SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;spr:swe"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > Svenska

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Brandt, S. Anders, 1970- (författare)
 • Föreläsningar - övningar - eller?
 • 2004
 • Ingår i: Kunskap & lärande i den högre utbildningen : lärarreflektioner från praktiken. - Gävle : Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle. - 91-974948-5-2 ; s. 19-38
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
2.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Appendix - Projektbeskrivning : förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt
 • 2006
 • Ingår i: Människan anpassaren - människan överskridaren : natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust : rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt. - Huddinge : Södertörns högskola. - 978-91-89315-61-7 - 91-89315-61-8 ; s. 231-241
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Projektet Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjökusten före ca 1800 är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resursutnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid (järnålder till tidigt 1800-tal). Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändringarkontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokalakustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga somkortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen tilllångsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortarehistoriska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick devalda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disciplinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. Delprojekten behandlar kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden(landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunanetc.), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställsmot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Undersökningen är komparativ, med undersökningsområden i lokala kust- och skärgårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård och Estlands kust, med Saaremaa (Ösel) och Hiumaa (Dagö), att studeras, men även områden i Finland och västra Ryssland.
 •  
3.
 • Människan anpassaren - människan överskridaren. : Natur, bebyggelse och resursutnytjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust.
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Projektet "Förmoderna kustmiljöer" handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människors liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och eventuella "systemskiften".
 •  
4.
 •  
5.
 • Edvik, Anders (författare)
 • Projektformen och det industriella arvet: med exempel från sjukvården
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • It is not an exaggeration to say that the idea of organizing work task in a project similar form hasnowadays become an institutionalized understanding in work life in general. Many organizationscombine the permanent organization with temporary such, in purpose to cope with the ongoingchanging environment. Arguments as increased need for more flexible ways of organizing and a more customer oriented production, are often used to explain the important role that projects fill in organizations. Although arguments as those above are not applicable for all kinds of businesses and corporations, they have a legitimizing function in relation to the organizational field. Above all this concerns the demand of rational ways of organizing work, which the idea of projects is part in; especially when the conceptions of project carries an industrial inheritance. Single organizations are acting in accordance with societal conceptions and values (existing patterns) even if the ordinary activities are organized along with the understanding of a professional bureaucracy. Using project as an organizational form can therefore be seen not only as a way of reaching a certain achievement or coping with an uncertain environment, but also as a response to socially constructed circulating managerial ideas.The projectification of work life could be understood in terms of travelling managerial ideas in time and space. The content of the idea is however translated, while it is travelling, both by carriers and receivers which enables translation to local conditions. If the idea is not picked up by any actor, the translation and materialization processes will end. The way in which content will be translated,depends on the individual s biographical position. Experiences, hierarchical and social position, are examples that influence the individual s way of conceptualize the idea of project organization. At the same time the single actor is a part in a social context in which he or she, through socialisation processes, internalizes objectified conceptions. The individual is acting in accordance with the socially constructed conceptions which leave him or her with experiences that influence future actions. The translation of the project idea along with local conditions is therefore based on the social context in terms of an institutionalized local environment. The actions performed by the individuals make sense due to previous experiences. This means that the translation of the project organization idea is based on experiences in accordance with internalized local conceptions that enable individuals to act in a way that makes sense. The problem is however the strength of the institutionalized project idea and the environment in which the individual is acting. To be translated the idea, in terms of the industrialinheritance, has to be opened up for adaptation by acting individuals. Otherwise the materialization will end and the project idea will not be adjusted to the environment it has been spread to; the idea of project will stay as an island without connections to the organizational context. The aim of this doctoral thesis is to discuss how the institutionalized concept of project is translated and materialized when this organizational form is applied in an organization which normally is not associated with temporary organization. The focus is on the translation and materialization processes of the project as an idea and the empirical examples are three operational renewal projects in the healthcare sector. Since these three projects are aimed to end in some sort of organizational change, the doctoral thesis also discusses which function the project form has in relation to the operational and mostly professionalized bureaucratic organization.Key words: project management, project organizing, renewal projects, temporary organizations, health care, public sector, professions, professional bureaucracy, institutions, institutionalization,organizational fields, translation, materialization, interpretation, work life, operation businesses,development, change.
 •  
6.
 •  
7.
 • Charpentier Ljungqvist, Fredrik, 1982- (författare)
 • Global nedkylning : klimatet och människan under 10 000 år
 • 2009
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Klimatet har förändrats både regionalt och globalt sedan senaste istiden tog slut, ofta med dramatiska konsekvenser för naturen och människan. Fastän det talas så mycket om klimatförändringar idag är det få som vet särskilt mycket om hur klimatet har varierat förr.Det är först under de senaste åren som forskningen börjat kunna beskriva vad som faktiskt hänt med klimatet under olika tider, på olika platser. Historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist har tagit ett samlat grepp på den senaste forskningen och resultatet är en resa i vått och torrt, i hetta och kyla, jorden runt under 10 000 år. Vi får stifta bekantskap med många olika folk och kulturer – babylonier, romare, mayaindianer och vikingar – som alla under historiens gång varit utsatta för klimatförändringar.
 •  
8.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Teoretisk epilog
 • 2008
 • Ingår i: Leva vid Östersjöns kust : en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt. - Huddinge : Södertörns högskola. - 9789189315952 ; s. 265-276
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Arftikeln är en teoretiskt orienterad sammanfatande analys av publikationens bidrag. Den anknyter till projektets övergriande målsättningar, och strävar efter att sätta antologins hvuudresultat i det större projektsammanhanget.
 •  
9.
 • Lilja, Sven, 1947- (författare)
 • Klimatet, döden och makten : 1690-talets klimatkris
 • 2008
 • Ingår i: Leva vid Östersjöns kust : en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt. - Huddinge : Södertörns högskola. - 978-91-89315-95-2 ; s. 23-79
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Artikeln beskriver och analyserar den stora klimatkris som drabbade norra Sverige, Finland och Baltikum på 1690-talet. Den studerar de demografiska och ekonomiska aspekterna av krisen, med särskild hänsyn till mortalitet, skördeutfall och och klimat- och vädersituationen. Artikeln diskutera även kronans sätt att reagera på krissignalerna från agrarsamhället.
 •  
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (787)
Typ av publikation
bokkapitel (1390)
rapport (1171)
tidskriftsartikel (1137)
bok (623)
doktorsavhandling (371)
konferensbidrag (292)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (161)
recension (141)
annan publikation (125)
licentiatavhandling (111)
forskningsöversikt (13)
proceedings (redaktörskap) (9)
konstnärligt arbete (5)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4199)
populärvet., debatt m.m. (1027)
refereegranskat (318)
Författare/redaktör
Rombach, Björn, 1955 ... (84)
Ulväng, Göran, 1968- ... (68)
Marton, Jan, 1964-, (49)
Sundström, Malin (46)
Kjellberg, Anders, (45)
Calmfors, Lars, (38)
visa fler...
Nyberg, Klas, 1958- (38)
Ossiansson, Eva, 196 ... (37)
Solli, Rolf, 1953-, (36)
Ottosson, Jan, 1958- ... (35)
Berlin, Johan, 1975- ... (35)
Lind, Hans, 1950-, (35)
Wadensjö, Eskil, 194 ... (34)
Edvardsson, Bo, (34)
Brunsson, Nils, 1946 ... (32)
Lindblom, Ted, 1956- ... (32)
Jönsson, Sten, 1940- ... (31)
Ax, Christian, (31)
Haglund, Lars, (30)
Dalhede, Christina, ... (30)
Magnusson, Lars, 195 ... (29)
Gadd, Carl-Johan, 19 ... (29)
Polesie, Thomas, 194 ... (27)
Ohlsson, Henry, 1956 ... (26)
Isacson, Maths (26)
Ekström, Karin M. (26)
Sandelin, Bo, 1942-, (26)
Tengblad, Stefan, 19 ... (25)
Ohlsson, Östen, 1947 ... (25)
Norling, Per, (25)
Eriksson-Zetterquist ... (25)
Jonsson, Sverker, 19 ... (25)
Brorström, Björn (24)
Ljunggren, Sten, 195 ... (24)
Frostenson, Magnus, (23)
Djerf, Olle (23)
Czarniawska, Barbara ... (22)
Sterner, Thomas, 195 ... (22)
Carlström, Eric, 195 ... (22)
Fredman, Peter, (22)
Hjalmarsson, Lennart ... (22)
Braunerhjelm, Pontus ... (22)
Wikander, Ulla, 1970 ... (22)
Isacson, Maths, 1948 ... (22)
Frankelius, Per, (22)
Lönnroth, Johan, 193 ... (22)
Wolff, Rolf, 1953-, (21)
Widell, Gill, 1949-, (21)
Persson, Mats, (21)
Lundh, Christer, 195 ... (21)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1759)
Uppsala universitet (857)
Stockholms universitet (677)
Umeå universitet (297)
Mittuniversitetet (280)
Karlstads universitet (267)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (264)
Linnéuniversitetet (256)
Lunds universitet (209)
Linköpings universitet (170)
Högskolan i Borås (147)
Högskolan i Jönköping (141)
Örebro universitet (131)
Södertörns högskola (99)
Chalmers tekniska högskola (93)
Mälardalens högskola (82)
Högskolan Väst (39)
Högskolan Dalarna (29)
Högskolan i Skövde (27)
Högskolan i Halmstad (27)
Högskolan i Gävle (26)
Högskolan Kristianstad (20)
Luleå tekniska universitet (16)
Nordiska Afrikainstitutet (16)
Malmö högskola (10)
Ersta Sköndal högskola (9)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (4519)
Humaniora (216)
Teknik (80)
Lantbruksvetenskap (57)
Medicin och hälsovetenskap (43)
Naturvetenskap (28)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy