SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) ;srt2:(2010-2011);srt2:(2010);mspu:(collectioneditorial)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > (2010) > Samlingsverk (redaktörskap)

 • Resultat 1-10 av 52
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Entreprenörskap i regioners tjänst : Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Regioner kan ses både som mål och som medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era präglad av verksamheter som använder kreativitet och annat kunskapskapital för att producera upplevelser. Mål eftersom regionerna utanför storstadsområdena svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och följaktligen avkrävs förnyelse. Medel därför att dessa regioner besitter en stor potential att aktivera i form av nya framväxande näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.Denna antologi har som syfte att reflektera kring och konkret belysa på vilka sätt lokalt/regionalt främjande av entreprenörskap i kreativa näringar kan stimulera såväl den egna som den nationella utvecklingen och dessutom lägga grunden för en ’glokal’ utvecklingsstrategi där en bro slås mellan det lokala och det globala.Boken vänder sig till alla som har intresse för dialog mellan praktik och forskning till nytta för regional utveckling: beslutsfattare, utvecklare, samhälls-entreprenörer och entreprenörer i näringslivet liksom till högskolans forskare, lärare och studenter. Vi vill nå denna breda läsekrets dels genom att ur olika perspektiv belysa den initiativkraft som de kreativa och upplevelse-inriktade näringarna förmedlar, dels genom att praktisera interaktiva metoder, alltså arbetssätt som ser kunskap som en produkt inte bara av dialog forskare emellan utan också mellan forskare och praktiker.Bokens författare är 14 forskare och sex praktiker. Forskarna representerar olika discipliner: etnografi, företagsekonomi, kulturgeografi, idéhistoria, industriell organisation och statsvetenskap. De medverkande praktikerna arbetar som utvecklare och kommer från fyra regioner med olika särdrag: Jämtland, Halland, Gotland och Gnosjöregionen. Dessutom representerar de vitt skilda erfarenheter utifrån olika utvecklarroller med inriktning på industri, företag, samhälle, design och turism.Forskarna och utvecklarna delar ett starkt intresse för att ge läsarna inblick i de kreativa och upplevelseinriktade näringarnas framväxt och nutida betydelse. De vill inte minst förmedla insikter i hur kreativa och entreprenöriella processer kan kopplas till lärande och utveckling.Boken rapporterar från ett brett samverkansprojekt som initierats av KK-stiftelsen och Arbetslivsinstitutet tillsammans med fem kommuner, två länsstyr-elser, ett landsting, två regionförbund och fyra högskolor. Projektets ambition har varit att skapa bättre förutsättningar för framväxten av nya jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom kreativa näringar. Så kan befintliga företag utvecklas och så kan nya entreprenörer stimuleras att gå till handling genom att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region.De fyra nämnda regionerna - Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland – som samarbetar i ett FoU-nätverk är både lika och olika ifråga om storlek, geografisk lokalisering, näringsstrukturella traditioner, utmaningar de står inför respektive vilka ambitioner de uttryckt och strategier de format för att hantera sina utmaningar. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter med sikte på nyskapande design, engagerande upplevelser och identitetsstärkande kulturarv bidrar till inspiration och lärprocesser som växlas upp av förstärkta länkar mellan samhälle-högskola-näring-kultur.
 •  
6.
 • Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen. Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter. Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.         
 •  
7.
 • Entrepreneurship and Regional Development : Local Processes and Global Patterns
 • 2010
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • 'The world is experiencing the fourth globalization trend since the collapse of the Berlin Wall twenty years ago. This trend unlike previous ones is characterized by both broader global interconnection and deeper localization. In other words, the world is both flatter and spikier at the same time. The key to a successful development policy is to integrate these two seemingly counter intuitive trends. The solution to this is a more or less regional strategy with a very strong focus on entrepreneurship. While this approach is not new and is not the first, it is the best one that I have seen. The editors of this collection are some of the best informed, most careful and deep thinking scholars in the business and have produced a work worthy of their stature.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 52
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
fritt online (4)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (47)
populärvet., debatt m.m. (4)
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Rylander, David, (2)
Wahlström, Mattias, ... (2)
Thörn, Håkan, 1961-, (2)
Ögren, Anders, (2)
Thörn, Catharina, 19 ... (2)
Holgersson, Helena, ... (2)
visa fler...
Andrén, Mats, 1958-, (1)
Spehar, Andrea, 1973 ... (1)
Brorström, Björn, (1)
Johannisson, Bengt, (1)
Abbasian, Saeid, (1)
Nilsson, Anders, (1)
Svensson, Göran, 196 ... (1)
Karlsson, Charlie, (1)
Lieberg, Mats, (1)
Dobers, Peter, 1966- ... (1)
Liljenström, Hans, (1)
Johansson, Börje, (1)
Lundin, Rolf, (1)
Larsson, Magnus, (1)
Swedberg, Richard (1)
Strannegård, Lars, 1 ... (1)
Jansson, Ulf, 1966-, (1)
Lindkvist, Lars, (1)
Johansson, Leif (1)
Batavia, Bala (1)
Nandakumar, Paramesw ... (1)
Wagué, Cheick, (1)
Almqvist, Roland, (1)
Montin, Stig (1)
Ramberg, Ulf (1)
Tunon, Håkan, (1)
Zapata, Patrik, 1967 ... (1)
Håkansson, Peter, (1)
Löf, Magnus, (1)
Anderson, Helén (1)
Karlsson, C (1)
Waldenström, Daniel, (1)
Hermelin, Brita, (1)
Johansson, Björn, 19 ... (1)
Johansson, Anders W. ... (1)
Brunet, Jörg, (1)
Andersson, Ulf, 1964 ... (1)
Holm, Ulf, 1961-, (1)
Gustafsson, Björn, 1 ... (1)
Mattsson, Leif, (1)
Johansson, Ulf (1)
Ekelin, Annelie (1)
Bjälesjö, Jonas, (1)
Aronsson, Thomas, 19 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (10)
Högskolan i Jönköping (8)
Uppsala universitet (6)
Stockholms universitet (6)
Lunds universitet (5)
Linnéuniversitetet (4)
visa fler...
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
Södertörns högskola (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Högskolan i Halmstad (2)
Linköpings universitet (2)
Umeå universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Högskolan Väst (2)
Mittuniversitetet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Chalmers tekniska högskola (1)
Högskolan i Borås (1)
visa färre...
Språk
Engelska (34)
Svenska (17)
Norska (1)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (52)
Humaniora (8)
Lantbruksvetenskap (4)
Naturvetenskap (2)
Teknik (2)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy