimmar 10 000 timmar. Även de som väljer att inte delta drabbas av undervisningsbortfall med åtföljande konsekvenser för ämnesstudier och betyg. Många gymnasieungdomar går på knäna idag. Forskargruppen skriver förljuget eller totalt etiskt insiktslöst: "Vår ledstjärna är att ingen forskning får förekomma om det innebär risk för att en enskild deltagare kommer till skada." Under många år har mina barn utsatts för oetiska manipulationer att delta i enkäter och många lärare har varit irriterade på förlusterna av undervisningstid. Med vilken rätt förskingrar skolledningarn och forskarna den med skattemedel betalda lektionstiden? Forskningsetik??? Självklart inte.
 •  
2.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Kritisk granskning av ett snabbyttrande och en vårdnads-, boende- och umgängesutredning
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En granskad vårdnads-, boende- och umgängesutredning uppvisar stora utredningsmetodiska brister och partiskheten är påtaglig. Ett antal metod- och tankefel i metodiken påtalas. Utredningen bedöms som förfalskad vad gäller produktion och urval av material, bl.a. utnyttjas barnsamtal till att skapa många negativa uttalanden om fadern och moderns och barnens mycket problematiska boendesituation utreds inte närmare utan undviks/undanhålls.
3.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Finns det psykopater överallt?
 • 2010
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Några korta kommentarer kring psykologen Sigvard Linghs bok om psykopater och sociopater. Det hävdas att boken är omfattande och brett användbar inom många professioner och verksamheter.
4.
5.
6.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Normala sexuella beteenden  hos barn
 • 2011
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En mycket summarisk forskningsorienterad framställning ges kring frågan om barns normala sexuella beteenden, vilka är viktiga att känna till vid t.ex. utredning av anmälningar av misstankar om sexuella övergrepp.
7.
 •  
8.
9.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Kritisk granskning av utredningsmetodiken rörande ett barn inom socialtjänst, familjehem och utredningshem
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utredningsmetodiken i tre utredningsdokument (redogörelse för faderns invänjningsbesök i familjehem, vårdredogörelse från utredningshem, socialtjänstens ansökan om vård) inom socialtjänsten rörande ett litet barn granskas på kritisk-vetenskaplig grund. Ett 60-tal metod- och tankefel förekommer eller antyds. Utredningsarbetet genomförs på bedrägligt sätt genom bl.a. avtalsbrott och bakom-ryggen-rapportering gentemot klient och måste bedömas som ett falsarium, vilket skall källkritiskt förkastas.
10.
 • Edvardsson, Bo, 1944- (författare)
 • Organisatoriska provokationer
 • 1984
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna rapport är att nå en kritisk och teoretisk förståelse av hur socialtjänstens organisationer möter sociala problem samt att antyda alternativa organisationsformer.Data har införskaffats från tre organisationer - två socialbyråer och en fältgrupp - genom beslutsdokument och genom fyra intervjustudier under 1983-84.Resultaten tyder på att organisationernas förhållningssätt till sociala problem är i första hand administrativt. Klientgruppernas och enskilda klienters perspektiv, livssituation m.m. verkar organisationerna föga intresserade av. Problemanalyser görs i ringa utsträckning. Däremot sysslar man mycket med interna frågor, former, forrmförändringar, samarbete m.m. Kunskapsbyggande saknas väsentligen.Flera olika teoretiska perspektiv på data antyds och prövas. Teknokratiska medvetandeprocesser ses som en viktig kulturell och samhällelig faktor. Flera andra faktorer diskuteras, t.ex. inverkan av bearbetad materia, organisatorisk rationalitet, varseblivningsmässiga, tankemässiga, känslomässiga och språkliga faktorer.Vissa principer för konstruktion av flexibla, problem- och resultatorienterade organisationer skisseras, t.ex. snabb anpassning till ekologin. En hypotes uppställs om olika organisationstyper inom socialtjänsten. Motståndsproblemet berörs kritiskt. Medvetandeprocesser diskuteras och en allmän hypotes med ett form-innehålls-kontinuum för kulturella medvetandeprocesser skisseras. Innebörden av en symtom-åtgärds-modell respektive en problemfokuserande arbetsmodell vid konstruktion och utveckling av organisationer behandlas. Vidare hävdas att socialarbetarnas och klienternas resurser förtrycks av teknologiska former och formtänkande likt en ande i en flaska. Amöban mde sin rörlighet förespråkas som en förebild för en socialtjänstorganisation.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy