SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);srt2:(2010);lar1:(lu)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > (2010) > Lunds universitet

 • Resultat 1-10 av 421
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Westerberg, Lars-Ove, et al. (författare)
 • The development of the ancient irrigation system at Engaruka, northern Tanzania : Physical and societal factors
 • 2010
 • Ingår i: Geographical Journal. - 0016-7398. ; 176:4, s. 304-318
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Climate data from Empakaai Crater in northern Tanzania, covering the last 1200 years, are related to the establishment, development and decline of the ancient irrigation system at Engaruka. New dates for the system are linked to reconstructed climatic variations and historical data on long-distance and regional trade and migration patterns. A shift from a comparatively humid climate to drier conditions in the 1400s prompted the establishment of irrigated agriculture at Engaruka, and a flourishing long-distance trade increased its value as a water and food source for passing caravans. Once established, the land-use system at Engaruka was sufficiently resilient to survive and even intensify during much drier climate from c. 1500 to 1670 CE (Common Era) and during the decline of caravan trade between c. 1550 and 1750. The ancient land-use system probably reached its maximum extension during the humid conditions between 1670 and 1740, and was deserted in the early to mid 1800s, presumably as a result of the added effects of climate deterioration, the Maasai expansion, and change of livelihood strategies as agriculturalists became pastoralists. Towards the end of the 1800s irrigated agriculture was again established at Engaruka, in part driven by the transfer from pastoral to agricultural livelihoods caused by the Rinderpest.
 •  
2.
 • Rooth, Dan-Olof, et al. (författare)
 • Education-occupation mismatch: Is there an income penalty?
 • 2010
 • Ingår i: Economics of Education Review. - Elsevier. - 1873-7382. ; 29:6, s. 1047-1059
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper adds to the sparse literature on the consequences of education–occupation mismatches. It examines the income penalty for field of education–occupation mismatches for men and women with higher education degrees in Sweden and reveals that the penalty for such mismatches is large for both men and women. For mismatched men the income penalty is about twice as large as that found for US men, whereas for women the penalty is of about the same size as for US women. Controlling for cognitive ability further establishes that the income penalty is not caused by a sorting by ability, at least for Swedish men. The income penalty for men decreases with work experience, which is an indication that education-specific skills and work experience are substitutes to some extent.
 •  
3.
 •  
4.
 • Grundström, Christina, et al. (författare)
 • View and management of innovativeness upon succession in family-owned SMEs
 • 2010
 • Ingår i: Managing the Art of Innovation : Turning Concepts into Reality. - Lappeenranta, Finland : Lappeenranta University of Technology Press. - 978-952-265-004-7
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The purpose of this paper is to provide insights into how thesuccessors of family-owned manufacturing SMEs view and manageinnovativeness. Research into company take-overs mainly focuses on largecompanies and little is known about innovativeness in research on familyownedbusinesses, often SMEs. This paper presents findings from ten companysuccessions, five of which describe family successions and five external ones.The paper shows that there is little difference in how various types of successorview and manage innovativeness. A successor is chosen with care and this alsoinfluences the view and management of innovativeness: other criteria seem toapply in the succession and any (radical) changes can only be introduced if anumber of contextual factors are managed properly.
 •  
5.
 • Aronsson, Thomas, 1963-, et al. (författare)
 • Positional concerns in an OLG model : optimal labor and capital income taxation
 • 2010
 • Ingår i: International Economic Review. - Malden : Wiley-Blackwell. - 0020-6598. ; 51:4, s. 1071-1095
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article concerns optimal income taxation under asymmetric information in a two-type OLG model when individuals' relative consumption matters. Positional concerns affect the policy choices via two channels: (i) the average degree of positionality and (ii) positionality differences between the low-ability type and the mimicker. Under plausible empirical estimates, the marginal labor income tax rates become substantially larger, and the absolute value of the marginal capital income tax rate of the low-ability type becomes substantially smaller, than in the conventional model. In addition to measures of reference consumption based on average consumption, we also address within-generation and upward comparisons.
 •  
6.
 • Corvellec, Hervé, et al. (författare)
 • The moral responsibility of project selectors
 • 2010
 • Ingår i: International Journal of Project Management. - Elsevier. - 0263-7863. ; 28:3, s. 212-219
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Managers who select projects have a moral responsibility. The purpose of this paper is to present a template to assess this responsibility so that it can be put into practice. Responsibility is here defined as a combination of attributability—what choices the project manager can ultimately be praised or blamed for, and of accountability—what choices the project manager has to be prepared to answer for. The template combines these two aspects of responsibility with the project selection process divided into three phases: initialization phase, appraisal phase, and decision phase. Various moral philosophers are used to highlight the moral issues at stake for each of these two dimensions of responsibility at each stage of the project selection process. Concluding remarks underlines the need for project selectors to adapt to the specific context when they use the template.
7.
 • Almqvist, Roland, et al. (författare)
 • Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation. Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar kan bemästras.
8.
 • Righard, Erica, 1970-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner. Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas? Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
9.
 • Svedang, H, et al. (författare)
 • Consequences of Subpopulation Structure on Fisheries Management: Cod (Gadus morhua) in the Kattegat and Oresund (North Sea)
 • 2010
 • Ingår i: Reviews in Fisheries Science. - Taylor & Francis. - 1064-1262. ; 18:2, s. 139-150
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study shows how cod subpopulations may have been eradicated as a consequence of the use of imperfect models for assessing stock assessment, depleting what was formerly a productive sea. The Kattegat and Oresund (North Sea) were chosen as study objects due to the combination of different exploitation patterns and the possible existence of separate stock units. The scenario was further elaborated by simulating the potential harvest of fishing for different long-run levels of fishing effort as well as stock size. The study clearly indicated that new policy instruments are needed but these instruments need to be carefully fine-tuned to take into account real biological as well as social factors.
 •  
10.
 • Vagsholm, Ivar, et al. (författare)
 • Antimicrobial sensitivity-A natural resource to be protected by a Pigouvian tax?
 • 2010
 • Ingår i: Preventive Veterinary Medicine. - Elsevier. - 0167-5877. ; 96:1-2, s. 41535-41535
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Since their discovery more than 70 years ago antibiotic drugs have been efficient tools for treating bacterial infections, and their use has reduced the number of fatalities and the suffering from bacterial diseases. However, the use of antibiotics may lead to resistance to the same or other antibiotics. The risk of resistance appears to be larger in veterinary medicine, since antibiotics have been given as feed-additives in animal production, the amounts given are larger, and the risk of selecting the wrong antibiotic is higher due to lack of diagnostic facilities. Historically, as resistance developed, new classes of antibiotics were developed, but today however, the flow of new substances has slowed. The resistance that arises from antibiotic use is a negative externality or a cost that is not included in the price of antibiotics since it affects the public good of antibiotic sensitivity. The negative externality implies that antibiotic consumption becomes too high. Antibiotic use can be restricted by e.g., prohibiting the use in animal feeding stuffs, prescription only use, or banning the use for animals or by using economic incentives, but restrictions on antibiotic use could have negative effects on the development of new antimicrobials since restrictions might reduce the profitability of such efforts to the pharmaceutical industry. It is therefore of interest to see what economic theory can contribute towards a solution. The objective of this study is to examine if a Pigouvian tax is an option for balancing the externalities and incentives for veterinary drug use. However, as a practical solution, it is suggested to use the costs of developing new antibiotics for determining the tax. The magnitude the tax based on European Union numbers ranges between 29 and 287(sic) per kilogram active substance or between 9 and 86% of the average price of commonly used antibiotics depending on the foreseen period in years (1-10 years) between the development of a new antibiotic drug. Hence, the sensitivity of bacteria to antibiotics should be managed as a finite natural resource. A tax based on the expected costs of development new antibiotic substances may offer a practical option for balancing the incentives and externalities of antibiotic use and development. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 421
Åtkomst
fritt online (110)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (173)
bokkapitel (84)
konferensbidrag (75)
annan publikation (24)
bok (20)
rapport (17)
visa fler...
doktorsavhandling (10)
samlingsverk (redaktörskap) (7)
recension (7)
forskningsöversikt (3)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (206)
övrigt vetenskapligt (159)
populärvet., debatt m.m. (56)
Författare/redaktör
Oxelheim, Lars, (21)
Dribe, Martin, (15)
Hatti, Neelambar, (13)
Johansson, Ulf, (13)
Öberg, Christina, 19 ... (11)
Tagesson, Torbjörn, (10)
visa fler...
Hillbom, Ellen, (10)
Anell, Anders, (8)
Muhr, Sara Louise (8)
Nilsson, Anders, (7)
Bringselius, Louise, (7)
Carlson, Benny, (7)
Randøy, Trond (7)
Ramberg, Ulf (7)
Carlsson, F (7)
Alvesson, Mats, (7)
Landström, Hans, (7)
Lyttkens, Carl Hampu ... (6)
Holm, Jerker, (6)
Svensson, Patrick, (5)
Thomsen, Steen (5)
Elg, Ulf, (5)
Wenglén, Robert, (5)
Opper, Sonja, (5)
Bergh, Andreas, (5)
Andersson, Ola, (5)
Hasson, Henna, (4)
Edebalk, Per Gunnar, (4)
Gerdtham, Ulf-G (4)
Brorström, Björn, (3)
Pettersson, Lars, (3)
Niedomysl, Thomas, (3)
Svensson, Peter, (3)
Thomasson, Anna, (3)
Collin, Sven-Olof, (3)
Wennberg, Karl, (3)
Almqvist, Roland, (3)
Huzzard, Tony (3)
Håkansson, Peter, (3)
Persson, Inga, (3)
Lahtinen, Markus, (3)
Knutsson, Hans (3)
Ljungberg, Jonas, (3)
Dackehag, Margareta, (3)
Scott, Kirk (3)
Henning, Martin, (3)
Green, Erik, (3)
Wengström, Erik, (3)
Mattisson, Ola, (3)
Svensson, Lars, (3)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (26)
Örebro universitet (14)
Linköpings universitet (10)
Uppsala universitet (8)
Stockholms universitet (8)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Linnéuniversitetet (7)
Högskolan i Jönköping (6)
Umeå universitet (5)
Malmö universitet (4)
Karlstads universitet (4)
Karolinska Institutet (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Mittuniversitetet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Engelska (329)
Svenska (81)
Franska (3)
Spanska (2)
Arabiska (2)
Annat språk (2)
visa fler...
Danska (1)
Italienska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (421)
Naturvetenskap (25)
Teknik (10)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Lantbruksvetenskap (5)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy