SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);lar1:(su);conttype:(scientificother);lar1:(uu);spr:swe"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Stockholms universitet > Övrigt vetenskapligt > Uppsala universitet > Svenska

 • Resultat 1-8 av 8
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Borglund, Tommy, et al. (författare)
 • Effekterna av hållbarhetsredovisning : En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regeringen beslutade under 2007 om nya riktlinjer för extern rapportering för de statligt ägda företagen. Dessa ska från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initatives (GRI:s) riktlinjer. Krav på hållbarhetsredovisning ger staten som ägare möjlighet att följa upp att styrelserna har tagit sitt ansvar enligt statens ägarpolicy, dvs att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Studien fokuserar på förändringar i strukturer eller processer i företagens hållbarhetsarbete som kan härledas till tillämpningen av regeringens riktlinjer och de nya prioriteringar som följer av att riktlinjerna tillämpas. Studien bygger på intervjuer och enkäter till CSR- och hållbarhetschefer i 49 statligt hel- eller delägda företag samt till styrelseordförandena i dessa företag. Sammantaget visar resultaten att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har därmed haft störst effekter på de företag som sedan tidigare inte haft större erfarenheter från hållbarhetsarbete. Resultaten visar att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. I synnerhet har kunskapsnivån ökat hos de företag som sedan tidigare ansåg sig ha begränsad kunskap och bristande erfarenhet från att arbeta med hållbarhetsredovisning. Nya hållbarhetsfrågor har därmed prioriterats i vissa företag. Framförallt har företagen medvetandegjorts om vikten av hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. I viss mån har det skett en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet i stort. I vissa företag har nya hållbarhetsfrågor prioriterats och nya rutiner och riktlinjer för kärnverksamhetenhar utarbetats. Studien visar att affärsstödjande processer förändras i vissa företag. Dessa processer handlar främst om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar egentliga förändringar av det de upplever vara kärnverksamheten. Strukturförändringar – att den formella organisationen i företagen ändras – förekommer i begränsad utsträckning och kan i så fall hänföras till organiseringen av hållbarhetsarbete. Överlag har dock riktlinjerna främst påverkat företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor snarare än själva hållbarhetsarbetet. Det leder oss fram till slutsatsen att redovisningen av hållbarhetsfrågor i första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer, medan steget till förändrad praktik är längre. Av studien framkommer att hållbarhetsredovisning handlar om en lärprocess. Att använda GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I flera fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer. I vissa fall anser företagen att indikatorerna inte är anpassade efter deras bransch – och att de flesta indikatorerna därmed inte är applicerbara på deras verksamhet. Företagen har lärt sig att anamma GRI i olika utsträckning. Tydligt är att GRI anpassas till företagens egen verksamhet genom att GRI:s indikatorer översätts till relevanta nyckeltal i företagen.
 •  
2.
 • Grafström, Maria, 1978-, et al. (författare)
 • Ansvar
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 • Nilsson, Fredrik, et al. (författare)
 • Ekonomistyrning för konkurrenskraft
 • 2010
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Strategies are important in today’s highly competitive environments. Businesses as well as public-sector organisations need a unifying logic, which emerges out of dialogues among its members and guides their actions. The organization’s Control System has potential to become a key to this, and itself a source of competitiveness.Controlling for Competitiveness describes how management control is crucial in mobilizing, using and communicating the knowledge and skills of managers and employees. Controllers should design situation-specific control systems, assuring that actions will be based on appropriate information and incentives. Enterprise Systems facilitate coordination and information exchange, thus enabling the development of a consistent and congruent strategy throughout the organization. The involvement of all levels of management as well as most employees in this process creates motivation and commitment to the organization’s strategy. It also prepares for executing strategy through a creative use of metrics, decision tools and clarified responsibilities.The authors underline the need to understand management control as part of the  organisation’s control mix (control package). They provide numerous examples of how systems and people interact in shaping a strategic focus in private as well as publicly owned organizations.In addition to the authors’ experiences from research and consultancy, the book is based on recent interviews with 16 leading, complex organizations in the private and public sector.  Numerous examples from these and other organizations are provided.
 •  
4.
 • Grafström, Maria, 1978- (författare)
 • Ekonomireportern : Etablerad – och ifrågasatt
 • 2011
 • Ingår i: Specialreportern : Framväxt, funktion, framtid. - Stockholm : Sim(o) Institutet för Mediestudier. - 9789197889421 ; s. 25-48
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Grafström, Maria, 1978-, et al. (författare)
 • Med samhällsansvar som ledstjärna
 • 2011
 • Ingår i: Ledning av företag och förvaltningar : Former, förutsättningar, förändring. - Stockholm : SNS Förlag. - 91-86203-83-5
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Dahl, Matilda, 1978-, et al. (författare)
 • När managementsamhället möter granskningssamhället
 • 2011
 • Ingår i: Ledning av företag och förvaltningar : former, förutsättningar, förändring. - Stockholm : SNS förlag. - 978-91-86203-83-2 ; s. 311-336
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 •  
8.
 • Morell, Mats, 1955- (författare)
 • Den agrara ingenjörskonsten
 • 2011
 • Ingår i: Jordpäron : svensk ekonomihistorisk läsebok. - Stockholm : Atlantis. - 978-91-7486-510-3 ; s. 445-471
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-8 av 8
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy