SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);srt2:(2010);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > (2010) > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 58
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regioner kan ses både som mål och som medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era präglad av verksamheter som använder kreativitet och annat kunskapskapital för att producera upplevelser. Mål eftersom regionerna utanför storstadsområdena svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och följaktligen avkrävs förnyelse. Medel därför att dessa regioner besitter en stor potential att aktivera i form av nya framväxande näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.Denna antologi har som syfte att reflektera kring och konkret belysa på vilka sätt lokalt/regionalt främjande av entreprenörskap i kreativa näringar kan stimulera såväl den egna som den nationella utvecklingen och dessutom lägga grunden för en ’glokal’ utvecklingsstrategi där en bro slås mellan det lokala och det globala.Boken vänder sig till alla som har intresse för dialog mellan praktik och forskning till nytta för regional utveckling: beslutsfattare, utvecklare, samhälls-entreprenörer och entreprenörer i näringslivet liksom till högskolans forskare, lärare och studenter. Vi vill nå denna breda läsekrets dels genom att ur olika perspektiv belysa den initiativkraft som de kreativa och upplevelse-inriktade näringarna förmedlar, dels genom att praktisera interaktiva metoder, alltså arbetssätt som ser kunskap som en produkt inte bara av dialog forskare emellan utan också mellan forskare och praktiker.Bokens författare är 14 forskare och sex praktiker. Forskarna representerar olika discipliner: etnografi, företagsekonomi, kulturgeografi, idéhistoria, industriell organisation och statsvetenskap. De medverkande praktikerna arbetar som utvecklare och kommer från fyra regioner med olika särdrag: Jämtland, Halland, Gotland och Gnosjöregionen. Dessutom representerar de vitt skilda erfarenheter utifrån olika utvecklarroller med inriktning på industri, företag, samhälle, design och turism.Forskarna och utvecklarna delar ett starkt intresse för att ge läsarna inblick i de kreativa och upplevelseinriktade näringarnas framväxt och nutida betydelse. De vill inte minst förmedla insikter i hur kreativa och entreprenöriella processer kan kopplas till lärande och utveckling.Boken rapporterar från ett brett samverkansprojekt som initierats av KK-stiftelsen och Arbetslivsinstitutet tillsammans med fem kommuner, två länsstyr-elser, ett landsting, två regionförbund och fyra högskolor. Projektets ambition har varit att skapa bättre förutsättningar för framväxten av nya jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom kreativa näringar. Så kan befintliga företag utvecklas och så kan nya entreprenörer stimuleras att gå till handling genom att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region.De fyra nämnda regionerna - Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland – som samarbetar i ett FoU-nätverk är både lika och olika ifråga om storlek, geografisk lokalisering, näringsstrukturella traditioner, utmaningar de står inför respektive vilka ambitioner de uttryckt och strategier de format för att hantera sina utmaningar. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter med sikte på nyskapande design, engagerande upplevelser och identitetsstärkande kulturarv bidrar till inspiration och lärprocesser som växlas upp av förstärkta länkar mellan samhälle-högskola-näring-kultur.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Entrepreneurship and Regional Development : Local Processes and Global Patterns
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 'The world is experiencing the fourth globalization trend since the collapse of the Berlin Wall twenty years ago. This trend unlike previous ones is characterized by both broader global interconnection and deeper localization. In other words, the world is both flatter and spikier at the same time. The key to a successful development policy is to integrate these two seemingly counter intuitive trends. The solution to this is a more or less regional strategy with a very strong focus on entrepreneurship. While this approach is not new and is not the first, it is the best one that I have seen. The editors of this collection are some of the best informed, most careful and deep thinking scholars in the business and have produced a work worthy of their stature.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 58
Åtkomst
fritt online (4)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (52)
populärvet., debatt m.m. (4)
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Rylander, David, (2)
Karlsson, Charlie, 1 ... (2)
Wahlström, Mattias, ... (2)
Ögren, Anders, (2)
Thörn, Catharina, 19 ... (2)
Thörn, Håkan, 1961-, (2)
visa fler...
Holgersson, Helena, ... (2)
Andrén, Mats, 1958-, (1)
Spehar, Andrea, 1973 ... (1)
Brorström, Björn, (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Abbasian, Saeid, (1)
Nilsson, Anders, (1)
Söderholm, Patrik, (1)
Svensson, Göran, 196 ... (1)
Brunet, Jörg (1)
Waldenström, Daniel (1)
Lieberg, Mats, (1)
Hatti, Neelambar, (1)
Dobers, Peter, 1966- ... (1)
Liljenström, Hans, (1)
Lundin, Rolf A., (1)
Larsson, Magnus, (1)
Swedberg, Richard (1)
Stough, Roger R., (1)
Hertz, Susanne (1)
Morell, Mats, 1955-, (1)
Wikner, Joakim, (1)
Strannegård, Lars, 1 ... (1)
Jansson, Ulf, 1966-, (1)
Ahl, Helene, 1958-, (1)
Nelson, Teresa, (1)
Johansson, Ulf, (1)
Lindkvist, Lars, (1)
Johansson, Leif, (1)
Oxelheim, Lars, (1)
Batavia, Bala (1)
Nandakumar, Paramesw ... (1)
Wagué, Cheick, (1)
Almqvist, Roland, (1)
Montin, Stig (1)
Ramberg, Ulf (1)
Tunon, Håkan, (1)
Zapata, Patrik, 1967 ... (1)
Håkansson, Peter, (1)
Löf, Magnus, (1)
Aramo-Immonen, Heli, ... (1)
Toikka, Tarja (1)
Anderson, Helén, (1)
Hultman, Jens, (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (10)
Högskolan i Jönköping (10)
Uppsala universitet (8)
Lunds universitet (7)
Stockholms universitet (6)
Linnéuniversitetet (5)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Södertörns högskola (3)
Umeå universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Linköpings universitet (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Högskolan Väst (2)
Örebro universitet (2)
Chalmers tekniska högskola (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Mittuniversitetet (1)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Högskolan i Borås (1)
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (39)
Svenska (18)
Norska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (58)
Humaniora (8)
Lantbruksvetenskap (4)
Naturvetenskap (2)
Teknik (2)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy