SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:0284 4788 "

Sökning: L4X0:0284 4788

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andersson, Dennis, et al. (författare)
 • Hur reagerar opinionen på ökad flyktingmottagning?
 • 2015
 • Ingår i: Bergström A., Johansson B., Oscarsson H. & Oskarson M. (red.) Fragment. - Göteborg : Göteborgs Universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-32-8 ; s. 249-260
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Andersson, Dennis, et al. (författare)
 • Swexit, Nato och andra folkomröstningar
 • 2017
 • Ingår i: Ohlsson J., Oscarsson H. & Oskarson M. (red). Larmar och gör sig till. - Göteborg : Göteborgs Universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-39-7 ; s. 345-358
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
3.
 • Andersson, Dennis, et al. (författare)
 • Västlänken – en fråga om förtroende
 • 2018
 • Ingår i: Hemma Väst. - Göteborg : SOM-institutet, Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-43-3 ; s. 129-144
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Andersson, Ulrika, 1977- (författare)
 • DET PRASSLAR INTE LIKA MYCKET OM TIDNINGSLÄSNINGEN SOM FÖRR
 • 2018
 • Ingår i: Sprickor i fasaden. - Göteborg : Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 9789189673425 ; s. 213-231
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Det fanns en tid när begreppet morgontidning var synonymt med en prasslig papperstidning som i gryningen levererades i brevlådan för att sedan ta plats på frukostbordet. Det var inte ovanligt att den hade ett sidformat av sådant mått att den, fullt utvecklad, täckte en ansenlig del av bordet. Det fanns också en tid när det ibland ringde på ytterdörren och någon frågade: ”vill du köpa kvällstidningen?” Det där händer förstås fortfarande. Men långt ifrån så ofta som förr. Bläddrandet har i många hem ersatts av skrollande och klickande. Tidningsformatet har krympt till några tums storlek. Samtidigt har denna den lilla tidningens innehåll blivit betydligt mer omfattande. Det är inte längre nödvändigt att hämta tidningen i brevlådan. Den går att läsa närsomhelst och varsomhelst. För den som vill. Och det vill ganska många. Andra föredrar den traditionella pappersvarianten. Det här kapitlet gör en genomlysning av hur läsningen av morgon- och kvällstidningar har förändrats under perioden 1986–2017.
 •  
5.
 • Andersson, Ulrika, 1977-, et al. (författare)
 • En brokig gemenskap (inledningskapitel)
 • 2017
 • Ingår i: En brokig gemenskap. - Göteborg : SOM-institutet vid Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-40-3 ; s. 9-28
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • I detta kapitel fokuseras graden av livstillfredställelse bland invånarna i Västra Götaland, vilka samhällsfrågor som upplevs vara mest oroande, hur regioninvånarna bedömer att de lagstiftande organen i regionen sköter sina arbeten mer generellt och arbetet inom några olika ansvarsområden mer specifikt samt vilket förtroende de har för sina folkvalda politiker. Kapitlet baseras på 2016 års västsvenska SOM-undersökning.
 •  
6.
 • Andersson, Ulrika, 1977- (författare)
 • Godkänt för tandvården men inte för bostadstillgången - synen på offentlig service
 • 2017
 • Ingår i: En brokig gemenskap. - Göteborg : SOM-institutet vid Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-40-3 ; s. 69-84
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Det här kapitlet fokuserar på hur invånarna i Västra Götaland upplever att den offentliga servicen fungerar i regionen och i den kommun där de bor. De områden som inledningsvis omfrågas rör hälso- och sjukvård, tandvård, skola och omsorg, kollektivtrafik och tillgång till bostäder. I kapitlets senare del granskas hur medborgarna ställer sig till frågor som rör privatisering och finansiering av offentlig service.
 •  
7.
 • Andersson, Ulrika, 1977-, et al. (författare)
 • Larmar och gör sig till (inledningskapitel)
 • 2017
 • Ingår i: Larmar och gör sig till. - Göteborg : Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-39-7 ; s. 11-35
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
8.
 • Andersson, Ulrika, 1977-, et al. (författare)
 • Litar vi på medierna?
 • 2017
 • Ingår i: Larmar och gör sig till. - Göteborg : Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89-673-39-7 ; s. 97-112
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Det här kapitlet fokuserar frågan om människors förtroende för nyhetsmedier och deras innehåll. Forskning har visat att förtroendenivåerna har legat relativt stabilt under 2000-talet, både för medier som samhällsinstitution och för enskilda medieföretag. Trots det pågår en intensiv debatt om en förmodat pågående förtroendekris. Och kanske finns det visst fog för oron. Det tyder åtminstone några av resultaten i det här kapitlet på. För när förtroendet bryts ned på olika ämnesområden framträder betydande skillnader i förtroendenivåerna beroende på vad nyhetsrapporteringen handlar om. Graden av mellanmänsklig tillit och partisympati är två centrala förklaringsfaktorer till dessa skillnader. Men även synen på sanning spelar roll för hur stort eller litet förtroende människor känner för nyhetsrapporteringen. Analysen baseras på resultat från den nationella SOM-undersökningen och Medborgarpanelen, vilka båda drivs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet
 •  
9.
 • Andersson, Ulrika, 1977- (författare)
 • Om arbete och välbefinnande i Västra Götaland
 • 2017
 • Ingår i: En brokig gemenskap. - Göteborg : SOM-institutet vid Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-40-3 ; s. 97-108
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Det här kapitlet fokuserar på hur de yrkesverksamma invånarna i Västra Götaland upplever sitt arbetsliv från olika perspektiv samt vilken roll arbetet har för människors välmående och känslor av tillhörighet. De frågor som kommer att granskas närmare är hur nöjda invånarna är med sitt arbete, hur de bedömer sin egen kompetens i förhållande de krav som ställs i arbetet, hur de bedömer tillgången till relevant arbete samt hur stor betydelse den egna arbetssituationen har för individens allmänna välmående.
 •  
10.
 • Andersson, Ulrika, 1977-, et al. (författare)
 • Polariserat medieförtroende
 • 2018
 • Ingår i: Sprickor i fasaden. - Göteborg : Göteborgs universitet. - 0284-4788. - 978-91-89673-42-5 ; s. 71-92
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Det här kapitlet fokuserar på den övergripande frågan hur stort förtroende människor har för medierna och hur förtroendet har förändrats över tid. Resultatet pekar mot fortsatt stabila förtroendenivåer med avseende på medier som institutioner och som organisationer, åtminstone på övergripande nivå. Störst är förtroendet för radio-tv, då specifikt för public servicemedierna. Lägst är förtroendet för kvällstidningarna. Under ytan kan dock skönjas en successiv polarisering i förtroendet för de traditionella medierna, framför allt för public service. Å ena sidan har det skett en åldersförskjutning, där förtroendet bland de yngre har minskat samtidigt som det har ökat något bland de äldre. Å andra sidan har de partipolitiska skillnaderna i synen på förtroendet ökat, där förtroendet bland dem som betraktar sig som ideologiskt till höger har minskat.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (21)
Typ av publikation
bokkapitel (197)
samlingsverk (redaktörskap) (22)
rapport (6)
bok (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (227)
refereegranskat (66)
Författare/redaktör
Oscarsson, Henrik, 1 ... (22)
Bergström, Annika, 1 ... (19)
Weibull, Lennart, 19 ... (17)
Andersson, Ulrika, 1 ... (17)
Hagevi, Magnus, 1965 ... (12)
Ohlsson, Jonas, 1980 ... (9)
visa fler...
Bové, Klara, 1987-, (9)
Oskarson, Maria, 195 ... (8)
Solevid, Maria, 1976 ... (7)
Demker, Marie, 1960- ... (7)
Holmberg, Sören, 194 ... (7)
Bolin, Göran (6)
Arkhede, Sofia, 1990 ... (6)
Hedberg, Per, 1955-, (6)
Jansson, André, 1972 ... (5)
Andersson, Dennis, (5)
Erlingsson, Gissur Ó ... (5)
Wadbring, Ingela, 19 ... (5)
Bolin, Göran, 1959-, (5)
Berg, Linda, 1973-, (5)
Vernersdotter, Frida ... (5)
Höglund, Lars, (4)
Strömbäck, Jesper, (4)
Carlander, Anders, 1 ... (4)
Öhrvall, Richard, 19 ... (4)
Leckner, Sara, (4)
Bové, Josefine, 1985 ... (4)
Lindell, Johan, 1985 ... (4)
Oscarsson, Henrik, (4)
Johansson, Bengt, 19 ... (3)
Lindgren, Elina, (3)
Harring, Niklas, 197 ... (3)
Strömbäck, Jesper, 1 ... (2)
Ydén, Karl, 1965-, (2)
Persson, Mikael (2)
Hovden, Jan Fredrik (2)
Johansson, Bengt, (2)
Bergh, Andreas, (2)
Rönnerstrand, Björn, (2)
Jansson, Daniel Alex ... (2)
Nygren, Gunnar, (2)
Nygren, Gunnar, 1954 ... (2)
Braunerhielm, Lotta, ... (2)
Nilsson, Lennart, 19 ... (2)
Johansson, Susanne, ... (2)
Lindell, Johan, (2)
Elisabeth, Falk, (2)
Berndtsson, Joakim, ... (2)
Bjereld, Ulf, 1957-, (2)
Brülde, Bengt, 1959- ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (130)
Linnéuniversitetet (25)
Södertörns högskola (19)
Karlstads universitet (13)
Mittuniversitetet (9)
Högskolan i Borås (8)
visa fler...
Linköpings universitet (7)
Örebro universitet (6)
Uppsala universitet (4)
Högskolan Väst (2)
swepub_uni:mau_t (2)
Högskolan i Halmstad (1)
RISE (1)
visa färre...
Språk
Svenska (221)
Engelska (6)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (218)
Humaniora (15)
Medicin och hälsovetenskap (5)
Naturvetenskap (4)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy