SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) ;pers:(Olofsson Anna)"

Sökning: AMNE:(SAMHÄLLSVETENSKAP) AMNE:(Socialvetenskap) > Olofsson Anna

 • Resultat 1-10 av 65
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gaskell, George, et al. (författare)
 • Biotechnology and the European public
 • 2000
 • Ingår i: Nature Biotechnology. - 1087-0156. ; 18:9, s. 935-938
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The latest European sample survey of public perceptions of biotechnology reveals widespread opposition to genetically modified (GM) food in much of Europe, but public attitudes to medical and environmental applications remain positive.
 •  
2.
 • Gaskell, George, et al. (författare)
 • Europeans and biotechnology in 2002 - Eurobarometer 58.0 : A report to the EC Directorate General for Research from the project "Life Sciences in European Society"
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This is the fifth in a series of Eurobarometer surveys on biotechnology and the life sciences. The surveys have been conducted in 1991, 1993, 1996, 1999 and in 2002. The survey is based on a representative sample of 16 500 respondents, approximately 1 000 in each EU member state (see report for exceptions). Survey design and analysis was conducted by an international research group ‘Life Sciences in European Society’ supported by DG Research. In a year when many European countries are involved in public discussions on aspects of biotechnology, this survey stands as a contribution to the informed debate.
 •  
3.
 • Demarin, Eva-Lena, et al. (författare)
 • Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris Uppfattning, kommunikation och organisation.
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Forskargruppen KRIHS, Kris och risk i det heterogena samhället, har fått uppdraget att skriva en kunskapsöversikt inom ramen för MSB:s verksamhetsområden skydd mot olyckor, krishantering och civil beredskap. Uppdraget har gjorts i samarbete med Eva-Lena Demarin som stått för stora delar av sammanställningen av tidigare forskning samt delar av övriga avsnitt. Undertecknad ansvarar för översiktens vetenskapliga kvalitet. Kunskapsöversikten är dock ett resultat av forskargruppens gemensamma ansträngningar. Tillsammans med Eva-Lena har gruppen träffats vid fem tillfällen varav vid ett seminarium där texten diskuterats och reviderats. De som varit med och diskuterat, samlat in material och/eller skrivit delar av översikten är förutom ovan nämnda, Erna Danielsson, Sara Ekholm, Linda Eliasson, Roine Johansson, Jörgen Sparf, Erika Wall och Susanna Öhman.Då både tiden och utrymmet har varit begränsat gör vi inga anspråk på att kunskapsöversikten är heltäckande. Den ska snarare ses som en ganska grovkorning bild av de senaste tio årens risk- och krisforskning rörande uppfattningar, kommunikation och organisation. Det huvudsakliga bidraget är att översikten identifierar vissa områden där kunskapsuppbyggnad behövs. På så sätt kan översikten ses som en karta där vissa kompassriktningar markerats utifrån vilka MSB kan välja vilka som passar myndighetens framtida verksamhet.
4.
 • Fjæstad, Björn, 1943-, et al. (författare)
 • Gentekniken vinner terräng
 • 2004
 • Ingår i: Ekengrens svenska : Språkbok C. - Stockholm : Natur och kultur. - 91-27-59526-9
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Fjæstad, Björn, 1943-, et al. (författare)
 • Gentekniken vinner terräng
 • 2003
 • Ingår i: Forskning & Framsteg. - Stockholm : Stiftelsen Forskning & Framsteg. - 0015-7937. ; 37:6, s. 51-53
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
6.
 • Fjæstad, Björn, 1943-, et al. (författare)
 • National profile: Sweden
 • 1998
 • Ingår i: Biotechnology in the public sphere : A European sourcebook. - London : Science Museum. - 1-900747-09-X ; s. 130-143
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Fjæstad, Björn, 1943-, et al. (författare)
 • Svenskar mest negativa till gentester
 • 2003
 • Ingår i: Dagens Nyheter. - Dagens Nyheter. - 1101-2447. ; :10 juni
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Européernas inställning till spridning av genetisk information kartlagd i stort forskningsprojekt inom EU.
8.
 • Fjæstad, Björn, et al. (författare)
 • Svenskarna och gentekniken. Rapport från 2002 års Eurobarometer om bioteknik.
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Resultaten från Eurobarometern visar att svenskarna är relativt kunniga och teknikoptimistiskaom man jämför med övriga Europa. Svenskarna är mer positiva till röd genteknik(medicinska tillämpningar och gendiagnostik) än till grön (lantbruks- och matorienterad)genteknik. Generellt sätt är attityderna något mer positiva år 2002 än 1999.Båda åren har svenskarna mer positiva attityder till både genteknik och bioteknik änEU i genomsnitt.Genmodifierade livsmedel är dock en tillämpning av genteknik som svenskarna är klartnegativa till. Mindre än hälften av intervjupersonerna skulle köpa eller äta genförändradelivsmedel, och för flera situationer ligger andelen så lågt som under en fjärdedel.Det som i högst grad lockar är miljörelaterade situationer.Jämfört med genmodifierad mat är intervjupersonerna betydligt mer positiva till terapeutiskkloning av stamceller. Svenskarna är även här mer positivt inställda än övrigaEU-medborgare.När det gäller genetisk integritet – bl a vad gäller Försäkringskassans möjlighet att fåtillgång till människors genetiska information – är svenskarna tvärtom mest skeptiska iEuropa.Om en genteknisk tillämpning bedöms som riskfylld eller inte spelar så gott som ingenroll för vilken bedömning man som individ gör vad gäller om tillämpningen ska uppmuntraseller inte. Det är i stället nyttan och den moraliska acceptansen som avgör –men en viktig förändring är att nytta, som år 1999 var hälften så betydelsefull som moraliskhalt, år 2002 har samma förklaringskraft som moral. Detta får ses som ett teckenpå att den existentiella nimbusen kring genteknik är på väg att avta.Resultaten från medieanalysen bekräftar att gentekniken blivit en nyhet som andra nyheter.Den är varken lika kontroversiell eller mystisk som tidigare. Under början av1990-talet fokuserar bevakningen på medicinska tillämpningar. Mot slutet av decennietär det genmodifierad mat och det klonade fåret Dolly som dominerar bevakningen, någotsom leder till att mängden kritiska och kontroversiella artiklar ökar.Under de tre första åren av 2000-talet skiftar fokus igen, och den här gången är detstamcellsforskningen som är i fokus. Intresset för ekonomiska aspekter av genteknikenökar samtidigt vilket, tillsammans med de höga förväntningarna på stamcellsforskningen,leder till en betydligt mer positiv och neutral bevakning.
9.
 • Fjæstad, Björn, 1943-, et al. (författare)
 • Sweden, the lid is on, but for how long?
 • 2001
 • Ingår i: Biotechnology 1996-2000 : The years of controversy. - London : Science Museum. - 1-900747-43-X ; s. 267-281
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Gutteling, Jan M, et al. (författare)
 • Media coverage 1973-1996 : Trends and dynamics
 • 2002
 • Ingår i: Biotechnology : The making of a global controversy. - Cambridge : Cambridge University Press. - 0-521-77317-2 ; s. 95-128
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 65
Åtkomst
fritt online (14)
Typ av publikation
konferensbidrag (20)
tidskriftsartikel (16)
bokkapitel (15)
rapport (10)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
annan publikation (1)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (43)
refereegranskat (19)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Öhman, Susanna, (22)
Olofsson, Anna, 1971 ... (19)
Fjæstad, Björn, 1943 ... (10)
Rashid, Saman, (8)
Öhman, Susanna, 1964 ... (8)
visa fler...
Gaskell, George, (3)
Fjaestad, Björn (2)
Allansdottir, Agnes (2)
Allum, Nick (2)
Gutteling, Jan M (2)
von Bergmann-Winberg ... (2)
Olsson, Susanna (2)
Midden, Cees, (2)
Wagner, W (1)
Johansson, Roine, (1)
Nielsen, T. (1)
Danielsson, Erna (1)
Wolvén, Lars-Erik, (1)
Bauer, M (1)
Bauer, Martin (1)
Wall, Erika, 1978-, (1)
Rusanen, T, (1)
Wall, Erika, (1)
Sparf, Jörgen, (1)
Eliasson, Linda, (1)
de Cheveigné, Suzann ... (1)
Matthes, Jörg (1)
Demarin, Eva-Lena (1)
Lassen, Jesper, (1)
Rusanen, Timo (1)
Stathopoulou, A. (1)
Wagner, Wolfgang (1)
Öhman (Olsson), Susa ... (1)
Seger, Nina (1)
Durant, John, (1)
Bonfadelli, Heinz, (1)
Boy, Daniel, (1)
Hampel, Juergen, (1)
Jelsoe, Erland, (1)
Jesuino, J C, (1)
Kohring, Matthias, (1)
Kronberger, Nicole, (1)
Nielsen, Torben H, (1)
Przestalski, Anderse ... (1)
Sakellaris, Georgios ... (1)
Torgersen, Helge, (1)
Twardowski, Tomaz, (1)
Stares, Sally, (1)
Lassen, J. (1)
visa färre...
Lärosäte
Mittuniversitetet (65)
Umeå universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Språk
Engelska (40)
Svenska (24)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (65)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy