SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Booleska operatorer måste skrivas med VERSALER

Träfflista för sökning "AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) srt2:(2010-2011);mspu:(chapter);lar1:(liu)"

Sökning: AMNE:(SOCIAL SCIENCES Business and economics) > (2010-2011) > Bokkapitel > Linköpings universitet

 • Resultat 1-10 av 43
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Bladh, Mats, 1953-, et al. (författare)
 • Shared or Individual Responsibility : Eco-labelling and Consumer Choice in Sweden
 • 2010
 • Ingår i: Environmental Policy and Household Behaviour : Sustainability and Everyday Life. - London : Earthscan. - 978-1-84407-897-4 ; s. 173-192
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Our behaviour in our own homes - our recycling habits, consumer choices and transport preferences - all have a huge impact on the environment locally and globally. Governments across the world are trying to formulate and implement policies to encourage and enforce more sustainable household actions. Yet so often these policies fail to have the desired effects because of a lack of understanding of the complex interplay of policy and individual behaviour. This book examines this interplay, looking at the role of values, attitudes and constraints in the links between policy and changing behaviour at the household level. The first part of the book explores the theoretical background looking at the politics of lifestyles and lifestyle change, policy legitimacy and barriers and facilitators for pro-environmental behaviour. The second part is made up of in-depth case studies from Sweden - one of the fore-running countries in this area - examining three main types of household behaviour: waste and recycling; consumption and labelling; and transportation choices. Within these case studies, the contributors examine what policy initiatives have and haven't worked and the role of values and constraints in those processes. This is the first inter-disciplinary, in-depth look at how environmental policy enters the private, domestic sphere. The theoretical insights and policy guidance the book offers will be vital in the drive to generate behaviour change at the household level and the move towards sustainable societies.
 •  
2.
 • Axelsson, Karin, 1968-, et al. (författare)
 • Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer
 • 2010
 • Ingår i: Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner. - Linköping : Linköpings universitet. - 978-91-7393-417-6 ; s. 9-19
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Är det bättre med stora än med små kommuner? Kommer folkrörelsepartierna att bli mer kampanj- och väljarorienterade i framtiden? Hur formas en boendepolitik för det goda åldrandet? Lokala transportstrategier – hur och för vem? Hur påverkas kommunledningars samverkan om gymnasieskolan av att det finns friskolor? Är kulturekonomi framtidens lokala tillväxtmotor?</p><p>Dessa och andra frågor behandlas i denna bok. Den är ett led i Centrum för kommunstrategiska studiers, CKS, arbete med att bygga en dialog – utveckla goda samtal – mellan Linköpings universitet och medlemskommunerna i CKS. Den innehåller fjorton olika artiklar, inlägg, som forskare författat för att förmedla sina resultat, men också för att stärka en dialog med politiker och tjänstemän i kommunerna. Inläggen spänner över många olika ämnen och frågeställningar. De är i vissa fall konkreta och koncisa i andra fall beskrivande och reflekterande. Alla är de av kommunstrategisk karaktär.</p><p>I en kommun fattas en mängd olika politiska beslut kring de mest skiftande ämnen. Det kräver kunskap, reflektion och gedigna beslutsunderlag. Då kan forskares analyser och kunskapsproduktion vara till nytta. För att en fördjupad och samhällsrelevant forskning ska komma till stånd behövs emellertid reaktioner från politiker och tjänstemän. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende. Det kan hanteras genom samtal i vilka forskare, politiker och tjänstemän kan utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Inläggen i denna bok visar att samtal pågår
3.
 • Edvardsson, Bo, et al. (författare)
 • Service Innovation and Customer Co-development
 • 2010
 • Ingår i: The Handbook of Service Science : a research perspective. - New York, USA : Springer. - 978-1-4419-1627-3 ; s. 561-578
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • As the service sector expands into the global economy, a new science of service is emerging, one that is dedicated to encouraging service innovation by applying scientific understanding, engineering discipline, and management practice to designing, improving, and scaling service systems.  Handbook of Service Science takes the first major steps to clarifying the definition, role, and future of this nascent field. Incorporating work by scholars from across the spectrum of service research, the volume presents multidisciplinary perspectives on the nature and theory of service, on current research and practice in design, operations, delivery, and innovation of service, and on future opportunities and potential of service research.  Handbook of Service Science provides a comprehensive reference suitable for a wide-reaching audience including researchers, practitioners, managers, and students who aspire to learn about or to create a deeper scientific foundation for service design and engineering, service experience and marketing, and service management and innovation.
 •  
4.
 • Aronsson, Peter, 1959- (författare)
 • Historiebrukens ekologi
 • 2010
 • Ingår i: Astrid Lindgrens världar i Vimmerby : En studie om kulturarv och samhällsutveckling. - Lund : Nordic Academic Press. - 9789185509416 ; s. 105-120
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv? Det är den fråga som författarna till Astrid Lindgrens världar i Vimmerby belyser ur en rad perspektiv. Vimmerby är fokus för deras fallstudie och de skildrar utvecklingen av lokalsamhället och den framväxande besöksnäringen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap.Handlingskraften i Vimmerby har mestadels kommit från entreprenörer som ofta inte haft enbart snävt ekonomiska motiv utan också samhällsnyttiga ambitioner. Samtidigt är den ett uttryck för ett samhällsengagemang som har djupa rötter i staden.Kulturarvet i Vimmerby är en unik tillgång för bygden och ger kreativa möten mellan kommersiella och samhällsnyttiga intressen. I Astrid Lindgrens världar i Vimmerby diskuterar en flervetenskaplig forskargrupp bland annat kommunens agerande, lokaltidningens roll och inte minst innevånarnas erfarenheter. Gruppen hämtar lärdomar ur sina givande inblickar i Vimmerbys utveckling genom åren.
 •  
5.
 • Jacobsson, Staffan, et al. (författare)
 • Fremmer grønne sertifikater ny teknologi?
 • 2011
 • Ingår i: Energirikdommens paradokser : Innovasjon som klimatpolitikk og næringsutvikling. - Oslo : Universitetsforlaget. - 978-82-15-01834-8 ; s. 267
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Boka ser på hvilke endringer som må til for at Norge skal forbli en energinasjon også i framtida. Den presenterer et rammeverk for  å forstå hvordan teknologiske endringer og innovasjonsprosesser foregår. Rammeverket tas i bruk til konkrete analyser av utfordringer og muligheter for å utvikle ny kraftproduksjon og omstilling i kraftindustri i Norge. Har litteraturliste og stikkordregister.
 •  
6.
 • Berggren, Christian, et al. (författare)
 • Exploring Knowledge Integration and Innovation
 • 2011
 • Ingår i: Knowledge integration and innovation : critical challenges facing international technology-based firms. - Oxford : Oxford University Press. - 978-0-19-969392-4 ; s. 228-245
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Technology-based firms continue to compete primarily on innovation, and are continuously required to present new solutions to an exacting market. As technological complexity and specialization intensifies, firms increasingly need to integrate and co-ordinate knowledge by means of project groups, diversified organizations, inter-organizational partnerships, and strategic alliances. Innovation processes have progressively become interdisciplinary, collaborative, inter-organizational, and international, and a firm's ability to synthesize knowledge across disciplines, organizations, and geographical locations has a major influence on its viability and success.This book demonstrates how knowledge integration is crucial in facilitating innovation within modern firms. It provides original, detailed empirical studies of prerequisites, mechanisms, and outcomes of knowledge integration processes on several organizational levels, from key individuals, projects, and internal organizations, to collaboration between firms. It stresses the need to understand knowledge integration as a multi-level phenomenon, which requires a broad repertoire of organizational and technical means. It further clarifies the need for strong internal capabilities for exploiting external knowledge, reveals how costs of knowledge integration affect outcomes and strategic decisions, and discusses the managerial implications of fostering knowledge integration, providing practical guidance and support for managers of knowledge integration in
 •  
7.
 • Berggren, Christian, 1950-, et al. (författare)
 • Inventors and innovators and knowledge integrators
 • 2011
 • Ingår i: Knowledge Integration and Innovation : Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. - Oxford, UK : Oxford University Press. - 978-0-19-969392-4 ; s. 77-95
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this chapter, we argue that knowledge integration is not just an organizational- and team-level practice but concerns the everyday activities of inventive engineers and researchers involved in development activities. The chapter investigates and illustrates how inventive individuals in non-managerial positions contribute to innovation and knowledge integration. The focus is on inventors who generate ideas and scan new knowledge fields to complement deep knowledge in their own domains in order to turn ideas into new solutions. The chapter illustrates the practices of those innovative individuals, such as combining knowledge across different fields, pursuing individual exploration as well as collaborative search, and participating in formal projects but simultaneously using them as permeable entities to further their own innovative ideas. In this way, the chapter contributes to an understanding of the micro-level of knowledge integration activities in technology-based firms.
 •  
8.
 • Hobday, Michael, et al. (författare)
 • Lessons and Insights for Managers
 • 2011
 • Ingår i: Knowledge Integration and Innovation : Critical challenges facing international technology-based firms. - Oxford : Oxford University Press. - 978-0-19-969392-4 ; s. 277-291
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Technology-based firms continue to compete primarily on innovation, and are continuously required to present new solutions to an exacting market. As technological complexity and specialization intensifies, firms increasingly need to integrate and co-ordinate knowledge by means of project groups, diversified organizations, inter-organizational partnerships, and strategic alliances. Innovation processes have progressively become interdisciplinary, collaborative, inter-organizational, and international, and a firm's ability to synthesize knowledge across disciplines, organizations, and geographical locations has a major influence on its viability and success.This book demonstrates how knowledge integration is crucial in facilitating innovation within modern firms. It provides original, detailed empirical studies of prerequisites, mechanisms, and outcomes of knowledge integration processes on several organizational levels, from key individuals, projects, and internal organizations, to collaboration between firms. It stresses the need to understand knowledge integration as a multi-level phenomenon, which requires a broad repertoire of organizational and technical means. It further clarifies the need for strong internal capabilities for exploiting external knowledge, reveals how costs of knowledge integration affect outcomes and strategic decisions, and discusses the managerial implications of fostering knowledge integration, providing practical guidance and support for managers of knowledge integration in high-technology enterprises.
 •  
9.
 • Edvardsson, Bo, et al. (författare)
 • Customer Integration in Service Innovation
 • 2010
 • Ingår i: The handbook of Innovation and Services : A multi-disciplinary perspective. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing. - 978-1-84980-330-4 - 978-1-84720-504-9 ; s. 301-317
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Abrahamsson, Mats, 1960- (författare)
 • The Role of Logistics in Corporate Strategy
 • 2010
 • Ingår i: Dimensionen der Logistik. - Heidelberg : Gabler Research. - 978-3-8349-2373-8 ; s. 533-552
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Funktionen, Institutionen und Handlungsebenen beschreiben die drei Dimensionen des von Professor Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl geschaffenen Logistikwürfels. Anlässlich seiner Emeritierung beleuchten Wissenschaftler und Praktiker in 75 Fachbeiträgen die Logistik mit all ihren Facetten und aktuellen Entwicklungen und geben Anregungen für die zukünftige Forschung und Praxis.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 43
Åtkomst
fritt online (1)
Typ av publikation
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (42)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Söderlund, Jonas, 19 ... (6)
Tillmar, Malin, (5)
Tell, Fredrik, (4)
Sundin, Elisabeth, (3)
Bergek, Anna, 1973-, (3)
Bengtsson, Lars (2)
visa fler...
Gustafsson, Anders, (2)
Dabhilkar, Mandar, (2)
Edvardsson, Bo, (2)
Witell, Lars, (2)
Berggren, Christian, (2)
Sjögren, Hans, (2)
Kristensson, Per, (2)
Magnusson, Thomas, (2)
Bredin, Karin, (2)
Sundin, Elisabeth, 1 ... (2)
Abrahamsson, Mats, 1 ... (1)
Brege, Staffan, 1951 ... (1)
Söderholm, Patrik, (1)
Bengtsson, Lars, 195 ... (1)
Johansson, Dan, (1)
Lindkvist, Lars, (1)
Johansson, Mattias (1)
Aaltio, Iiris (1)
Bengtsson, Marie (1)
Söderlund, Jonas, (1)
Tell, Fredrik, 1968- ... (1)
Andersson, Hans, (1)
Berggren, Christian, ... (1)
Rudberg, Martin, 197 ... (1)
Aronsson, Peter, 195 ... (1)
Ek, Kristina, (1)
Klinthäll, Martin, 1 ... (1)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (1)
Jacobsson, Staffan, (1)
Hedlund, Gun, 1951-, (1)
Wihlborg, Elin, 1970 ... (1)
Sundin, Elisabeth, 1 ... (1)
Bjuggren, Carl Magnu ... (1)
Axelson, Mattias (1)
Axelsson, Karin, 196 ... (1)
Lakemond, Nicolette, (1)
von Haartman, Robin, (1)
Enberg, Cecilia, (1)
Bergek, Anna, (1)
Hobday, Michael, (1)
Frankelius, Per, (1)
Bladh, Mats, 1953-, (1)
Buhr, Katarina, 1980 ... (1)
Buhr, Helena, 1978- (1)
visa färre...
Lärosäte
Linnéuniversitetet (4)
Uppsala universitet (3)
Karlstads universitet (2)
Örebro universitet (2)
Högskolan i Gävle (1)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (30)
Svenska (11)
Norska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (43)
Teknik (7)
Humaniora (3)
Naturvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy