SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:0280 1604 "

Sökning: L4X0:0280 1604

 • Resultat 1-10 av 85
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Niyobuhungiro, Japhet (författare)
 • Optimal Decomposition in Real Interpolation and Duality in Convex Analysis
 • 2013
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis is devoted to the study of mathematical properties of exact minimizers for the K–,L–, and E– functionals of the theory of real interpolation. Recently exact minimizers for these functionals have appeared in important results in image processing.In the thesis, we present a geometry of optimal decomposition for L– functional for the couple (ℓ2, X), where space ℓ2 is defined by the standard Euclidean norm ǁ · ǁ2 and where X is a Banach space on Rn. The well known ROF denoising model is a special case of an L– functional for the couple (L2, BV) where L2 and BV stand for the space of square integrable functions and the space of functions with bounded variation on a rectangular domain respectively. We provide simple proofs and geometrical interpretation of optimal decomposition by following ideas by Yves Meyer who has used a duality approach to characterize optimal decomposition for ROF denoising model.The operation of infimal convolution is a very important and non–trivial tool in functional analysis and is also very well–known within the context of convex analysis. The L–, K– and E– functionals can be regarded as an infimal convolution of two well defined functions but unfortunately tools from convex analysis can not be applied in a straigtforward way in this context of couples of spaces. We have considered infimal convolution on Banach couples and by using a theorem due to Attouch and Brezis, we have established sufficient conditions for an infimal convolution on a given Banach couple to be subdifferentiable, which turns out to be the most important requirement that an infimal convolution would satisfy for a decomposition to be optimal. We have also provided a lemma that we have named Key Lemma, which characterizes optimal decomposition for an infimal convolution in general.The main results concerning mathematical properties of optimal decomposition for L–, K– and E– functionals for the case of general regular Banach couples are presented. We use a duality approach which can be summarized in three steps: First we consider the concerned functional as an infimal convolution and reformulate the infimal convolution at hand as a minimization of a sum of two specific functions on the intersection of the couple. Then we prove that it is subdifferentiable and finally use the characterizaton of its optimal decomposition.We have also investigated how powerful our approach is by applying it to two well–known optimization problems, namely convex and linear programming. As a result we have obtained new proofs for duality theorems which are central for these problems.
2.
3.
4.
5.
6.
 • Avotie, Leena (författare)
 • Chefsrekrytering och kön en studie av rekrytering och befordring av chefer hos Allmännyttiga Bostadsföretag
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En fråga som har fått allt mer uppmärksamhet både i forskningen och i den allmänna debatten är den manliga dominansen på de högsta chefsbefattningarna. De Allmännyttiga Bostadsföretagen utgör inget undantag i detta sammanhang, vilket har uppmärksammats av företagens samarbetsorganisation SABO. För att förbättra situationen i medlemsföretagen har SABO bl.a. startat upp mentorsverksamhet för sina kvinnliga chefer, och tagit initiativ till en kartläggning av chefsrekryterings- och -befordringsprocessen inom SABO företagen. Syftet med rapporten har varit att redogöra för resultatet av denna kartläggning. Kartläggningen bygger på intervjuer med chefer i ledningsgruppen och styrelseordföranden i tre SABO-företag.Enligt forskningen kan man säga att orsaken till att kvinnor inte rekryteras till chefspositioner i högre utsträckning kan relateras till både utbudet av och efterfrågan på kvinnliga chefsaspiranter, d.v.s. orsaker som har att göra med både individers och arbetsgivarnas prioriteringar och handlingar. Dessa två typer av orsaker är dock i mycket hög grad sammanlänkade, vilket innebär att arbetslivets organisationer påverkar inte enbart efterfrågan men också i stor utsträckning utbudet av kvinnliga chefskandidater. Resultatet från intervjuundersökningen antyder att man kan urskilja båda typer av förklaringar till varför just SABO-företagen inte har lyckats rekrytera flera kvinnor till de högre chefspositionerna trots att vissa ansträngningar de facto gjorts för att förbättra situationen. Resultatet antyder att utbudet av kvinnliga chefskandidater begränsas främst av bristen på tekniskt kunniga kvinnor samt många kvinnors ambivalens inför ett chefsarbete. Efterfrågan på teknisk kompetens har dock minskat i takt med att branschen har mött nya villkor, vilket har lett till något fler kvinnliga chefsrekryteringar. Resultatet antyder vidare att kvinnorna ibland verkar vara något mer ambivalenta inför ett chefsarbete än män. Samtidigt verkar det saknas kunskap i företagen om vad detta kan bero på. När det gäller efterfrågan på kvinnliga chefer visar resultatet att den begränsas främst av kön på de personer som väljer samt den praxis som präglar rekryteringsprocessen. Det är oftast män som rekryterar och befordrar chefer samtidigt som det inte är ovanligt att deras val präglas av etnocentriska hänsyn och stereotypa uppfattningar om kön och chefsarbete. Dessutom är det sannolikt att stereotypisering och etnocentrism inte enbart påverkar rekryteringsprocessen utan även personalutvecklingsprocessen, vilket är särskilt betydelsefullt med tanke på att de enskilda cheferna har relativt stor makt över sina medarbetares professionella utveckling. Vidare indikerar resultatet att det är relativt vanligt att företagen tillämpar ett informellt förfaringssätt vid rekryteringar och tillsätter ofta chefsposter med interna kandidater, vilket tenderar att missgynna kvinnor eftersom de informella nätverken och det interna utbudet av lämpliga kandidater domineras av män.
7.
 • Avotie, Leena (författare)
 • De genusspecifika kulturerna och ledarskap
 • 1991
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The integration of women into management has not always taken place without problems. Some of the problems which female managers are confronted with in their work and during different stages of their careers are often said to arise, from, inter alias, the differences in the value-orientation between men and women. The interests, priorities and basic values shared by the majority of women are different from those values, norms and standards which are valid in the management of most organisations. This is seen as a fact which causes many of the conflicts which specifically concern female managers. The use of the value-system related gender differences as an analytical tool is, however, limited because of the difficulties to find proper definitions of the concept.This work is an attempt to create a concept which enables the study of the difficulties which an individual with a value-orientation which is specific to the female gender role meets in a context that is dominated by the male value-system.The differences in value-orientation between men and women are here seen as a manifestation of two different gender-related cultures. The objective of this study is, therefore, to define the concepts of female and male culture. In order to produce two gender related cultural patterns the results of previous research which has focused on the gender differences have been organized by using a model for organizational cultures created by Schein (1985).
8.
 • Bassam, Akram (författare)
 • Invandrarföretag i Sverige avknoppning och nätverksstrategier
 • 1999
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this study is to analyse how the immigrant-entrepeneur initiates and starts up a business. Four entrepreneurs are interviewed. The network-approach is used in order to examine and identify the decisive links in their networks.
9.
10.
 • Boari, Christina, et al. (författare)
 • Social capital and entrepreneurship inside an Italian cluster empirical investigation
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This paper aims to explain the role of local context in the development of start-ups’ social networks, according to a sociological perspective of entrepreneurship, which considers social capital as a main factor of success for the growth of young firms. This research problem is dealt with in connection with the more consolidated theoretical studies of clustering phenomena, which have attributed to social networks a central role in explaining the concentration of the entrepreneurial process in restricted geographical areas. The research model adopted to measure social capital is based on a personal elaboration of the framework developed by Nahapiet and Ghoshal, which considers social capital as a heterogeneous resource, constituted by a structural, relational and cognitive component. The strong turn of external relationships by the start-ups can justify our choice to consider these as a unit of analysis. In particular, we analysed social capital in the dyads of networks between start-ups located in an industrial Italian cluster and their customers. The results of our analysis are quite contrasting with the most accredited hypotheses in the studies, showing that a strong incidence of the local factor can only partially help start-ups. A strong impact of local context, in fact, has a positive influence on the relational and cognitive dimension of social capital bringing the immediate advantage to reduce the costs of control and to develop trust in the business relations. However, it has a negative impact on the structural dimension of the social capital, hindering knowledge transfer, value information and new ideas.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 85
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (83)
Typ av publikation
rapport (82)
bok (1)
bokkapitel (1)
licentiatavhandling (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (85)
Författare/redaktör
Engwall, Lars, (10)
Segelod, Esbjörn, (8)
Hadjikhani, Amjad, 1 ... (6)
Forsgren, Mats, (5)
Eriksson, Kent, (4)
Wallerstedt, Eva, (4)
visa fler...
Andersson, Ulf (3)
Johanson, Jan (3)
Pahlberg, Cecilia, (3)
Seyed-Mohamed, Nazee ... (3)
Hasselbladh, Hans (3)
Gidhagen, Mikael, 19 ... (3)
Lampou, Konstantin, (3)
Sharma, D (2)
Furusten, Staffan, (2)
Havila, Virpi, (2)
Avotie, Leena, (2)
Lee, Joong-Woo (2)
Kallinikos, Jannis, (1)
Isaksson, Mats (1)
Bergström, Reinhold (1)
Holm, Ulf, (1)
Furusten, Staffan, 1 ... (1)
Chetty, Sylvie, (1)
Bengtson, Anna, (1)
Anderson, BO (1)
Levay, Charlotta (1)
Mattsson, Lars-Gunna ... (1)
Skog, Rolf (1)
Thilenius, Peter, (1)
Blankenburg Holm, De ... (1)
Johanson, Martin, (1)
Ståhl, Benjamin, (1)
Silver, Lars, (1)
Arnesson, Leif, (1)
Tunisini, Annalisa (1)
Bassam, Akram, (1)
Mattsson, Jan, (1)
Bengtsson, Håkan, (1)
Hägg, Ingemund (1)
Lindstrand, Angelika (1)
Boari, Christina, (1)
Presutti, Manuela, (1)
Carlson, Sune, (1)
de Wit, Alexander, (1)
Monami, Eric, (1)
Eriksson, Carin, (1)
Gunnarsson, Elving, (1)
Marquardt, Rolf (1)
Eriksson Lindvall, C ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (83)
Mälardalens högskola (8)
Linköpings universitet (1)
Stockholms universitet (1)
Södertörns högskola (1)
Språk
Engelska (80)
Svenska (5)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (77)
Naturvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy