SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;lar1:(his);spr:swe"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > Högskolan i Skövde > Svenska

 • Resultat 1-10 av 53
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Organisatorisk resiliens: : Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga
 • 2014
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I den här boken beskrivs vad som kan göra företag och organisationer mer motståndskraftiga mot kriser och påfrestningar, samt vad som utmärker organisationer som når goda resultat under långa tidsperioder. Författarna analyserar också varför företag kan hamna i stagnationsprocesser, historiska framgångar till trots. Tolkningarna görs utifrån en ny modell som beskriver hur ekonomiska, tekniska och sociala resurser behöver kombineras med varandra i syfte att hantera omvärldskrav och tillvarata marknadsmöjligheter.
 •  
2.
3.
 • Andersson, Thomas, et al. (författare)
 • Industriellt baserade modeller för kvalitetsutveckling
 • 2013
 • Ingår i: Att utveckla vården : Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. - Lund : Studentlitteratur. - 9789144090771 ; s. 73-84
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Cregård, Anna, et al. (författare)
 • Medicinare som managers
 • 2011
 • Ingår i: School of Business, Nordic Academy of Management (NFF) conference, 20-24 august, 2011. ; 110
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Sjukvårdspersonalen har ett stort inflytande på sitt arbete. I en tid när NPM fått en stark inverkan på offentliga organisationer förskjuts det som tidigare varit den offentliga sektorns kännetecken som: demokrati, öppenhet, yttrandefrihet, samverkan, helhetssyn och rättssäkerhet, till mer ekonomistiska och managementlika sådana, som produktivitet, kostnadseffektivitet, kundorientering, resultatkrav och avtal.Syftet i denna artikel är att kritiskt diskutera tillsättningen av medicinare på traditionella managementtjänster i hälso- och sjukvården och vad det kan medföra. Dessa tillsättningar motiveras vanligen av förbättrad effektivitet, men också av kvalitet och säkerhet för verksamheten. Skälen är svåra att argumentera emot, och därför har de fått stark genomslagskraft. Vi vill just peka på riskerna, som ofta negligeras och förespråkarna har en slagkraftig retorik. Positiva effekter saknas inte men de måste vägas mot de negativa effekterna.Metoden är intervjuer med 15 sjuksköterskor och läkare som har chefsuppdrag. Därtill har vi 5 fokusgrupper som består av verksamhetsansvariga sjuksköterskor och läkare under managementutbildning.Resultaten visar på att det främst är fyra risker förknippat med tillsättning av medicinare på traditionella managementtjänster: läkarens professionella kompetens minskar, förtroendet för läkaren som medicinsk kunnig minskar, liksom för organisationen och vården i stort. Därtill trängs viktiga värden inom servicedomänen undan till förmån för administrativa värden.
 •  
5.
 • Eriksson, Nomie, et al. (författare)
 • Avslutning
 • 2013
 • Ingår i: Att utveckla vården : Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. - Lund : Studentlitteratur. - 9789144090771 ; s. 249-260
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Eriksson, Nomie, et al. (författare)
 • Introduktion
 • 2013
 • Ingår i: Att utveckla vården : Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. - Lund : Studentlitteratur. - 9789144090771 ; s. 17-40
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Eriksson, Nomie (författare)
 • Hur processer genomförs i sjukvården
 • 2006
 • Ingår i: HEL - Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik. - Göteborg : University of Gothenburg. - 91-976136-0-6 ; s. 210-219
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I sjukvårdens förändringsiver bryts idéer om hur arbetssätt kan göras så effektiva som möjligt, för att få ut det mesta av personalens kapacitet och förhoppningsvis också det bästa för patienterna (Eriksson 2005). En fråga som kan ställas i sammanhanget är om det går att förändra sjukvården (Brorström 2004). Personalen har under det senaste decenniet varit berörd av många reformer och idéer. Reformerna har långt ifrån alltid fått genomslag (Eriksson 2001). En orsak till svårigheten att genomföra dem kan vara att de inte introducerats på personalens initiativ utan varit en konsekvens av krympande ekonomiska resurser. I studien identifieras vad som stöder och hindrar implementeringen av ett processinriktat arbetssätt och vidare förklaras varför observerade utvecklingsförlopp följer i samband med implementeringen. Sjuksköterskor och läkare vid två medicinskt jämförbara sjukhusverksamheter intervjuas. Det är främst deras implementering av arbetssättet som studeras men även förutsättningarna för implementeringen som respektive sjukhusledning ger. Denna sjukhusstudie visar att sjukvårdens arbetssätt i form av processer introducerats för ett antal patientgrupper och diagnoser. Fördelen med arbetssättet är att det kan utföras på sjuksköterskors och läkares villkor och på olika sätt. Det låter kanske märkligt med tanke på att processer är en form av standardisering men arbetssättet innehåller ändå en viss frihet. Således kan det tänkas att framtidens sjukvård delvis utförs som processer även om vi inte riktigt vet hur de kommer att praktiseras. Kännetecknen vid implementeringen för vad som stöder och hindrar det nya arbetssättet identifieras i termer av förnöjsamhet, frustrerat, påtvingar och förändrat. Sjukvårdens företrädare har påbörjat implementeringen och tillämpningen av ett processinriktat arbetssätt även om många aktiviteter fortfarande utförs traditionellt. Implementering är svårt och institutioner är inget att leka med. Det tar lång tid att förändra sjukvården. Allt är inte processorienterat och ska kanske inte heller standardiseras, utan utföras individuellt. I en komplex organisation som sjukvården är det en självklarhet att det behövs flera alternativa arbetssätt.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 53
Åtkomst
fritt online (14)
Typ av publikation
bokkapitel (32)
rapport (6)
bok (5)
konferensbidrag (3)
tidskriftsartikel (3)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (44)
populärvet., debatt m.m. (5)
refereegranskat (4)
Författare/redaktör
Tengblad, Stefan, (16)
Eriksson, Nomie, (10)
Andersson, Thomas, (7)
Eriksson, Nomie, 195 ... (7)
Andersson, Thomas, 1 ... (6)
Tengblad, Stefan, 19 ... (5)
visa fler...
Wickelgren, Mikael, (4)
Liff, Roy, (3)
Oudhuis, Margareta, (3)
Cregård, Anna, (3)
Müllern, Tomas, (2)
Berntsson, Erik, (2)
Holgers, Kajsa-Mia, (2)
Mjölnevik, Ann-Chris ... (2)
Brorström, Björn, (1)
Kazemi, Ali, (1)
Abrahamsson, Lena, (1)
Karlsson, Jan Ch., (1)
Jensen, Christian, 1 ... (1)
Hemlin, Sven, 1948-, (1)
Alvehus, Johan, (1)
Jansson, Christian, (1)
Ljungkvist, Torbjörn ... (1)
Samuelsson, Joachim, (1)
Andersson, Pia, (1)
Cäker, Mikael, (1)
Kazemi, Ali, 1976-, (1)
Wickelgren, Mikael, ... (1)
Ujvari, Sandor, 1972 ... (1)
Jönsson, Sten, (1)
Ujvari, Sandor, (1)
Edström, Anders, (1)
Lindgren, Hans (1)
Nilsson, Viveka, 196 ... (1)
Brorström, Björn, 19 ... (1)
Denti, Leif, 1983-, (1)
Kajonius, Petri, (1)
Hernant, Mikael, (1)
Olsson, Michael, 196 ... (1)
Velten, Johan (1)
Heggen, Runar (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (13)
Högskolan i Borås (4)
Högskolan Väst (1)
Lunds universitet (1)
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (53)
Teknik (1)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy