SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);lar1:(su);conttype:(scientificother);lar1:(uu)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Stockholms universitet > Övrigt vetenskapligt > Uppsala universitet

 • Resultat 1-10 av 18
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Fredriksson, Magnus, et al. (författare)
 • Corporate Reputation and the News Media in Sweden
 • 2010
 • Ingår i: Corporate Reputation and the News Media : Agenda-Setting within Business News Coverage in Developed, Emerging, and Frontier Markets. - London : Routledge. - 978-0-415-87152-5 - 978-0-415-87153-2 ; s. 192-206
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This chapter examines how the news media in Sweden affect the public’s perceptions of companies. The news media’s attention toward the corporate life has increased significantly over the last few decades. In concert with this development, corporate communication has become more sophisticated. The public relations industry is established, and corporate reputation has become an important term both within the business community and in research. In Sweden, the relationship between news media and companies is often understood and discussed from the perspective of trust, and consequently trust has also become an important dimension of corporate reputation. The chapter first presents the national traits of Sweden, followed by a literature review of extant research in Sweden on corporate reputation, agenda-setting theory, and the relationship between business and the news media. This is followed by an outline of data showing trust as a key dimension of corporate reputation in Sweden. The chapter ends with research conclusions and a discussion.
 •  
2.
 • Borglund, Tommy, et al. (författare)
 • Effekterna av hållbarhetsredovisning : En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regeringen beslutade under 2007 om nya riktlinjer för extern rapportering för de statligt ägda företagen. Dessa ska från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initatives (GRI:s) riktlinjer. Krav på hållbarhetsredovisning ger staten som ägare möjlighet att följa upp att styrelserna har tagit sitt ansvar enligt statens ägarpolicy, dvs att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Studien fokuserar på förändringar i strukturer eller processer i företagens hållbarhetsarbete som kan härledas till tillämpningen av regeringens riktlinjer och de nya prioriteringar som följer av att riktlinjerna tillämpas. Studien bygger på intervjuer och enkäter till CSR- och hållbarhetschefer i 49 statligt hel- eller delägda företag samt till styrelseordförandena i dessa företag. Sammantaget visar resultaten att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har därmed haft störst effekter på de företag som sedan tidigare inte haft större erfarenheter från hållbarhetsarbete. Resultaten visar att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. I synnerhet har kunskapsnivån ökat hos de företag som sedan tidigare ansåg sig ha begränsad kunskap och bristande erfarenhet från att arbeta med hållbarhetsredovisning. Nya hållbarhetsfrågor har därmed prioriterats i vissa företag. Framförallt har företagen medvetandegjorts om vikten av hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. I viss mån har det skett en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet i stort. I vissa företag har nya hållbarhetsfrågor prioriterats och nya rutiner och riktlinjer för kärnverksamhetenhar utarbetats. Studien visar att affärsstödjande processer förändras i vissa företag. Dessa processer handlar främst om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar egentliga förändringar av det de upplever vara kärnverksamheten. Strukturförändringar – att den formella organisationen i företagen ändras – förekommer i begränsad utsträckning och kan i så fall hänföras till organiseringen av hållbarhetsarbete. Överlag har dock riktlinjerna främst påverkat företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor snarare än själva hållbarhetsarbetet. Det leder oss fram till slutsatsen att redovisningen av hållbarhetsfrågor i första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer, medan steget till förändrad praktik är längre. Av studien framkommer att hållbarhetsredovisning handlar om en lärprocess. Att använda GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I flera fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer. I vissa fall anser företagen att indikatorerna inte är anpassade efter deras bransch – och att de flesta indikatorerna därmed inte är applicerbara på deras verksamhet. Företagen har lärt sig att anamma GRI i olika utsträckning. Tydligt är att GRI anpassas till företagens egen verksamhet genom att GRI:s indikatorer översätts till relevanta nyckeltal i företagen.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Parment, Anders, 1972-, et al. (författare)
 • Controlling for Competitiveness : Strategy Formulation and Implementation through Management Control
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Strategies are important in today's highly competitive environments. Businesses as well as public sector organisations need a unifying logic, which emerges out of dialogues among its members and guides their actions. The organisation's Control System has potential to become a key to this, and itself a source of competitiveness. "Controlling for Competitiveness" describes how management control is crucial in mobilizing, using and communicating the knowledge and skills of managers and employees. Controllers should design situation-specific control systems, assuring that actions will be based on appropriate information and incentives. Enterprise Systems facilitate coordination and information exchange, thus enabling the development of a consistent and congruent strategy throughout the organisation. The involvement of all levels of management as well as most employees in this process creates motivation and commitment to the organisation's strategy. It also prepares for executing strategy through a creative use of metrics, decision tools and clarified responsibilities. The authors underline the need to understand management control as part of the organisation's control mix (control package). They provide numerous examples of how systems and people interact in shaping a strategic focus in private as well as publicly owned organisations. In addition to the authors' experiences from research and consultancy, the book is based on recent interviews with 16 leading, complex organisations in the private and public sector. Numerous examples from these and other organisations are provided.
 •  
6.
 • Parment, Anders, et al. (författare)
 • Ekonomistyrning för konkurrenskraft
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Strategies are important in today’s highly competitive environments. Businesses as well as public-sector organisations need a unifying logic, which emerges out of dialogues among its members and guides their actions. The organization’s Control System has potential to become a key to this, and itself a source of competitiveness.Controlling for Competitiveness describes how management control is crucial in mobilizing, using and communicating the knowledge and skills of managers and employees. Controllers should design situation-specific control systems, assuring that actions will be based on appropriate information and incentives. Enterprise Systems facilitate coordination and information exchange, thus enabling the development of a consistent and congruent strategy throughout the organization. The involvement of all levels of management as well as most employees in this process creates motivation and commitment to the organization’s strategy. It also prepares for executing strategy through a creative use of metrics, decision tools and clarified responsibilities.The authors underline the need to understand management control as part of the  organisation’s control mix (control package). They provide numerous examples of how systems and people interact in shaping a strategic focus in private as well as publicly owned organizations.In addition to the authors’ experiences from research and consultancy, the book is based on recent interviews with 16 leading, complex organizations in the private and public sector.  Numerous examples from these and other organizations are provided.
 •  
7.
 • Grafström, Maria, 1978- (författare)
 • Ekonomireportern : Etablerad – och ifrågasatt
 • 2011
 • Ingår i: Specialreportern : Framväxt, funktion, framtid. - Stockholm : Sim(o) Institutet för Mediestudier. - 9789197889421 ; s. 25-48
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 • Grafström, Maria, 1978-, et al. (författare)
 • Ansvar
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Dahl, Matilda, 1978-, et al. (författare)
 • När managementsamhället möter granskningssamhället
 • 2011
 • Ingår i: Ledning av företag och förvaltningar : former, förutsättningar, förändring. - Stockholm : SNS förlag. - 978-91-86203-83-2 ; s. 311-336
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Åslund, Olof, et al. (författare)
 • Peers, neighborhoods and immigrant student achievement - evidence from a placement policy
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • We examine to what extent immigrant school performance is affected by the characteristics of the neighborhoods that they grow up in. We address this issue using a refugee placement policy which provides exogenous variation in the initial place of residence in Sweden. The main result is that school performance is increasing in the number of highly educated adults sharing the subject’s ethnicity. A standard deviation increase in the fraction of high-educated in the assigned neighborhood raises compulsory school GPA by 0.9 percentile ranks. Particularly for disadvantaged groups, there are also long-run effects on educational attainment.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 18
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy