SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);srt2:(2010);lar1:(lu)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > (2010) > Lunds universitet

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Westerberg, Lars-Ove, et al. (författare)
 • The development of the ancient irrigation system at Engaruka, northern Tanzania : Physical and societal factors
 • 2010
 • Ingår i: Geographical Journal. - 0016-7398. ; 176:4, s. 304-318
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Climate data from Empakaai Crater in northern Tanzania, covering the last 1200 years, are related to the establishment, development and decline of the ancient irrigation system at Engaruka. New dates for the system are linked to reconstructed climatic variations and historical data on long-distance and regional trade and migration patterns. A shift from a comparatively humid climate to drier conditions in the 1400s prompted the establishment of irrigated agriculture at Engaruka, and a flourishing long-distance trade increased its value as a water and food source for passing caravans. Once established, the land-use system at Engaruka was sufficiently resilient to survive and even intensify during much drier climate from c. 1500 to 1670 CE (Common Era) and during the decline of caravan trade between c. 1550 and 1750. The ancient land-use system probably reached its maximum extension during the humid conditions between 1670 and 1740, and was deserted in the early to mid 1800s, presumably as a result of the added effects of climate deterioration, the Maasai expansion, and change of livelihood strategies as agriculturalists became pastoralists. Towards the end of the 1800s irrigated agriculture was again established at Engaruka, in part driven by the transfer from pastoral to agricultural livelihoods caused by the Rinderpest.
 •  
2.
 • Rooth, Dan-Olof, et al. (författare)
 • Education-occupation mismatch: Is there an income penalty?
 • 2010
 • Ingår i: Economics of Education Review. - Elsevier. - 1873-7382 .- 0272-7757. ; 29:6, s. 1047-1059
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper adds to the sparse literature on the consequences of education–occupation mismatches. It examines the income penalty for field of education–occupation mismatches for men and women with higher education degrees in Sweden and reveals that the penalty for such mismatches is large for both men and women. For mismatched men the income penalty is about twice as large as that found for US men, whereas for women the penalty is of about the same size as for US women. Controlling for cognitive ability further establishes that the income penalty is not caused by a sorting by ability, at least for Swedish men. The income penalty for men decreases with work experience, which is an indication that education-specific skills and work experience are substitutes to some extent.
 •  
3.
 • Nilsson, Anna S., et al. (författare)
 • Transfer of academic research: uncovering the grey zone
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Technology Transfer. - Springer. - 0892-9912. ; 35:6, s. 617-636
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this study, we respond to calls for further investigation on why and how scientists choose to commercialize their research. Mowery (University entrepreneurship and technology transfer: process design, and intellectual property, Elsevier, Oxford 2005), in his criticism of the US-system, emphasizes the need for multiple channels between university and industry. His argument makes the case of Sweden interesting, where the researchers own the intellectual property of their research. Sweden thus constitutes a unique case where data can be found on which choices researchers make in a setting where a variety of channels for transfer are available. Our empirical data, collected through case studies, allowed for the expansion of the typology for mechanisms for transfer of academic research as well as the development of a typology for determinants for researchers' choice to engage in transfer of research. Apart from those contributions to the theoretic discussion, the data also provided policy implications.
 •  
4.
 • Almqvist, Roland, et al. (författare)
 • Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation. Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar kan bemästras.
5.
 • Olofsson, Jonas, 1965-, et al. (författare)
 • Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
 • 2010
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna forskningsrapport presenteras studier som berör ungdomars arbetsmarknadsetablering. Stor uppmärksamhet ägnas offentliga regelverk och insatser som görs för att underlätta för unga individer att fullborda en gymnasieutbildning respektive att ta steget från skola till arbetsliv. Den nationella problembilden speglas och fördjupas via erfarenheter från tio olika kommuner. Sammantaget visar undersökningarna rörande synen på IV och lärlingsutbildning, arbetsmarknadspolitiska ungdomsinsatser och det kommunala informations- och uppföljningsansvaret, att kommunerna har mycket olika ingångar och arbetssätt. Synsätten hos de ansvariga tjänstemännen är också mycket varierande. En huvudförklaring till detta är oklarheten i de statliga regelverken. Vad ska göras inom ramen för IV? Vilken roll kan lärlingsutbildningen spela och var ligger huvudansvaret för att förverkliga en lärlingsutbildning? Vilken roll ska kommunerna spela efter jobbgarantins införande? Hur ska informationsansvaret gällande ungdomar under 20 år som inte fullföljt gymnasieskolan tolkas? Genomgångarna visar att de olika stödinsatserna för socialt sårbara ungdomar bestäms i inte så ringa grad av i vilken kommun de råkar bo.
6.
 • Vågsholm, Ivar, et al. (författare)
 • Antimicrobial sensitivity-A natural resource to be protected by a Pigouvian tax?
 • 2010
 • Ingår i: Preventive Veterinary Medicine. - Elsevier. - 0167-5877. ; 96:1-2, s. 41535
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Since their discovery more than 70 years ago antibiotic drugs have been efficient tools for treating bacterial infections, and their use has reduced the number of fatalities and the suffering from bacterial diseases. However, the use of antibiotics may lead to resistance to the same or other antibiotics. The risk of resistance appears to be larger in veterinary medicine, since antibiotics have been given as feed-additives in animal production, the amounts given are larger, and the risk of selecting the wrong antibiotic is higher due to lack of diagnostic facilities. Historically, as resistance developed, new classes of antibiotics were developed, but today however, the flow of new substances has slowed. The resistance that arises from antibiotic use is a negative externality or a cost that is not included in the price of antibiotics since it affects the public good of antibiotic sensitivity. The negative externality implies that antibiotic consumption becomes too high. Antibiotic use can be restricted by e.g., prohibiting the use in animal feeding stuffs, prescription only use, or banning the use for animals or by using economic incentives, but restrictions on antibiotic use could have negative effects on the development of new antimicrobials since restrictions might reduce the profitability of such efforts to the pharmaceutical industry. It is therefore of interest to see what economic theory can contribute towards a solution. The objective of this study is to examine if a Pigouvian tax is an option for balancing the externalities and incentives for veterinary drug use. However, as a practical solution, it is suggested to use the costs of developing new antibiotics for determining the tax. The magnitude the tax based on European Union numbers ranges between 29 and 287(sic) per kilogram active substance or between 9 and 86% of the average price of commonly used antibiotics depending on the foreseen period in years (1-10 years) between the development of a new antibiotic drug. Hence, the sensitivity of bacteria to antibiotics should be managed as a finite natural resource. A tax based on the expected costs of development new antibiotic substances may offer a practical option for balancing the incentives and externalities of antibiotic use and development. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
 •  
7.
8.
 • Waldo, Staffan, et al. (författare)
 • A note on the economics of Swedish Baltic Sea fisheries
 • 2010
 • Ingår i: Marine Policy. - Elsevier. - 0308-597X .- 1872-9460. ; 34:3, s. 716-719
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The cod stocks in the Baltic Sea are important not only for fisheries but for the entire ecosystem utilized by numerous stakeholders around the coast. All such activities have economic values. In this note the economics of the Swedish Baltic Sea cod fishery is estimated in relation to the sector's interaction with other users of the Baltic Sea ecosystem. The results show a negative resource rent for the fishery, (sic) - 5 million without public expenses (subsidies and administrative costs), and (sic) - 13 million including public expenses. The interactions between the fisheries and tourism, seal population, carbon dioxide emissions, recreational fishing, and discards are discussed, and when monetary estimates are available these are related to the estimated resource rent. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
9.
 •  
10.
 • Hasson, Henna, et al. (författare)
 • A comparative study of nursing staff, care recipients' and their relatives' perceptions of quality of older people care
 • 2010
 • Ingår i: International Journal of Older People Nursing. - 1748-3735. ; 5:1, s. 5-15
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background.? Comparisons of different stakeholders’ ratings of the quality of older people care can help to drive quality improvement.Aim.? The aim was to compare staff, older care recipients’ and their relatives’ quality of care ratings.Design.? Cross-sectional questionnaire surveys in 2003 and 2004, using a repeated measures design on an organizational level.Methods.? Nursing staff, care recipients and relatives in two older people care organizations were included. The ratings of an overall quality grade, information, activities, general care and staff skills were compared between the respondent groups.Results.? Care recipients in both organizations rated the overall quality grade significantly higher than nursing staff and relatives. Staff ratings of the information given to care recipients were significantly more positive than care recipients’ and relatives’ ratings. All three groups gave lowest ratings to the quality of activities offered to care recipients, with lowest ratings from nursing staff.Conclusions.? Concurrent measurements of staff, care recipients and relatives’ care quality perceptions can provide a broad evaluation of an organization’s strength and limitations.Relevance to clinical practice.? Staff, care recipients’ and relatives’ perceptions can be useful for older people care organizations and decision makers in developing care processes and outcomes of care.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (76)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (101)
bokkapitel (60)
annan publikation (27)
konferensbidrag (17)
rapport (13)
bok (13)
visa fler...
doktorsavhandling (10)
recension (7)
samlingsverk (redaktörskap) (5)
forskningsöversikt (2)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (120)
övrigt vetenskapligt (85)
populärvet., debatt m.m. (51)
Författare/redaktör
Bengtsson, Tommy (13)
Oxelheim, Lars (11)
Dribe, Martin (8)
Johansson, Ulf (8)
Tagesson, Torbjörn (7)
Bringselius, Louise (7)
visa fler...
Carlson, Benny (7)
Anell, Anders (7)
Thelander, Åsa (7)
Burt, Steve (7)
Nilsson, Anders, (6)
Lyttkens, Carl Hampu ... (6)
Holm, Jerker (6)
Schön, Lennart (6)
Elg, Ulf (5)
Alvesson, Mats (5)
Opper, Sonja (5)
Andersson, Ola, (5)
Landström, Hans (5)
Olsson, Mats (5)
Brorström, Björn, (4)
Hillbom, Ellen (4)
Ramberg, Ulf (4)
Wenglén, Robert (4)
Edebalk, Per Gunnar (4)
Bergh, Andreas (4)
Gerdtham, Ulf-G (4)
Campbell, Cameron (4)
Nilsson, Therese (4)
Spoelstra, Sverre (4)
Fjertorp, Jonas (4)
Lobell, Håkan (4)
Pettersson, Lars, (3)
Svensson, Patrick (3)
Almqvist, Roland, (3)
Thomasson, Anna (3)
Persson, Inga (3)
Lahtinen, Markus (3)
Wengström, Erik (3)
Muhr, Sara Louise (3)
Kurosu, Satomi (3)
Enflo, Kerstin (3)
Huzzard, Tony (3)
Levay, Charlotta (3)
Cassinger, Cecilia (3)
Svensson, Lars (3)
Stanfors, Maria (3)
Lundh Nilsson, Fay (3)
Lohrke, Franz (3)
Nee, Victor (3)
visa färre...
Lärosäte
Sveriges Lantbruksuniversitet (7)
Stockholms universitet (7)
Göteborgs universitet (5)
Linnéuniversitetet (4)
Uppsala universitet (4)
visa fler...
Karolinska Institutet (3)
Umeå universitet (3)
Linköpings universitet (2)
Malmö högskola (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Mittuniversitetet (1)
Örebro universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
Högskolan i Borås (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Karlstads universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (184)
Svenska (66)
Franska (2)
Danska (1)
Spanska (1)
Arabiska (1)
visa fler...
Annat språk (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (256)
Teknik (9)
Lantbruksvetenskap (5)
Medicin och hälsovetenskap (4)
Naturvetenskap (2)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy