SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "FÖRF:(Helena Andersson) "

Sökning: FÖRF:(Helena Andersson)

 • Resultat 1-10 av 63
 • [1]234567Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Cubo, Rubén, et al. (författare)
 • Calculating Deep Brain Stimulation Amplitudes and Power Consumption by Constrained Optimization
 • 2019
 • Ingår i: Journal of Neural Engineering. - 1741-2560 .- 1741-2552. ; 16:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: Deep brain stimulation (DBS) consists of delivering electrical stimuli to a brain target via an implanted lead to treat neurological and psychiatric conditions. Individualized stimulation is vital to ensure therapeutic results, since DBS may otherwise become ineffective or cause undesirable side effects. Since the DBS pulse generator is battery-driven, power consumption incurred by the stimulation is important. In this study, target coverage and power consumption are compared over a patient population for clinical and model-based patient-specific settings calculated by constrained optimization.Approach: Brain models for five patients undergoing bilateral DBS were built. Mathematical optimization of activated tissue volume was utilized to calculate stimuli amplitudes, with and without specifying the volumes, where stimulation was not allowed to avoid side effects. Power consumption was estimated using measured impedance values and battery life under both clinical and optimized settings.Results: It was observed that clinical settings were generally less aggressive than the ones suggested by unconstrained model-based optimization, especially under asymmetrical stimulation. The DBS settings satisfying the constraints were close to the clinical values.Significance: The use of mathematical models to suggest optimal patient-specific DBS settings that observe technological and safety constraints can save time in clinical practice. It appears though that the considered safety constraints based on brain anatomy depend on the patient and further research into it is needed. This work highlights the need of specifying the brain volumes to be avoided by stimulation while optimizing the DBS amplitude, in contrast to minimizing general stimuli overspill, and applies the technique to a cohort of patients. It also stresses the importance of considering power consumption in DBS optimization, since it increases with the square of the stimuli amplitude and also critically affects battery life through pulse frequency and duty cycle.
 •  
2.
 • Persson, Christel, 1968-, et al. (författare)
 • Människa och miljö : med praktisk vägledning för projekt
 • 2019
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt behandlar nyckelfrågorna inom hållbar utveckling och miljöstrategi. Boken ger läsaren både en förståelse för och en uppdatering av forskningsläget inom ämnen som global uppvärmning, resursfördelning, energiförsörjning, hållbar produktion och konsumtion samt hållbara lösningar. Kopplat till varje kapitel finns avsnitt som ger vägledning i att söka och kritiskt granska information. I en fördjupande del av boken ges läsaren ytterligare kunskap om informationssökning, källkritik och enklare referenshantering. Detta gör boken till ett utmärkt verktyg för rapportskrivning och genomförande av projektarbeten inom miljöområdet på olika nivåer.Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt vänder sig till dig som studerar på utbildningar inom miljö- och landskapsvetenskap, skogs- och lantbruksvetenskap, ekonomi och samhällsplanering. Den riktar sig även till dig som arbetar praktiskt med klimat- och miljöfrågor samt Agenda 2030 inom företag, kommuner och myndigheter.Människa och miljö – med praktisk vägledning för projekt utgör en starkt reviderad utgåva av Klimat och miljöstrategi i ett samlat perspektiv från 2010.
 •  
3.
 •  
4.
 • Persson, Christel, 1968-, et al. (författare)
 • Kvantitativ forskning i hållbarhet : informationskompetens i förskollärarutbildningen
 • 2018
 • Ingår i: Lärarlärdom, Kristianstad, 16 augusti, 2018.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Progressionsplaner avseende studenters färdigheter i informationskompetens är alltjämt föremål för diskussion i högre utbildning. Föreliggande projekt tar avstamp i problematiken kring varför studenter inom förskollärarutbildningen nästan genomgående ”väljer bort” kvantitativ metod i samband med planeringen och skrivandet av examensarbetet. I utbildningen har det uppdagats att studenter i förberedande terminer inte erbjöds lärandetillfällen att tillägna sig övning i moment som informationskompetens (IK) och beskrivande statistik på basnivå. I arbetet att göra studenterna nyfikna på kvantitativ vetenskaplig metod och känna en större säkerhet att tillgodogöra sig sådana texter genomfördes samplanerade workshops i två delprov under termin 4.Studenterna tilldelades en vetenskaplig artikel inom området hållbar utveckling kopplat till förskolepraktiken som lästes och analyserades med handledning av undervisande lärare och bibliotekarier. Efter workshopen i att söka, samla och värdera vetenskapliga kvantitativa artiklar valde studenterna ut en egen artikel. Arbete skedde parvis och studenterna fick i uppgift att sammanfatta texten och processen om hur de sökt fram den vetenskapliga texten, samt delge den aktuella forskningsfrågan tillsammans med tillhörande kvantitativa metod- och resultatbeskrivning.Studenterna ombads också redogöra för vilken ny kunskap som genererats i deras lärande och konstruktivt reflektera kring etiska och kritiska aspekter på texten. Slutresultatet blev ett vetenskapligt paper som kurskamrater opponerade på vid ett muntligt examinationstillfälle.Det vittnades i utvärderande studentreflektioner om önskemål av artikelsöksövningar i mindre grupper och ytterligare vägledning i vetenskapligt rapportskrivande i samband med skrivande av uppsatsplan och genomförande av sista terminens examensarbete. Studenternas reflekterande utsagor tolkas som positiva och värdefulla gällande innehåll och upplägg av aktuellt moment i delproven termin 4.En av framgångsfaktorerna utgjordes av att studenterna gavs möjlighet att tillämpa sina nyförvärvade kunskaper i flera olika situationer, på ett varierat sätt med flera olika lärare. Tillämpning avseende projektarbete och rapportskrivande kan ses som utvecklingspotential i framtidens högre utbildning.
 •  
5.
 • Richter, Hans, 1961-, et al. (författare)
 • A comparsion of mental and visual loads resulting from semi-automated and conventional forest harvesting : An experimental machine simulation study
 • 2018
 • Ingår i: FALF Konferens 2018: Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : Program och Abstracts. - Gävle : Gävle Universtiy Press. - 978-91-88145-28-4 ; s. 96
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This study is concerned with a new method for partly automating forestry harvesting work. Work-related injuries and constant demands for a higher productivity are two of the many arguments for why forestry work must be improved. Forestry work places great mental demands on the driver because they must continuously evaluate and act on relevant parts in a heavy visual information flow. Against this background the purpose of the present study was to extend the knowledge of functional linkages between visual and mental fatigue, performance, and prefrontal cortex activity, during semi-automated and conventional forestry harvesting work. Eleven healthy participants, range 21–51 years old, with a minimum of 1-year work experience, carried out the task of loading logs along a standardized path in a machine simulator during two counterbalanced 45-min periods: (i) conventional forest harvesting, and; (ii) semi-automated forest harvesting. Equal emphasizes was put on accuracy and speed. During manual forest harvesting the driver controlled the crane arm, used to load logs into the load space of the forest vehicle (“forwarder”), by manually operating the joysticks and so guide the crane to the location of the log and then back to the load space. During semi-automatic forest harvesting the driver moved the crane with the press of a button to a pre-programmed location near the log and then, after another button press, to a pre-programmed location within the load space. The following joystick usage parameters were considered for the statistical analysis: Sequential work cycle number, work phase (1-loading in basket, 2-movement to log, 3-picking up log, 4-movement to load space), number of simultaneously used controls across samples of one phase, number of direction changes of joystick movements per phase. Mental load was assessed by quantification of oxygenated hemoglobin (HbO2) concentration changes over the right dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) via non-invasive functional near infrared spectrometry (fFNIRS: PortaLite mini, Artinis Medical Systems, Zetten, the Netherlands). The frequency and duration of horizontal amplitudes of eye/head/neck angles was assessed continuously with 8 SmartEye cameras and used as a measure of visual load. NASA-TLX and Borg CRS was used to assess perceived mental and physical fatigue. Linear Mixed Model will be used to test and to analyze the effect of the duration of work, joystick usage, work type (manual or semi-automated) and perceived mental and physical effort on the outcome of oxygenated hemoglobin concentration. This study contributes with new knowledge of the consequences of the current increase in automation. The 4th industrial revolution can have tremendous implications on how we perceive and organize work in the future, but little is still known about the impact on human body and brain.
 •  
6.
 • Virtanen, Tuomo, et al. (författare)
 • Analyzing Measurement Invariance of the Students’ Engagement Instrument Brief Version : The Cases of Denmark, Finland, and Portugal
 • 2018
 • Ingår i: Canadian Journal of School Psychology. - Sage. - 0829-5735. ; 33:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The promotion of students’ engagement with school is an internationally acknowledged challenge in education. There is a need to examine the structure of the concept of student engagement and to discover the best practices for fostering it across societies. That is why the cross-cultural invariance testing of students’ engagement measures is highly needed. This study aimed, first, to find the reduced set of theoretically valid items to represent students’ affective and cognitive engagement forming the Brief-SEI (brief version of the Student Engagement Instrument; SEI). The second aim was to test the measurement invariance of the Brief-SEI across three countries (Denmark, Finland, and Portugal). A total of 4,437 seventh-grade students completed the SEI questionnaires in the three countries. The analyses revealed that of the total 33 original instrument items, 15 items indicated acceptable psychometric properties of the Brief-SEI. With these 15 items, cross-national factorial validity and invariances across genders and students with different levels of academic performance (samples from Finland and Portugal) were demonstrated. This article discusses the utility of the Brief-SEI in cross-cultural research and its applicability in different national school contexts.
 •  
7.
 • Östlund, Daniel, 1974-, et al. (författare)
 • Att utvecklas till expert på sitt eget lärande
 • 2018
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • För att elever ska nå skolframgång krävs det att elevens lärande sätts i centrum. Trondman formulerar det på följande sätt: ”Att jag som elev kan lära mig så att jag lär mig att jag kan lära mig” (Lund & Lund, s. 202). Med andra ord menar Trondman att elever som kan utveckla sin kognitiva förmåga också utvecklar en tilltro till sitt eget lärande och sin förmåga att lära. Att som elev ”fatta att man kan fatta och vill fortsätta att utveckla sin förmåga att fatta” (s. 202) är därmed ett nödvändigt utfall av undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att bli agenter i sitt eget lärande, det som enligt UDL beskrivs expert learners. En viktig utgångspunkt utifrån idén om expert learners är begreppet metakognition (Boyle, Rosen & Forchelli, 2016). Metakognition kan relateras till de olika strategier som elever tillägnar sig i sin lärandeprocess och sedan använder för att engagera sig i en uppgift och i själva lärprocessen arbeta självreglerande genom att själv initiera och styra det egna lärandet. Spencer (2011) uttrycker att elever måste få visa på sin kunskap på det sätt som passar den enskilda elevens sätt att lära bäst. Elever kan behöva olika mycket stöd i arbetet, men målet är att alla elever ska utvecklas till experter på att lära, dvs. att de ska lära sig hur de lär bäst och vad de behöver använda för strategier för att nå bästa resultat (CAST, 2018).
 •  
8.
 • Andersson, Helena (författare)
 • Möten där vi blir sedda : : en studie om elevers engagemang i skolan
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis concerns students’ engagement with school. In Sweden there are as many as 17,5 % of the students, who after year nine do not get the grades in order to be admitted to the national program at the upper secondary school. In this thesis, Students’ experiences are focused in order to understand engagement with school. The study is grounded in a socio cultural perspective on learning where learning is considered to originate from social actions, as well as theoretical perspectives on engagement. In the thesis learning is seen as development not as a process within the child but rather as development that takes place when the child participates in practices within their cultural community and in relations with others. Learning is looked upon as a perspective where the context of our lived experience of participation in the world is important. Learning should be seen as social participation. This kind of participation does not only shape what we do but also who we are and who we can become. In this thesis the concept of engagement is considered as both the wanting to do something, and what the student actual do, the agency of the student. An exploratory sequential mixed method has been used in the data collection, mainly with a student perspective. This means that both quantitative and qualitative methods of collecting and analyzing data has been used to be able to answer the research questions. The overall aim of the thesis is to contribute with knowledge about students’ engagement in school by identifying aspects that influence the engagement. The thesis consists of three different studies. One quantitative study, where 1298 student participated in a survey concerning student engagement with school, which was followed by two qualitative studies, where the descriptive analysis was broadened with interviews, one with students and teachers in two different classes and one with students from eight different schools. Apart from that, students have written reflections on how they experience their learning environments in school. The discussion concerns whether students in year seven are engaged with their school, both according to the psychological and according to the cognitive engagement. The discussion also concerns what aspects of engagement students and their teachers in two highly engaged classes have experienced. In the study students with different socioeconomically and cultural backgrounds take part. The concepts of students’ participation and influence in their schoolwork is also discussed.
9.
 • Cubo, Rubén, et al. (författare)
 • Deep Brain Stimulation therapies : a control-engineering perspective
 • 2017
 • Ingår i: Proc. American Control Conference : ACC 2017. - IEEE. - 978-1-5090-5992-8 - 978-1-5090-4583-9 - 978-1-5090-5994-2 ; s. 104-109
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Deep Brain Stimulation (DBS) is an established therapy for treating e.g. Parkinson's disease, essential tremor, as well as epilepsy. In DBS, chronic pulsatile electrical stimulation is administered to a certain target area of the brain through a surgically implanted lead. The stimuli parameters have to be properly tuned in order to achieve therapeutical effect that in most cases is alleviation of motor symptoms. Tuning of DBS currently is a tedious task since it is performed manually by medical personnel in a trial-and-error manner. It can be dramatically improved and expedited by means of recently developed mathematical models together with control and estimation technology. This paper presents a control engineering perspective on DBS, viewing it as a control system for minimizing the severity of the symptoms through coordinated manipulation of the stimuli parameters. The DBS model structure comprises a stimuli model, an activation model, and a symptoms model. Each of those is individualized from patient data obtained through medical imaging, electrical measurements, and objective symptom quantification. The proposed approach is illustrated by simulation and clinical data from an individualized DBS model being developed by the authors.
 •  
10.
 • Cubo, Rubén, et al. (författare)
 • Semi-Individualized electrical models in deep brain stimulation : A variability analysis
 • 2017
 • Ingår i: 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA). - IEEE. - 978-1-5090-2183-3 - 978-1-5090-2182-6 - 978-1-5090-2181-9 ; s. 517-522
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Deep Brain Stimulation (DBS) is a well-established treatment in neurodegenerative diseases, e.g. Parkinson's Disease. It consists of delivering electrical stimuli to a target in the brain via a chronically implanted lead. To expedite the tuning of DBS stimuli to best therapeutical effect, mathematical models have been developed during recent years. The electric field produced by the stimuli in the brain for a given lead position is evaluated by numerically solving a Partial Differential Equation with the medium conductivity as a parameter. The latter is patient- and target-specific but difficult to measure in vivo. Estimating brain tissue conductivity through medical imaging is feasible but time consuming due to registration, segmentation and post-processing. On the other hand, brain atlases are readily available and processed. This study analyzes how alternations in the conductivity due to inter-patient variability or lead position uncertainties affect both the stimulation shape and the activation of a given target. Results suggest that stimulation shapes are similar, with a Dice's Coefficient between 93.2 and 98.8%, with a higher similarity at lower depths. On the other hand, activation shows a significant variation of 17 percentage points, with most of it being at deeper positions as well. It is concluded that, as long as the lead is not too deep, atlases can be used for conductivity maps with acceptable accuracy instead of fully individualized though medical imaging models.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 63
 • [1]234567Nästa
Åtkomst
fritt online (20)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (22)
konferensbidrag (11)
rapport (9)
doktorsavhandling (8)
annan publikation (5)
bokkapitel (4)
visa fler...
bok (2)
forskningsöversikt (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (31)
refereegranskat (27)
populärvet., debatt m.m. (5)
Författare/redaktör
Andersson, Helena (43)
Kadi, Fawzi, 1970-, (4)
Östlund, Daniel, 197 ... (4)
Ohlsson, Lisbeth, (4)
Djodjic, Faruk (3)
Dahlbäck, Björn, (3)
visa fler...
Crawley, James T. B. (3)
Lane, David A. (3)
Bergström, Lars (3)
von Heijne, Gunnar, (3)
Raastad, Truls, (3)
Krustrup, Peter (3)
Karlsen, Anette, (2)
Blomhoff, Rune, (2)
Nelson, Marie, 1970- ... (2)
Andersson, Helena, 1 ... (2)
Korsgren, Olle, (1)
Foss, Aksel, (1)
Tibell, Annika (1)
Karlsson, Martin, (1)
Belhaj, Mohammed (1)
Sjöström, Björn, (1)
Forsman, Mikael (1)
Pleijel, Håkan, (1)
Danielsson, Helena, (1)
Olsson, Olle (1)
Kadi, Fawzi, (1)
Börjesson, Gunnar, (1)
Englund, Martin, (1)
Andersson, Mikael, (1)
Ahnström, Josefin, (1)
Canis, Kevin (1)
Norström, Eva, (1)
Yu, Yao (1)
Panico, Maria (1)
Morris, Howard R. (1)
Karlsson, Per Erik (1)
Hellsten, Sofie (1)
Tufveson, Gunnar, (1)
Wissman, Jörgen, (1)
Högberg, Hans, (1)
Bylund, Markus (1)
Kyllmar, Katarina, (1)
Nilsson, Johnny, (1)
McGawley, Kerry, 197 ... (1)
Ekblom, Björn, (1)
Andersson, Erik, (1)
Holmberg, Hans-Chris ... (1)
Nihlgård, Bengt, (1)
Andersson, Helena et ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (17)
Högskolan Kristianstad (12)
Örebro universitet (9)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Malmö universitet (5)
Karolinska Institutet (5)
visa fler...
Stockholms universitet (4)
Lunds universitet (3)
RISE (3)
Mälardalens högskola (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Gymnastik- och idrottshögskolan (2)
Högskolan i Gävle (2)
Göteborgs universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Skövde (1)
Naturvårdsverket (1)
visa färre...
Språk
Engelska (38)
Svenska (24)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (21)
Medicin och hälsovetenskap (20)
Naturvetenskap (9)
Humaniora (9)
Teknik (6)
Lantbruksvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy