SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 117
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Local Development and Creative Industries empirical, methodological and theoretical reflections
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The world is becoming increasingly more globalised. That is a big and subtle force often demanding national and local harmonisation. Traditional industrial sectors moves from the western hemisphere to other parts of the world. The need for future oriented, explorative and innovative ideas and studies is immanent. In Sweden and other modern societies there is often a strong belief in reform, that it is possible to change societal structures, processes and ideologies from above by introducing new ideas and financing R & D. This book presents a wide range of approaches to the study of local development and creative industries. Seven authors’ presents a volume organised in three parts. Part I offers empirical studies on a growing experience economy, and also heritage, design and Factor 10 as a resource for development. Part II offers a methodological study on narrative as a force for company development. This part also offers reflections on interactive knowledge and however development is a prerequisite for innovation. Part III covers current conceptual and theoretical reflections on localisation, regionalisation and globalisation, neo-institutionalism and symbolic aspects of policy. Innovation, Triple Helix and the creative industries are often presented as a panacea for local development from above. Rarely has it been shown to be a wave of success. Simple answers to complex problems often houses logical error, which means that everyday development projects often results in errors. This volume aims to illustrate an empirical, methodological and theoretical agenda for local development from the bottom and partially implement a new and interactive role of researchers.
4.
 • Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regioner kan ses både som mål och som medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era präglad av verksamheter som använder kreativitet och annat kunskapskapital för att producera upplevelser. Mål eftersom regionerna utanför storstadsområdena svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och följaktligen avkrävs förnyelse. Medel därför att dessa regioner besitter en stor potential att aktivera i form av nya framväxande näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.Denna antologi har som syfte att reflektera kring och konkret belysa på vilka sätt lokalt/regionalt främjande av entreprenörskap i kreativa näringar kan stimulera såväl den egna som den nationella utvecklingen och dessutom lägga grunden för en ’glokal’ utvecklingsstrategi där en bro slås mellan det lokala och det globala.Boken vänder sig till alla som har intresse för dialog mellan praktik och forskning till nytta för regional utveckling: beslutsfattare, utvecklare, samhälls-entreprenörer och entreprenörer i näringslivet liksom till högskolans forskare, lärare och studenter. Vi vill nå denna breda läsekrets dels genom att ur olika perspektiv belysa den initiativkraft som de kreativa och upplevelse-inriktade näringarna förmedlar, dels genom att praktisera interaktiva metoder, alltså arbetssätt som ser kunskap som en produkt inte bara av dialog forskare emellan utan också mellan forskare och praktiker.Bokens författare är 14 forskare och sex praktiker. Forskarna representerar olika discipliner: etnografi, företagsekonomi, kulturgeografi, idéhistoria, industriell organisation och statsvetenskap. De medverkande praktikerna arbetar som utvecklare och kommer från fyra regioner med olika särdrag: Jämtland, Halland, Gotland och Gnosjöregionen. Dessutom representerar de vitt skilda erfarenheter utifrån olika utvecklarroller med inriktning på industri, företag, samhälle, design och turism.Forskarna och utvecklarna delar ett starkt intresse för att ge läsarna inblick i de kreativa och upplevelseinriktade näringarnas framväxt och nutida betydelse. De vill inte minst förmedla insikter i hur kreativa och entreprenöriella processer kan kopplas till lärande och utveckling.Boken rapporterar från ett brett samverkansprojekt som initierats av KK-stiftelsen och Arbetslivsinstitutet tillsammans med fem kommuner, två länsstyr-elser, ett landsting, två regionförbund och fyra högskolor. Projektets ambition har varit att skapa bättre förutsättningar för framväxten av nya jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom kreativa näringar. Så kan befintliga företag utvecklas och så kan nya entreprenörer stimuleras att gå till handling genom att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region.De fyra nämnda regionerna - Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland – som samarbetar i ett FoU-nätverk är både lika och olika ifråga om storlek, geografisk lokalisering, näringsstrukturella traditioner, utmaningar de står inför respektive vilka ambitioner de uttryckt och strategier de format för att hantera sina utmaningar. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter med sikte på nyskapande design, engagerande upplevelser och identitetsstärkande kulturarv bidrar till inspiration och lärprocesser som växlas upp av förstärkta länkar mellan samhälle-högskola-näring-kultur.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Entrepreneurship and Regional Development : Local Processes and Global Patterns
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 'The world is experiencing the fourth globalization trend since the collapse of the Berlin Wall twenty years ago. This trend unlike previous ones is characterized by both broader global interconnection and deeper localization. In other words, the world is both flatter and spikier at the same time. The key to a successful development policy is to integrate these two seemingly counter intuitive trends. The solution to this is a more or less regional strategy with a very strong focus on entrepreneurship. While this approach is not new and is not the first, it is the best one that I have seen. The editors of this collection are some of the best informed, most careful and deep thinking scholars in the business and have produced a work worthy of their stature.
 •  
9.
 •  
10.
 • Method and models used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This book describes the research that has been carried out during the first period (2006-2010) of the Alliance for Global Sustainability (AGS) project "Pathways to Sustainable European Energy Systems". this interdisciplinary project involves more that 40 researchers and addresses various aspects of the challenges faced in transforming the European energy system. Presented in this book are the energy-related methods and models that originate from different scientific disciplines and traditions and that were applied in the Pathways project. Some of the analytical tools are well-known, well-documented, and widely used in academic research. Others have been developed (or refined) during the Pathways project and are therefore unique. The chapters of this book cover around 30 different methods and models used in the Pathways project and presents an overview of the processes through which the research was conducted and the methods and models were co-ordinated.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 117
Åtkomst
fritt online (8)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (107)
populärvet., debatt m.m. (6)
refereegranskat (4)
Författare/redaktör
Welter, Friederike, (3)
Karlsson, Charlie, 1 ... (3)
Sandelin, Bo, 1942-, (3)
Rylander, David, (2)
Kostera, Monika (2)
Stough, Roger R., (2)
visa fler...
Johansson, Ulf, (2)
Johnsson, Filip, 196 ... (2)
Nordqvist, Mattias, (2)
Oxelheim, Lars, (2)
Carter, Sara, (2)
Ljunggren, Elisabet, (2)
Gustafsson, Björn, 1 ... (2)
Löfgren, Karl-Gustaf ... (2)
Schiller, Stefan, 19 ... (2)
Lundh, Simon, 1980-, (2)
Wahlström, Mattias, ... (2)
Ögren, Anders, (2)
Thörn, Catharina, 19 ... (2)
Karlsson, Birgit, 19 ... (2)
Thörn, Håkan, 1961-, (2)
Söderman, Sten, 1943 ... (2)
Holgersson, Helena, ... (2)
Kobayashi, Kiyoshi (2)
Andrén, Mats, 1958-, (1)
Spehar, Andrea, 1973 ... (1)
Brorström, Björn, (1)
Hearn, Jeff, 1947-, (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Abbasian, Saeid, (1)
Morris, P (1)
Heshmati, Almas, (1)
Nilsson, Anders, (1)
Johansson, Börje, (1)
Söderholm, Patrik, (1)
Svensson, Göran, 196 ... (1)
Brunet, Jörg (1)
Brundin, Ethel, (1)
Svensson, Peter, (1)
Karlsson, Charlie, (1)
Westlund, Hans, (1)
Waldenström, Daniel (1)
Lieberg, Mats, (1)
Blomberg, Eva, (1)
Hatti, Neelambar, (1)
Svensson, Patrick, (1)
Larsson, Mats, (1)
Dobers, Peter, 1966- ... (1)
Liljenström, Hans, (1)
Hallén, Lars (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (21)
Högskolan i Jönköping (21)
Uppsala universitet (14)
Stockholms universitet (13)
Lunds universitet (12)
Linnéuniversitetet (7)
visa fler...
Örebro universitet (6)
Södertörns högskola (6)
Sveriges Lantbruksuniversitet (5)
Umeå universitet (5)
Mälardalens högskola (5)
Högskolan Väst (4)
Linköpings universitet (4)
Kungliga Tekniska Högskolan (3)
Högskolan i Halmstad (3)
Chalmers tekniska högskola (3)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Borås (2)
Högskolan i Gävle (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (78)
Svenska (36)
Polska (2)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (117)
Humaniora (11)
Teknik (5)
Lantbruksvetenskap (5)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy