SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L4X0:0375 250X "

Sökning: L4X0:0375 250X

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
2.
 • Antonsson Lundberg, Ann-Beth (författare)
 • Kapitel 1. : Varför företagshälsovård?
 • 2011
 • Ingår i: Framgångsrik företagshälsovård : Möjligheter och metoder. - Stockholm : Norstedts Juridik AB. - 978-91-38-23626-0
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Företagshälsovård, fhv, är en viktig aktör i välfärdssamhället. Den ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att ska pagoda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Omvärldens förväntningar är höga. För att uppfylla dem krävs att fhv har en bred kompetens och att arbetet bygger på samarbete både mellan olika kompetenser inom den egna verksamheten och med de företag och organisationer som fhv arbetar för.</p>
 •  
3.
 • Antonsson Lundberg, Ann-Beth (författare)
 • Kapitel 4 : Att förstå kunden
 • 2011
 • Ingår i: Framgångsrik företagshälsovård : Möjligheter och metoder. - Stockholm : Norstedts Juridik AB. - 978-91-38-23626-0
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Verksamhet, ekonomiska förutsättningar, drivkrafter och värderingar varierar för FHV:s kunder. För att lyckas i arbetet med att stödja kunden, behöver FHV förstå hur dessa faktorer påverkar arbetsmiljöarbetet och hur insatser bäst anpassas till varje kund.</p>
 •  
4.
 • Antonsson Lundberg, Ann-Beth (författare)
 • Kapitel 9 : Företagshälsovård och småföretag
 • 2011
 • Ingår i: Framgångsrik företagshälsovård : Möjligheter och metoder. - Stockholm : Norstedts Juridik AB. - 978-91-38-23626-0
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Många företag med mindre än 50 anställda har någon form av avtal med FHV och de flesta är nöjda. Deras anställda står dock bara för en liten andel av alla arbetstagare som har tillgång till fhv. En stor del av småföretagen utnyttjar inte FHV:s breda kompetens utan anlitar dem främst för hälsoundersökningar. Det betyder att det finns en stor utvecklingspotential om man kan få de mindre företagen att efterfråga fler tjänster.</p>
 •  
5.
 • Antonsson Lundberg, Ann-Beth (författare)
 • Studiehandledning
 • 2011
 • Ingår i: Framgångsrik företagshälsovård : Möjligheter och metoder. - Stockholm : Norstedts Juridik AB. - 978-91-38-23626-0
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
6.
 • Armelius, Bengt-Åke, 1944-, et al. (författare)
 • En naturalistisk studie av 14000 svenska missbruksklienter baserad på Addiction Severity Index, ASI
 • 2011
 • Ingår i: Missbruket, kunskapen, vården : Missbruksutredningens forskningsbilaga. - kap 6. - Stockholm : Fritzes. - 978-91-38-23525-6 ; s. 97-168
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Studien bygger på 14 000 grundintervjuer och 3 000 uppföljningsintervjuermed klienter vid 50 olika enheter för missbruksvård iSverige, som har intervjuats med ASI-intervjun. Intervjuarskattningarav problem visar att problemen är störst med alkohol, följt avproblem med psykisk hälsa, narkotika, arbete/försörjning, familj/umgänge, fysisk hälsa och kriminalitet. Dominerande problemdrog äralkohol (57 procent), narkotika (37 procent) och båda (6 procent).Indikationer på tungt missbruk och svår psykisk störning togs framför ASI-data och enligt dessa uppvisar 17 procent av klienternatungt narkotikamissbruk, 13 procent tungt alkoholmissbruk och 2procent både tungt narkotika- och tungt alkoholmissbruk. Svårpsykisk störning indikeras av 28 procent av klienterna.Skillnader mellan män och kvinnor är små. Yngre missbrukarehar en betydligt sämre social situation, mer narkotikaproblem och merproblem med psykisk hälsa. Klienterna har delats in i tre åtskilda menhomogena problemprofiler. En knapp tredjedel av klienterna har fåttbehandling för sitt missbruk någon gång medan drygt hälften harfått behandling i psykiatrin. Behandling för alkoholproblem ärnågot vanligare för män, medan behandling för psykiska problem ärvanligare för kvinnor. Klienter med tungt missbruk eller svårpsykisk störning har fått behandling oftare än andra.Drygt 20 procent av klienterna har följts upp efter ca ett år.Störst förbättring sker inom alkohol där nästan hälften av klienternauppvisar en reliabel förbättring. Inom psykisk hälsa är detdrygt 40 procent och inom narkotika drygt 30 procent somförbättras.</p>
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • de los Reyes, Paulina (författare)
 • Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering
 • 2005
 • Ingår i: Bortom vi och dom : Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. - Fritzes, Stockholm. - 91-38-22353-8 ; s. 233
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (72)
Typ av publikation
bokkapitel (326)
rapport (84)
bok (62)
samlingsverk (redaktörskap) (26)
annan publikation (15)
doktorsavhandling (8)
visa fler...
konferensbidrag (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (521)
populärvet., debatt m.m. (69)
refereegranskat (18)
Författare/redaktör
Hilding-Rydevik, Tui ... (12)
Persson, Annina H., ... (10)
Linghag, Sophie (7)
Borevi, Karin, 1968- ... (7)
Millqvist, Göran (7)
Gerdner, Arne, (6)
visa fler...
Andersson-Skog, Lena (6)
Kamali, Masoud, (6)
Mathiassen, Svend Er ... (5)
Strömblad, Per (5)
Holgersson, Charlott ... (5)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (5)
Hertzberg, Fredrik, (5)
Neergaard, Anders, (5)
Johansson, Jan (4)
Boye, Katarina, 1975 ... (4)
Andersson, Peter, Un ... (4)
Antonsson Lundberg, ... (4)
Bråkenhielm, Carl Re ... (4)
Holgersson, Charlott ... (4)
Andersson, Per, 1964 ... (3)
Andersson, Roger (3)
Persson, Ingmar (3)
Abrahamsson, Lena, (3)
Larsson, Staffan, 19 ... (3)
Johansson, Börje, (3)
Wadensjö, Eskil, (3)
Åström, Joachim, 197 ... (3)
Högdahl, Karin, (3)
Wene, Clas-Otto (3)
Vingård, Eva (3)
Harms-Ringdahl, Mats (3)
Becevic, Zulmir, (3)
Muftee, Mehek, (3)
Johansson, Lennart, (3)
Olsson, Lars-Erik, (3)
Lundmark, Robert, (3)
Eriksson, Maria, 196 ... (3)
Bergman, Mats (3)
Rostami, Amir (3)
Pripp, Oscar, (3)
de los Reyes, Paulin ... (3)
Hermansson, Jörgen, ... (3)
Forsling, Willis, (3)
Nermo, Magnus, 1965- ... (3)
Sanner, Margareta, (3)
Blennberger, Erik, 1 ... (3)
Olofsson, Bo, 1953-, (3)
Camauër, Leonor, 194 ... (3)
Carlsson, Torsten (3)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (100)
Uppsala universitet (63)
Linköpings universitet (59)
Örebro universitet (43)
Umeå universitet (36)
Södertörns högskola (28)
visa fler...
Mittuniversitetet (24)
Kungliga Tekniska Högskolan (22)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (22)
swepub_uni:mau_t (20)
Linnéuniversitetet (20)
Luleå tekniska universitet (18)
Högskolan i Jönköping (14)
Lunds universitet (11)
Sveriges Lantbruksuniversitet (9)
Mälardalens högskola (8)
Högskolan i Gävle (7)
Högskolan i Halmstad (5)
Karlstads universitet (4)
Högskolan Dalarna (3)
Röda Korsets Högskola (2)
Göteborgs universitet (1)
Högskolan Kristianstad (1)
Högskolan i Borås (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
Malmö universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (496)
Engelska (26)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (410)
Humaniora (34)
Medicin och hälsovetenskap (29)
Teknik (26)
Naturvetenskap (11)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy