SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 srt2:(2015-2019)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2015-2019)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Almkvist, Gustaf, et al. (författare)
 • Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantationer
 • 2018
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; s. 225-239
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De uppmärksammade transplantationerna av syntetiska luftstrupar på tre allvarligt sjuka patienter på Karolinska universitetssjukhuset ställer många frågor om straffrättsliga ansvarsbedömningar på sin spets. Orsakade transplantationerna patienternas död, trots att patienterna var dödssjuka? Spelar det någon roll att andra behandlingsmetoder sannolikt inte skulle ha hjälpt patienterna att bli bättre? I artikeln problematiseras resonemangen i beslutet att lägga ned förundersökningen mot den ansvarige kirurgen. Två olika modeller i svensk straffrättslig doktrin för att göra bedömningar av ansvar för okontrollerade följder diskuteras. Det hävdas dels att orsaksfrågan endast är en del av en större bedömning av om patienternas död är en följd som bör tillräknas handlingen att transplantera luftstruparna, dels att det får stor betydelse hur de frågor som ingår i bedömningen närmare formuleras.
 •  
5.
 • Almlöf, Hanna, Lektor, 1981-, et al. (författare)
 • Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala, Sweden : Föreningen för Utgivande av Svensk Juristtidning. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I denna artikel analyseras dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.
 •  
6.
 • Almlöf, Hanna (författare)
 • När dispositiva lagregler blir tvingande om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :1, s. 9-22
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.
7.
 • Andreasson, Jens, 1978-, et al. (författare)
 • Prioritet för köpare - en fråga om tradition eller princip?
 • 2015
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 709-748
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lösöreköpskommittén har i SOU 2015:18 föreslagit bl.a. att traditionsprincipen bör avskaffas. I denna artikel presenteras några resultat av en enkel argumentationsanalys avseende kommitténs argumentation. Analysen indikerar att kommittén haft en normativ ambition snarare än en utredande. Resultaten är därför relevanta för dem som är intresserade av den reella frågan om prioritet för köpare. Möjligen är artikeln också relevant som ett generellt exempel på en kritisk analys av argumentationen i en offentlig utredning.
 •  
8.
 • Arvidsson, Niklas (författare)
 • Privat reglering av revisorsval i aktiebolag : En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2017:2, s. 124-141
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Till följd av EU:s revisionspaket har det införts regler i aktiebolagslagen om ogiltighet av vissa avtalsvillkor och bolagsordningsbestämmelser. Reglerna lämnar många viktiga frågor rörande tillämpningsomfång och rättsverkningar obesvarade. I syfte att klargöra rättsläget analyserar artikeln dessa frågor. Analysen utvisar att lagändringen medför större konsekvenser än vad ordalydelsen vid första påseende antyder och därför kan framstå som överraskande.
9.
 • Asp, Petter, 1970- (författare)
 • Enighet om tumregeln
 • 2015
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; s. 292-296
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (29)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (81)
recension (10)
forskningsöversikt (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (75)
refereegranskat (36)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Bogdan, Michael, (5)
Svensson, Erik, 1983 ... (4)
Sunnqvist, Martin, (3)
Svensson, Ola, (2)
Ahlinder, Elisabeth, ... (2)
Bengtsson, Bertil (2)
visa fler...
Almkvist, Gustaf, (2)
Asp, Petter, 1970-, (2)
Dahlman, Christian, (2)
Bindreiter, Uta, (2)
Derlén, Mattias, 197 ... (2)
Martinson, Claes, 19 ... (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Kristoffersson, Eleo ... (1)
Gangopadhyay, Shubha ... (1)
Sjögren, Stefan, 196 ... (1)
Bernitz, Hedvig (1)
Allard, Christina, (1)
Skog, Rolf, 1954-, (1)
Allard, Christina, 1 ... (1)
Almlöf, Hanna, (1)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (1)
Kristiansson, Hanna (1)
Andreasson, Jens, 19 ... (1)
Faber, Wolfgang (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (1)
Olsen, Lena, 1951- (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Warnling-Nerep, Wiwe ... (1)
Ruotsi, Mikael, (1)
Jonsson Cornell, Ann ... (1)
Selberg, Niklas (1)
Johansen, Tormod Ott ... (1)
Lindskoug, Patrik, (1)
Ryrstedt, Eva, (1)
Sayed, Mosa, 1975-, (1)
Sjödin, Erik (1)
Brännström, Malin, 1 ... (1)
Brännström, Malin, (1)
Bylander, Eric, 1973 ... (1)
Bylander, Eric, Prof ... (1)
Cameron, Iain, (1)
Sarwar, Farhan, (1)
Korths-Aspegren, And ... (1)
Pettersson, My, (1)
Engdahl, Ola, 1967-, (1)
Lindholm, Johan, 197 ... (1)
Lindholm, Johan, Pro ... (1)
Fridström Montoya, T ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (24)
Uppsala universitet (23)
Stockholms universitet (20)
Göteborgs universitet (8)
Umeå universitet (4)
Örebro universitet (4)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan Dalarna (3)
Linköpings universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Jönköping (1)
Försvarshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (90)
Engelska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (93)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy